6. 8. 2012

Boží generáli

Boží generáli

Prvý krát sa mi audio kazety vyučovania Robertsa Liardona o Božích generáloch dostali do rúk asi 8 mesiacov po mojom obrátení. Dnes žasnem ako ma Pán od začiatku pripravoval na službu, o ktorej som vtedy nemal ani potuchy. Vtedy ma to povzbudilo vo viere v Božie konanie a vedenie v mojom živote a zároveň to do mňa vložilo nesmierne silné a triezve varovanie pred pascami nepriateľa.

A tak ich teraz ponúkam aj vám:

Sú to vyučovania o mužoch a ženách, ktorým Boh zveril nesmierne mocnú a pomazanú službu. Zároveň to boli však obyčajní ľudia, ktorí sa dopustili mnohých chýb. Dokonca obmedzili a ohrozili Boží plán s nimi. Na jednej strane sú to strhujúce príbehy o Božom nadprirodzenom diele skrze človeka, no na druhej strane je to žalostné počúvanie o chybách a dôvodoch, pre ktoré obmedzujeme a kompromitujeme toto vzácne Božie dielo v našom živote a službe.

AAAllen A. A. ALLEN WSeymour WILLIAM J. SEYMOUR
ASMcPherson AIMEE SEMPLE McPHERSON WBranham WILLIAM BRANHAM
ERoberts EVAN ROBERTS SWigglesworth SMITH WIGGLESWORTH
ChParham CHARLES PARHAM MWoodworth-etter MARIA WOODWORTH ETTER
JADowie JOHN ALEXANDER DOWIE KKuhlman KATHRYN KUHLMAN
JCoe JACK COE JGLake JOHN G. LAKE

Uverejňujem tieto vyučovania aj preto, lebo dnes je žiaľ bežné týchto (a mnohých iných) Božích generálov odsudzovať a kritizovať. Akoby sa uprostred cirkvi „vrece roztrhlo“ so službou odsúdenia v mene rozsudzovania a rozlíšenia. Verím, že to súvisí s nárastom vplyvu antikrista a postupným odpadnutím, o ktorom píše Pavel (2Tes 2,3).

Som presvedčený, že aj kvôli zvodu nepriateľa a aj kvôli našej ľudskej omylnosti je potrebné rozsudzovanie s cieľom „dobré podržať“ (1Tes 5,21). O tom však nájdete viac tu:

Biblické rozsudzovanie

Teraz vám chcem dať k dispozícii pomerne triezvy pohľad na život a službu niektorých Božích generálov - ako ich nazval Roberts Liardon. Uvidíte ich Božie povolanie,  obdarovanie a zároveň ich chyby, hriechy a neslobodu, ktoré ich limitovali.

Verím, že vás to požehná. Možno nájdete odpovede na niektoré otázky a možno sami dostanete silné povzbudenie a napomenutie, ktoré potrebujete tak, ako aj ja.


A tu sú ešte niektoré knihy, ktoré si môžete stiahnuť na stránke Jákobova studna. Sú buď od týchto “Božích generálov”, alebo sú o nich:

A. A. Allen – Cena za zázračnou Boží moc(PDF-386 kb)
„Bůh ke mně znovu promluvil. Řekl: „Toto je odpověď. Až na oltář poslušnosti a posvěcení položíš poslední věc ze seznamu, NEBUDEŠ POUZE UZDRAVOVAT NEMOCNÉ V MÉM JMÉNU, ALE BUDEŠ TAKÉ V MÉM JMÉNU VYHÁNĚT DÉMONY. A JAK BUDEŠ V MÉM JMÉNU KÁZAT SLOVO, UVIDÍŠ VELKÉ ZÁZRAKY. NEBOŤ HLE, DÁVÁM TI MOC NAD VEŠKEROU MOCÍ NEPŘÍTELE.“

cena.JPG, 10 kB

J. G. Lake - Dobrodružství v Bohu (PDF-390 kb)
Svědectví o nadpřirozených událostech ze života J. G. Lakeho. "Našel jsem Boha jako chlapec a už téměř 50 let chodím v Božím světle, ve kterém se snažím porozumět obecenství s Ním, když naslouchám Jeho hlasu. Chci upoutat vaši pozornost k některým věcem, ze kterých se křesťan raduje a k těm ostatním, které mu schází."

Lake-dobrodruzstvi.jpg, 18 kB

J. G. Lake - Duchovní hlad a jiná kázání (PDF-879 kb)
Dr. J. G. Lake 1870-1935. „Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou“ (Mt. 5:6). Hlad je dobrá věc. Je to ta nejpřesvědčivější skutečnost, kterou jsi uvědomuji. Je to úžasná moc. Národy se přesvědčily o tom, že s lidmi nic nepořídíte, dokud nezačnou být hladoví. Avšak, když začnou hladovět, mějte se na pozoru. Existuje totiž určitý druh zoufalství, který hlad doprovází. Přál bych si, kdybychom ho takto všichni zakoušeli duchovně. Přál bych si, kdybychom byli velmi hladoví po Bohu. Nebylo by to úžasné? Bylo by divné, kdybychom všichni skutečně hladověli po Bohu a při tom by pouze dva nebo tři z nás byli nasyceni ve shromáždění.

lake-hlad.jpg, 22 kB

Smith Wigglesworth - Apoštol víry (PDF-779 kb)
Jako Jan Bunyan, kovář z Betfordu, autor knihy „Cesta poutníků“, byl i Smith Wigglesworth, klempíř z Bradfordu, jedinečná a originální osobnost. Kázal ve všech částech světa a jeho služba nesla opravdu apoštolské znaky. Dá se o něm říci, že Bůh skrze něho působil, a Slovo potvrzoval znameními. Nepsal si deník, ale v srdcích těch, jimž byl požehnáním, zůstaly mnohé vzácné vzpomínky. Malou částí toho je tato kniha.

apostol.jpg, 24 kB

M.B.W.Etter - Deník znamení a divů (PDF-629 kb)
Tohle svědectví není celé přeloženo – 60 stran z 584. „V neděli, předtím než zemřela, zavolala mě k posteli a řekla: ‚Mami, tento týden tě opustím.‘ a začala si uklízet své věci v domě. Mluvila o smrti, jako kdyby mluvila o návštěvě svého velmi známého přítele. Rozdala všechny své věci. Dala mi svůj Nový zákon a řekla mi, že by se chtěla ještě jednou vidět se všemi svými kamarády.“

etterova.jpg, 32 kB

Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 1 (PDF-520 kb)
Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 2 (PDF-919 kb)
Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 3 (PDF-969 kb)
Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 4 (PDF-543 kb)
Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 4 část2 (PDF-837 kb)
Životopis - „Byl jsem poslán z přítomnosti Všemohoucího Boha, abych ti sdělil, že tvé zvláštní narození a nepochopený život ti byl dán proto, aby ti ukázal, že máš nést dar Božího uzdravení k lidem na světě. Budeš-li upřímný ve své modlitbě a přiměješ-li lidi, aby ti uvěřili, nic neobstojí před tvojí modlitbou, dokonce ani rakovina. Půjdeš na mnohá místa na této zemi a budeš se modlit za krále, vládce a panovníky. Budeš kázat k zástupům lidí kolem světa a tisíce lidí bude přicházet k tobě, abys jim poradil. Máš jim vyřídit, že jejich myšlenky jsou v nebi hlasitější než jejich slova.”

Jorgensen3.jpg, 7 kB

Frank Bartleman - Azusa Street (PDF-0,97 MB)
… Brzy poté, dítě se zaujatou pozorností řeklo: „Poslouchejte! Poslouchejte!“ Dělali co mohli a přesto nic neslyšeli. Dětské uši uslyšely věci, které nebyly z této země. Přesto však, krátce potom, začaly slyšet nejúchvatnější hudební tóny, které zjevně nebyly z tohoto světa, ale ozývaly se z dálky. Rychle se to přibližovalo a bylo to slyšet čím dál víc, až to nakonec na chvíli utichlo přímo nad domem, kde se shromáždili. Dětská tvář se rozzářila skutečnou svatozáří slávy, a když Boží přítomnost naplnila pokoj, uvědomili si, že je obklopila skupina nebeských bytostí, a když téměř slyšeli třepot křídel andělů, duch maličké vyšel ze svého hliněného chrámu v úchvatné radosti z vytržení. Nebeská hudba se znovu ozvala a zanedlouho se ztratila v dálce. Andělská kapela se vrátila do Nebeského města a duch dítěte odešel s nimi.“

modlitebna.jpg, 44 kB

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára