7. 9. 2010

Lót IV.

Abrahám, Lót a môj príbeh.

Vypočuj si kázeň

 

 

Rodina Abraháma

Rodina Lóta

1 vízia, povolanie orientácia na materiálne vlastníctvo (istoty)
2 rodina ho nasledovala on nasledoval svoju rodinu
3 životná štýl oddelenosti životný štýl sekularizácie
4 viedol rodinu do zmluvy s Bohom (obriezka) viedol rodinu do závislosti - zmluvy so svetom
5 v rodine bol oltár, miesto obete, modlitby, uctievania Lót nestaval oltár
6 rodinní priatelia rodina bez pomoci priateľov
7 rodinné zázraky iba bežný žuivot
8 Sára - príklad viery Lótova žena - výstražný príklad nevery
9 Abrahám bol doma (pri návšteve anjelov) Lót nebol doma (pri návšeteve anjelov) ani večer
10 deti dedia vieru - došlo k nasledovaniu deti žijú po svojom - nie sú dedičmi viery

Abrahám

Lót

1 Božie povolanie a vízia Jeho cieľov Povolanie“ a vízia pohodlného života
2 Životný štýl oddelenosti Životný štýl „splynutia“
3 Zmluvný vzťah s Bohom - závislosť Závislosť – zmluva zo svetom
4 Oltár v rodine, miesto obete, uctievania Žiadna iniciatíva k budovaniu oltára
5 Rodina ho nasledovala On nasledoval rodinu

Abrahám

Lót

1 Rodinný priatelia Rodina bez spoľahlivých priateľov
2 Rodinné zázraky Všedný život bez „nadprirodzena“
3 Sára – príklad viery Lotova žena – priklad nevery
4 Bol doma (s rodinou) v pravý čas Lot nebol doma v kľúčových okamihoch
5 Deti ho nasledujú Deti neprevzali jeho životné hodnoty

Abrahám

Lót


Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravodlivosť, a bol nazvaný priateľom Božím.
Jakub 2.23

I spravodlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov vytrhol ...
2. Petra 2.7

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára