________________________________

5. 1. 2015

Volanie ku zlomenosti (kázeň D.Wilkersona)
Volanie ku zlomenosti (preklad prepisu kázne Dávida Wilkersona z 15.9.2002)
Celú kázeň v angličtine si môžete vypočuť tu: https://www.youtube.com/watch?v=ayYizi9TZAQ


Mohli by ste si prosím otvoriť Biblie v prvej kapitole Nehemiáša? Len si ich nechajte otvorené pred sebou,  v priebehu kázne sa k textu dostaneme.
Len ťažko by som mohol toto slovo kázať, ak by som veril môjmu vlastnému telu, ktoré mi hovorí, že príliš často prinášam ťažké posolstvá. Mnoho krát som bol pred Pánom a pýtal som sa Ho, či by mi nemohol dať nejaké šťastné posolstvo, ale nedal mi. Myslím, že Boh ku mne hovoril, možno je to len pre mňa a  nie pre vás - je to volanie k zlomenosti. Pane, ak mi nepomôžeš, nezvládnem to. Nemôžem, som príliš starý na to, aby som sa hral, som starý na bláznovstvá. A som unavený z rétoriky, nezmyselnej, bezvýznamnej rétoriky. Tá nikdy veci nemení. Pane, pomôž mi.
Ľudia, som unavený z počúvania o prebudení, unavený z počúvania o obnovení, o vyliatí Svätého Ducha v posledných dňoch. Počúval som túto rétoriku 50 rokov. Bola to len rétorika - úplne bez významu. Som unavený z počúvania ľudí v cirkvi, ktorí len hovoria, že chcú zachrániť niekoho zo svojich nespasených blízkych. Som unavený z počúvania ľudí, ktorí hovoria, že sa starajú o svoje problémové manželstvo a pritom sú to len slová, len rétorika. Už nechcem počúvať reči o tom, akou nemorálnou sa Amerika stala, aká bezbožná je spoločnosť, aký korumpovaný je obchod. Som unavený z počúvania o islame, ktorý získava moc a o kresťanoch, ktorí ju strácajú. A o tom, akou mŕtvou sa stáva cirkev, pretože aj to je len bezvýznamná rétorika. Preč so všetkými našimi konferenciami typu „ako niečo robiť“, pretože nimi sme nič nedosiahli! Ako veci zvládať, ako budovať väčšiu cirkev, ako získavať stratených, ako zdokonaliť zručnosti vašich ľudí a ako ovplyvniť svet v tomto počítačovom veku. Pozerám na celú dnešnú náboženskú scénu a všetko, čo vidím, sú len vynálezy a služby človeka a tela. Väčšinou je to bez moci. Nemá to nijaký vplyv na svet. Viac vidím, ako svet  vniká do cirkvi a ovplyvňuje cirkev, než že cirkev ovplyvňuje svet. Vidím, ako hudba začína ovládať dom Boží, ako zábava začína ovládať dom Boží, posadnutosť zábavou v dome Božom s nenávisťou voči náprave, s nenávisťou voči napomenutiu. Nikto o tom viac nechce počuť.
Povedzte mi teraz, z tých zborov, ktoré ste navštívili v poslednej dobe, do koľkých keď ste vošli, bol tam Duch Svätý taký mocný, že každý z vašich hriechov ste videli pred svojou tvárou a pred milujúcou milosťou Božou? Kedy ste naposledy v cirkvi videli mladých ľudí usvedčených kvôli tomu, že ľud Boží bol na tvári pred Bohom? Kedy tam bolo také znepokojenie, taká agónia, že mladí ľudia padli na svoju tvár a volali k Bohu, pretože duch usvedčenia ich napomenul z neba? V koľkých zboroch, v ktorých ste v poslednej dobe boli, vás zasiahlo také slovo, že vás pálilo v duši, vedeli ste, že prišlo z neba, vedeli ste, že prišlo z Božieho srdca? Dúfam, že tu to počujete. Čo sa stalo s mukami zlomenosti v Božom dome? Čo sa stalo s mukami zlomenosti v službe? Je to slovo, ktoré v tejto zhýčkanej dobe nepočujete. Nepočujete to. Muky zlomenosti, trápenie znamená extrémnu bolesť, úzkosť, tieseň. Emócie tak vyhrotené, až sa stávajú bolestivými, naliehavý hlboký pocit vnútornej bolesti kvôli stavu vás, vo vás a okolo vás. Muky, hlboká bolesť, hlboký zármutok a utrpenie Božieho srdca. Držíme sa našej náboženskej rétoriky a našich prebudeneckých prejavov, ale stávame sa pasívnymi. Naše tzv. prebudenia sú hnutia, ktoré sa dejú, ale trvajú len krátky čas. A ak tieto krátko trvajúce oživenia a prebudenia sú z Božej ruky, majú krátky život. V týchto obdobiach sľubujeme Bohu, že sa už nikdy nevrátime k našej pasivite. Ale nie je to nadlho, sú to len týždne alebo mesiace a sme späť a vtedy upadáme do pasivity ešte ďalej, ako keď sme začínali. Hovorím zo skúsenosti.  A vtedy hovoríme Bohu: Dotkol si sa ma na celý život, už nikdy nebudem rovnaký. Ale je to len ako ohňostroj - hlasný úder a veľa hluku a potom to zomrie.
Každá skutočná vášeň sa rodí z múk zlomenosti. Každá skutočná vášeň pre Krista prichádza z krstu zlomenosťou. Skúmaj Písmo a zistíš, že keď sa Boh rozhodol uzdraviť zničenú situáciu, hľadal modliaceho sa muža a vzal ho do vôd zlomenosti. Zdieľal svoje vlastné muky, trápenie, zlomenosť z toho, čo vidí, že sa deje Jeho cirkvi a Jeho ľuďom a našiel modliaceho sa muža, vzal toho muža a doslovne ho ponoril, pokrstil v zlomenosti. Nájdete to v knihe Nehemiáša. Jeruzalem je v ruinách –táto skutočnosť je v centre Božieho záujmu na zemi v tom čase, Jeho sväté mesto je spustošené a plné neprávosti a zmiešaných manželstiev s pohanmi. Zotročili svojich vlastných ľudí, z chudobných urobili otrokov. Dom Boží bol zamorený špinou. Veľkňaz sa spolčil s Tobiasom, pohanom, hriešnikom. Ako sa Boh s týmto vyrovná? Ako Boh opraví ruiny? Ako to urobí? Čo urobí?
My čelíme podobnej situácii, lenže naša je mnohonásobne horšia. Časy, keď sa ľudia podľa proroctva Ježiša stanú horšími a horšími, sa už dejú. Cirkev je poškvrnená pedofíliou, zneužívaním detí, incestom, cudzoložstvom. Národ je v morálnej lavíne, ktorá ho zaplavuje pornografickou špinou tak, že sa celý svet červená. A podľa New York Times ide na filmovom festivale Con nový film o hite na pobreží USA s 13-14 ročnými deťmi, ktoré majú nevýslovne hrozné druhy sexu s dospelými. Ale na tom festivale vyhlásili, že nešlo len o posunutie hraníc, ale o prekročenie hraníc. Amerika je toho schopná. Ruiny a morálny chaos kazia aj dom Boží. Ako inak by ste vysvetlili, že také množstvo kresťanov ide domov a pozerá na HBO program s názvom Sopranos, ktorý som nikdy nesledoval, nemám televízor, ale čítal som o tom v  novinách, v New York Times. Je to o mafiánskej partii, ktorá zabíja a vraždí, mrzačí, praktizuje voľný sex, podvádza, klame. Máme v Amerike milióny kresťanov, ktorí keď sa stretnú, hovoria spolu o ďalšom dieli tejto show a sú na tom až závislí. Aj pre niektorých z vás, ktorí ma teraz počúvate, je to váš obľúbený program. Nesmejte sa - je to vec života a smrti. Prišli ste sem dnes večer, spievali ste so zdvihnutými rukami a kričali a mali dobrý čas a pri tom viete, že ste sledovali túto špinu?
Ja verím v lásku Božiu. Kážem milosrdenstvo a milosť a zmluvnú lásku. A verím v  dobrotu a trpezlivosť Kristovu. Ale zástupy sú dnes sýtené posolstvom typu „Si OK, všetko je v poriadku“. Máme ľudí, ktorí obracajú milosť Božiu v chlipnosť. Stávame sa podobnými deťom Izraela, ktorí hovorili správne slová, ale Boh k tomu hovorí: „Počul som slová tohto ľudu. Dobre hovoria všetko, čo hovoria. Kiežby bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa dobre vodilo im aj ich deťom naveky!“ (5M 5,29) Môžete mať správne slová, spievať správne piesne, ale vaše srdce nie je v poriadku!
Nehemiáš, 1. kapitola, verše 1-3.
Deje Nehemiáša, syna Chakaljovho. V mesiaci kislév dvadsiateho roku bol som na kráľovskom hrade v Šúšáne.  Vtedy prišiel Chanání, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf zachránencov, ktorí zostali po zajatí, a na Jeruzalem, odpovedali mi: Pozostalí, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe; hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.  Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom.  
Tu bolo to slovo. K Nehemiášovi prichádza delegácia zo zničeného Jeruzalema. Povedali mu, že Jeruzalem je spustošený, hradby zbúrané. Nič nezostalo, len ruiny. Som si istý, že to boli zbožní ľudia. Boli to dobrí ľudia, ale nemali žiadnu predstavu o tom, ako Boh bude riešiť túto situáciu, ako zabezpečí obnovu. Nemali žiadnu predstavu o tom, čo Boh urobí. Všetko, čo dokázali vidieť, bola skaza, zničenie, zúfalstvo a beznádej. Verš 4: Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. Vidíte, Boh našiel modlitebníka a vzal ho do vôd krstu v zlomenosti. Tento muž vstúpil do múk zlomenosti.
A vo verši 6: ... aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti Tebe; ja i dom môjho otca sme hrešili. Nehemiáš nebol kazateľ. Bol to muž s dobrým postavením, kráľov pohárnik. Bol v pohodlí, v kráľovskej rodine, mal čo robiť. Ale on sa modlil. Boh našiel muža, ktorý nemal len vzplanutie emócií, nielen nejaký veľký prudký výbuch záujmu a znepokojenia, ktorý rýchlo odumrie. On povedal: Nie! Bol som zlomený, plakal som a trúchlil, postil som sa a potom som sa začal modliť vo dne, v noci. Keď som to počul, plakal som. Prečo to nerobil jeho brat Chanání, prečo nie tí ostatní muži, ktorí zrejme boli zbožní muži, pretože neskôr Chanání dal pravidlá mestu (Neh 7,2), prečo oni nemali žiadnu odpoveď? Prečo Boh nepoužil v obnovení ich? Prečo nemali žiadne slovo? Pretože nemali ani náznaku múk zlomenosti! Žiaden plač, ani slovo modlitby! Všetko je v ruinách - to bolo všetko, čo dokázali vidieť.
Vadí ti vôbec, že dnes Boží duchovný Jeruzalem - cirkev je vydatá za svet? Že taký rozsiahly chlad preniká krajinou? Tak veľa ľudí, moji priatelia, jeden po druhom, manželia, manželky idú do takej pasivity, chodia do cirkvi, kde môžu nájsť hladké posolstvo, nechcú viac počuť čokoľvek o treste alebo náprave. Niektorých z mojich najbližších priateľov vidím padať na okraj cesty. Nevadí vám to? Tak niečo osobnejšie – záleží nám na Jeruzaleme, ktorý je v našich vlastných srdciach? Ten znak úpadku, ktorý pomaly odčerpáva duchovnú silu a vášeň.  Slepota k vlažnosti, slepota k chaosu, ktorý sa sem pomaly vkráda. Duchovnú slepotu vidíte prichádzať, ale len nepatrne, patrí medzi posledné veci, ktorú Božie dieťa rozpozná, že sa s ním dejú. Ak by som ťa ako pastor poznal osobne a videl by som toto v tvojom živote a ako jeden z pastorov tohto zboru by som prišiel k tebe, povedal by som ti, že ťa milujem, ale zároveň ti musím povedať pravdu. Meníš sa. Ty vieš, aký si. Niečo zo sveta dostalo tvoje srdce. Ja neviem, či je to televízia, ja neviem, čo to je, čo chytilo tvoje srdce, ale vidím na tebe zmeny. Nevidím zlomenosť, nevidím súcit, ktorý si predtým mal pre svoju rodinu. Nevidím záujem o nespasených milovaných blízkych. Meníš sa, kúsok po kúsku sa niečo s tebou deje. Mohlo by ťa to priviesť na kolená? Ak by si si uvedomil skazu, v ktorej sa nachádzaš a konečne by sa ti dostala pred oči? A aby som pravdu povedal, ďakujem Bohu za pomazanie a spievanie dnes večer. Ďakujem Bohu za chvály, ktoré prišli z toľkých posvätených sŕdc žijúcich v zmluve s Pánom. Ale pravda o veci je takáto: Vo všetkej úprimnosti, sú medzi nami mnohí, ktorí sa menia a nevedia o tom. Stratili ste bojovnosť. Ak čítate knihu Jozuu, je to takmer kniha prehry, pretože oni stratili svoje srdce, stratili svoju bojovnosť. To je presne to, čo diabol chce dosiahnuť – dostať z vás vašu bojovnosť a zabiť ju, aby si už viac nezápasil v modlitbách. Aby si viac neplakal pred Bohom. Aby si dokázal len tak sedieť a pozerať televíziu, zatiaľ čo tvoja rodina ide do pekla.  
Môžem sa ťa niečo opýtať? Usvedčilo ťa to, čo som práve povedal? Alebo si to nechal prejsť jedným uchom dnu a druhým von? Keď ti pastor povie, že sa meníš, krôčik po krôčiku strácaš Božiu lásku, krôčik po krôčiku do tvojho života tieto veci vnikajú, čo to pre teba znamená? Ľudia, prečo si myslíte, že váš pastor kričí proti televízii? Myslíte si, že mám z toho radosť? Nie je to radosť, ak niekto za vami príde a povie: Počul som tvoje posolstvo  a zahodil som preto svoj televízor. Toto mi neprináša potešenie. To neprináša pastorovi radosť. Musím o tom hovoriť, pretože sa starám o vaše duše. Sú veci, o ktorých neviem, možno veci vo vašom zamestnaní, pomaly sa vkrádajú do vášho života a náhle hradby Jeruzalema padajú a menia sa na ruiny.  Naozaj vám nevadí, že vaši nespasení blízki zomierajú a dostávajú sa stále bližšie ku koncu? Naozaj sa vás to netýka? Mohli by zomrieť a dostať sa do pekla, aj keď vy milujete Krista? Kde sú muky úzkosti? Kde sú slzy? Kde je smútok? Kde je pôst? Mnohí z vás sa postia, mnohí sa modlia, sú zlomení pred Bohom. Hovorím o tele Kristovom vo všeobecnosti. Kde je vstávanie uprostred noci? Vidíte, že Nehemiáš povedal, že sa modlil vo dne, v noci. Kde je vyznávanie vašich hriechov a vyznávanie hriechov vašich detí alebo vášho partnera pred Pánom? Presne toto robil Nehemiáš - vyznával svoje hriechy a hriechy celého ľudu. A hovoril – „my“ sme zhrešili. Ja som zhrešil a potom hovorí – my sme zhrešili. Keď Nehemiáš počul o skaze a zničení, vôbec sa nepýtal: „prečo?“. Prečo len svätý Boh dovolil, aby toto mesto bolo zničené? Prečo bolo tak veľa rozptýlených? Prečo tak veľa zabitých a zavraždených? Nekládol vôbec otázku, ktorú sa pýtame v Amerike dnes - prečo Boh dovolil, aby padli veže - Dvojičky a viac ako 2000 ľudí zomrelo počas tejto katastrofy? Ako len mohol milujúci Boh... Ľudia, súhlasím s pastorom Carterom, ktorý dnes povedal, že v mojom srdci vzniká svätý hnev, keď počujem v rádiu alebo televízii: „Boh s tým nič nemá spoločné.“ Boh s tým nemá nič spoločné? Alebo: „Nehádžte to na Boha.“
Prečo nečítate Daniela 9?  Chcem raz a navždy povedať, že to bol Boh, kto chcel, aby sa Amerika prebudila. Boh to neurobil. On „len“ nezastavil plány nepriateľa, pretože mal väčší cieľ, pretože to bol prejav lásky voči Amerike, ktorá sa posúva do večného pekla. Chystám sa znížiť môj hlas, aby ste si nemysleli, že som nahnevaný. Od verša 5:
Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne;
Môžete toto povedať o Amerike?
vzopreli sme sa a odklonili od Tvojich prikázaní a od Tvojich nariadení.  Dan 9,5
Neposlúchli sme Tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorili v Tvojom mene našim kráľom, kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny.  Dan 9,6
Inými slovami – vláda bola varovaná  spravodlivými mužmi.
Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám, mužom judským, obyvateľom Jeruzalema a všetkým Izraelcom, blízkym i ďalekým vo všetkých krajinách, do ktorých si ich vyhnal pre neveru, čo sa dopustili proti Tebe, Hospodine, hanba v tvári patrí nám, našim kráľom, kniežatám, našim otcom, lebo sme zhrešili proti Tebe. Dan 9,7-8
Prečo? Pretože my sme zhrešili voči Tebe!
U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie, lebo sme sa Mu priečili. Neposlúchli sme slovo Hospodina, nášho Boha, aby sme chodili podľa Jeho zákonov, ktoré nám vydal prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov. Celý Izrael prestúpil Tvoj zákon a odklonil sa, aby nepočul Tvoj hlas. Preto nás stihla kliatba a prísaha, napísaná v zákone Božieho služobníka Mojžiša, veď sme zhrešili proti nemu.  On splnil svoje slovo, ktoré vyslovil proti nám a proti našim vládcom, ktorí nás spravovali, že privedie na nás veľké nešťastie, akého nebolo pod celým nebom, ale stalo sa v Jeruzaleme. Dan 9,9-12
Ale Hospodin bdel a priviedol na nás toto nešťastie. Lebo Hospodin, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich skutkoch, ktoré koná, ale my sme neposlúchali Jeho hlas. Dan 9,14

Vrátim sa k môjmu posolstvu. Je veľký rozdiel medzi mukami zlomenosti a znepokojením. Boh sa zdieľal so mnou o tom. Znepokojenie je niečo, o čo sa zaujímate, projekt, nejaká záležitosť, potreba, záujem, niečo, čo získa vašu pozornosť a obyčajne to spôsobí nejaký emocionálny impulz. Napr. ste mohli počuť minulú nedeľu o stovkách tisícoch umierajúcich na AIDS v Južnej Afrike alebo od sestry Huldy toto popoludnie o tisícoch a tisícoch detí umierajúcich v Kalkate v Indii a byť tým rozrušení. Zasiahne vás to emocionálne a budete veľmi znepokojení. Ale ľudia, je tu rozdiel medzi znepokojením a mučivou úzkosťou. Pretože pozrite sa, môžete sa rozhodnúť pre nejakú vec, nadchnúť sa pre ňu alebo pre nejaký projekt, môžete o ňom nahlas rozprávať. Môžete s tým ísť na verejnosť, urobiť reklamu, môžete to podporovať, organizovať, vložiť do toho veľa úsilia. Ale poviem vám, za 50 rokov mojej služby kazateľa som sa naučil, že je to na nič, ak sa takéto niečo nenarodí z múk zlomenosti, ak sa to nenarodí z Ducha Svätého, ak vidíte skazu alebo počujete o nej, a nezloží vás to na kolená, aby ste boli ponorení do múk zlomenosti, v ktorých sa začnete modliť a snažne hľadať Boha.
Tento zbor sa narodil v mukách zlomenosti, v šiestich mesiacoch utrpenia, sĺz. V malom meste v Pensylvánii, v ktorom pastor jedného malého zboru kričal: „Ó, Bože, som suchý a prázdny, ale je to ešte horšie – ak toto je všetko, čo je Duch Svätý, tak to nechcem.“ Bolo to hrozné zúfalstvo. Týždne a týždne volania Pánovho mena, vyznávania vlastnej vlažnosti a suchosti. Potom konečne prichádza na pouličné zhromaždenia tu, do tohto mesta, prechádza sa po uliciach a skončí na 42. ulici a vidí predajcov heroínu, ktorí hovoria: Mám taký dobrý tovar, čo ťa môže zabiť. A pamätám sa, ako ma to zlomilo, bolo mi jedno ľudí, ktorí prechádzali okolo, sedel som na požiarnom hydrante pri jednej budove a plakal. Prežíval som mučivú úzkosť, zlomenosť, 4 bloky od tohto divadla na Broadwayi som plakal a kričal a nariekal. Nehľadal som službu. Nehľadal som budovu pre cirkev. Cítil som Božiu bolesť za toto stratené mesto. Rovnakú bolesť, ktorú som cítil predtým, keď som začal Teen Challenge. A za 50 rokov som nemal nič, čo by stálo za to, čo by sa nenarodilo v takýchto mukách zlomenosti. Nikdy. Nikdy. Všetko ostatné bolo len telo. A teraz chodím po svete a počúvam krik pastorov – mŕtvy a prázdny, niektorí zaobchádzajú so svojimi manželkami ako so zvieratami. Teraz som sa nemodlil 6 mesiacov. Viem, že kázne nič nespravia. Viem, že ani nové zjavenie nič nespraví, zmluva to nespraví. Viem to, môj Bože! Teraz to už viem! Kým som v agónii, kým som z toho strápený, kážem kázne. Potom som povedal: nie, je neskoro, nemám toľko času. Kde je plač vo všetkých našich projektoch, všetkých našich službách, vo všetkom, čo robíme? Kde sú učitelia nedeľnej školy, ktorí by plakali nad deťmi, o ktorých vedia, že nepočúvajú a pôjdu do pekla? Všade, kam idem, má niekto projekt, niekto má plán alebo sen. Ale to všetko sú len myšlienky, ak neprichádzajú zo zlomených sŕdc. Ak neprichádzajú po hodinách pôstu, modlitieb a smútku, zo zlomených sŕdc, sú to len myšlienky. Je mi z toho zle...
Skutočný modlitebný život začína na mieste úzkosti, zlomenosti, je to miesto, na ktorom vznikajú rozhodnutia, ktoré ovplyvnia celý život. Ak nastavíte svoje srdce na modlitbu, Boh príde a bude zdieľať svoje srdce s vami. On chce otvoriť svoje srdce. A poviem vám, v Jeho srdci je bolesť. To čo vidí, je tak málo počuť. Chce vám ukázať stav svojej cirkvi. Chce vám ukázať stav svojho vlastného srdca a chce vám položiť otázku: „Ako sa k tomu postavíš?“ A vtedy zlomený služobník musí urobiť rozhodnutie. A všetci, ktorí ma teraz počujete, budete musieť urobiť rozhodnutie. Ja ho musím urobiť. Môžeš vstať z tohto miesta zlomenosti, ujsť z vôd krstu zlomenosti a povedať: Nezvládnem to. Sotva zvládam to, čo už mám. Nechcem viac. Bože, mám dosť. Ja chcem byť len normálny kresťan a nechcem niesť takéto bremeno. Už nechcem viac plakať nad svojou rodinou, Pane, už chcem len žiť vierou. Pozri, budeš musieť urobiť rozhodnutie. On príde a povie: Ak chceš niesť moje bremeno, ak chceš byť nástrojom obnovy a pritom očakávaš, že v tvojej rodine bude nástrojom víťazstva niekto iný, že niekto iný urobí túto prácu, si na omyle. Ja dávam bremeno na srdce tebe.  Dal som ti moje srdce a otvoril som pred tebou moju bolesť a dovolil som, aby si ju cítil a zdieľal so mnou tak, aby ťa zložila na kolená, pretože tam je to miesto, kde hovorím k tebe usmerňujúce slovo, tak ako to zažil Nehemiáš. On vyšiel z vôd múk zlomenosti s jasným slovom, ktoré nikto nedokázal odmietnuť. Priviedol mesto a národ na kolená. Nájdeš to v 8. kapitole Nehemiáša. Môžeš si zvoliť útek preč a vrátiť sa do svojej pasivity, môžeš povedať, že chceš byť len obyčajným kresťanom a tam takéto veci zažívať nemusíš.
Alebo tvoje srdce začne plakať: Ó, Bože, Tvoje meno je preklínané, Duch Svätý je zosmiešňovaný. Nepriateľ sa pokúša zničiť svedectvo Pánovej vernosti a niečo sa s tým musí urobiť. To nemôže zostať bez povšimnutia. Vráťme sa k týmto slovám: „keď som počul, že Jeruzalem je zrúcaný...“ Ak by Nehemiáš veril princípu, že potreba je to isté ako výzva, vieš, čo by urobil? Povedal by: Páni, trošku ma počkajte, kým si zbalím kufre. Dajte mi len deň alebo dva. Toto je výzva ako ušitá pre mňa. Páči sa mi. Poďme do toho. Bez trápenia, bez pôstu, bez modlitby, bez zlomenosti. Proste len poďme do toho..., ale nič by sa nestalo. Hradby by nikdy neboli obnovené. Čokoľvek, čo sa pokúsiš urobiť bez krstu v zlomenosti, sa rozkolíše a spadne. Nebude to fungovať.
Minulý týždeň mi toto napísala jedna sestra: Brat Dave, som taká hladná po Pánovi. Som tak unavená zo všetkých stretnutí. Je to všetko také duchovné páperie. Pozvali ma na ženskú konferenciu, ktorá vraj mala byť veľkým duchovným zážitkom. Tak som išla so skupinou sestier, bolo tam 15 000 žien. Bola som zhrozená v prvý večer, keď otvárali konferenciu komickou scénkou. A pokračovalo to od desiatim k piatim. Vodcovia nás oklamali. Nebola tam jediná modlitba, ani len zmienka o modlitbe. Bola to fraška. A ja som taká prázdna ako kedykoľvek predtým.
Prorok Ámos kričal v takom žiali na tých, ktorí si spokojne na Sione jedli a spievali svoju hudbu, ale necítili bolesť nad biedou Jozefa (Am 6,6). A v pôvodnom hebrejskom kmeni slova sa hovorí, že neboli v agónii, v trýzni nad troskami Jozefa. Neboli v agónii. Neboli v mukách zlomenosti nad situáciou. Komédia áno, šťastné spievanie áno, jedenie, priateľstvo, dobrý čas áno. Plač, úzkosť, modlitby, pôsty nie, nie, nie, to nechceme mať. Ľudia, chcem vám povedať, že z tohto krstu, ponorenia do zlomenosti, utrpenia prichádza úžasná vec, ktorá sa udeje tým, ktorí sú ochotní sa poddať. Je to okamih presného rozoznania Božieho hlasu. Ak nemáte skúsenosti s modlitbou, ak ste nemali túto ochotu zdieľať Božie srdce, dostanete to, ak Ho o to požiadate. On povedal: Dám. Som viac ochotný dať, než vy ste ochotní prijať. Ide o to, keď si žiadaš: Ó, Bože, chcem vykročiť teraz, chcem poznať tvoje srdce. A keď začneš hľadať Jeho tvár, dovolíš Mu, aby ťa roztopil a zlomil, vchádzaš do spoločenstva s Pánom cez túto skúsenosť. Pozrite, Boh nás nepovolal žiť v mukách zlomenosti. Toto je len lono, z ktorého sa má narodiť, čo Boh chce, čo Boh chce dosiahnuť, vyniesť z obnovených trosiek, v tvojej rodine, nech ide o čokoľvek. Privádza ťa k tomuto krstu. Je to ako keď pri krste vodou vojdeš a vyjdeš, ale vychádzaš s okamžitým poznaním Božieho hlasu. Aj u Nehemiáša, keď sa postil, modlil, smútil, zanechalo to stopy na jeho tvári a kráľ si to všimol. Nehemiáš bol jeho pohárnikom. A keď jedného dňa priniesol kráľovi víno, ten sa ho opýtal: Prečo si taký skleslý, prečo je smutná tvoja tvár? Nehemiáš nemal čas odísť a premýšľať v srdci pred Pánom. Nemal čas povedať: Daj mi tri dni na pôst a modlitbu. Ale musel mať okamžite presné slovo na odpoveď. A povedal: Veľmi som sa preľakol, tak som sa modlil k Bohu na nebesiach a odpovedal som kráľovi. Inými slovami – okamžitá modlitba, okamžité vedenie. Poznanie Božieho hlasu. Stane sa, že nebudete vedieť, čo urobiť, nebudete mať čas utekať do komôrky. Musíte počuť Jeho hlas: „Toto je tá cesta, choď po nej.“ Okamžite. Toto je slávny dôsledok krstu zlomenosti.
Služobník, ktorý ochotne oblieka plášť Božej bolesti je jediný služobník, ktorý má autoritu a právo dovolávať sa Božích zmluvných zasľúbení. Kážeme zmluvu, ale len tým, ktorí poznajú Jeho srdce a ktorí dovolili Bohu v týchto časoch priniesť im uzdravenie a preniknúť hlboko do ich duše a povedali: Ó, Bože, už to nechcem robiť po svojom, ale nedovolím, aby moje deti išli do pekla. Nemienim sa vzdať svojho manžela, manželky, ó, Bože, nebudem žiť v tejto smrti, nebudem už viac žiť v tejto vlažnosti a chlade. Bože, zmeň ma. A keď sa dostanete do takéhoto zúfalstva pred Bohom, nastavíte svoje srdce na túžobné hľadanie Jeho, potom môžete pripomínať Bohu Jeho zmluvné zasľúbenia. Pozrite do Nehemiáša 1, 8-9:
Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svojmu služobníkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy.  Neh 1,8
A teraz sa dovoláva Božej zmluvy:
Ale ak sa obrátite ku mne a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, aj keby boli niektorí z vás zahnaní na kraj neba, aj odtiaľ ich zhromaždím na miesto, ktoré som vyvolil, aby tam prebývalo moje meno.  Neh 1,9
Dovoláva sa zmluvy uzavretej s Mojžišom. Hovorí, že to je niečo, čo Boh zasľúbil. Ľudia, ak dovolíte Bohu, aby vás doviedol na toto miesto, ktoré je ďalej, ako len znepokojenie, ako len prchavé emócie, ak Bohu otvorene nastavíte svoje srdce, získate právo dovolávať sa k Nemu o každé s Jeho zmluvných zasľúbení.
Blížim sa ku koncu. Máme dnes národ a cirkvi plné diagnostických odborníkov. Minimálne niektorí z nich vám povedia, v čom má cirkev problém. Prichádzajú so štatistikami a prieskumami. Povedia vám, koľko pohanov je v Číne. Dajú vám výsledky prieskumov a grafy..., ale nemajú najmenšieho tušenia... Všetko majú z kníh. Neodznie ani slovo o trápení, slzách a zlomenosti.
Na záver sa vás chcem spýtať, prečo zo všetkých bohabojných mužov, ktorí zostali v Izraeli si Boh vybral práve Nehemiáša, prečo práve s ním  zdieľal svoje zlomené srdce? Pretože on bol mužom modlitby, už sa modlil. Poviem vám - ja verím v osud. Verím, že Boh si vyberá ľudí. Ale On si môže vybrať človeka, ale človek to môže len tak prekaziť. Nehemiáš mohol povedať: Pozri, mám väčší vplyv práve tu, kde som. Kráľ ma počúva. Potrebujem zostať práve tu. A ja som si istý, že Boh môže vzbudiť niekoho iného. Ale nestalo sa to tak. Nehemiáš povedal: Ó, Bože, toto je moje bremeno, otvor mi svoje srdce. Viem, že to chce viac ako len kázanie, nestačí len mať nové zjavenie. Nebude tu žiadna obnova, žiadne prebudenie a oživenie, kým nebudeme ochotní dovoliť Bohu, aby nás  znovu zlomil. Neviem prečo. Neviem, či sa niečo blíži. Iní pastori sa zdieľajú s tým, čo si myslia o veľmi, veľmi znepokojivých ťažkých časoch, ktoré sú pred nami. Neprichádza to len z kazateľníc, ale aj od politikov, prichádza to z celého sveta. Ale ja vám musím povedať, že mňa osobne Boh volá ku krstu v mukách zlomenosti. Ja teraz neviem, o čom všetkom to presne je. Ale povedal som niečo Bohu... Som pozvaný na pastorské konferencie v máji do Škótska, Walesu a Írska. Potom do Minska a všade po svete. Zyknem cestovať len dva-tri krát v roku. Hovorím Bohu, že viac už nebudem chodiť na takéto stretnutia, kým nebudem vedieť, že v čom mám byť zlomený za tých pastorov. Nemôžem ísť len preto, že je taká potreba, len preto, že by som to chcel alebo to prijímal.
Keď som niekedy kázal niečo podobné ako toto všetko, bolo ticho a cítil som túžbu: Pane, chcem robiť ľudí šťastnými. Lenže, priatelia, začína byť  neskoro, začína to byť vážne. Prosím, nehovorte mi, že vás to trápi. Nehovorte mi, že chcete zachrániť niekoho z vašich nespasených blízkych, ak trávite hodiny pred internetom alebo televíziou.  Prosím vás...
Neviem, ako to ukončiť. Pane, pomôž mi. Mám pocit, že toto nemusí byť pre celé zhromaždenie, ale že ku niektorým Pán hovorí veľmi hlboko. Ak hovorí k tvojmu srdcu rovnako ako k môjmu, možno ťa nevedie k  modlitbám podľa spomenutej línie, ale prosím ťa, modli sa so mnou, ja potrebujem modlitbu. Pane, ja sa musím modliť, neviem, čo iné. Kázal som, čo si mi položil na srdce, ale neviem, ako to ukončiť. Ty to ukonči, urob to, čo chceš urobiť, Pane. Hovor ku nám. Pane, sú tu niektorí, čo sa potrebujú prísť k tomuto oltáru a vyznať: Nie som tým, kým som bol, nie som tam, kde by som mal byť. Bože, nemám Tvoje srdce alebo Tvoje bremeno. Chcel som si to uľahčiť. Len som chcel byť šťastný. Ale Pane, skutočná radosť vychádza zo zlomenosti. To je miesto, kde je radosť, kde vidíme výsledky nášho uchopenia tvojho srdca, kedy nám dávaš vedenie a usmernenie a potom vidíme trvalé výsledky. Vidíme, že celé mesto prišlo ku pokániu a potom Nehemiáš vstal a povedal: Teraz je čas radosti, nech je radosť Pánova vašou silou. Ale táto radosť vyšla z toho, že videli víťazstvo, pochádzajúce zo zlomenosti. Ó, Bože, nechcem kárať túto cirkev. Nesnažím sa nikoho zarmútiť, ale Bože, ak to chceš urobiť komukoľvek Ty, urob to mne. Ja chcem, aby sa moje srdce znovu zlomilo. Ja chcem, Pane, aby si ma vzal do svojho srdca, chcem cítiť bolesť a potreby týchto ľudí tiež, a keď budem stáť za touto kazateľňou, budem kázať tvoju myseľ a tvoje srdce.
Prosím vás, postavte sa. Nehemiáš, 8.kapitola. Čítali zreteľne z knihy Božieho zákona a vysvetľovali zmysel, aby všetci rozumeli, čo čítajú. A ľudia povedali, oni všetci povedali: Amen. A pozdvihli svoje ruky, sklonili svoje hlavy a uctievali Pána s tvárami k zemi. Priatelia, toto je výsledok krstu zlomenosti. Tu sa Boh zdieľal som všetkými rodinami Izraela, s kniežatami, vodcami. Ezdráš a Nehemiáš zhromaždili ľud, Ezdráš otvoril knihu pred očami ľudu. Keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Čítali zreteľne z knihy Božieho zákona a vysvetľovali zmysel, aby všetci rozumeli, čo čítajú. A Nehemiáš a kňaz – zákonník Ezdráš a levíti vyučovali ľud a hovorili všetkým: Svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinovi; netrúchlite teda a neplačte! Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. Neh 8,9-10
Toto je výsledok prijatia Božieho srdca. Najväčšou radosťou je vidieť, ako Boh v tvojom živote naplní svoje slovo, ktoré sľúbil v zmluve. Neexistuje nič telesné, čo by ti mohlo priniesť radosť. Nezáleží na množstve peňazí, nezáleží na novom dome. Neexistuje absolútne nič hmotné, čo by ti mohlo dať radosť. Môže ti to dať len to, čo je spôsobené Duchom Svätým, keď Ho poslúchaš a chopíš sa Jeho srdca. Dá ti poznanie Jeho hlasu, tú okamžitú známosť. Boh povedal: Toto je cesta, choďte po nej...Iz 30,21 A je to úžasná radosť vidieť, ako Boh odpovedá na tvoju modlitbu. Vystavaj hradby okolo svojej rodiny. Vystavaj hradby okolo svojho vlastného srdca. Buď silným a odolným voči nepriateľovi. Bože, to je to, po čom túžime.
Môžete zdvihnúť svoje ruky? Môžete Mu povedať, čo je práve teraz vo vašom srdci? Priamo, nahlas. Len Mu povedz, čo je v tvojom srdci. Povedz Mu, že je dôvod, pre ktorý si sem prišiel. Povedz Mu, prečo: Toto je dôvod, pre ktorý som tu. Len Mu to povedz, prečo si tu. Povedz Mu, čo musíš urobiť. Pane, odpusť mi.
Kdekoľvek v tejto budove teraz ste, počúvajte ma pozorne. Jediné, čo môžeme očakávať, že Boh urobí, je, že začne dnes večer svoje dielo vo vás, veľmi špeciálne dielo. Keď dnes večer prídete domov, povedzte: Pane, nepoložím hlavu na tento vankúš, kým... Priatelia, chce to disciplínu, je možné sa v tom trénovať. Musíte to chcieť. A keď Boh uvidí, že máte pripravené srdce, dá vám silu a moc dotiahnuť to do konca. Ale musí byť niečo vo vašom srdci, práve teraz. Povedz: Bože, nedám ti pokoj od teraz až dovtedy, kým neuvidím svoju rodinu zachránenú. Musím to urobiť pre moju rodinu. Modlím sa zúfalo.
Chcem ti povedať, ak ku mne niekto príde, ako nedávno jeden muž a povie mi napr., že je v zajatí pornografie, poviem mu: Ponor sa do modlitby, pohrúž sa do Božieho slova. A radšej buď smrteľne zúfalý pred Hospodinom. To je to, čo Boh od nás chce. Chce, aby sme mali srdce pripravené, nastavené. Ak to urobíte, dá vám niečo v rovnováhe medzi pokojom a radosťou, čo ste dovtedy nepoznali. A radosť, ktorú budete potom mať, sa nerozplynie. Bude to večná radosť, Jeho pokoj. Ak vám On dá svoje bremeno, dá vám aj svoju radosť, ktorá ho sprevádza. Nikdy nenechá vaše srdce zlomené bez oleja, ktorý potrebujete na úplné uzdravenie. Nikdy predtým v mojom živote som nechcel byť zlomený pred Ním. Ale teraz niekedy stojím pred 4-5 tisíckami pastorov a potrebujem jeho hlas. Je to to isté, čomu čelíte, keď prídete zajtra do práce - čelíte silám pekla a viete, vy to viete, že potrebujete Jeho hlas. Nemôžem povedať viac, nemôžem kázať ďalšiu kázeň. Chcem, aby sme spievali, chcem vás odovzdať Duchu Svätému a chcem, aby ste nastavili svoju myseľ a ak vám Boh povie, že sa máte zbaviť vašej televízie, urobte to rýchle. Ak vás má v hrsti internet, zbavte sa počítača. Urob, čo ti Boh povie. On ťa povedie. Nikto iný ti to nebude musieť hovoriť, nepôjde o formálnu vec, ktorú pre teba niekto pripravil, ale o niečo, čo sa narodilo v tvojom srdci z Božej túžby po tebe. Nastav teraz svoje srdce a povedz Ježišovi: Chcem ťa nasledovať celou cestou. Chcem ťa poznať a chcem poznať tvoje srdce. Príď, Duchu Svätý. Ty sám to urob, Duchu Svätý.  

103 komentárov:

 1. Ďakujem Michal a Evka za preklad!

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Toto je moje svedectvo o dobrej práci cloveka, ktorý mi pomohol ... Moje meno je
  Mary Cliffordová a so sídlom v Londýne. Môj život sa vrátil! Po 8 rokoch
  manželstvo ma opustil a opustil ma so svojimi tromi detmi. Mám pocit
  môj život sa mal skoncit a to sa rozpadlo. Vdaka kúzelníkovi
  DR Ogbo, ktorého som stretol online. Na verný den, ked som prechádzal
  cez internet som hladal dobrého kúzelníka, ktorý dokáže
  vyriešit moje problémy som našiel sériu svedectva o tomto
  kúzlo konkrétne. Niektorí ludia svedcili, že priniesol svojho Ex
  milovník spät, niektorí svedcili, že obnovuje maternicu, niektorí svedcia o tom, že on
  môže odniest kúzlo na zastavenie rozvodu atd. Bolo to zvláštne
  Svedectvo, ktoré som videl, bola žena nazvaná Grace, svedcila o tom, ako
  Dr. Ogbo priniesol svojho bývalého milenca za menej ako 72 hodín a na konci roku
  svedectvo upustilo od e-mailovej adresy Dr. Ogba. Po precítaní toho všetkého som
  Rozhodol som sa vyskúšat DR Ogbo. Kontaktoval som ho e-mailom a vysvetlil som mu
  problém pre neho. Za tri dni sa mi vrátil môj manžel. Vyriešime naše
  problémy a sme ešte štastnejší ako predtým. Doktor Ogbo je naozaj talentovaný
  a nadaný clovek a ja to neprestane publikovat, pretože je a
  skvelý muž ... ak máte problém a hladáte
  Pravý kúzelník na vyriešenie tohto problému. Vyskúšajte skvelého doktora Ogba
  Dnes by mohol byt odpovedou na váš problém. Tu je váš kontakt:
  drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com Dakujem vám velkolepý Ogbo. kontaktovat ho
  pre nasledovné:
  (1) Ak chcete obnovit váš ex
  (2) Ak máte vždy zlé sny.
  (3) Chcete byt povýšený vo svojej kancelárii.
  (4) Chcete, aby ženy / muži bežali po vás.
  (5) Ak chcete dieta.
  (6) [Chcete byt bohatí.
  (7) Chcete svojmu manželovi viazat, aby ste boli navždy.
  (8) Ak potrebujete financnú pomoc.
  (9) Bylinná starostlivost
  10) Pomôžte ludí dostat z väzenia
  (11) Manželské kúzla
  (12) Zázracné kúzla
  (13) Kúzla krásy
  (14) CHARMUJÚCI PROPHET
  (15) Atrakcné kúzla
  (16) Kúzla zlého oka
  (17) Spell Kiss
  (18) Odstránte kúzla ochorenia
  (19) SPOJENÉ VÍTAZOVIA VOLBY
  (20) Úspešnost skúšok
  (21) Charm vediet, kto ta milovat.
  (22) Business Spell
  (23) Odstránte kúzla choroby HIV
  Kontaktujte ho dnes na adrese: drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com
  +2348057586216 Môžete tiež KONTAKTovat na to, co je na tom istom telefóne
  císlo.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Bol som ženatý 5 rokov a moje manželstvo bolo vynikajúce, ale pár mesiacov
  To robí naše romantické cítenie zmenšuje každý den, tam bol žiadny romantický. ja
  Obával som sa, že môžem stratit svojho manžela inej osobe, a tak som sa pozrel do
  Internet a našiel som duchovného, ktorý pomáha pri duchovnom ocistení a
  vedomie zasahovat do môjho milostného života potrebnými duchovnými
  Cistenie, v mojom živote bolo všetko v poriadku. DR OGBO, s ktorým som sa stretol
  Internet mi pomôžte za 72 hodín, vášen a romantika bola spät v našom
  doma, naše manželstvo je silnejšie než kedykolvek predtým, môžete ho kontaktovat vo svojom
  E-mailová adresa: drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com
  +2348057586216 Môžete tiež KONTAKTovat na to, co je na tom istom telefóne
  císlo.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Chcel by som nechať svet vedieť o Dr. Isikolo Veľké kúzlo, ktoré prinieslo späť svojho manžela, keď som si myslel, že všetka nádej bola stratená. Dr Isikolo využil svoje silné kúzlo, aby mi priviedol úsmev tým, že prinavrátil môjho muža so svojim kúzlom, najprv som myslel, že snívam, keď sa môj manžel vrátil ku mne na kolená prosiť, aby som mu odpustil a prijal ho späť a dokonca odvtedy ma miluje viac, ako som kedy očakával, a tak som urobil sľub môjho Ja, nechám svet vedieť o doktorovi Bakabovi, pretože je Bohom na zemi. Máte problémy vo vašom vzťahu? váš partner sa s tebou rozišiel a stále ho miluješ a chceš ho späť? Máte problém s vašimi finančnými prostriedkami? alebo potrebujete pomoc akéhokoľvek druhu, potom sa obráťte na Dr Isikolo dnes, pretože vám dám 100% záruku, že vám pomôže práve tak, ako mi pomohol. Dr Isikolo email je: isikolosolutionhome@gmail.com alebo webové stránky: drisikolosolutionhome.webnode.com a môžete ho kontaktovať priamo z Whatsapp ho teraz +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ahoj všetci tu, rozhodol som sa, že strávim celý deň na internete, aby som sa uistil, že veľa ľudí dokáže čítať moje svedectvo o Dr.Okodovi, ktorý je silným a pravým kúzlom, My meno je Silvia, som zo Slovenska, neviem, ako to povedať, nemám dostatok slov, nikdy som nevedel, že existujú kúzla, ktoré dokážu naozaj priniesť stratenú lásku, ale Dr.Okodo mi ukázal, že sú skutočné kúzla kolies .. je mocný, že mi pomohol obsadiť kúzla, ktoré prinášajú späť svojho milenca, ktorý bol zle. on je naozaj dokonalý pri prijímaní späť milovaných centier a stratil peniaze a magické peniaze kúzla alebo kúzlo pre dobrú prácu. teraz som šťastný a živé svedectvo, pretože ten muž, ktorý som si chcel zobrať za mňa 3 týždne pred svadbou a môj život bol vzhůru nohami, pretože náš vzťah je už 5 rokov som ho naozaj miloval, ale jeho matka bola proti mne a on keď som sa stretol s týmto kúzlom, povedal som mu, čo sa stalo a vysvetlil situáciu, čo mu bolo na začiatku, bol som nerozhodný, skeptický a pochybný, ale ja som to skúsil a za 48 hodín, keď som sa vrátil Bratislavu môj priateľ ma volal sám a prišiel k mne ospravedlňujem, že všetko bolo urovnané so svojou mamou a rodinou a získal si novú prácu, mali by sme sa oženiť Nevěřila som tomu, lebo kúzelník mi skutočne zachránil život a priniesol milovník späť do môjho života. teraz som šťastný. Je to muž jeho slova, je milý. zdvorilý a pravdivý. on obnovil môj vzťah, ktorý už bol preč 5 rokov je späť ku mne. Som šťastný a všetci vďaka veľkému doktorovi Okodovi, ktorý mi pomáha s jeho bielymi láskou. Ak máte akýkoľvek problém, pošlite mu e-mail s pomocou e-mailu info.usa.temple@gmail.com tiež o novú prácu a náš život sa stal oveľa lepší. som si istý, že je niekto, kto potrebuje pomoc, aby som ti poradil na adresu E-mail: info.usa.temple@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Volám sa pani Lucia, mám 59 rokov Narodená a vychovávaná v Bratislave. Obdržanie môjho manžela späť je to, čo som očakával a nikdy si nedokážem predstaviť. Ja a môj manžel som bol ženatý tri roky a žijeme šťastne, ale zrazu sa úplne zmenil a odvrátil odo mňa a ja som nikdy nevedel, čo sa deje, pokúsil som sa ho opýtať, ale on mi odmietol povedať problém je, a ako čas pokračoval hľadal rozvod. Bol som taký strach a zmätený a ja som urobil všetko, čo bolo najlepšie, aby som ho dostal späť, ale nebolo to ľahké, myslela som si, že všetka nádej bola stratená a počas môjho hľadania cesty von, môj priateľ, ktorý mal podobný problém, mi o veľkom kúzelníkovi nazývanom doktor Okodo, ktorý mu pomohol dostať späť svoju ženu. Nikdy neverím v odovzdávaní kúzla v celom svojom živote alebo v kúzlo, pretože som nikdy nepomyslel, že to bude fungovať, ale snažil som sa tomuto mužovi dať šancu a na moje najväčšie prekvapenie odniesol kúzlo, aby ho priviedol späť, ale dnes sme spolu späť do krásneho domu so štyrmi krásnymi deťmi. Sme zase šťastní znova a využívam túto príležitosť, aby som povedal komukoľvek, kto prechádza podobnou situáciou, aby sa s ním spojil na info.usa.temple@gmail.com a budete ďalší informovať o novom svedectve na webovej stránke:

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Aký to je človek. Niektorí hovoria, že dokáže vyliečiť akúkoľvek chorobu a choroby, niektorí hovoria, že má právomoc uzdravovať zlomené vzťahy, rodinu a manželstvá, niektorí hovoria, že je Bohom na Zemi. Som taký krátky, aby som opísal toho muža, ktorý sa volá Doctor Okodo. Nikdy som nevidel zázračnú prácu v mojom živote, až keď som sa stretol s doktorom Okodo online, ktorý mi pomohol vrátiť manželku späť od jej ex-milenca. Ak potrebujete nejakú pomoc, aby ste získali späť svojho milovníka, manželku, manžela alebo chcete, aby vám pomohol vyliečiť z akýchkoľvek chorôb, ako je hepatitída, vírus herpes E.t.c. Potom kontaktujte doktora okodo teraz prostredníctvom e-mailu: info.usa.temple@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Mnohí ľudia napísali články o tom, ako im pomohol kúzelník, ale som veľmi vďačný tomuto veľkému kúzelníkovi, ktorý mi priviedol svojho bývalého manžela. Toto svedectvo je pravdivý príbeh a moje meno je ALES. Keď som prišiel do kontaktu s týmto mužom, bolo to aj prostredníctvom svedectva napísaného o ňom a stretol som sa aj s mnohými svedectami o tom, ako pomáha druhým svojim životom. Objaviť sa s ex je jedným z najviac vnútorné najviac pocit, že mnoho ľudí by rád skúsenosti, najmä ako tieto spomienky s našou ex vždy oblak našej mysli, keď niekto robí niektoré z tých vecí, ktoré naša bývalá zvyknutý robiť. Bol som jediný rodič už takmer šesť rokov a hoci môj bývalý manžel bol ďaleko od mojich detí, stále si želám, aby sa raz vrátil ku mne. Toto kúzlo doktor som stretol známy ako doktor OKODO mi pomohol s mojimi želaniami a som rád, že som sa vrátil so svojim bývalým manželom a som veľmi šťastný zdieľanie svedectva so všetkými, aby aj oni môžu stretnúť s týmto skvelým doktorom a vyriešiť ich problémy. Neviem, čo by ostatní mohli cítiť, ako dostať svojich bývalých späť do svojho života, ale vždy viem, že je požehnanie v prestrojení len s jediným prepojením s ex. Ak sa chcete úspešne dostať späť so svojim ex, navštívte túto stránku odungaspelltemple.wordpress.com alebo sa obráťte na toto skvelé kúzlo na adrese info.usa.temple@gmail.com a zdieľajte úžasné svedectvo rovnako ako ja

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Dobrý deň, moje meno Veronica Saciri chcem svedčiť o mocnom a veľkom kúzelníkovi nazývanom Dr. Isikolo, mal som ťažkosti s otehotnením v dôsledku chronickej choroby, to ma tak znepokojilo a bolo som smutné, že môj manžel nebol s ňou spokojný a jednu noc prišiel späť domov nahnevaný mi povedal, že chce byť otcom a pretože som nemohol urobiť ho, že sa rozhodol vziať niekoho iného a rozviedol ma bol som zničený a plakal celú noc bol strach, že by som skončil v nemocnici stále premýšľal o dobré časy, ktoré sme mali spolu a koľko mi to chýbalo, hľadal som niečo online, keď sa ozvalo hlásenie týkajúce sa tohto skvelého kúzelníka a ako mu to pomohlo toľko v podobných problémoch, o čom som na to už nejaký čas premýšľal a rozhodol sa ho vyskúšať, keď som ho kontaktoval, povedal mi, že po 24 hodinách sa môj manžel vráti a ja budem tehotná, urobil som všetko, čo ma požiadal, aby som urobil, až na moje najväčšie prekvapenie, že druhý deň to bol môj manžel späť domov, on zavolajte, aby ste prosili o odpustenie ness a zrušil rozvod, 4 týždne po tom, ako doktor potvrdil, že som tehotná, som tak šťastná, že vám môže pomôcť a tiež ho kontaktovať na isikolosolutionhome@gmail.com alebo jeho Whatsapp: +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Som tak rozrušený môj zlomený Manželstvo bolo obnovené a môj manžel je späť po rozpadu, po 3 rokoch manželstva, ja a môj manžel bol v jednej hádke alebo druhej, kým mi konečne opustil a presťahoval sa do Veľkej Británie, aby bol iná žena. cítil som, že môj život je u konca a moje deti si mysleli, že už nikdy neuvidia svojho otca. Snažil som sa byť silný len pre deti, ale nedokázal som ovládať bolesti, ktoré ma trápia srdce, moje srdce bolo plné bolesti a bolesti, pretože som bol skutočne zamilovaný do svojho manžela. Každý deň a noc si o ňom myslím a vždy som si prial, aby sa vrátil ku mne, bol som naozaj rozrušený a potreboval som pomoc, a tak som hľadal pomoc online a narazil som na webové stránky, ktoré naznačovali, že Sacerdote môže pomôcť dostať ex späť rýchlo. Takže som mal pocit, že by som sa mal vyskúšať. Kontaktoval som ho a povedal mi, čo mám robiť a ja som to urobil, potom urobil pre mňa (kúzlo lásky). O 28 hodín neskôr ma manžel skutočne zavolal a povedal mi, že mi chýba aj mňa a deti tak moc, tak úžasné! Tak sa vrátil ten istý deň s množstvom lásky a radosti a ospravedlnil sa za svoju chybu a za bolesť, ktorú spôsobil mne a deťom. Potom od toho dňa bolo naše manželstvo silnejšie ako to bolo predtým, všetko vďaka Sacerdote. je taký silný a rozhodol som sa, že sa na mojom príbehu podelím o to, že Sacerdote skutočné a mocné kúzelník, ktorý sa budem vždy modliť, aby som žil dlho, aby som pomohol svojim deťom v čase problémov, ak ste tu a potrebujete svoj Ex späť alebo váš manžel sa presťahoval k inej žene, už plačeť, teraz kontaktujte toto silné kúzlo kariet pre všetky druhy problémov, ktoré máte. Tu je jeho kontakt: Pošlite ho na adresu: poderoso1sacerdotetemplo@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Ja som Michelle Bradley podľa mena. Pozdravy každému, kto číta toto svedectvo. Odmietla ma manžel po troch (3) rokoch manželstva práve preto, lebo na neho malá iná žena a nechal ma a dieťa trpieť. jeden deň, keď som čítal na webe, videl som príspevok o tom, ako toto kúzlo nazýva Dr. Isikolo na tejto adrese isikolosolutionhome@gmail.com, pomôcť žene, aby dostala späť svojho manžela a ja som mu odpovedal na jeho adresu a povedal mi, že žena mala na muža kúzlo a povedal mi, že mi pomôže a po troch dňoch, keď budem mať svojho manžela späť. Veril som mu a dnes som rád, že všetci viem, že toto kúzelník má právomoc priviesť milovníkov späť. pretože som teraz spokojný so svojim manželom. Ďakujem za to, že mi pomohol Dr.Paul kontaktovať ho na email: isikolosolutionhome@gmail.com alebo ho na Whatsapp +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Nikdy som nepochopil lásku, kým som sa nestretol s priateľkou, ktorá mi povedala všetko o DR.otutu, ktorý priniesol jej bývalého priateľa späť, dokonca keď mi povedala, že som ju zobral, pretože som si myslela, že chce tiež to isté falošné kúzlo kolesá, aby som odňal svoje peniaze. Aj keď som jej dal šancu vysvetliť všetko, čo mi povedala o DR.otutu, povedala som jej, že existuje veľa podvodníkov, ktorí chcú vziať naše peniaze a nikdy sa im nestane obeť, hoci moja snúbenica, ktorá sa predpokladá, pre mňa za pár mesiacov odo mňa opustil budem trpezlivo čakať na iného chlapíka aj keď som ho veľmi miloval. povedala mi, že tento DR nie je falošný, že je skutočný a on pomohol mnohým ľuďom, aby si svojich blízkych späť, potom som sa jej spýtať, ako to funguje a aké sú požiadavky, ktoré musím urobiť skôr, ako on môže na mňa lámať kúzla? ona mi povedala, že by som mal e-mailom na dr.otutuhealinghome@hotmail.com a ja by som mu povedať, čo chcem. naozaj som ho poslal e-mailom a povedal mu, že potrebujem svojho bývalého chlapíka a povedal mi, že moja kamarátka mi ju správne nasmerovala a tiež prečo pochybujem o jeho práci? povedal, že jeho práca je 100% istá a zaručuje, že nikto nikdy neprišiel do svojho chrámu a zostal rovnaký. som sa chválil nad jeho slovami, ktoré mi povedal, a myšlienka mi prišla na mysli, že ako to doktor vie o všetkom, čo sme predtým diskutovali. povedal skôr, než začne s mojou situáciou, že musím mať vieru a dôveru k nemu a nechať iné kúzlo a trpezlivo čakať na vlastné, že ak môžem povedať, že to všetko budem mať môj milenec späť za hodinu. povedal som v poriadku, som svedomý a sľuboval, že s tebou pracujem sám, potom mi dal formu na vyplnenie, čo som mu urobil, a poslala som mu aj s mojimi obrázkami a aj obrázky môjho bývalého milenca. on mi odpovedal o 30 minút neskôr a povedal mi, že jeho bohovia potrebujú nejaké veci, aby na mňa kúzla a môj problém je veľmi jednoduchý, ak môžem poskytnúť tieto veci. potom, keď sa ho opýtam, ako môžem získať tieto veci a ako ich môžem poslať k odovzdaniu lásky, povedal mi, že by som sa nemal obávať toho, že tam je predajca položiek tu vo svojej vlastnej krajine ktoré môžu dostať položky pre mňa. potom sa ho opýtam, koľko to bude stáť, aby som si kúpil všetky tieto položky? on mi povedal, čo mu pošlem s plnou dôverou, o hodinu neskôr mi zavolal a povedal mi, že môj problém bol vyriešený, že by som mal čakať na hodinu, kedy sa moja láska pýta po mne, čo som urobil podľa jeho slov , keď to bolo okolo šesťdesiateho rána, môj bývalý mi volal, že ak by som bol doma, že ma chce okamžite vidieť. povedal som mu, dúfal, že všetko je dobré, že povedal áno potom som mu povedal, že môže prísť, môj ex chlap sa vrátil ku mne a požiadal o odpustenie, že vedel, čo na ňu prišlo. práve teraz som tak šťastná, že som znova získala svojho milenca a plánujeme na našu svadbu, ktorá sa čoskoro blíži, zavolal som dr a veľmi mu poďakoval a opýtal sa ho, čo urobím pre neho ako ocenenie, povedal mi mal by som zabudnúť a držať svoje peniaze, že nie je po ľuďoch peniaze, ale pomáhať ľuďom, ktorí tiež potrebujú pomoc tam, všetko, čo potrebuje, aby som urobil, je dať viac svedectva o ňom, aby ľudia tam vonku, ktorí potrebujú pomoc by mal email aj on to prečo som tu dnes, aby som dala svoje svedectvo. nech bude tvoj dobrý pán požehnávať a dáva mu dlhší život prosperitu a múdrosť. toto je dr e-mailová adresa drotutuhealinghome@hotmail.com môžete tiež to, čo ho napíše cez svoje telefónne číslo +2349051417394

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Všetko vďaka Dr. Isikolo za láskavo kúzlo, ktoré prinieslo môjho manžela späť domov
  Am Angelica Ivica .... Dnes som veľmi šťastný, nie kvôli všetkému, ale len kvôli tomu, čo pre mňa urobil tento skvelý muž, ktorý Dr. Isikolo urobil. Bol som taký, keď ma opustil môj manžel. Len nemôžem uveriť, že teraz môj manžel je teraz späť ku mne na kolenách s rubínovou ružou prosiť, aby som ho vzal späť a on cítil ľútosť a ľutoval, že ma opustil a že mi spôsobil bolesti po rozvode. A celý tento zázrak sa stalo, keď som nariadil naliehavé 48 hodín od doktora Isikolo. Pane, som dnes najšťastnejšia žena v celom tomto širokom svete. Doktor Isikolo si to naozaj urobil .. Áno .. Je to zázrak a večné potešenie a veselosť pre mňa a moju rodinu dnes ... Ďakujem vám, pánovi za vašu vzácnu pomoc. Ste pravý kúzelník a nikdy nebudete zabudnutí za to, že si znova splnil svoju ženu .. Ste mojim hrdinom .. Deti sú radi, že majú svojho otca navrátiť domov. kontaktujte ho, ak potrebujete naliehavú pomoc vo vašom vzťahu. E-mail (isikolosolutionhome@gmail.com) alebo WhatsApp ho +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 14. DR ISIKOLO NÁPORUJTE MÔŽETE PRIJAŤ MÔJ LÁSKU SPÄŤ
  Volám sa Mirela Ali, som tu, aby som dosvedčil dobrú prácu doktora Tebeho kúzla Castera. Pred 4 rokmi môj manžel odišiel domov, nikdy sa nevrátil, žiadne telefonáty, žiadne listy, žiadne e-maily, žiadne známky nikde inde. moja dcéra bola ochorená roztrúsenou sklerózou, veci boli pre mňa také ťažké. Stratil som nádej, pred 2 rokmi som sa stretol s psychikom, povedal, že mi pomôže, zaplatil som viac ako 800 dolárov a stále sa nič nestalo, celkom som úplne stratila nádej, moja dcéra sa zhoršila každý deň.vlastný mesiac, videl som príspevok čo sa týka dobrých prác celého profesionálneho doktora Isikolo, dal som mu podrobnosti o tom, čo potrebujem, pre všetky tri kúzla (Bring Lover back, Healing kouzlo a karierové kúzla). Za niekoľko týždňov mi manžel vyzval a povedal mi, že je ľúto, že sa chce vrátiť ku mne a že všetko vysvetlí, keď sa vráti, o tri dni neskôr som dostal novú prácu so spoločnosťou poskytujúcou úver a financie , práve teraz sa moje dcérska podmienka zlepšuje každý deň a verím, že bude dobre za pár dní. Chcem sa poďakovať Dr Isikolo kúzla Caster isikolosolutionhome@gmail.com whatsapp +2348133261196 za jeho úsilie a za to, aby som priniesol svoj život späť do normálu a tak blízko k dokonalosti.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. sa unavil žiť depresívny život

  Tešila som sa, že sa znova stane celá rodina s láskou, som unavený žiť depresívnym životom. Bol som tak nešťastný, že môj manžel zomrel so mnou; stále ma vyhráža rozvodovým papierom takmer každý deň. Ale všetko, čo som chcel v našom dome, je pozitívne myslenie, láska a šťastie po celú dobu. Chcel som byť dobrým rodičom našich detí.

  Keď Dr. OGUNMEN vstúpil so svojimi pomocnými rukami cez ugbegundenger@gmail.com, začal som sa cítiť ľahšie vo vnútri a počas procesu lásky som prestala mať taký ťažký pocit na hrudi. O dva dni neskôr môj manžel začal prejavovať určitý pozitívny charakter. Priznal sa, že o mne premýšľa nedávno, dokonca aj keď bol so svojou priateľkou. Bol som ohromený, keď prišiel ku mne a ospravedlnil sa za každú nepravdivosť, ktorú mi urobil, tiež som sa mu ospravedlnil.

  Chcem len povedať, ďakujem za trpezlivosť a láskavosť, ktorú mi ukázal počas celého procesu kúzla. Môj manžel a ja šťastne žijeme po láske, žiaden z jeho bývalých sa nikdy nevrátil

  OdpovedaťOdstrániť
 16. volanie alebo Whatsapp Dr Isikolo pre naliehavú lásku kúzlo +2348133261196
  Som Ivana Nikola z Bosny, som šťastná, že môj manžel sa vrátil do môjho života po dvoch rokoch rozvodu, doktor Isikolo dnes priviedol môjho manžela späť a som tak nadšený. Dostal som Dr. Isikolo e-mail on-line, keď dáma svedčila o silnom kúzelníkovi, ktorý obnovil jej manželstvo, potom som si povedala, pretože jej pomohol, môže mi pomôcť, tak som mu poslal e-mailom a povedal mu bolesť, , a povedal mi, čo mám robiť a ja som to urobil, potom pre mňa urobil naliehavé kúzlo lásky. O 48 hodín neskôr sa môj manžel vrátil domov a veľa lásky a radosti, ospravedlnil sa za svoju chybu a za bolesť, ktorú mi spôsobil. Potom od toho dňa bolo naše manželstvo silnejšie ako to bolo predtým, vďaka Dr. Isikolo. Naša rodina je opäť úplná. Ak prechádzate rozvodom / Rozbitím odkedy mi doktor Isikolo pomohol, môže vám tiež pomôcť .. pošlite ho na adresu: isikolosolutionhome @ gmail.com, ďakujem vám Dr. Isikolo za to, že som zachránil svoje rozbité manželstvo a priviedol som späť môjmu manželovi.
  Pošlite mu e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Whatsapp teraz +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Môj bývalý priateľ mi opustil moju dcéru už pred šiestimi týždňami, snažil som sa všetko, aby som obnovil svoj vzťah a bol som sklamaný. Žiaden z nich nebol vypracovaný. O týždeň neskôr som videl webovú stránku Dr. Isikolo a po tom, čo som sa obrátil na Dr. Isikolo o pomoc, všetko sa automaticky zmenilo, môj smútok sa stal radosťou, úsmev sa mi celé tváril, všetko sa stalo veľmi rýchlo a výsledok bol efektívny. Dr. Isikolo je jediným kúzelníkom, s ktorým som mal úspech, priateľ mi ma volal a povedal, že chce, aby sme sa vrátili a tiež sa chceme oženiť so mnou. Vrátila sa ku mne, aby ma prosila, aby som ju prijala späť a to sa stalo kvôli pomoci Dr. Isikolo. Som tak šťastná, že mám späť svoju priateľku. Obráťte sa na Dr. Isikolo teraz pre naliehavé a rýchle lásky kúzlo vyhrať váš vzťah späť. isikolosolutionhome@gmail.com whatsapp +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Ako som dostal MY BÝVALÝ PRIATEĽ ZADAŤ DOMOV DR DR ISIKOLO KONTAKT web / site web: drisikolosolutionhome.webnode.com. bol som tak traumatizovaný, že som zostal sám a bez tela zostať pri mne a byť so mnou, ale bol som šťastný jeden deň, aby som stretol tohto mocného kúzelníka Dr. Isikolo potom, čo mu povedal o mojej situácii, urobil všetko, čo človek mohol vidieť že môj milenec sa vráti ku mne, skutočne po odovzdaní kúzla môj Ex Boyfriend sa vrátil ku mne menej ako 24 hodín, môj Ex Boyfriend sa vrátil prosiť, aby ma nikdy nenechal opäť, o 3 mesiace neskôr sme sa zasnúbili a vzali, majú rovnakú situáciu, stačí sa obrátiť na Dr. Isikolo na jeho emailu: isikolosolutionhome@gmail.com Whatsapp +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Emilia Robinson30. júna 2018, 2:22

  Chcem nechať svet vedieť o Dr. Isikolo Veľké kúzlo, ktoré mi prinieslo manželku, keď som si myslela, že všetka nádej bola stratená. Dr. Isikolo použil svoje silné kúzlo, aby mi priviedol úsmev tým, že prinavrátil svoju ženu svojim kúzlom, najprv som si myslela, že snívam, keď sa moja žena vrátila ku mne na kolená a prosila ma, aby som jej odpustil a prijal ju späť a dokonca odvtedy ma miluje viac, ako som kedy očakával, a tak som urobil sľub môjho ja, nechám svet vedieť o doktore Okokakovi, pretože je Bohom na zemi. Máte problémy vo vašom vzťahu? váš partner sa s tebou rozišiel a stále ho miluješ a chceš ho späť? Máte problémy s finančnými prostriedkami? alebo potrebujete pomoc akéhokoľvek druhu, potom sa obráťte na Dr. Isikolo dnes, pretože vám dám 100% záruku, že vám pomôže práve tak, ako mi pomohol. Dr Isikolo pošle toto veľké kúzlo e-mailom na adresu isikolosolutionhome@gmail.com a môžete si ho aj Viber alebo WhatsApp na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 20. chcem použiť toto médium, aby som svedčil o tom, ako som sa vrátil môjho bývalého manžela po rozvode, i a môj manžel sa oženili už 8 rokov s 2 deťmi, bola to šťastná rodina. V minulom roku sa jeho správanie voči mne a deťom zmenilo, podozrenie, že sa stretá s inou ženou mimo manželstva, kedykoľvek som ho konfrontoval, hrozí, že sa s mojou manželkou rozviedol, urobil som všetko, čo som mohol robiť, ale to všetko bezvýsledne, videl som príspevok na "fóre lásky a vzťahov" o kúzelníkovi, ktorý pomáha ľuďom vynášať kúzlo na otázky týkajúce sa manželstva a vzťahov, keď som kontaktoval toto kouzelníctvo prostredníctvom e-mailu, pomohol mi odovzdať re-union kúzlo a môj manžel sa zmenil a ospravedlňovala sa mi a deťom. Obráťte sa na túto skvelú kúzelnú kariéru pre svoje vzťahy alebo otázky týkajúce sa manželstva prostredníctvom tohto e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com Whatsapp alebo Viber +2348133261196. Veľa štastia.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Volám sa Ahiga Audrey, žijem v Ohio, USA a som rád, že mám krásny a starostlivý manžel s tromi deťmi. Veľká chyba sa vyskytla v mojej rodine pred rokom, medzi mnou a mojim manželom, tak hrozné, že vec predložil súdu na rozvod. Povedal, že už nikdy so mnou nebude zostať a že ma viac miluje. Preto odišiel z domu a spôsobil mne a mojim deťom, aby prešli vážnymi bolesťami. Snažil som sa všetkými mojimi prostriedkami, aby som ho dostal späť cez veľa žobrania, ale všetko nepoužiteľné. Nakoniec potvrdil, že urobil svoje rozhodnutie a už ma nikdy neuvidí. V šialenej noci, keď som sa vrátil z práce, stretol som sa s mojím priateľom, ktorý sa spýtal môjho manžela. Vysvetlil som jej všetko, a tak mi povedala, že jediný spôsob, ako môžem dostať svojho manžela späť, je navštíviť kúzelníka, pretože naozaj pracoval aj pre ňu. Nikdy som neveril v hláskovanie, ale nemal som inú možnosť, ako sledovať jej radu. Dala mi e-mailovú adresu kontroly pravopisu, ktorá je spellspecialistcaster937@gmail.com
  Nasledujúce ráno som poslal e-mail na adresu, ktorú mi dala, a ubezpečenie o tom, že môžem vrátiť môjmu manželovi za dva dni. Aké fantastické vyhlásenie! Lol !!! Nikdy som si nemyslel, že so mnou hovoril a povedal mi všetko, čo som potreboval. Druhý deň ráno, prekvapujúco, môj manžel, ktorý ma nezavolal viac ako rok, ma zavolal, aby som sa vrátil. Tak úžasné, že? Tak sa vrátil ten istý deň s veľkou láskou a radosťou a bol ospravedlnený za svoje chyby a za bolesť, ktorú spôsobil mne a mojim deťom. Od tohto dňa je náš vzťah silnejší ako predtým. Ďakujeme vám za pomoc z tohto skvelého pravopisného kanála. Mojou radou pre všetkých, ktorí tam sú, sú rôzne výzvy kontaktovať tohto skvelého človeka a práve tak, ako pre mňa urobil, vyrieši všetky vaše problémy. Môžete mu poslať e-mail prostredníctvom tejto e-mailovej adresy. Sľúbil som mu, že poviem celému svetu o jeho veľkolepých silách. ak ste v takomto stave alebo ak máte nejaký problém s "prevzatím svojho ex. nielen že vám môže pomôcť
  1) Buďte povýšený vo všetkom, čo robíte.
  2) Zarobte dobré peniaze alebo vyhrajte lotériu.
  3) Dosiahnuť úspech v podnikaní.
  4) duchovné problémy.
  5) stíhaný
  6) Pozrite sa na životného partnera.
  7) získajte dobre platené zamestnanie.
  8) Získajte kontrolu nad svojim manželstvom.
  9) získať výhody a získanie príťažlivosti od ľudí.
  10) stratiť peniaze.
  (11) liečiť všetky choroby. ako liečebné aj nezdravé, rovnako ako HIV / AIDS, rakovina, čokoľvek
  (12) vyriešiť problémy s tehotenstvom a žehnať s deťmi.
  (13) Získajte svoje vízum alebo pracovné povolenie
  jeho e-mail opäť adresa je opäť spellspecialistcaster937@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Cítim sa tak znova požehnaný v mojom manželstve po tom, ako doktor Isikolo priviedol späť svojho manžela, ktorý sa so mnou rozlúčil o dobré 3 rany. Am Leonarda Vedran podľa mena z Los Angeles. Aj keď mám ústa po celom tele, nebude natoľko, aby som sa poďakoval Dr. Isikolo za jeho pomoc v mojom živote. Môj manžel sa oddelil so mnou počas 3 mesiacov a bol bez bolesti a bolesti. Takže som hľadal pomoc všade, ale nič sa nevypracovalo, kým som nepovedal Dr. Isikolo, ktorý som kontaktoval on-line. Vysvetlil som mu svoju situáciu a sľúbil, že sa môj manžel vráti späť ku mne do 24 až 48 hodín, pokiaľ mi to srdce pre teba stále búti. Veril som v neho a on pre mňa pripravil kúzlo a môj manžel mi zavolal presne, keď povedal doktor Isikolo. Prosil a povedal, že ma potrebuje späť a teraz žijeme šťastne za posledných deväť mesiacov. Každý, kto číta môj článok, ktorý potrebuje pomoc, by sa mal kontaktovať s ním ... E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Ahojte všetci!
  Som Maria Rey, momentálne žijem v Španielsku v Málage. V tejto dobe som vdova so štyrmi deťmi a v marci som sa ocitla vo finančnej situácii a musel som refinancovať a platiť účty. Snažil som sa požiadať o pôžičky od niekoľkých úverových spoločností, súkromných i firemných, ale nikdy úspešne a väčšina bánk mi odmietla úver. Ale ako Boh chce, bol som predvedený družstevnej operácii mužom Boha, súkromným veriteľom, ktorý mi dal pôžičku vo výške 100.000 eur a dnes vlastné podnikanie a moje deti sú v tomto čase v poriadku, ak by ste sa mali dostať do kontaktu s ktoroukoľvek spoločnosťou, aby ste získali nezabezpečenú pôžičku bez overovania kreditov bez podpisára s iba 3% úrokovou sadzbou a lepšími platobnými plánmi a plánom, kontaktujte pána Ryana Gerharda e-mailom: betterwaycompany234@gmail.com Nepotrebujem to. Neviem, či to robím, ale teraz som tak šťastný a rozhodol som sa, že ľudia o ňom vedia viac a ja tiež chcem, aby ho Boh požehnal viac. Môžete ho kontaktovať prostredníctvom svojho e-mailu: betterwaycompany234@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Som vonku, aby som rýchlo poslúžil tejto dobrej správe celému svetu o tom, ako som dostal svojho bývalého manžela. Bol som oddelený od môjho manžela na preukaz 3 roky a nebol som spokojný, že som potreboval vrátiť môjho manžela späť, pretože život osamelosti bol pre mňa strašný a moje 3 deti som hľadala nejakú možnú kúzelnú kariéru, ktorá môže priniesť späť môjho manžela a potom sa stretnem s Dr. Isikolo som videl komentár o doktorovi Isikolo, ako prináša milovníkov spolu s jeho kúzlom Kontaktoval som ho a riadil ma. Požiadal som o riešenie, začal liečbu pre moje kúzlo, požiadal som o niektoré informácie, ktoré som mu poslal a tiež mi povedal, že musíme kúpiť nejaké veci na toto kúzlo, aby pre mňa dobre pracovali a ktoré som cítil peniaze pre neho po 48 hodinách mi zavolal môj manžel a začal ma pyšovať za odpustenie za všetko, čo sa stane, že som tak šťastná práve teraz, že sme späť ako jedna rodina pre každého, kto potrebuje pomoc veľkého kúzelníka, ktorý môžete kontaktovať: isikolosolutionhome@ gmail.com alebo Whatsapp alebo Viber ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Ahoj všetci, ja som Jasmin Almir podľa mena, žije v Bosne. Chcem poďakovať Dr. Isikolo za to, že prináša radosť a šťastie môjmu vzťahu a mojej rodine. Stratil som svojho priateľa a potreboval som pomoc, kým som sa stretol s doktorom Isikolo pravým kúzlom a divinerom a on ma ubezpečil, že budem mať svojho priateľa späť dva dni po tom, čo kúzlo bude obsadené o dva dni neskôr, môj telefón zazvonil a prekvapujúco to bol môj priateľ, ktorý ma dlho nezavolal, a ospravedlňoval som sa za prerušenie srdca a povedal, že je ochotný so mnou venovať zvyšok svojho života. princezná vlna ho uvoľnila, aby vedel, koľko ma miloval a chcel ho práve teraz .. ja a môj priateľ žije šťastný život a naša láska je silnejšia ako to bolo predtým, ako sme sa rozpadli .. Všetko vďaka Dr. Isikolo nadmernou prácou, ktorú urobil pre mňa. Nižšie je e-mail v situácii, ktorá je predmetom srdcového prerušenia, a uisťujem vás, že ako to urobil pre mňa, to určite pomôže. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 26. CIRCA LA MIA STORIA DI VITA

  Il mio nome è Grais Bridget, vengo dalla Scozia, voglio condividere la grande notizia della mia vita a tutti e per coloro che hanno bisogno di aiuto anche nella loro vita. Per 6 anni ho sofferto, mio ​​marito mi ha lasciato ed è andato avanti sposare un'altra donna solo perché la sua famiglia non mi ama, anche perché non ero in grado di dargli figli, ero in lacrime per 6 anni soffrendo da quando mio marito ha divorziato da me, stavo cercando un incantatore per aiutarmi online, io ho incontrato tanti incantatori che mi hanno preso tutti i soldi senza aiutarmi, ma il 14 maggio 2018 ho visto un post di una donna che condivideva il buon lavoro di un mago chiamato Dr Odia, devo prendere il coraggio di contattarlo, quando l'ho contattato mi ha detto che il mio problema è stato risolto da quando l'ho contattato, dopo il suo incantesimo mi ha detto che mio marito tornerà da me in meno di 24 ore, cosa che mi è accaduta sorprendentemente, dopo aver lanciato il suo incantesimo per me mi ha detto che mio marito mi chiamano per scusarmi con me. Subito dopo che mi ha detto tutto questo, mio ​​marito mi ha chiamato al telefono e mi ha iniziato a chiedermi di accettarlo dopo 6 anni di divorziato. oggi sto condividendo questa notizia perché voglio che il mondo sappia di lui e del suo buon lavoro, sono anche molto felice di dire che sono incinta ora dopo la sua gravidanza incantata su di me, e per quelli di voi che hanno bisogno di qualche tipo di relazione di aiuto, problema di vita, problema di soldi, nominalo, consiglio di contattare Dr Odia oggi e il problema è risolto qui sono i suoi dettagli di contatto Email: odiasolutioncenter@gmail.com e il suo numero di Whats-App: +2349065101630 e il suo Viber: +27638836445, contatto Lui e vivi la tua vita con felicità.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. E-mail Dr. Isikolo pre skutočné lásky: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

  Ahoj diváci, Volám sa Iva Štefana Som veľmi šťastný, že zdieľam toto *** svedectvo, bol som zranený a srdce zlomené, keď ma opustil môj manžel so svojimi dvoma deťmi, bol som zmätený a nevedel, čo mám robiť, miloval som tak veľmi som sa snažil všetko, čo som mohol priniesť späť, ale bez úspechu, na jeden verne deň, ako som prišiel z práce som sa stretol s mojim priateľom, ktorému som vysvetliť môj problém, a ona mi povedala, "Dr. Isikolo", ktorá ju tiež robí tehotenstva pri hľadaní dieťaťa, som kontaktoval kúzelníka cez e-mail, ktorý mi dala, a kúzelník mi povedal, čo mám robiť a urobil som presne tak, ako mi bolo povedané, aby môj manžel, ktorý ma dlho nezavolal, ma zavolal a začal sa ospravedlňovať za všetky chyby, ktoré mi spôsobil, a teraz ma miloval viac ako kedykoľvek predtým, bratia a sestry, ak prechádzate druh problému kontaktujte ho a dám vám 100% záruku, že vyrieši vaše problémy. to sú jeho kontakty isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Dobrý deň, volám sa jannikom Brinkerhoffom, chcem poďakovať tomuto skvelému doktorovi Odii za to, čo urobil v mojom živote (pred 4 rokmi), a ja a moja žena mala pád, takže odišla bezo mňa, keď som vedel, kam odišla s mojimi dvoma deťmi , bol som naozaj šokovaný, že som išiel urobiť správu polícii o mojej manželke, že mojim deťom preč, takže hľadali a hľadali stále nemohli nájsť ju, bol som naozaj chorý a nemôžem žiť bez nej a bol som naozaj chýba moje deti Bol som naozaj rozrušený s mojimi seba, pretože som nemoh'nt kontrolu moja zbytočná hnev dvakrát ju, bol som si fraktoval som sa stal narkoman drog a piť acohol kvôli mojej situácii potom, čo moja žena opustila ma na dobrej (4roky) tak bohužiaľ, priateľ mi povedal o online kúzelnícke jazdectvo Dr Odia a povedal mi, aby som ho kontaktoval, aby mi pomohol vrátiť svoju ženu, najprv som sa naučila, že ma sranduje, kým som si všimol, že je to vážne vážne, takže rozhodol som sa ho kontaktovať, nemohol som veriť moje oči Dr Odia mi povedal, aby som sa nebál, že moja žena sa mi vrátia so mojimi deťmi bezpečne do 12 hodín. Po odovzdaní jeho kúzla mi zavolal a povedal, že by som sa nemal obávať, že moja žena príde teraz, v momente, keď dokončil hovoriť so mnou po telefóne bohužiaľ moje žena sa vrátila ku mne s mojimi deťmi som bol naozaj šťastný tento deň bol najviac najšťastnejší deň v mojom živote, takže som sa rozhodol podeliť o svoje svedectvo o ňom, jeho kúzlo funguje tak rýchlo ako blesk, veľká vďaka Dr Odii za to, že som šťastne priviedla svoju ženu. Prosím, ak máte nejaké problémy, prosím kontaktujte ho, pretože vám môže pomôcť vyriešiť vaše problémy. prostredníctvom e-mailu: odiasolutioncenter@gmail.com, viber číslo: +27638836445. Čo je číslo Whats-App: +2349065101630.

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Toto je moje svedectvo o dobrej práci Dr. Isikolo, ktorí mi pomáhajú .... Som Sofija Emerik. A je mi ľúto, že som to uviedol na sieť, ale musím na to, aby svetový špičkový kúzelník, ktorý priniesol späť môjho manžela, ktorý ma zanechal za posledné 3 roky, som nakoniec stretol tohto človeka na blogu vysielania prostredníctvom jedného z klientov pre pomoc , vysvetlil som mu všetko a povedal mi o kúzelníkovi, ktorý o tom počul, a on mi dal e-mailovú adresu, aby napísal kúzelníkovi, aby mu povedal moje problémy. Len za 2 dni bol môj manžel späť ku mne. Chcem len povedať poďakovanie tomuto pravdivému a úprimnému kúzelníkovi, pane, všetko, čo ste povedali, sa stalo a ďakujem vám, pane. Prosím, povedzte každému, kto hľadá akékoľvek riešenie problému, rád by som sa láskavo porozprával s týmto kouzelníkom, je skutočný, je mocný a čokoľvek, čo kúzelník hovorí, je to, čo sa stane, pretože všetko to, čo povedal kúzelník stalo sa mi to. Môžete ho kontaktovať na: jeho e-mailová adresa je isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196.

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Volám sa Kari, bola som vo veľkej robotníckej službe takmer 2 roky trpiacou v rukách podvádzajúceho manžela, boli sme šťastní a odchádzali dobre, kým nehovoril o svojej staršej priateľke a ona začala chodiť s ňou mimo naše manželstvo. Než ste to vedeli, prestala sa starať o vlastnú rodinu. Dostal sa do určitej miery, plánoval sa oženiť s ňou a rozviedol ma svoju vlastnú ženu, plakal som a ohlásil som jej svojej rodine, ale nikdy nikomu neposlúchol, ale aby som prerušil môj príbeh, prišiel som pri hľadaní skutočného duchovného kto by mohol zničiť ich vzťah a prinútiť ho, aby sa vrátil späť ku mne a našim 2 deťom.

      Počas môjho hľadania som videla ľudí, ktorí dali svedectvo o tom, ako ich manželstvá, kde ich obnovil doktor Okosu, som vybral jeho e-mail a rozprával som mu svoj príbeh a on súhlasil s tým, že mi pomôže. Po jeho práci je pre mňa, tretí deň moja manželka a priateľka mali hádku a on ju porazil a on sa vrátil domov a prosil ma a deti a požiadal o odpustenie. Povedal, že jeho oči sú jasné a on nikdy neurobí nič, aby znova ublížil jeho rodinu a sľuboval, že bude starostlivým otcom a nikdy sa nebude podvádzať. Som tak šťastná, že som ho nezbavila dievčaťu, všetko ocenenie patrí doktorovi Okosuovi, lebo ste veľkým mužom, ktorý poslal Boh, aby pomohol ľuďom tohto sveta. Mám vkus od zázrakov svojej pomoci a budem pokračovať v rozprávaní o vašich dobrých dielach. a komu sa to môže týkať Toto je jeho e-mail: drokosu01@gmail.com whatsApp number is

  +2348119663571

  OdpovedaťOdstrániť
 31. Cítim sa tak znovu požehnaný v mojom manželstve po tom, čo doktor Oku priniesol späť môjho manžela, ktorý sa so mnou rozlúčil o dobré 3 údery. Am Jessica Butler podľa mena z Los Angeles. Aj keď mám ústa po celom tele, nebude stačiť na to, aby som poďakoval doktorovi Oku za jeho pomoc v mojom živote. Môj manžel sa oddelil so mnou počas 3 mesiacov a bol bez bolesti a bolesti. Takže som hľadal pomoc všade, ale nič nevypracovalo, kým som nepovedala doktora Oka, ktorý som kontaktoval on-line. Vysvetlil som mu svoju situáciu a sľúbil, že sa môj manžel vráti späť ku mne do 24 až 48 hodín, pokiaľ mi to srdce pre teba stále búti. Veril som mu a on mi pripravil kúzlo a moja manželka mi volala presne, keď povedal doktor Oku. Prosil a povedal, že ma potrebuje späť a teraz žijeme šťastne za posledných deväť mesiacov. Každý, kto číta môj článok, ktorý potrebuje pomoc, by sa mal kontaktovať s ním ... E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Pane, ďakujem vám za to pravé kúzlo, môj milenec je späť! Som veľmi rada, že odporúčam Dr Isikolo každému, kto skutočne potrebuje pomoc pri napravení svojho zlého vzťahu. Keď som našiel doktora Isikolo, zúfalo som potrebovala vrátiť môjho bývalého milenca. Opustil ma pre inú ženu. Stalo sa to tak rýchlo a vôbec som nemala slovo. Po troch rokoch mi bez dane vysvetlil. Kontaktoval som Dr. Isikolo prostredníctvom svojich webových stránok a on dal kúzlo lásky, aby nám pomohlo späť dohromady. Krátko potom, čo urobil kúzlo, môj priateľ znovu začal skúšať a cítil sa strašne za to, čo ma práve priviedol. Povedal, že som najdôležitejšou osobou v jeho živote a on to teraz vie. Odoslať e-mailom ako teraz pre naliehavú pomoc. Zavolajte ho alebo napíšte na e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo ho kontaktujte na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Odvtedy, čo sa môj manžel rozvedel za posledné dva roky, nebol som sám. Preskúmala som nejaký príspevok o tom, ako by som sa mohol vrátiť späť môjmu manželovi, a videl som svedectvo, ktoré zdieľala Sabrina Ibriami z Belgicka o kúzelnom kariére Dr. Isikolo. Obrátil som sa na Marina Chaos, aby som potvrdila, ako mu pomohla doktorka Isikolo a objasnila mi všetko, ako jej pomohol, a to mi dalo odvahu, aby som sa s Dr. Isikolom dostal na pomoc. Doktor Isikolo ma ubezpečil, že moje dni bolesti sa skončia do 12 až 16 hodín potom, čo skončí s jeho prácou. Sledoval som jeho pokyny, ktoré mi dal, pretože som mal veriť, vieru, nádej a dôveru v neho. Verím vám dnes, že ja a môj manžel sú späť spolu a môžem s hrdosťou povedať a svedčiť o tom, čo doktor Isikolo urobil pre mňa. Kontaktujte ho dnes prostredníctvom e-mailu: E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo ho kontaktujte na +2348133261196 alebo na adresu Viber +2347082727576

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Je to veľmi radostný deň môjho života kvôli pomoci, ktorú mi pomohol doktor Isikolo balo tým, že mi pomohol vrátiť môjho bývalého manžela späť s jeho kúzlom lásky. bol som ženatý 3 roky a bolo to také hrozné, pretože môj manžel naozaj podvádzal a snažil som sa o rozvod, ale keď som narazil na Dr Isikolo balo email na internete o tom, ako pomáha tak veľa ľudí, aby dostali svoje bývalé späť a pomôcť pri upevňovaní vzťahov a prinútiť ľudí, aby boli vo svojom vzťahu spokojní. vysvetlil som mu svoju situáciu a potom som hľadal jeho pomoc, ale až na moje najväčšie prekvapenie mi povedal, že mi pomôže s mojím prípadom a tu som teraz oslavuje, pretože sa môj manžel zmení úplne navždy. Vždy chce byť mnou a nemôže robiť nič bez môjho daru. Veľmi sa teším z môjho manželstva, aká veľká oslava. Budem pokračovať v svedčovaní na internete, pretože Dr. Isikolo balo je naozaj skutočným kúzlom. POTREBUJETE POMOC KONTAKTUJTE DOCTOR Dr Isikolo prostredníctvom: Email: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo ho kontaktujte na +2348133261196. On je jediná odpoveď na váš problém a cítite sa šťastní vo vašom vzťahu.

  OdpovedaťOdstrániť
 35. Nikdy neverím v láskavé kúzla, kým sa stretnem s mojim priateľom, ktorý mi povedal všetko o DR.OTUTU, ktorý priniesol bývalého priateľa, aj keď mi povedal, že tomu neverím, pretože som si myslela, že chce, aby rovnaké zlomyseľné čarodejnice dostali moje peniaze. Aj keď som jej dal príležitosť vysvetliť všetko, čo mi povedala o DR.OTUTU, povedala som jej, že existuje veľa podvodníkov, ktorí chcú vziať naše peniaze a nikdy nebudem obeťou, aj keď by moja snúbenica, ktorá ma má vziať niekoľko mesiacov mi zostalo čakať na inú ženu, hoci som ho veľmi miloval. Povedala mi, že DR OTUTU nie je falošný, ktorý je skutočný a pomohol mnohým ľuďom, aby sa milovali späť svoje lásky, potom som zvedavý, ako toto kúzlo funguje a aké sú požiadavky, ktoré musím urobiť predtým, ako budem môcť urobiť lásky? Povedala mi, že by som mal emailom drotutuhealinghome@hotmail.com a mala by som jej povedať, čo chcem. Poslal som mu e-mail a povedal mu, že potrebujem svojho bývalého muža späť. Povedal som mu, že to bol môj priateľ, ktorý o ňom povedal, prečo pochybujem o jeho práci? Povedal, že jeho práca je 100% zárukou, že nikto nikdy neprišiel do svojho chrámu a tiež zostáva rovnaký. Rozhneval som sa na slová, ktoré mi povedal, a myslela som si na mysli, pretože toto DR ukazuje všetky veci, ktoré sme predtým diskutovali. Povedal skôr, než začnem v mojej situácii, že musím mu dôverovať a nechať iné čarodejnice a nasledovať jeho pokyny, aby som dostal svojho milenca späť za 72 hodín. Povedal som to dobre a sľubujem, že s tebou pracujem sám, potom mi dal formu na to, aby som naplnil to, čo som urobil, a pošlem mi ho s mojimi obrázkami a tiež s obrázkami môjho bývalého priateľa. On mi odpovedal o 30 minútach neskôr a povedal mi, že jeho bohovia potrebovali nejaké veci na to, aby odovzdali svoje kúzlo, a môj problém je veľmi jednoduchý, ak môžem ponúknuť tieto veci. Keď sa ho spýtam, ako môžem získať tieto položky a ako ich môžem poslať k odovzdaniu kúzla, povedal mi, že by som sa nemal báť, že tam je predajca položiek vo svojej vlastnej krajine, ktorý môže dostať položky pre mňa. Potom sa ho pýtam, koľko to bude stáť, aby som si kúpil všetky tieto položky? Povedal mi, čo som mu poslala s úplnou istotou, o hodinu neskôr mi zavolal a povedal mi, že môj problém bol vyriešený, takže by som čakal 72 hodín, kým mi láska mi zavolala po tom, čo som urobil po jeho slovách to bolo okolo 1800 v ďalšom tri dni, môj bývalý mi volal, keď som doma, že ma chce okamžite vidieť. Povedal som mu, že všetko je dobré a povedal áno, potom som mu povedal, že by mohol prísť, môj bývalý prišiel a prosil o odpustenie, že nevie, čo mu prišlo. Teraz som tak šťastná, pretože pretože môj priateľ je späť ku mne a plánujeme našu svadbu čoskoro, zavolal som DR a veľmi mu poďakoval a spýtal som sa ho, čo má robiť pre neho ako uznanie, povedal mi, že by si mal zabudnúť a udržať moje peniaze, že nejde o peniaze, ale pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú pomoc tam, všetko, čo potrebujem, je dať viac svedectva o ňom, aby tam ľudia, ktorí potrebujú pomoc, mohli kontaktovať aj jeho. keď som tu dnes, aby som dala svoje svedectvo. Boh ho naďalej požehná a dá mu viac životnej prosperity a múdrosti. Toto je e-mailová adresa DR drotutuhealinghome@hotmail.com. Môžete sa s ním spojiť aj prostredníctvom svojho telefónneho čísla +2349051417394

  OdpovedaťOdstrániť
 36. Agata Dobroslav26. augusta 2018, 3:03

  Volám sa Agata Dobroslav, chcem rýchlo povedať svetu, že existuje skutočné online kúzelník, ktorý je silný a skutočný, bol som najväčším septikom na svete. Nikdy som neveril v čarovné kúzla alebo niečo také, ale povedal mi spoľahlivý zdroj, aby som kontaktoval Dr. Isikolo a ja. Skvelý kúzelník, ktorý mi pomohol spätne získať späť svoj vzťah so svojím EX Manželom, keď skončil a vrátil sa k nemu dlhú dobu (pred 3 mesiacmi). On pre mňa vykonal kúzlo a 24 hodín po tom, čo bolo kúzlo odovzdané, dostávam text od môjho EX Manžela, ktorý povedal, že je ľúto za bolesti, ktoré mi dal pravdu a slzy, ktoré mi spôsobil, a že to neurobí tak vec znova v jeho živote znova. Bol som naozaj prekvapený a bol tiež šťastný, takže som mu odpustil a teraz žijeme spolu šťastne ako kedykoľvek predtým a on vždy chce byť mnou a nemôže robiť nič bez môjho daru. Ktokoľvek, kto je v rovnakom rade problémov alebo iný a chcete ho kontaktovať, by sa ho na túto e-mailovú adresu mohol radi kontaktovať. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo ho kontaktujte na systéme Whatsapp na telefónnom čísle: +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 37. Moje meno je Samathan, Môj priateľ mi opustil pred mesiacom a on odchádzal s inou ženou, ktorá je o 7 rokov staršia ako ona, cítim sa, že môj život je úplne skončil, takže jeden deň, ako som bol prehliadanie vyhľadávanie na internete pre pomoc Prečítal som si cez internet, ako kúzelník pomáha niekoľkým ľuďom, aby sa tam dostali do lásky. Bol som skľúčený za posledný mesiac a to, čo potrebujem, je dostať ho späť a žiť s ním šťastne. tak som sa rozhodol dať to vyskúšať, aby som kontaktoval kúzelníka zvaný Dr. Isikolo a vysvetliť moje problémy s ním a on odniesol lásku kúzlo, ktoré používam na to, aby som svojho priateľa vrátil a teraz môj život je úplný a obaja sme veľmi radi so vzťahom. a som tomuto mužovi naozaj vďačný za to, čo urobil pre mňa a moju rodinu. Ďakujem veľmi pekne a budem pokračovať vo svojom svedectve znova a znova. pre tých, ktorí potrebujete pomoc alebo majú rovnaký problém ako ja, mali by ste ho kontaktovať na svojej e-mailovej adrese isikolosolutionhome@gmail.com. alebo WhatsApp ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť 38. Volám sa Sandra a potrebujem svedčiť o DR.OGUNAMEN a kúzelníkovi. V mojom živote som nikdy nepomyslel, že existuje vec ako duchovná príhovor. môj problém začal môj otec deväť mesiacov a ja som nikdy nebol prekvapený našim manželským domovom. zacalo sa mi na verný deň 19. apríla 2017 21.423 h, keď sa dozvedel, čo sa deje vybudoval som si viac ako 12 rokov, bol som zmätený a skľúčený, volal som na rodinu a priateľov, ale bezvýsledne. Dva mesiace po tom, čo som začal mať problém so svojimi starostlivosťou o deti, o prenájme domu a všetko, môj prenajímateľ bol na chvoste, skutočne som prešiel peklo. Až do dňa, bol som prehliadania internetu a ja narazil na kúzla kolieska a on to nikdy veril, ale ja potreboval svojho muža späť, a tak sa rozhodne, obráťte sa na kúzlo Caster Dr.OGUNAMEN, a povedal mu môj problém na prvom mieste a nikdy neverili tak on bol zdieľať problém, povedal, on bol heep, bol mi inštruoval, a on bol skeptický robiť to, a verte vňho, ktorý mi môže pomôcť priznať moje srdce túžby. Po 3 dňoch ma zavolal môj manžel a prosil ma. Teraz žijeme šťastne. ak potrebujete pomoc pri riešení vášho vzťahu, kontaktujte e-mail: ugbegundenger@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede


  1. ak chcete získať späť svojho manžela, manželku, priateľku a priateľku a získať späť svoje šťastie.
   som aura som práve skúsenosti drovers dr. wintery lottery. Kontaktoval som ho tak, aby mi pomohol preháňať, povedal som mu o svojom manželovi a ja som sa musel vrátiť k nemu, doktor OGUNAMEN len mi povedal aby som sa usmieval a zotrvával v mojej mysli, naozaj len prosil o mňa, skutočne ma prosil odpustil mu a urobil sľuby na telefóne .. On sa vrátil za svoju lásku ku mne. a bol tak šťastný a zavolal doktora OGUNAMEN a nite ho začal, on mi len povedal, aby zdieľať dobré správy po celom svete .. No, ak budete potrebovať efektívnu a skutočné kúzlo koliesko kontaktné Dr. OGUNAMEN prostredníctvom e-mailu: Ugbegundenger@gmail.com

   Odstrániť
 39. Ahojte všetci!

  Volám sa Zaini, som zo Slovenska, som ženatý, hľadal som úprimnú úverovú spoločnosť za posledné 3 mesiace a to, čo som dostal, bolo veľa podvodu, vďaka ktorému som im dôveroval a nakoniec vzali všetko moje peniaze a ponechal som menej peňazí, stratil som všetku nádej, bol som zmätený a frustrovaný, stratil som svoju prácu a pre mňa bolo veľmi ťažké nakŕmiť svoju rodinu, nikdy som nechcela robiť nič, nepožičovala by som viac spoločnosti , a tak som sa pýtal, ako mi požičať peniaze priateľovi, povedal som mu všetko, čo sa stalo, a povedal, že mi môže pomôcť, že vedel, že úverová spoločnosť, ktorá by mi mohla pomôcť, že od nich dostal pôžičku, povedal ako som požiadať o pôžičku, urobil som to, čo mi povedal, spýtal som sa ho, nikdy som to neporušil áno, ale skúsil som to a bol som prekvapený, že som dostal úver do 24 hodín, neverím tomu, čo vidím, dnes som šťastný a bohatý a ďakujem Bohu, že takéto úverové spoločnosti stále existujú aj v podvodoch na všetkých miestach a sľubujem, že budem zdieľať dobré správy s ľuďmi zo slovenčiny, prosím, každému, kto potrebuje pôžičku, aby sa obrátil na Dante Paola, majiteľ Dante Družstva Pomocou e-mailu: dantecooperativehelp@hotmail.com, pre rýchly rozhovor sa môžete dostať na Dante cez Whatsapp: +393511067514 Nikdy nezlyhajú, ale zmeniť svoj život ako môj.

  Ďakujem

  Zaini

  OdpovedaťOdstrániť


 40. moje meno je anabel ... Cítim sa veľmi šťastne, že môžem zdieľať svoje skvelé a nádherné svedectvo so všetkými na tejto stránke ..: Bol som ženatý 4 roky so svojím manželom a zrazu, iná žena prišla do obrazu, ktorý začal nenávidieť ja a on bol zneužívajúci. ale stále som ho miloval celým svojím srdcom a chcel ho za každú cenu .... Žiadal o rozvod a celý môj život sa rozviedol a nevedel som, čo robiť, odišiel z domu a opustil ma a deti ... môj veľmi blízky priateľ mi povedal, že sa snažil duchovné prostriedky, aby som svojho manžela vrátil a predstavil ma kúzelníkovi, takže som sa rozhodol to vyskúšať. aj keď neveril som vo všetkých tých veciach, potom, keď urobil špeciálne modlitby a kúzlo, po dvoch dňoch sa môj manžel vrátil a prosil, aby si uvedomil svoje chyby, že som mu jednoducho nemohol uveriť, aj tak sme spolu Teraz a sme šťastní v prípade, že niekto potrebuje pomoc tu je jeho e-mailová adresa; ugbegundenger@gmail.com Mnohokrát vám ďakujem Dr, Ogunamen za všetko, čo si pre mňa urobil.

  OdpovedaťOdstrániť


 41. Moja prvá a ja sme sa rozišli pred 1 rokom a 2 mesiacmi a bola som šesť mesiacov tehotná. Obaja sme sa milovali a bolo to pre mňa šok a skutočne som zlomil moje srdce. Pokúsil som sa mu zavolať a obe jeho linky boli odpojené. Snažil som sa ho osloviť v sociálnych sieťach, ale on ma z nich vypustil. Snažil som sa osloviť svojich rodičov a povedali mi, že ich syn im povedal, že ma nemiluje a že ma nechce vidieť a nevedia, čo je zlé. Plakal som a plakal každý deň, pretože som ho veľmi miloval. Až som sa narodila a dieťa bolo staršie ako jeden rok, nemohla som dostať svoju lásku späť. Opäť som bol zmätený. Neviem, čo mám robiť, stratil som prácu a nemám žiadne peniaze, aby som sa o dieťa postaral. V živote som bola nešťastná, tak som kričala na svoju sestru a povedala jej svojmu problému a povedala, že vie o jednom silnom kúzelníkovi, ktorý jej pomohol, keď nemohla otehotnieť. Kontaktoval som ho e-mailom a povedal mi, že mi pomôže a povedal mi, že žena vrhla kúzlo na môjho muža a povedala mi, že mi pomôže prelomiť kúzlo, takže môj muž sa vráti ku mne a bude môj navždy. Bola to veľké prekvapenie, že všetko, čo povedal, sa stalo. Môj muž sa okamžite vrátil ku mne a povedal, že by som mu mal odpustiť. Posielam veľmi veľké poďakovanie tomuto silnému a skutočnému kúzelníkovi. Modlím sa za to, aby žil dlho a urobil viac z jeho úžasnej práce. Ak máte akýkoľvek problém, ktorý vás ruší v živote, musíte kontaktovať toto mocné kúzelník! Môže vám pomôcť. Nechce vás sklamať, dám vám 100% záruku, že vám pomôže. Tu je jeho kontakt: Pošlite mu e-mail na adresu: ugbegundenger@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť

 42. Dobrý deň, všetci chcem použiť toto médium, aby som svedčil o tom, čo urobil tento skvelý človek v mojom živote, DR OGUNAMEN
  Som sa vzal od decembra 2012, pretože som začal ísť dole finančne a tam bola vedieť problém a moje podnikanie nebolo dobre príliš nič nebolo dobre pracovať so mnou a bol som finančne dole moje žena sa sťažovala neviem, čo robiť už som bol unavený z môjho života v rozsahu predaja nehnuteľností kŕmiť moju domácnosť aj všetky dvere úspechu boli uzamknuté, pretože keď som požiadal o prácu, nebudú ma zavolať za to, Jedného dňa som prešiel cez topix pre nejaký komentár i videlo sladké svedectvo o žene Sharon svedčiace o tom, čo DR OGUNAMEN urobil pre ňu a ja som červená to dobre po prečítaní som sa spojiť s mužom cez: ugbegundenger@gmail.com, a on mi povedal, čo robiť, aby sa kúzlo v mojom živote urobil som všetko, čo požiadal skôr, než som vedel, že všetko začalo fungovať dobre pre mňa a žena bola tehotná a dala chlapec včera neviem, ako povedať vďaka tomuto skvelému mužovi, ktorý práve obnovil môj domov späť, ak tam ste hľadanie jeho pomoci kontaktujte ho prostredníctvom: ugbegundenger @ gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 43. Chcem povedať veľmi veľkú vďaka DR Isikolo, že mi pomohla vrátiť princa môjho života späť. Bol som tak prekvapený 1. augusta V tomto roku, v roku 2018, môj priateľ, ktorému som sa zaoberal a my sme mali byť maratý v marci, mi povedal, že už tento vzťah už nezaujíma. Cítil som sa prekliaty na môj dlhodobý vzťah, aby som to tak skončil. Môj partner vymaže všetky kontakty so mnou. Nikdy som nevedel, že by sa o mňa mal záujem priateľ a ona išla tak ďaleko, ako kontaktovala kúzlo odovzdané, aby mu pomohla dostať ho odo mňa. Keď som videlo svedectvo o DR Isikolo, hlavnom kňazovi všetkých zaznamenaných kúzel na svete, povedal mi všetko a ako druhá dáma kontaktovala ďalšie kúzlo. Povedal mi, že sa nebudem obávať, že za 48 hodín bude moja situácia zoradená. Len som veril, dôveru a vieru v neho, že to skutočne urobí pre mňa. hore a hľa, 48 hodín neskôr, Pavao zavolal povedať, že je to ľúto a to bola práca diabla. teraz som šťastný. prosím, svetu, že DR Isikolo je najlepším kúzelníkom a môžete ho poslať e-mailom na isikolosolutionhome@gmail.com. alebo čo ho napíše na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 44. Prebudil som sa každý deň s úsmevom na tvári a spieval chvály tomuto mocnému kúzelníkovi zvanému DR ISIKOLO, ktorý mi urobil veľkú láskavosť tým, že zachránil svoj vzťah od rozchodu. Som si myslel, že mám dokonalý vzťah až do chvíle, keď sa môj miláčik začal vrátiť domov neskoro a každý deň mi dáva rôzne výhovorky a potom som sa rozhodol, že ho pozorne prehliadnu, potom zistím, že má vzťah s inou dievčinou. Ja som bol zlomený srdcom, pretože som mu dôveroval toľko a vedel som, že má tajný vzťah, veľmi ma bolí. Ale ďakujem všetkým, ktorí umiestnili kontaktné informácie DR ISIKOLA na internete, pretože som sa mohol kontaktovať DR ISIKOLO a dnes môj vzťah bol obnovený láskou a viac romantiky ako kedykoľvek predtým. Ak máte akýkoľvek vzťah alebo manželský stres, urobím vám láskavosť tým, že zrušíte kontaktné informácie o DR ISIKOLO, ktoré sú prostredníctvom e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com. alebo Čo ho napíše na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 45. Toto je moje svedectvo o úžasnej práci, ktorú doktor Isikolo urobil za mňa. Môj manžel opustil mňa a deti a išiel zostať s inou ženou, s ktorou sa stretol. A žena na ňu hláskovala, že s mnou a mojimi deťmi nikdy nebude mať nič spoločné, moja seba a deti trpia a je to pätou boja, ale rozhodol som sa urobiť všetky prostriedky na to, že moja rodina sa združuje, ako to používa, potom som tam on-line tam som videla toľko dobrých rozhovorov o tomto kúzelníkovi nazývanom Dr. Isikolo na jeho webovej stránke http://drisikolosolutionhome.webnode.com, takže som ho musel kontaktovať a vysvetlil mu svoj problém a za 24 hodín, ako mu sľúbil, vrátil sa môj manžel a jeho správanie sa vrátilo k mužovi, ktorého som sa oženil. Nemôžem poďakovať kúzelníkovi za to, čo urobil pre mňa, som tak vďačný a nikdy neprestanem zverejniť svoje meno na internete za dobrú prácu, ktorú pre mňa urobil, opäť tu je jeho web stránka http: drisikolosolutionhome. webnode.com a jeho e-mail je isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo ho kontaktujte na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť


 46. Lady používa čarodejníctvo na môjho manžela, aby ho nenávideli mne a mojim deťom.
  Chcem sa podeliť o svoje svedectvo, ak máte taký láskavosť počúvať, dúfam, že nájdete inšpiráciu v sebe, ktorú som našiel práve v poslednej dobe. Som 34 ročná žena z Slovakia. Bol som blázon, keď sa môj manžel rozpadol so mnou a opustil ma a deti pre inú ženu. Milujem svojho manžela toľko, ale on ma podvedil s inou ženou a to ma spôsobí, že sa so mnou rozpadne, aby sa mohol oženiť s druhou dámou a táto dáma si myslím, že používa čarodejníctvo svojho manžela, aby ho nenávidel ja a moje deti a bolo to tak kritické a nepotvrdené, plačím celý deň a noc, aby mi Boh poslal pomocníka, aby som späť svojho manžela! Bol som naozaj rozrušený a potreboval som pomoc, takže som hľadal pomoc online a narazil som na webové stránky, ktoré navrhli, že Dr.OGUNAMEN môže pomôcť dostať ex späť rýchlo. Takže som mal pocit, že by som sa mal vyskúšať. Kontaktoval som ho a povedal mi, čo mám robiť a ja som to urobil, potom mi urobil kúzlo. O 28 hodín neskôr ma naozaj zavolal môj manžel a povedal mi, že mi tak veľmi chýba, Ach bože! bol som taký šťastný a dnes som s mojím mužom spokojný a radi spolu žijeme spoločne ako jedna veľká rodina a ďakujem silnému kúzelníkovi Dr.OGUNAMENOVI, je taký silný a rozhodol som sa, že sa s mojim príbehom podelím o to, Dr.OGUNAMEN je najlepšie kúzelník online, kedy sa budem vždy modliť za to, aby žil dlho, aby pomohol svojim deťom v čase problémov, ak ste tu a váš milenec vás obracia alebo váš manžel sa presťahoval do inej ženy, plakať viac, veľmi odporúčam toto silné kúzlo kúzelníka Dr.OGUNAMEN k vám. e-mail .. ugbegundenger@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 47. Sanela Dmitar. Dnes sa cítím radosťou kvôli pomoci, ktorú doktor Isikolo poskytol mne za to, že som dostal svojho manžela späť s jeho kúzlom. Bol som ženatý už šesť rokov a bolo to také hrozné, pretože môj manžel ma podvádzal a hľadal rozvod. Ale keď som narazil na internetovú stránku Dr. Isikolo na internete vyslanú dámou a rozhodol som sa s ním kontaktovať a vysvetlil som mu svoju situáciu a potom som sa snažil pomôcť, ale až na moje najväčšie prekvapenie mi povedal, že mi pomôže môj prípad, pretože neexistuje problém bez riešenia. Tu oslavujem, pretože môj manžel je späť doma a naozaj sa teším z môjho manželstva, aká veľká oslava. Budem pokračovať v svedčovaní na internete, pretože doktor Isikolo je naozaj skutočným kúzlom. Prečo sa teraz obráťte na Dr. Isikolo, ak čelíte akýmkoľvek výzvam vo vašom vzťahovom živote. Webová stránka: http: drisikolosolutionhome.webnode.com ALEBO e-mailom: isikolosolutionhome@gmail.com alebo Whatsapp ho na +2348133261196.

  OdpovedaťOdstrániť
 48. Skutočné efektívne láska kúzlo dostať svoje ex späť Môj poradiť odhaliť všetkým, aby ste sa obrátili na Dr Ogunamena to najlepšie z lásky kúzlo, Tu je môj vzťah príbeh. Asi pred mesiacom som sa vrátil k mojej bývalej (po dvoch a pol rokoch oddelených). Všetko bolo v poriadku a bola to najdivokejšia žena na svete. hovorila o svadobnom obrade, koľko detí by sme mali, povedali, že náš vzťah je najdôležitejšia vec v jej živote a ona si to 100% istá ... Potom odcestovala do práce v inej krajine 3 týždne. úplne zmenila svoje správanie. zmizla každú noc, hovorila, že musí robiť nejakú prácu a neskôr by sa so mnou rozprávala, ale zmizla celý deň a noc ... žiadne vysvetlenie, keď som sa pýtal, prečo každú noc mizne, prestala mi odpovedať. ignoruje ma od minulého týždňa, 15. apríla. Ignorovala aj moje narodeniny, to bolo 16. apríl. Ani správa. Ja som jej niekoľkokrát písal a snažil som sa pochopiť, čo sa stalo, čítalo, ale len ma ignorovalo. Cítim sa tak zle, pretože som nemohol prestať kontaktovať a snažiť sa pochopiť, čo sa stalo. Milovala som ju toľko a chcela som ju dostať späť, potom mi povedali kontaktovať: ugbegundenger@gmail.com, ktorý môže pomôcť s láskou k spájaniu vášho vzťahu späť, takže okamžite kontaktujte ho a skúste mu a verte mi, že urobil naliehavé efektívne láska kúzlo pre mňa as v 24-hodinovom sľube, že sa mi podarilo, moja žena bola späť, dnes svedčím o vás všetko, čo by ste mali hľadať a kontaktovať Dr.OGUNAMEN pre jeho výsledok kúzla je skutočne istý a zaručiť zjednotiť a dostať svoje ex späť zachrániť váš manžel / , ugbegundenger@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 49. Chcem povedať, že som dnes najšťastnejší človek na zemi, pretože minulý týždeň s tým, čo DR OGUNAMEN urobil pre mňa, to všetko začalo minulý rok, keď ma manžel opustil a povedal mi, že jeho cestou navštívil svojich rodičov, ale neurobil som odchádzal s inou ženou, ktorá je o 8 rokov staršia ako ona a odvtedy sa z neho znovu počujem bez toho, aby som volal alebo navštívil. Mám pocit, že môj život je úplne u konca. Prečítal som si cez internet, ako kúzelník pomáha niekoľkým ľuďom, aby sa tam dostali do lásky. Bol som skľúčený za posledný mesiac a to, čo potrebujem, je dostať ho späť a žiť s ním šťastne. tak som sa rozhodol dať to skúsiť, aby som kontaktoval kúzlo kaskáda zvaný DR.OGUNAMEN a vysvetliť moje problémy s ním a on odhodil lásku kúzlo, ktoré používam, aby sa môj manžel späť a teraz môj život je kompletný a obaja sme veľmi spokojný so vzťahom. Som šťastný, pretože DR OGUNAMEN je muž jeho slova, pretože všetko išlo dobre, ako mi sľúbil. Máte nedorozumenie so svojím milencom, potrebujete tehotné kúzlo alebo nejaké choroby, alebo je váš milenec vidieť niekoho iného? aký je váš problém, ktorý chcete vyriešiť? kontaktujte DR OGUNAMEN, aby ste splnili vaše želanie: ugbegundenger@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 50. Ahojte všetci!

  Volám sa Zaini, som zo Slovenska, som ženatý, hľadal som úprimnú úverovú spoločnosť za posledné 3 mesiace a to, čo som dostal, bolo veľa podvodu, vďaka ktorému som im dôveroval a nakoniec vzali všetko moje peniaze a ponechal som menej peňazí, stratil som všetku nádej, bol som zmätený a frustrovaný, stratil som svoju prácu a pre mňa bolo veľmi ťažké nakŕmiť svoju rodinu, nikdy som nechcela robiť nič, nepožičovala by som viac spoločnosti , a tak som sa pýtal, ako mi požičať peniaze priateľovi, povedal som mu všetko, čo sa stalo, a povedal, že mi môže pomôcť, že vedel, že úverová spoločnosť, ktorá by mi mohla pomôcť, že od nich dostal pôžičku, povedal ako som požiadať o pôžičku, urobil som to, čo mi povedal, spýtal som sa ho, nikdy som to neporušil áno, ale skúsil som to a bol som prekvapený, že som dostal úver do 24 hodín, neverím tomu, čo vidím, dnes som šťastný a bohatý a ďakujem Bohu, že takéto úverové spoločnosti stále existujú aj v podvodoch na všetkých miestach a sľubujem, že budem zdieľať dobré správy s ľuďmi zo slovenčiny, prosím, každému, kto potrebuje pôžičku, aby sa obrátil na Dante Paola, majiteľ Dante Družstva Pomocou e-mailu: dantecooperativehelp@hotmail.com, pre rýchly rozhovor sa môžete dostať na Dante cez Whatsapp: +393511067514 Nikdy nezlyhajú, ale zmeniť svoj život ako môj.

  Ďakujem

  Zaini

  OdpovedaťOdstrániť
 51. ktorý kedy číta toto svedectvo, by mal oslavovať so mnou a rodinou, pretože to všetko začalo ako vtip pre niektorých ľudí a iní hovoria, že to bolo nemožné. moje meno je Eman Omar Som šťastne ženatý s dvoma deťmi a krásnou manželkou, čo sa stalo mojej rodine pozdĺž línie, stratila som svoju prácu a moja žena sa z mňa vyparila, pretože som sa nemohla starať o ňu a moje deti v danom čase. spravujem celú päť rokov, žiadna žena ma nepodporí, aby som sa postarala o deti a príde verný deň, ktorý nikdy nezabudnem v mojom živote som sa stretol so starým priateľom, ktorému vysvetlím všetky moje ťažkosti, a vzal ma do kúzlo a názov chrámu sa volá, doktor Isikolo, uisťoval som sa, že všetko bude v poriadku a moja žena sa vráti ku mne po nádhernej práci doktora Isikolo, moje žena sa vrátila ku mne a dnes som jeden z najbohatších mužov v mojej krajine. poradím vám, ak máte nejaký problém, pošlite mu e-mail s týmto e-mailom: disikolosolutionhome@gmail.com a budete mať najlepší výsledok. brať veci za samozrejmosť a bude to od vás. prajem ti všetko najlepšie.
  Kontaktujte Dr. ISIKOLO na: isikolosolutionhome@gmail.com alebo Čo ho napíše na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 52. Toto je tá najkrajšia vec, ktorú som kedy zažil. A potrebujem zdieľať toto veľké svedectvo, chcem len povedať, že ďakujem Dr. Isikolo za to, že som si pomohol odovzdať čas, ktorý priniesol môj bývalý manžel, moje meno je Beatrice Neacksu , Chcem s vami zdieľať svoje svedectvo a svoje šťastie s vami všetci na tejto stránke, v minulom roku ma manžel opustil na druhú ženu na svojom pracovisku a opustil ma a dve svoje deti, všetko bolo pre mňa také ťažké a deti, pretože ho milujem toľko, takže som videl svedectvo DR Isikolo, o tom, ako pomáhal dámam, aby tam dostali manžela späť, tak som ho kontaktoval a on mi pomohol odovzdať späť kúzlo pre môjho manžela a druhý deň môj manžel opustil druhú ženu a vrátil sa ku mne prosiť o odpustenie s takou láskou a starostlivosťou. nikdy nezabudnem na túto pomoc, ktorú mi DR a Isikolo dal mne a mojim deťom. ak ste tu, potrebujete pomoc, aby ste získali milovníka späť, môžete ho kontaktovať prostredníctvom tohto e-mailu isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež WHATSAPP ho na +2348133261196, som živým svedectvom o jeho moci

  OdpovedaťOdstrániť
 53. Hej, som tak nadšená, že som rozvedená Manželstvo bolo obnovené a môj manžel je späť, keď opustil mňa a naše 2 deti pre inú ženu. Po 8 rokoch manželstva som sa ja a môj manžel v jednej alebo tej istej hádke, kým mi konečne neopustil a presťahoval sa do Kalifornie, aby bol s inou ženou. cítil som, že môj život je u konca a moje deti si mysleli, že už nikdy neuvidia svojho otca. snažila som sa byť silná len pre deti, ale nemohla som ovládať bolesti, ktoré ma trápia srdce, moje srdce bolo plné bolesti a bolesti, pretože som bol skutočne zamilovaný do môjho manžela. Každý deň a noc si o ňom myslím a vždy si želám, aby sa vrátil ku mne, bol som naozaj rozrušený a potreboval som pomoc. Preto som hľadal pomoc online a narazil som na internetovú stránku, ktorá naznačovala, že doktor Mohamed môže pomôcť dostať ex späť rýchlo , Takže som mal pocit, že by som sa mal vyskúšať. Kontaktoval som ho a povedal mi, čo mám robiť a ja som to urobil, potom urobil pre mňa (kúzlo lásky). O 28 hodín neskôr ma naozaj zavolal môj manžel a povedal mi, že mi chýba tak veľmi mne a deti, tak úžasné! Tak sa vrátil ten istý deň s množstvom lásky a radosti a ospravedlnil sa za svoju chybu a za bolesť, ktorú spôsobil mne a deťom. Potom od toho dňa bolo naše manželstvo silnejšie ako to bolo predtým, všetko vďaka pánovi Mohammedovi. je tak mocný a rozhodol som sa, že sa môj príbeh na internete podelím o to, že doktor Mohammed skutočné a silné kúzelník, ktorý sa budem vždy modliť, aby som žil dlho, aby pomohol svojim deťom v čase problémov, ak ste tu a potrebujete svoj ex alebo sa váš manžel presťahoval k inej žene, už neplač, kontaktujte túto silnú kúzelnú kariéru. Tu je jeho kontakt: Pošlite mu e-mail na adresu: monicaspiritualtemple@gmail.com, môžete mu tiež zavolať alebo ho pridať do aplikácie Whats-app: +2348134493948

  OdpovedaťOdstrániť
 54. Hej, som tak nadšená, že som rozvedená Manželstvo bolo obnovené a môj manžel je späť, keď opustil mňa a naše 2 deti pre inú ženu. Po 8 rokoch manželstva som sa ja a môj manžel v jednej alebo tej istej hádke, kým mi konečne neopustil a presťahoval sa do Kalifornie, aby bol s inou ženou. cítil som, že môj život je u konca a moje deti si mysleli, že už nikdy neuvidia svojho otca. snažila som sa byť silná len pre deti, ale nemohla som ovládať bolesti, ktoré ma trápia srdce, moje srdce bolo plné bolesti a bolesti, pretože som bol skutočne zamilovaný do môjho manžela. Každý deň a noc si o ňom myslím a vždy si želám, aby sa vrátil ku mne, bol som naozaj rozrušený a potreboval som pomoc. Preto som hľadal pomoc online a narazil som na internetovú stránku, ktorá naznačovala, že doktor Mohamed môže pomôcť dostať ex späť rýchlo , Takže som mal pocit, že by som sa mal vyskúšať. Kontaktoval som ho a povedal mi, čo mám robiť a ja som to urobil, potom urobil pre mňa (kúzlo lásky). O 28 hodín neskôr ma naozaj zavolal môj manžel a povedal mi, že mi chýba tak veľmi mne a deti, tak úžasné! Tak sa vrátil ten istý deň s množstvom lásky a radosti a ospravedlnil sa za svoju chybu a za bolesť, ktorú spôsobil mne a deťom. Potom od toho dňa bolo naše manželstvo silnejšie ako to bolo predtým, všetko vďaka pánovi Mohammedovi. je tak mocný a rozhodol som sa, že sa môj príbeh na internete podelím o to, že doktor Mohammed skutočné a silné kúzelník, ktorý sa budem vždy modliť, aby som žil dlho, aby pomohol svojim deťom v čase problémov, ak ste tu a potrebujete svoj ex alebo sa váš manžel presťahoval k inej žene, už neplač, kontaktujte túto silnú kúzelnú kariéru. Tu je jeho kontakt: Pošlite mu e-mail na adresu: monicaspiritualtemple@gmail.com, môžete mu tiež zavolať alebo ho pridať do aplikácie Whats-app: +2348134493948

  OdpovedaťOdstrániť
 55. Moje meno je Anna, som zo Spojeného kráľovstva, chcem sa s vami podeliť o svoj príbeh a tiež vám poskytnúť riešenie vašich problémov, hľadal som on-line ako získať skutočné kúzelník, ktorý môže pre mňa priviesť svojho manžela ženatý pred 9 rokmi bez detí a moje finančná situácia bola horšia, nemám peniaze nemám žiadne dieťa, môj manžel ma nechal premýšľať prináša mu smolu, až do roku 2016/2017 som stretol svedectvo dámy on-line hovoriť o Dr Udo, povzbudzujem ho a kontaktoval som ho s ohľadom na pomoc, a on mi odpovedal čo najskôr, prvé slovo, ktoré povedal, je, že moje problémy skončili, povedal, že ma zase usmeje, bol som šťastný s jeho povzbudením, začal svoju prácu a povedal mi, že môj manžel sa vráti za menej ako 24 hodín prosiť, aby som ho prijal späť, po všetkom, čo povedal, že sa to stalo prvýkrát v mojom živote som bol spokojný so svojím manželom, o pár týždňov neskôr som otehotnala , Povedal, že musím byť finančne stabilný, aby som bol spokojný so svojím manželom, dal mi pre mňa iné kúzlo, dnes mi ľudia milujú kdekoľvek, môj život je finančne stabilný, ja a môj manžel robia skvelé, najdôležitejšie je, že skončil moju smútok a teraz mám vlastné dieťa, ktoré mi hovorí múmia, nikdy som nespoznal žiadnu kúzlu, tak skutočnú a silnú ako doktor Udo, má riešenie akéhokoľvek problému na zemi, jeho kúzlo nie je škodlivé a môže pracovať pre vás bez vašej prítomnosti, hovorím to všetko, pretože som mu povedal, že budem istý, že budem informovať svet o jeho dobrej práci a viem, že toľko ľudí potrebuje aj pomoc, takže ak potrebujete pomoc akéhokoľvek druhu, neváhajte s ním kontaktovať, alebo ak mu chcete poďakovať za mňa, kontaktujte Dr Udo na jeho emailu: udosolutioncenter@gmail.com a WhatsApp a Viber Chat: +27656406432.

  OdpovedaťOdstrániť
 56. Máte nejaký problém, ktorý vás obťažuje?
  Chcete vyhrať lotériu?
  Máte nejaké ochorenie?
  Ste depresívny?
  Potrebujete liečenie?
  Chcete vrátiť ex?
  Alebo musíte počať atď.
  Prinášam dobré správy; Doktor Ilekhojie vám pomôže s veľkým psychickým / kúzlom. On je veľmi dobrý v kúzlach, takže sa odporúča
  zďaleka a blízko. Porozprávajte sa s ním dnes, bude to
  byť schopní vám pomôcť. Súkromie je umiestnené
  Prísne dôverné. Pošlite mu e-mail na adresu: gethelp05@gmail.com nezomrieť s vašou chorobou, vyhlasovať ... si zaslúžite byť šťastní!

  OdpovedaťOdstrániť
 57. Som veľmi šťastný, že všetci povedia, že počujú, čo môj svedectvo povie. Am Tracy
  Johnson zo zjednoteného štátu, som zdravotná sestra, tento príbeh môjho milostného života. Bol som
  ženatý 4 roky a piaty rok môjho manželstva, iná žena mala
  aby som vzal svojho milenca odo mňa a môj manžel opustil mňa a deti aj my
  trpeli 2 roky, až som sa stretol s miestom, kde má tento doktor Kakuta
  pomohol niekomu a ja som sa rozhodol, že sa mu pokúsi pomôcť priviesť môj milenec
  späť domov a ver mi, že len posielam svoj obraz na neho a to môjho
  manžela a po 48 hodinách, ako mi povedal, videl som auto, ktoré sa dostalo do
  dom a hľa, bol to môj manžel a on prišiel ku mne a deťom a
  to je dôvod, prečo som rád, že si každý z vás podobne stretol s týmto
  muž a mať svojho milenca späť do svojho self.You môžete kontaktovať ho s týmto
  e-mailovú adresu {gethelp05@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 58. To je tá najkrajšia vec, akú som kedy zažil. A ja potrebujem zdieľať toto veľké svedectvo, chcem len povedať poďakovanie doktorovi OTA za to, že mi pomohol odovzdať kúzlo, ktoré prinieslo môj bývalý manžel, moje meno je ADELA BRATISLAVA, chcem sa podeliť o svoje svedectvo a svoje šťastie so všetkými na tejto stránke, v minulom roku ma manžel opustil na druhú ženu na svojom pracovisku a opustil ma a dve svoje deti, všetko bolo pre mňa tak ťažké a deti, pretože ho milujem toľko, tak som videl svedectvá DR OTA, o tom, ako pomáhal dámam pri získavaní tam späť manžel, tak som ho kontaktoval a on mi pomohol odovzdať návrat kúzlo pre môjho manžela a druhý deň môj manžel opustil druhú ženu a vrátil sa ku mne prosiť o odpustenie s takou láskou a starostlivosťou. nikdy nezabudnem na túto pomoc, ktorú mi dal DR OTA mojim deťom. ak ste tu, potrebujete pomoc, aby ste získali milovník späť, môžete ho kontaktovať prostredníctvom tohto e-mailu otaosespellhome@gmail.com Môžete tiež ho čoho napísať na +393512961233, som živým svedectvom o jeho moci

  OdpovedaťOdstrániť
 59. Zelim se zahvaliti zeni dami kraljici Renati koja mi vratila zenu porodicu i unela mi harmoniju u dom...sada i mojim kumovima radi...evo broja akom nekom treba...+385923813830 viber wcp

  OdpovedaťOdstrániť
 60. Zelim se zahvaliti zeni dami kraljici Renati koja mi vratila zenu porodicu i unela mi harmoniju u dom...sada i mojim kumovima radi...evo broja akom nekom treba...+385923813830 viber wcp

  OdpovedaťOdstrániť
 61. Ahoj, volám sa "TERRY BARTON" Som z USA. Oženil som sa s Rubenom už 7 rokov. Veci začali byť škaredé a my sme bojovali a argumentovali takmer vždy. Zhoršilo sa to v bode, ktorý požiadal o rozvod ... Pokúsil som sa čo najlepšie, aby ho zmenil názor a zostal so mnou, ale všetko úsilie bolo zbytočné. Prosil som a vyskúšal všetko, ale stále, nič nefungovalo.

  Prielom prišiel, keď mi niekto predstavil toto úžasné, skvelé kúzelník, ktorý mi nakoniec pomohol ... Nikdy som nebol fanúšikom takýchto vecí, ale len som sa rozhodol vyskúšať neochotne, pretože som bol zúfalý a zanechal bez možnosti ... Urobil špeciálne modlitby a použil korene a byliny ... Do dvoch dní mi zavolal a bol mi ľúto za všetku emocionálnu traumu, ktorú spôsobil mne, vrátil sa späť do domu a šťastne žil. aký nádherný zázrak Baba Egbe urobil pre mňa a moju rodinu.

  Predstavil som ho veľa párov s problémami na celom svete a mali dobrú správu ... Pevne verím, že niekto tam potrebuje pomoc. Pre naliehavú pomoc akéhokoľvek druhu kontaktujte Baba Egbe teraz prostredníctvom jeho e-mailu: babaegbetemple@gmail.com alebo WhatsApp ho na +7 (926) 512-8701.

  OdpovedaťOdstrániť
 62. Ja a môj priateľ sme boli spolu 8 mesiacov a jeho 6 mesiacov, odkedy sme sa oddelili. Stále ho milujem, ale niektorí cítia jeho nespravodlivosť. Prečo miluješ niekoho, kto ťa nemiluje späť? Modlil som sa a modlil sa za tieto mesiace a nič. On je stále so svojou novou priateľkou (s ktorou žije), ale to neznamená, že musím hľadať pomoc Prvé týždne po rozpade som bol na kolenách a modlil sa, hľadal pomoc, je to dobrý komentár online kúzlo koliesko pomôcť obnoviť vzťah dostať ex milenec späť, "tak som sa rozhodol dať skúsiť coz milujem svojho priateľa toľko. tak som sa obrátil na DR PRINCE IDIALU a povedal mu všetky moje problémy a on mi dal 100% záruku, že budem mať svojho priateľa späť po kúzle, takže som bol nadaný a šťastie, že som ho kontaktoval som urobil všetko, čo ma požiadal a môj najväčší prekvapenie deň po kúzle, môj priateľ mi zavolal a ospravedlnil sa za to, čo mi urobil a požiadal o moje odpustenie, aby sa vrátil domov pre mňa, bol som naozaj zranený a prejsť tie chvíle, v ktorých ma opustil, po všetkom DR PRINCE IDIALU urobil pre mňa, odpustil som mu a on sa vrátil domov s viac lásky a šťastia všetko vďaka DR PRINCE IDIALU skutočné Afriky kúzlo kúzlo zatiaľ google odporúča tento rok .. Takže plz, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ho príliš na tomto , Uvidíte v závere musíte len dôverovať procesu, DR PRINCE IDIALU je dobrý skutočný kúzlo kúzlo, takže e-mail / Call / WhatsApp ho teraz: (princeidialu@outlook.com alebo volať alebo whatsaap +1 (845)731-5643)

  OdpovedaťOdstrániť
 63. Ja a môj priateľ sme boli spolu 8 mesiacov a jeho 6 mesiacov, odkedy sme sa oddelili. Stále ho milujem, ale niektorí cítia jeho nespravodlivosť. Prečo miluješ niekoho, kto ťa nemiluje späť? Modlil som sa a modlil sa za tieto mesiace a nič. On je stále so svojou novou priateľkou (s ktorou žije), ale to neznamená, že musím hľadať pomoc Prvé týždne po rozpade som bol na kolenách a modlil sa, hľadal pomoc, je to dobrý komentár online kúzlo koliesko pomôcť obnoviť vzťah dostať ex milenec späť, "tak som sa rozhodol dať skúsiť coz milujem svojho priateľa toľko. tak som sa obrátil na DR PRINCE IDIALU a povedal mu všetky moje problémy a on mi dal 100% záruku, že budem mať svojho priateľa späť po kúzle, takže som bol nadaný a šťastie, že som ho kontaktoval som urobil všetko, čo ma požiadal a môj najväčší prekvapenie deň po kúzle, môj priateľ mi zavolal a ospravedlnil sa za to, čo mi urobil a požiadal o moje odpustenie, aby sa vrátil domov pre mňa, bol som naozaj zranený a prejsť tie chvíle, v ktorých ma opustil, po všetkom DR PRINCE IDIALU urobil pre mňa, odpustil som mu a on sa vrátil domov s viac lásky a šťastia všetko vďaka DR PRINCE IDIALU skutočné Afriky kúzlo kúzlo zatiaľ google odporúča tento rok .. Takže plz, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ho príliš na tomto , Uvidíte v závere musíte len dôverovať procesu, DR PRINCE IDIALU je dobrý skutočný kúzlo kúzlo, takže e-mail / Call / WhatsApp ho teraz: (princeidialu@outlook.com alebo volať alebo whatsaap +1 (845)731-5643)

  OdpovedaťOdstrániť
 64. Ja a môj priateľ sme boli spolu 8 mesiacov a jeho 6 mesiacov, odkedy sme sa oddelili. Stále ho milujem, ale niektorí cítia jeho nespravodlivosť. Prečo miluješ niekoho, kto ťa nemiluje späť? Modlil som sa a modlil sa za tieto mesiace a nič. On je stále so svojou novou priateľkou (s ktorou žije), ale to neznamená, že musím hľadať pomoc Prvé týždne po rozpade som bol na kolenách a modlil sa, hľadal pomoc, je to dobrý komentár online kúzlo koliesko pomôcť obnoviť vzťah dostať ex milenec späť, "tak som sa rozhodol dať skúsiť coz milujem svojho priateľa toľko. tak som sa obrátil na DR PRINCE IDIALU a povedal mu všetky moje problémy a on mi dal 100% záruku, že budem mať svojho priateľa späť po kúzle, takže som bol nadaný a šťastie, že som ho kontaktoval som urobil všetko, čo ma požiadal a môj najväčší prekvapenie deň po kúzle, môj priateľ mi zavolal a ospravedlnil sa za to, čo mi urobil a požiadal o moje odpustenie, aby sa vrátil domov pre mňa, bol som naozaj zranený a prejsť tie chvíle, v ktorých ma opustil, po všetkom DR PRINCE IDIALU urobil pre mňa, odpustil som mu a on sa vrátil domov s viac lásky a šťastia všetko vďaka DR PRINCE IDIALU skutočné Afriky kúzlo kúzlo zatiaľ google odporúča tento rok .. Takže plz, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ho príliš na tomto , Uvidíte v závere musíte len dôverovať procesu, DR PRINCE IDIALU je dobrý skutočný kúzlo kúzlo, takže e-mail / Call / WhatsApp ho teraz: (princeidialu@outlook.com alebo volať alebo whatsaap +1 (845)731-5643)

  OdpovedaťOdstrániť
 65. Ja a môj priateľ sme boli spolu 8 mesiacov a jeho 6 mesiacov, odkedy sme sa oddelili. Stále ho milujem, ale niektorí cítia jeho nespravodlivosť. Prečo miluješ niekoho, kto ťa nemiluje späť? Modlil som sa a modlil sa za tieto mesiace a nič. On je stále so svojou novou priateľkou (s ktorou žije), ale to neznamená, že musím hľadať pomoc Prvé týždne po rozpade som bol na kolenách a modlil sa, hľadal pomoc, je to dobrý komentár online kúzlo koliesko pomôcť obnoviť vzťah dostať ex milenec späť, "tak som sa rozhodol dať skúsiť coz milujem svojho priateľa toľko. tak som sa obrátil na DR PRINCE IDIALU a povedal mu všetky moje problémy a on mi dal 100% záruku, že budem mať svojho priateľa späť po kúzle, takže som bol nadaný a šťastie, že som ho kontaktoval som urobil všetko, čo ma požiadal a môj najväčší prekvapenie deň po kúzle, môj priateľ mi zavolal a ospravedlnil sa za to, čo mi urobil a požiadal o moje odpustenie, aby sa vrátil domov pre mňa, bol som naozaj zranený a prejsť tie chvíle, v ktorých ma opustil, po všetkom DR PRINCE IDIALU urobil pre mňa, odpustil som mu a on sa vrátil domov s viac lásky a šťastia všetko vďaka DR PRINCE IDIALU skutočné Afriky kúzlo kúzlo zatiaľ google odporúča tento rok .. Takže plz, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ho príliš na tomto , Uvidíte v závere musíte len dôverovať procesu, DR PRINCE IDIALU je dobrý skutočný kúzlo kúzlo, takže e-mail / Call / WhatsApp ho teraz: (princeidialu@outlook.com alebo volať alebo whatsaap +1 (845)731-5643)

  OdpovedaťOdstrániť
 66. Ja a môj priateľ sme boli spolu 8 mesiacov a jeho 6 mesiacov, odkedy sme sa oddelili. Stále ho milujem, ale niektorí cítia jeho nespravodlivosť. Prečo miluješ niekoho, kto ťa nemiluje späť? Modlil som sa a modlil sa za tieto mesiace a nič. On je stále so svojou novou priateľkou (s ktorou žije), ale to neznamená, že musím hľadať pomoc Prvé týždne po rozpade som bol na kolenách a modlil sa, hľadal pomoc, je to dobrý komentár online kúzlo koliesko pomôcť obnoviť vzťah dostať ex milenec späť, "tak som sa rozhodol dať skúsiť coz milujem svojho priateľa toľko. tak som sa obrátil na DR PRINCE IDIALU a povedal mu všetky moje problémy a on mi dal 100% záruku, že budem mať svojho priateľa späť po kúzle, takže som bol nadaný a šťastie, že som ho kontaktoval som urobil všetko, čo ma požiadal a môj najväčší prekvapenie deň po kúzle, môj priateľ mi zavolal a ospravedlnil sa za to, čo mi urobil a požiadal o moje odpustenie, aby sa vrátil domov pre mňa, bol som naozaj zranený a prejsť tie chvíle, v ktorých ma opustil, po všetkom DR PRINCE IDIALU urobil pre mňa, odpustil som mu a on sa vrátil domov s viac lásky a šťastia všetko vďaka DR PRINCE IDIALU skutočné Afriky kúzlo kúzlo zatiaľ google odporúča tento rok .. Takže plz, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ho príliš na tomto , Uvidíte v závere musíte len dôverovať procesu, DR PRINCE IDIALU je dobrý skutočný kúzlo kúzlo, takže e-mail / Call / WhatsApp ho teraz: (princeidialu@outlook.com alebo volať alebo whatsaap +1 (845)731-5643)

  OdpovedaťOdstrániť
 67. Então, como você acha que a magia funciona, você acha que é de graça? Eu deveria usar meu dinheiro para comprar materiais para ajudá-lo e quantas pessoas eu vou fazer isso e como eu vou me alimentar.

  OdpovedaťOdstrániť
 68. Ja a môj priateľ sme boli spolu 8 mesiacov a jeho 6 mesiacov, odkedy sme sa oddelili. Stále ho milujem, ale niektorí cítia jeho nespravodlivosť. Prečo miluješ niekoho, kto ťa nemiluje späť? Modlil som sa a modlil sa za tieto mesiace a nič. On je stále so svojou novou priateľkou (s ktorou žije), ale to neznamená, že musím hľadať pomoc Prvé týždne po rozpade som bol na kolenách a modlil sa, hľadal pomoc, je to dobrý komentár online kúzlo koliesko pomôcť obnoviť vzťah dostať ex milenec späť, "tak som sa rozhodol dať skúsiť coz milujem svojho priateľa toľko. tak som sa obrátil na DR PRINCE IDIALU a povedal mu všetky moje problémy a on mi dal 100% záruku, že budem mať svojho priateľa späť po kúzle, takže som bol nadaný a šťastie, že som ho kontaktoval som urobil všetko, čo ma požiadal a môj najväčší prekvapenie deň po kúzle, môj priateľ mi zavolal a ospravedlnil sa za to, čo mi urobil a požiadal o moje odpustenie, aby sa vrátil domov pre mňa, bol som naozaj zranený a prejsť tie chvíle, v ktorých ma opustil, po všetkom DR PRINCE IDIALU urobil pre mňa, odpustil som mu a on sa vrátil domov s viac lásky a šťastia všetko vďaka DR PRINCE IDIALU skutočné Afriky kúzlo kúzlo zatiaľ google odporúča tento rok .. Takže plz, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ho príliš na tomto , Uvidíte v závere musíte len dôverovať procesu, DR PRINCE IDIALU je dobrý skutočný kúzlo kúzlo, takže e-mail / Call / WhatsApp ho teraz: (princeidialu@outlook.com alebo volať alebo whatsaap +1 (845)731-5643)

  OdpovedaťOdstrániť
 69. Som tak vzrušený, že som bol obnovený Manželstvo.
  „Nedávno sme si to vymysleli, aj keď to bolo ťažké. Je to už viac ako mesiac a všetko sa zdá byť normálne. Začal sa so mnou správať lepšie a pre nás oboch to bol liečebný proces. Nočná mora, ktorá trvala takmer 2 roky, než sme sa rozišli, je konečne koniec. Je to ako keby sme sa znova zamilovali! Obaja sme za sebou dali minulosť a snažíme sa napredovať - ​​a po prvýkrát za dlhú dobu budúcnosť vyzerá oveľa jasnejšie. Nemôžem vyjadriť slovami, ako som vďačný DR PRINCE IDIALU! Je to ako keby sme konečne znovu objavili tie veci o sebe, čo nás v prvom rade zamilovalo. Všetky starosti a stresu jednoducho zmizli. Ďakujem DR PRINCE IDIALU za záchranu môjho rozbitého manželstva a priviedol môjho manžela späť ku mne! “.
  Ja a môj manžel žijeme opäť šťastne spolu .. Vďaka DR PRINCE IDIALU. Ak máte akýkoľvek problém, kontaktujte Dr.Unity teraz a ja vám garantujem, že vám pomôže. Pošli ho na adresu: princeidialu@outlook.com alebo zavolajte alebo whatsaap +1 (845)731-5643

  OdpovedaťOdstrániť
 70. Som tak vzrušený, že som bol obnovený Manželstvo.
  „Nedávno sme si to vymysleli, aj keď to bolo ťažké. Je to už viac ako mesiac a všetko sa zdá byť normálne. Začal sa so mnou správať lepšie a pre nás oboch to bol liečebný proces. Nočná mora, ktorá trvala takmer 2 roky, než sme sa rozišli, je konečne koniec. Je to ako keby sme sa znova zamilovali! Obaja sme za sebou dali minulosť a snažíme sa napredovať - ​​a po prvýkrát za dlhú dobu budúcnosť vyzerá oveľa jasnejšie. Nemôžem vyjadriť slovami, ako som vďačný DR PRINCE IDIALU! Je to ako keby sme konečne znovu objavili tie veci o sebe, čo nás v prvom rade zamilovalo. Všetky starosti a stresu jednoducho zmizli. Ďakujem DR PRINCE IDIALU za záchranu môjho rozbitého manželstva a priviedol môjho manžela späť ku mne! “.Ja a môj manžel žijeme opäť šťastne spolu .. Vďaka DR PRINCE IDIALU. Ak máte akýkoľvek problém, kontaktujte Dr.Unity teraz a ja vám garantujem, že vám pomôže. Pošli ho na adresu: princeidialu@outlook.com alebo zavolajte alebo whatsaap +1 (845)731-5643

  OdpovedaťOdstrániť
 71. Budem milovať zdieľať svoje svedectvo pre vás všetkých ľudí na svete som sa oženil s manželom asi pred 2 rokmi sme začali mať problémy doma, ako sme prestať spať na rovnakej posteli, bojovať o malé veci, vždy príde domov neskoro v noci , príliš veľa pitia a spanie s inými ženami zo strany som nikdy nemiloval žiadneho muža v mojom živote okrem neho. je otcom môjho dieťaťa a nechcem ho stratiť, pretože sme tak tvrdo pracovali, že sme sa stali tým, čím sme a máme dnes. pred niekoľkými mesiacmi sa teraz rozhodol žiť ma a dieťa, byť slobodná matka môže byť niekedy ťažké a tak som sa nikto obrátiť, a ja som bol zlomený srdce. Volala som svojej matke a vysvetlila jej všetko, moja matka mi povedala o DR.Isikolo, ako jej pomohol vyriešiť problém medzi ňou a mojím otcom som bol prekvapením, pretože boli bez seba tri a pol roka a bolo to ako zázrak, ako sa k sebe vracali. Bol som nasmerovaný na Dr Isikolo na jeho email: (isikolosolutionhome@gmail.com) a vysvetliť mu všetko, tak mi sľubujem, že sa nebudem báť, že bude vrhať kúzlo a že sa veci vrátia k tomu, ako sme sa tam znovu zamilovali. a že to bol ďalší ženský duch, ktorý ovládal môjho manžela, povedal mi, že môj problém bude vyriešený do dvoch dní, ak verím, že som povedal OK Tak mi dal kúzlo a po dvoch dňoch sa moja láska vrátila a požiadala ma, aby som mu odpustil Teraz som tak šťastný. tak, že prečo som sa rozhodol podeliť sa o svoje skúsenosti s každým orgánom, ktoré majú takýto problém, kontaktujte Dr. Isikolo, veľké kúzlo na jeho e-mailové adresy isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež WhatsApp na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 72. Keď som našiel Dr. Isikola, bol som v zúfalej potrebe priviesť svojho bývalého milenca späť. Nechal ma pre inú ženu. Stalo sa to tak rýchlo a vôbec som nemal v tejto situácii žiadne slovo. Len ma po troch rokoch bez vysvetlenia vyhodil. Kontaktujem Dr.Isikolo cez jeho webovú stránku a on mi povedal, čo potrebujem urobiť predtým, než mi môže pomôcť a urobil som, čo mi povedal, aby som po tom, čo mi poskytol to, čo chcel, odovzdal milostné kúzlo, aby nám pomohol dostať sa späť , Krátko po tom, čo urobil svoje kúzlo, môj priateľ začal ma znova posielať textami a cítil sa hrozne za to, čo mi práve dal. Povedal, že som bol najdôležitejšou osobou v jeho živote a teraz to vie. Presťahovali sme sa spolu a bol pre mňa otvorenejší ako predtým a potom začal so mnou tráviť viac času ako predtým. Odkedy mi doktor Isikolo pomohol, môj partner je veľmi stabilný, verný a bližšie ku mne ako predtým. Dôrazne odporúčam DR ISIKOLO každému, kto potrebuje pomoc. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež WhatsApp ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 73. Aký veľký a inšpirujúci príbeh! Bol som ženatý sedem rokov bez akéhokoľvek dieťaťa, pretože môj manžel sa začal správať čudne, v poslednej dobe sa vrátil domov a už viac so mnou trávil čas a rozviedol sa so mnou. Tak som sa stal veľmi smutný a stratil v živote, pretože môj lekár mi povedal, že neexistuje žiadny spôsob, ako by som otehotnieť to naozaj robiť život mizerne pre mňa. kým som sa nestretol s priateľom, ktorý mi povedal o DR ODION z internetu, ako pomohol mnohým ženám s podobnými problémami, ktorými prechádzam, tak som ho kontaktoval na: (drodion60@yandex.com) a vysvetlil mu , Povedal mi všetko, čo mám dať, aby mohol odovzdať znovuzjednotené kúzlo, aby priviedol môjho manžela, ktorý som urobil, a poslal mocnú modlitbu, ktorú som musel povedať v polovici noci, keď vrhol lásku. Bol to zázrak, o 24 hodín neskôr sa ku mne vrátil môj jediný manžel a ospravedlnil sa za všetko, čo urobil, a povedal mi, že je plne pripravený podporiť ma v akejkoľvek veci, ktorú chcem, rýchlo zavolám DR ODION a povedal mu, čo bolo deje v tej chvíli a on tiež pripravil a poslal mi bylinný liek, ktorý povedal, že bude vyliečiť všetky nechcené choroby alebo infekcie, ktoré ma zastavili od počatia, potom ma naučil, ako ju používať pred stretnutím s manželom. Hľa po použití tejto natívne byliny a koreň, niekoľko týždňov neskôr som začal cítiť príznaky tehotenstva po celom mne, naozaj som bol tehotná som len porodila chlapček na 1. tohto mesiaca. Sľubujem, že nechám celý svet poznať DR ODION za záchranu môjho vzťahu a za to, že mi dnes dávam svoje vlastné deti. Pre každú ženu, ktorá to považuje za nemožnú, je tu pre vás príležitosť usmievať sa a priniesť šťastie vašej rodine, láskavo kontaktujte DR ODION prostredníctvom e-mailu: (drodion60@yandex.com). alebo WhatsApp ho cez +2349060503921 Naozaj, je Boh poslaný, aby priviedol späť stratených milencov a priniesol vám šťastie ...

  OdpovedaťOdstrániť
 74. Aký veľký a inšpirujúci príbeh! Bol som ženatý sedem rokov bez akéhokoľvek dieťaťa, pretože môj manžel sa začal správať čudne, v poslednej dobe sa vrátil domov a už viac so mnou trávil čas a rozviedol sa so mnou. Tak som sa stal veľmi smutný a stratil v živote, pretože môj lekár mi povedal, že neexistuje žiadny spôsob, ako by som otehotnieť to naozaj robiť život mizerne pre mňa. kým som sa nestretol s priateľom, ktorý mi povedal o DR ODION z internetu, ako pomohol mnohým ženám s podobnými problémami, ktorými prechádzam, tak som ho kontaktoval na: (drodion60@yandex.com) a vysvetlil mu , Povedal mi všetko, čo mám dať, aby mohol odovzdať znovuzjednotené kúzlo, aby priviedol môjho manžela, ktorý som urobil, a poslal mocnú modlitbu, ktorú som musel povedať v polovici noci, keď vrhol lásku. Bol to zázrak, o 24 hodín neskôr sa ku mne vrátil môj jediný manžel a ospravedlnil sa za všetko, čo urobil, a povedal mi, že je plne pripravený podporiť ma v akejkoľvek veci, ktorú chcem, rýchlo zavolám DR ODION a povedal mu, čo bolo deje v tej chvíli a on tiež pripravil a poslal mi bylinný liek, ktorý povedal, že bude vyliečiť všetky nechcené choroby alebo infekcie, ktoré ma zastavili od počatia, potom ma naučil, ako ju používať pred stretnutím s manželom. Hľa po použití tejto natívne byliny a koreň, niekoľko týždňov neskôr som začal cítiť príznaky tehotenstva po celom mne, naozaj som bol tehotná som len porodila chlapček na 1. tohto mesiaca. Sľubujem, že nechám celý svet poznať DR ODION za záchranu môjho vzťahu a za to, že mi dnes dávam svoje vlastné deti. Pre každú ženu, ktorá to považuje za nemožnú, je tu pre vás príležitosť usmievať sa a priniesť šťastie vašej rodine, láskavo kontaktujte DR ODION prostredníctvom e-mailu: (drodion60@yandex.com). alebo WhatsApp ho cez +2349060503921 Naozaj, je Boh poslaný, aby priviedol späť stratených milencov a priniesol vám šťastie ...

  OdpovedaťOdstrániť
 75. DR ISIKOLO obsadilo pre mňa lotériové kúzlo a vyhral som 850 000 eur. Prečítajte si moju recenziu a kontaktujte ho teraz pre vaše vlastné výherné čísla. Je to veľmi ťažká situácia, keď hráte v lotérii a nikdy nevyhráte ani nezískate nízky fond až do výšky 500 EUR, bol som obeťou takého ťažkého života, najväčší fond, aký som kedy vyhral, bol 350 EUR a mám hral v lotérii už takmer 8 rokov, veci sa zrazu zmenili v momente, keď som narazil na tajomstvo online, svedectvo lekára voodoo, ktorý pomáha ľuďom v akomkoľvek type čísel lotérií, nebol som jednoducho presvedčený, ale rozhodol som sa vyskúšať , teraz som hrdým víťazom lotérie za pomoci DR ISIKOLO, vyhral som 850 000 eur a oznámim to každému z vás, ktorí sa celý deň snažia vyhrať v lotérii, verte mi, že toto je jediný spôsob, ako vyhrať v loterii, toto je skutočné tajomstvo, ktoré sme všetci hľadali, môžete kontaktovať Dr. Isikola na jeho email> isikolosolutionhome@gmail.com alebo Whatsapp na stránke +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 76. Cítim sa tak znovu požehnaný v mojom manželstve potom, čo doktor Isikolo priniesol späť môjho manžela, ktorý sa so mnou oddelil o jeden dobrý rok. Ana Tomas zo Slovenska. Aj keď mám ústa po celom tele, nebude stačiť poďakovať Dr Isikolo za jeho pomoc v mojom živote. Môj manžel sa so mnou na jeden rok oddelil a bol bez bolesti. Takže som hľadal pomoc všade, ale nič nefungovalo, kým som neurčil Dr Isikolo. Vysvetlil som mu svoju situáciu a on sľúbil, že môj manžel sa ku mne vráti do 48 hodín, pokiaľ moje srdce stále bije pre neho. Veril som v neho a on mi pripravil kúzlo a môj manžel mi zavolal presne, keď povedal doktor Isikolo. Prosil a povedal, že ma potrebuje a teraz žijem šťastne už 9 mesiacov. Každý, kto tam číta môj článok, ktorý potrebuje pomoc, by mal kontaktovať ... E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež WhatsApp ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 77. Ten, kto dnes číta toto svedectvo, by mal osláviť so mnou a mojou rodinou, pretože to všetko začalo ako vtip pre niektorých ľudí a iní hovorili, že to nie je možné. Volám sa HOLIČ a som z Bratislavy, ale s manželkou sa sťahujem do Chicaga. Som šťastne ženatý s dvoma deťmi a krásnou ženou. Niečo hrozné sa stalo mojej rodine, stratil som prácu a moja žena opustila dom, pretože som sa nemohla postarať o seba a rodinné potreby. a jej deti v tomto konkrétnom okamihu. Podarilo sa mi deväť rokov, žiadna žena, ktorá by ma podporovala, aby som sa starala o deti. Snažím sa poslať testmessage mojej žene, ale ona blokovať ma z rozprávania sa s ňou sa snažím hovoriť so svojím priateľom a jej rodinnými príslušníkmi, ale stále viete, že by mi mohol pomôcť a ja som bol podanie žiadosti neskôr toľko spoločnosti, ale stále nevolali ja, kým neprišiel verný deň, že v mojom živote nikdy nezabudnem. Keď som sa stretol so starým priateľom môjho, ktorému som vysvetlil všetky svoje ťažkosti a povedal mi o skvelom mužovi, ktorý mu pomohol získať dobrú prácu v koke cola spoločnosť a on mi povedal, že jeho spellcaster, ale ja som človek, ktorý nikdy neverí v spellcaster, ale ja som sa rozhodol, že mu skúsim a Drigbinovia ma poučili a ukázali mi, čo mám robiť v týchto siedmich dňoch obeda kúzlo. všetky pokyny a robiť to, čo ma požiadal, aby sa dobre.Drigbinovia istí, že všetko išlo dobre a moja žena ma opäť uvidí po nádhernej práci Drigbonovia. Moja žena mi zavolala s neznámym číslom a ospravedlnila sa mi a povedala mi, že mi naozaj chýba a naše deti a moja žena sa vracajú domov. Dnes som manažérom spoločnosti paragon v USA. Radím Vám, ak máte nejaké problémy, pošlite správu na tento email: doctorigbinovia93@gmail.com a dostanete najlepší výsledok. Vezmite veci za samozrejmosť a bude vám odobraté. Prajem Vám to najlepšie.

  OdpovedaťOdstrániť
 78. VEĽKÝ SPELL CASTER DR ISIKOLO, KTORÝ POMALI SPÄŤ SPÄŤ MY EX LOVER volať alebo pridať ho na čo-app +2348133261196. Volám sa Danica Mijo, žijem a pracujem v Londýne. Môj život je späť !!! Po dvoch rokoch Zlomeného manželstva, môj manžel ma opustil s dvoma deťmi, mal som pocit, že to všetko skončím. Vďaka kúzlu kúzlo s názvom Dr Isikolo z Večného Spell Cast, ktorý som stretol on-line. V jeden verný deň, keď som prechádzal internet, som sa stretol s niekoľkými svedectvami o tomto konkrétnom kúzelníckom kolektore s názvom DR ISIKOLO. Niektorí ľudia svedčili o tom, že priviedol späť svojho milenca Ex, niektorí svedčili o tom, že obnovuje maternicu, vylieči rakovinu a inú chorobu. kontaktoval som ho a vysvetlil mu svoje starosti a k ​​môjmu najväčšiemu prekvapeniu mi dal podrobnosti o tom, ako bude pracovať pre mňa, čo urobil a môj manžel sa ku mne vrátil za 48 hodín, ako sľúbil. Bolo to úžasné a môžem vás ubezpečiť o tom, že od neho dostanete aj vaše riešenie. môžete ho kontaktovať na jeho e-mail. isikolosolutionhome@gmail.com. on je najlepší kaderník, ktorý vám môže pomôcť s problémami volať alebo pridať ho na čo-app +2348133261196.

  OdpovedaťOdstrániť
 79. Ahoj diváci, som tu, aby som sa podelil o svetlo / svedectvo o tom, ako som sa zachránil pred barreness Bol som ženatý viac ako 15 rokov bez toho, aby som mal svoje vlastné dieťa Bol som zúfalý neviem, čo mám robiť bol som v stave straty lásky môj život.Potom som narazil na priateľa, ktorý kedysi mal rovnaké utrpenie povedala mi o moc kúzlo kúzlo s názvom GREATLAPOLA, ako on pomohol mnohým ľuďom, ktorí majú rôzne problémy, ako je Barreness, Bringing Späť Váš milenec Späť, rozšírenie penisu, zotavenie práce , Duchovný útok a tak ďalej. Kontaktoval som ho na e-mailovej adrese: Greatlapola67@gmail.com alebo ho môžete tiež kontaktovať na súkromnom čísle +2349034970099

  OdpovedaťOdstrániť
 80. Dobrý deň, som Nina Eugen. Potom, čo bol roky vo vzťahu s manželom, rozišiel sa so mnou. Urobil som všetko, čo bolo v mojom dosahu, aby som ho priviedol späť, ale všetko bolo zbytočné, chcel som ho tak zle, pretože som mal pre neho lásku, prosil som ho so všetkým, sľuboval som, ale odmietol. Vysvetlil som svoj problém priateľovi a navrhla, aby som sa radšej obrátila na kúzelník s názvom DR ISIKOLO, ktorý by mi mohol pomôcť kúzlo, aby som ho priviedol späť, nemal som inú možnosť, ako to skúsiť. Poslal som kúzlo kúziel a uistil ma, že nie je problém a že všetko bude v poriadku pred dvoma dňami. Vrhol kúzlo a prekvapivo druhý deň ma môj manžel zavolal. Bol som taký prekvapený, odpovedal som na výzvu a všetko, čo povedal, bolo, že je tak ľúto za všetko, čo sa stalo. Chcel, aby som sa k nemu vrátil. Povedal tiež, že ma tak veľmi miloval. Bola som tak šťastná a šla som za ním, že sme opäť žili spolu šťastne. E-mail pre kúzla je: isikolosolutionhome@gmail.com. Môžete mu poslať e-mail, ak potrebujete jeho pomoc vo vašom vzťahu alebo v akomkoľvek inom prípade. 1) Love Spells 2) Lost Love Spells 3) Rozvodové kúzla 4) Manželské kúzla 5) Záväzné kúzlo. 6) Rozpadové kúzla 7) Zažeňte minulosť milenca 8.) Chcete byť povýšený vo vašej kancelárii / kúzlo lotérie 9) chcete uspokojiť svojho milenca Kontaktujte tohto veľkého muža, ak máte nejaký problém pre trvalé riešenie prostredníctvom isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež WhatsApp na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 81. Všetkým ďakujeme DR ISIKOLOVI za to, že ma spolu s mojím manželom opäť spojili, to všetko začalo, keď som oslavoval svoju matku 10. výročie, a na tento osudový večer som zavolal svojmu manželovi, aby vedel, kde je a neskôr potom, čo strana mala trochu ďaleko. Videl som svojho manžela chodil s dámou som sa pozrieť preč a šiel pozdraviť ho a predstieral, že sa nič nestalo, neskôr v miestnosti, zatiaľ čo my sme sa chystali spať spýtal som sa svojho manžela, ktorý tá pani bola k nemu, zrazu na mňa kričal, že i nikdy by sa ho nemali spýtať, ako žil svoj život, ale trval na tom, aby som vedel, že okamžite opustil posteľ a odišiel a od tej doby som ho už nikdy nevidel, povedal mi, že to skončilo, ale všetky moje utrpenia sa zastavili, keď som sa stretol s DR ISIKOLO na internete, ktorý mi povedal, že na neho hodí kúzlo lásky a do 48 hodín sa môj manžel vráti ku mne, plaziac sa ku mne, a tak to urobil aj kúzlo a za 48 hodín prišiel môj manžel prosiť ma a teraz je šťastie a harmónia obnovená späť do môjho domova. isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež WhatsApp na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 82. Wow! Toto je tá najkrajšia vec, akú som kedy zažil v mojom živote, Volám sa Klara Hugo, nikdy som si nemyslel, že sa znova usmejem, potom, čo ma manžel opustil s dvoma deťmi na jeden rok, všetko úsilie, aby ho vrátili, zlyhalo a ja som bol Zúfalo som ho priviedol späť domov Myslel som si, že ho už viac neuvidím, kým sa nestretnem s dámou menom Ana na Facebooku, ktorá mi povedala o kúzelníkovi, ktorý sa volá Dr Isikolo. Dala mi svoju e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu a kontaktovala som ho a on ma uistil, že do 48 hodín sa môj manžel vráti ku mne, cítim sa šťastný, keď som mal od neho, Za menej ako 48 hodín sa môj manžel vrátil a začal prosiť o odpustenie, ktoré hovorí, že je to práca diablov, takže som stále prekvapenie až do dnešného dňa o tomto zázraku, pretože to je príliš reálne na to, aby som bol skutočný Viem, že toľko dám je tam s tým istým problémom môjho, ale ja vám dnes hovorím, že existuje riešenie pre to Email Dr Isikolo na isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež Whatsapp alebo Viber ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 83. Použil som kúzlo odlievanie, aby sa môj bývalý manžel vrátil ku mne a tiež otehotnieť s dvojčatami pomocou veľkej a dôveryhodné kúzlo kúzlo s názvom Dr Isikolo. Keď som v januári prišiel na internet, stretol som svedectvo o DR ISIKOLO, ktorý pomáhal ľuďom a rozhodol som sa ho kontaktovať. Hovorili sme na email isikolosolutionhome@gmail.com a neskôr mi dal číslo Whats App, ktoré je +2348133261196 a on mi povedal, že by mi pomohol dostať Fredricka po 3 rokoch bez kontaktu. Keď vás váš manžel opustí, cítite, že sa celý váš svet rozpadá. Už nič nie je v poriadku. Keď som stretol DR ISIKOLO, je to najlepšie kúzlo, ktoré musím povedať. Môj manžel ma zavolal po 48 hodinách a keď som dostal bylinný liek na plodnosť, stal som sa plodným. Ja a môj manžel sme sa znovu pripojili, mali sex a otehotneli. Som dnes šťastná, že som matka dievčat dvojčiat a to je VŠETKO VĎAKU DR ISIKOLO. Ak potrebujete pomoc, ste uložený s týmto kúzlom kúzlo, kontaktujte jeho e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež Whatsapp alebo VIBER ho na +2348133261196 a vy tiež dáte svedectvo tiež pomôcť ostatným.

  OdpovedaťOdstrániť
 84. Najlepšie kúzlo kúzlo 2019 je Dr Akhere veľký čarodejník z Afriky Chcem použiť toto médium, aby som mu poďakoval za to, že mi priniesol môjho bývalého milenca späť ku mne len mi povedal, aby som poskytol veci potrebné pre kúzlo, ktoré som urobil a povedal mi že po tom, čo dostal predmety za 24 hodín, začnem vidieť výsledok a skutočne je to muž jeho slov, ktorý ho dnes kontaktuje a vyrieši váš problém
    (1) ak máte vždy zlé sny.
    (2) Chcete, aby po vás bežali ženy / muži.
    (3) Ak chcete dieťa.
    (4) Chcete naviazať svojho manžela / manželku na veky.
    (5) Rakovina alebo akákoľvek forma choroby
  E-mail: Akheretemple@yahoo.com
    Whatasapp +2348129175848 Dr Akhere

  OdpovedaťOdstrániť
 85. Ak chcete získať svojho manžela, manželku, priateľa a priateľku, obráťte sa na Dr. Isikolo na adresu isikolosolutionhome@gmail.com a získajte späť svoje šťastie.

  Volám sa Angel Zetina Cea. Som naozaj spokojný s touto službou, ktorú mi dal Dr Isikolo. Som jedným z tých ľudí, ktorí povedali: „Nikdy nebudem volať psychika alebo kúzelníka alebo čokoľvek iné“, aby mi pomohol s mojimi problémami - aspoň zo všetkých mojich problémov s láskou, ale dosiahol som bod, v ktorom som vedel, že potrebujem nejaké usmernenie, a som tak rád, že som našiel toho muža, ktorý sa volá Dr Isikolo, že som nikdy za milión rokov nenapadlo, že by som napísal takýto list, ale keď som skoro stratil Andrewa v jednom z našich hlúpych bojov (on sa rozišiel s ja), myslel som, že som stratil všetko, čo som celý deň plakal, a myslím si, že sa ku mne už nikdy nevráti. Čítal som svedectvo ženy menom Anna o tom, že ako mu Isikolo pomáha dostať sa späť, manželka EX do 48 hodín. Urobil (Lover spell) pre mňa. O 24 hodín neskôr prišiel ku mne môj priateľ (Ex-Boyfriend) a ospravedlnil sa za chyby, ktoré urobil, a sľúbil, že to už nikdy neurobí. Odvtedy sa všetko vrátilo do normálu a naša láska je teraz silnejšia, že nemôže robiť bez toho, aby bol so mnou. Ja a môj priateľ žijeme opäť šťastne spolu. Isikolo je najlepšie online kúzlo, ktoré je silné a originálne. A keď som bol na tom najzúfalejšom mieste, nevyužil ma. Vykonali ste veľmi dobrú službu pre osobu v skutočnej núdzi. Neviem, ako ste to urobili, alebo ako táto mágia funguje, ale všetko, čo viem, je, že to funguje! Andrew a ja sme šťastne späť spolu, a ja budem vždy vďačný Dr Isikolo e-mail mu za všetky druhy pomoci je veľmi schopný a spoľahlivý pre pomoc.

  Pošlite mu e-mail {isikolosolutionhome@gmail.com}
  {WhatsApp / Call: +2348133261196}
  (Viber: +2348133261196)

  OdpovedaťOdstrániť
 86. LOTTO, lotéria, jackpot. Dobrý deň, všetci moji diváci! Som veľmi rád, že môžem zdieľať tieto skvelé svedectvá. Najlepšia vec, čo sa kedy v mojom živote udiala, je to, ako som vyhral v lotérii eurový mega jackpot. Som muž, ktorý verí, že jedného dňa vyhrám lotériu. konečne, moje sny prišli, keď som email DR ISIKOLO. a povedal mu, že potrebujem čísla lotérie. Strávil som na lístku toľko peňazí, aby som sa uistil, že vyhrám. Ale nikdy som nevedel, že výhra je taká ľahká až do dňa, keď som sa stretol s kúzelníkom na kúzlo on-line, o ktorom veľa ľudí hovorilo, že je veľmi skvelý v odlievaní kúzla, takže som sa rozhodol to skúsiť. Obrátil som sa na tohto veľkého doktora a urobil kúzlo a on mi dal víťazné lotériové čísla. Ale verte mi, keď boli remízy, že som bol medzi víťazmi. Vyhral som 300 000 eur. DR ISIKOLO naozaj ste najlepší, s týmito skvelými Dr môžete vyhrať milióny peňazí prostredníctvom lotérie. Som veľmi rád, že teraz môžem stretnúť tohto veľkého muža, budem vám navždy vďačný dr. Email mu pre svoje vlastné víťazné lotérie čísla cez isikolosolutionhome@gmail.com alebo Whatsapp / viber ho na +2348133261196 Pozdravy

  OdpovedaťOdstrániť
 87. Chcem poďakovať Dr Isikolo za veľmi mocné kúzlo, ktoré mi pomohlo priviesť svojho manžela späť ku mne, pred pár mesiacmi mám vážny problém s manželom, až do tej miery, že odišiel z domu a začal chodiť s inou ženou. Zostal so ženou, snažil som sa všetko, čo som mohol, aby ho vrátil, ale všetko moje úsilie bolo k ničomu až do dňa, keď môj priateľ prišiel do môjho domu a ja som jej povedal všetko, čo sa stalo medzi mnou a mojím manželom, potom povedala Ja som mocný kúzelník, ktorý jej pomáhal, keď bola v tom istom probléme, potom som sa skontaktovala s Dr. Isikolom a povedala mu každú myšlienku a on mi povedal, aby som sa znova nestaral o to, aby sa môj manžel ku mne vrátil potom, čo kúzlo na neho, myslel som, že to bol vtip, potom, čo dokončil casting kúzla, povedal mi, že on práve dokončil casting kúzlo, k môjmu najväčšiemu prekvapeniu v priebehu 2 dní, môj manžel sa naozaj vrátil prosiť, aby som mu odpustil, ak potrebujete jeho pomoc, môžete ho kontaktovať s jeho e-mailovou adresou isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež Whatsapp alebo Viber ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 88. Vďaka Bohu som veril v DR ISIKOLO po prečítaní mnohých svedectiev o jeho práci a rozhodol sa ho kontaktovať. Som Edi Gordan. Píšem svoje vlastné svedectvo, o ktorom som si nemyslel, že by bolo možné. Predtým, než som sa stretol s DR ISIKOLO, cítil som, že toto všetko sú poverčivé presvedčenia a kúzlo nebolo vedecky dokázané, že je pravda, ale toto kúzlo ma donútilo veriť inak. Je to dobrý človek. Dostal som svoju ex manželku späť s pomocou tohto muža po 4 rokoch snaženia, ale žiadne prostriedky možné sa zdalo ukázať. Ak čítate nejaké svedectvo o DR ISIKOLO, je to pravda. Moja žena Sharon ma opustila viac ako 4 roky a chcela som ju mať späť a pokúsiť sa ju prosiť, aby sa vrátila ku mne, ale zaplatila mi hluché uši a urobila zo mňa hlupáka. DR ISIKOLO ma odkázal môj priateľ, ktorému tiež pomáhal na mojom pracovisku a ja som mu povedal, že je poverčivý a blázon veriť v také fetišské veci. Ale potom, čo toľko myšlienok na to, išiel som online hľadať ho a rozhodol som sa ho kontaktovať na jeho e-mail. Čoskoro mi dal svoje mobilné číslo a tiež sme sa bavili. On je najlepší. Predtým, ako jeho kúzlo fungovalo, som už mal istotu. Do 3 dní, moja bývalá žena po 4 rokoch posmechu, že je zbytočný človek, prišiel ku mne prosiť tentoraz. Nevedel som, čo tento muž urobil, ale je pre mňa veľmi dobrý. Ďakujem mu a priateľovi za to, že som ho poznal každý deň. Verím, že pomôže každému, kto k nemu príde o pomoc. Môžete ho kontaktovať na isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež Whatsapp alebo VIBER ho na +2348133261196, ak chcete, aby vaša ex späť alebo chcete akékoľvek riešenie vášho problému.

  OdpovedaťOdstrániť
 89. Viete, čo mi kolieska kúzla urobili predtým, ako som sa stretol so správnym kúzlom kúziel na kontakt? Som Lorena Denis. Mnohé z týchto takzvaných koliesok kúzla sú falošné, nevedel som, že nemajú moc, kým som nebol múdrejší vedieť, koho kontaktovať. Každému dnes poviem, že toto kúzelné kúzlo s názvom DR ISIKOLO je najlepším a najspoľahlivejším kúzlom na kúzlo, s ktorým sa môžete čo najrýchlejšie spojiť. KONTAKTUJTE TERAZ NA isikolosolutionhome@gmail.com. Keď sa so mnou manžel rozvedený, oslovil som toľko koliesok na kúzlo a ja s nimi pracujem viac ako 3 roky. Už som dala nádej na odlievanie kúziel, keď som čítal aj o DR ISIKOLO. Plačem a chcel som pomôcť, aby sa môj bývalý manžel vrátil ku mne a stretol som sa s týmto kúzelníkom a do 2 dní ma môj bývalý manžel zavolal a zariadil stretnutie. V ten deň som vyšiel von a stretol som sa s ním a požiadal nás, aby sme znovu zapálili a vrátili sa spolu. Moje priania boli zodpovedané za pomoci DR ISIKOLO, je to skutočné kúzlo. Som rád, že môžem vyhlásiť jeho prácu iným za to, že je to najvzácnejšia vec, ktorú urobili rovnako ako iní. Stretnite sa s týmto kúzlom, aby vám pomohol s niektorým z vašich problémov. Verím, že vám tiež pomôže.
  Ak chcete kontaktovať toto kúzlo, jeho e-mail je isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež Whatsapp alebo Viber ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 90. Ďakujem vám, pane Dr Isikolo za vaše skutočné kúzla. Stretol som sa s mnohými svedectvami o čistom svedectve DR ISIKOLO, kúzelníka voodoo kúziel, ktorý vám pomôže obsadiť Kúzlo lásky, aby ste si priniesli späť váš Ex Lover .. Ja a môj priateľ sme boli oddelení na 3 mesiace a bol som naozaj nútený ťažký čas dostať sa Vrátil som ho späť, ja som tomu neveril, spočiatku, ale ako sa život zhoršil a ja som sa rozhodol vyskúšať, kontaktovaním DR ISIKOLO voodoo spellu a na moje prekvapenie urobil milostné kúzlo pre mňa a mňa a priateľa 2 roky. , Ktorý bol odsúdený na 3 mesiace, sú teraz opäť spolu a Dr Isikolo len 48 hodín, aby ho vrátil späť ku mne. teraz plánujeme dovolenku a viem, že to bude nádherné. Teraz som živým svedectvom dobrej práce DR ISIKOLO voodoo láska kúzlo, nadaný muž s veľkými silami a dobrým srdcom. Je to moje tajomstvo, ale rozhodol som sa, že sa svet pozná, pretože to môže byť pomoc každému, kto má záujem alebo čelí akýmkoľvek problémom so vzťahmi alebo manželským problémom. Email mu dnes na isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež Whatsapp alebo Viber ho na +2348133261196.

  OdpovedaťOdstrániť
 91. Ako sa vrátim k manželovi. Am Silvija Patrik podľa mena Nikdy som neveril v láske kúziel alebo kúziel, kým som sa stretol s týmto mágom, keď som išiel navštíviť môjho priateľa v Afrike tento rok na obchodnom samite. Myslel som, že muž menom Dr. Ologhodo bol naozaj mocný a on mohol pomôcť s kúzlami, ktoré by vám vrátili stratené, milencov a kúzelné peniaze, mágiu alebo mágiu pre dobrú prácu alebo šťastie. Teraz som šťastný. Svedčím o tom, že muž, ktorého som chcel vziať, ma opustil 5 týždňov pred svadbou a môj život bol hore nohami, pretože náš vzťah trvá 3 roky. Naozaj som ho milovala, ale jeho matka bola proti nám a nemala dobrú platenú prácu. Takže keď som sa stretla s týmto čarodejníkom, povedala som mu, čo sa stalo a vysvetlila mu situáciu. Spočiatku som bol nerozhodný skeptický a pochybný, ale práve som to skúšal. A za dva dni, keď som sa vrátil do Nemecka, mi zavolal kamarát (teraz manžel) a prišiel ku mne a ospravedlnil som sa, že všetko bolo vyriešené so svojou matkou a rodinou a dostal nový pracovný pohovor, aby sa oženil. Neveril som tomu, pretože Dr.Ologhodo sa ma opýtal na meno a meno môjho priateľa a na všetko, čo som chcel, aby to urobil. No, teraz sme šťastne ženatí a očakávame naše malé dieťa a môj manžel tiež dostal novú prácu a náš život sa stal oveľa lepším. Jeho email je: dr.ologhodospellwork@gmail.com alebo Whatsapp ho na 2348156911977.

  OdpovedaťOdstrániť
 92. Chcem poďakovať chubygreatovi za to, že mi pomohol vrátiť sa domov. Moje meno je Kendra, našiel som chubygreat na google, keď som hľadal somethings, ktoré by mi mohli pomôcť. Prišiel som na tento e-mail chubygreat@gmail.com a testátor, ktorý rozprával príbeh, ako mu pomohol priviesť späť jeho ženu, ktorá ho opustila o šesť mesiacov späť. kontaktoval som ho rýchlo som ho kontaktoval, povedal mi, čo mám robiť a ako to funguje a ja som mal záujem a robil veci, ktoré od mňa požadoval a po všetkom, čo mi povedal, že moja žena bola manželka sa vráti späť v nasledujúcich dvoch dni. a v ten verný deň okolo dvanástich hodín, keď som sa rozprával s chubygreatom, ktorý niekto zaklopal na moje dvere a on mi povedal, že to bol on, bol som zvedavý, tak som rýchlo išiel k dverám, aby som sa presvedčil sám, ale hľa, konečne to bol on. Bol som ohromený tým, ako sa všetko stalo, že je dôvod, prečo nebudem prestať hovoriť o chubygreat. je taký mocný a dokonalý a úžasný pri takej moci, akú má. ak sa s ním chceš stretnúť, môžeš mu pomôcť alebo mu poslať email, ktorý je pripravený kedykoľvek pomôcť kedykoľvek. 2348165965904, chubygreat@gmail.com

  OdpovedaťOdstrániť
 93. Volám sa Eleonora Lovrenco a momentálne bývam na Slovensku. Chcem sa podeliť o svoje úžasné svedectvo o tom, ako som sa vrátil k svojmu manželovi, ktorý som prisahal, že niekedy budem s kým, kým ma neopustí k inej žene bezdôvodne a ja sa snažím, aby veci fungovali pre oboch z nás, zatiaľ čo veci, ktoré sa zhoršujú a ja ho milujem tak moc a nie je nič, čo by som mohol urobiť, aby som sa s manželom vrátil dovtedy, kým sa nestretnem so svedectvom ženy menom Ana Mateovic z Austrálie na internete, ktorá hovorí o mocnom kúzelnom kúzle s názvom DR BEN. 48 hodín a ja sa rozhodnem, že to skúsim a na moje najväčšie prekvapenie to urobil aj pre mňa rovnako ako pre Stellu a mám veľa ľudí, ktorí si sťažujú na falošné kúzlo, ale ten, s ktorým som sa stretol, bol skutočným kúzelníkom, ktorý Pomôž mi vyriešiť môj problém Nemám riešenie, predstavujem mnoho z mojich najlepších priateľov, ktorí majú podobné problémy, a ich problém bol vyriešený s veľkou pomocou Dr. Som tak šťastný, že môj manžel je späť ku mne, a najviac prekvapujúce je, že naša láska je veľmi silná, každý deň je šťastie a radosť. a nie je nič podobné s mužom, ktorého milujete. Som tak šťastný, že moja láska je späť ku mne za pomoci Dr. kontakt email: goodwillspelltemple@gmail.com môžete volať / whatsapp ho cez je mobilné číslo +2348159101215

  OdpovedaťOdstrániť
 94. Dr. BEN JE TRVALO BOH, KTORÝ POMIL POMOCI ĽUDOM.
  Volám sa Anita Quevedo. Som tu svedčiť o veľké a mocné kúzlo kúzlo s názvom Dr Ben som bol tak zmätený a zdevastovaný, keď môj milenec ma opustil pre ďalšie dievča. Potreboval som ho zúfalo, pretože som ho tak miloval. Tak som sa obrátil na tento veľký kúzlo kúzlo o pomoc. Pomohol mi vrhnúť na neho spiatočné kúzlo a len do 48 hodín sa môj priateľ vrátil ku mne a plakal a prosil o odpustenie. Dr Ben ho prepustil, aby vedel, koľko som ho miloval a chcel. A tiež otvoril oči, aby si predstavil, koľko lásky máme spolu. Ako teraz píšem toto svedectvo, som najšťastnejšia žena na svete. Chcem odporučiť toto veľké kúzlo kúzlo pre každého, kto skutočne potrebuje urgentné riešenie lásky rozbiť e-mailom na: goodwillspelltemple@gmail.com alebo Whatsapp / volať jeho mobilný telefón číslo +2348159101215.

  OdpovedaťOdstrániť
 95. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος μου σπασμένος Ο γάμος έχει αποκατασταθεί.
  "Εμείς πρόσφατα δημιουργήσαμε, παρόλο που ήταν δύσκολο. Έχουν περάσει περισσότερο από ένα μήνα τώρα και όλα έχουν την αίσθηση ότι έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό. Έχει αρχίσει να με θεραπεύει καλύτερα και ήταν μια διαδικασία θεραπείας και για τους δυο μας. Ο εφιάλτης που διήρκεσε σχεδόν 2 χρόνια πριν καταρρεύσουμε τελικά τελείωσε. Είναι σαν να ερωτεύτηκα ξανά! Έχουμε βάλει το παρελθόν πίσω μας και προσπαθούμε να προχωρήσουμε - και για πρώτη φορά σε μεγάλο χρονικό διάστημα, το μέλλον μοιάζει πολύ πιο φωτεινό. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσο ευγνώμων είμαι ο DR PRINCE IDIALU! Είναι σαν να ανακαλύψαμε τελικά αυτά τα πράγματα ο ένας για τον άλλο που μας έκανε να ερωτευτούμε καταρχάς. Όλη η ανησυχία και το άγχος έχει απλώς εξαφανιστεί. Σας ευχαριστώ DR PRINCE IDIALU για την αποταμίευση του σπασμένου Γάμου μου και έφερε τον σύζυγό μου πίσω σε μένα! »Εγώ και ο σύζυγός μου ζούμε μαζί με χαρά και πάλι .. Όλα χάρη στο DR PRINCE IDIALU. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα επικοινωνήστε με την Dr.Unity τώρα και σας εγγυώμαι ότι θα σας βοηθήσει. Στείλτε τον στον e-mail: princeidialu@outlook.com ή καλέστε ή διαλέξτε 1 (504) 603-3666

  OdpovedaťOdstrániť
 96. Kontaktiraj nas:
                                              preko BBM INVITE: {D8980E0B}
                                                WhatsApp: (+ 44) 7480 729811
                                                  Tel .... (+ 44) 7480 729811
  (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  Potrebujete legitimno, pošteno, ugledno in nujno posojilo? Vaše iskanje zakonitega posojila se danes tukaj konča, ker smo tu, da zadostimo vašim finančnim potrebam. o vaših finančnih težavah smo rešitev za vaše finančne nesreče. Nudili smo milijarde (različne valute) pri poslovnih posojilih več kot 32.000 lastnikom podjetij. vaše podjetje. ponujamo posojila vseh vrst z nizko obrestno mero in tudi trajanje odplačevanja posojila Ali imate slab kredit? Ali potrebujete denar za plačevanje računov? ali menite, da je potrebno začeti novo podjetje? Imate nedokončan projekt zaradi slabega financiranja? ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY je namenjen zagotavljanju odličnih profesionalnih finančnih storitev e_mail: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 97. Kontaktiraj nas:
                                              preko BBM INVITE: {D8980E0B}
                                                WhatsApp: (+ 44) 7480 729811
                                                  Tel .... (+ 44) 7480 729811
  (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  Potrebujete legitimno, pošteno, ugledno in nujno posojilo? Vaše iskanje zakonitega posojila se danes tukaj konča, ker smo tu, da zadostimo vašim finančnim potrebam. o vaših finančnih težavah smo rešitev za vaše finančne nesreče. Nudili smo milijarde (različne valute) pri poslovnih posojilih več kot 32.000 lastnikom podjetij. vaše podjetje. ponujamo posojila vseh vrst z nizko obrestno mero in tudi trajanje odplačevanja posojila Ali imate slab kredit? Ali potrebujete denar za plačevanje računov? ali menite, da je potrebno začeti novo podjetje? Imate nedokončan projekt zaradi slabega financiranja? ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY je namenjen zagotavljanju odličnih profesionalnih finančnih storitev e_mail: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 98. Kontaktiraj nas:
                                              preko BBM INVITE: {D8980E0B}
                                                WhatsApp: (+ 44) 7480 729811
                                                  Tel .... (+ 44) 7480 729811
  (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  Potrebujete legitimno, pošteno, ugledno in nujno posojilo? Vaše iskanje zakonitega posojila se danes tukaj konča, ker smo tu, da zadostimo vašim finančnim potrebam. o vaših finančnih težavah smo rešitev za vaše finančne nesreče. Nudili smo milijarde (različne valute) pri poslovnih posojilih več kot 32.000 lastnikom podjetij. vaše podjetje. ponujamo posojila vseh vrst z nizko obrestno mero in tudi trajanje odplačevanja posojila Ali imate slab kredit? Ali potrebujete denar za plačevanje računov? ali menite, da je potrebno začeti novo podjetje? Imate nedokončan projekt zaradi slabega financiranja? ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY je namenjen zagotavljanju odličnih profesionalnih finančnih storitev e_mail: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)

  OdpovedaťOdstrániť
 99. MUSÍŠ SI PRECÍTAT:

  Moje meno je Melina Penková som z Bulharska, chcem povedat svetu, ako som dostal pomoc od tohto skvelého muža, ktorý mi dal kúzlo, aby som sa vrátil k svojmu manželovi a aby sa môj manžel miloval a rešpektoval ma. manžel a môj život je plný lásky, môj manžel ma opustil na 8 rokov, pretože som nemohol dat mu dieta a on bol s inou ženou, ked som trpel v osamelosti a bolesti. Mám dnes vlastné dieta kvôli pomoci Dr. Odia, mám dalšie kontaktné údaje na internete od iného páru, ktorý sa podelil aj o jeho dobré diela, takže som ho okamžite kontaktoval, aby som pomohol priviest spät svojho manžela Vlastné dieta, priviedol môjho manžela do 24 hodín a po návrate môjho manžela Dr. Povedal som mu, že budem zdielat jeho dobrú prácu na internete povedat svetu, to je dôvod, preco to robím teraz. Urobil môj manžel, aby sa vrátil a dal mi byliny, aby otehotneli pre môjho manžela, on je naozaj mocný muž, takže ak niekto z vás potrebuje pomoc akéhokolvek druhu, viem, že Dr Odia vám môže pomôct 100% a rýchlo. Pre WhatsApp a Viber Chat: +27710187753. email: odiasolutioncenter@gmail.com. Obrátte sa na neho a budte štastní.

  OdpovedaťOdstrániť
 100. Príbeh skutočného života

  Moje meno je Stano, žijem v Poľsku Chcem sa podeliť o môj skutočný životný príbeh tu pre vás všetkých, aby ste sa so mnou poďakovali skvelému mužovi, ktorý do môjho života priniesol šťastie, môj manžel ma opustil pred 9 rokmi som bol zmätený Hľadal som pomoc všetko po celom svete, aby ho vrátili, bol som mnohokrát podvádzaný falošnými ľuďmi, minulý mesiac som videl reklamu jednu dámu z Nemecka zdieľajúcu meno Dr Odia, povedala, že je to skvelé kúzlo, ktoré vracia stratenú lásku a obnoviť vzťah a tiež priniesť riešenie pre akýkoľvek druh problému, rýchlo som ho kontaktoval, aby mi pomohol, Dr Odia mi povedal, že prinesie späť môjho manžela, ktorý ma opustil pred 9 rokmi len za 24 hodín, bol som tak rád, že to od neho počujem a čakal, až sa to stane, po jeho práci sa môj manžel vráti len za 24 hodín, ako povedal, povedal som mu, že sa o svoje meno podelím na internete a dokonca aj na rozhlasovej stanici, ktorá je dôvodom, prečo zdieľam jeho meno pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť ho kontaktovať, ak máte akýkoľvek vzťah problémy, kontaktujte tohto muža a som zadok Uveďte, že Dr. Odia prinesie vašim vzťahom riešenie a šťastie, pretože si za posledných 24 hodín urobil svoju prácu. Tu sú jeho kontaktné údaje pre tých, ktorí ho chcú kontaktovať. Email: odiasolutioncenter@gmail.com WhatsApp a Viber Chat: +27710187753. Každý, kto sa s ním chce skontaktovať, alebo mu ďakuje za to, že mi pomohol použiť svoje kontaktné údaje, ktoré som tu poskytol, tento človek je skutočný a silný.

  OdpovedaťOdstrániť
 101. Bol som vo veľkom otroctve pre takmer 2 roky trpia v rukách podvádzajúceho manžela, boli sme šťastní a odchádzali dobre, až kým nemal na mysli jeho starú priateľku a začal ju chodiť mimo nášho manželstva predtým, ako si vedel, že prestal starať a starať sa o svoju rodinu to bolo do tej miery, že teraz sa chystal oženiť sa s ňou a rozviesť svoju vlastnú manželku, som plakal a hlásil ho jeho rodine, ale on nikdy nepočul nikto, ale znížiť môj príbeh krátky i prišiel hľadať skutočné kúzlo kúzlo, ktoré by mohli zničiť ich vzťah a aby sa vrátil k svojej žene a 2 deti na mojom hľadaní som videl ľudí, ktorí svedčia o tom, ako ich manželstvo, kde obnovil DR ISIKOLO som si jeho e-mail a ja rozprával môj príbeh k nemu a on súhlasil, že mi pomôže a po vykonaní kúzla na tretí deň mali obaja hádku a porazil svoju priateľku a on prišiel domov prosiť o ja a moje malé deti, aby mu odpustili, že jeho oči sú teraz jasné, že on nikdy neurobí nič , Ktorý bude znovu ublížiť jeho rodine a sľubuje, že bude starostlivým otcom a už nikdy nebude podvádzať. Som tak šťastná, že som ho nestratila k dievčaťu, všetky ocenenia idú do DR ISIKOLO pre vás sú veľké kúzlo kúziel a komu sa to môže týkať, ak máte podvádzajúceho manžela alebo manželku, môžete ho tiež poslať e-mailom na DR ISIKOLO. isikolosolutionhome@gmail.com Môžete tiež WhatsApp ho na +2348133261196

  OdpovedaťOdstrániť
 102. je to nový day.indeed som sa dozvedel o veľké lapola a od tej doby som nový tvor, mal som sen v mojom veku, že som bol napadnutý a injekčne v mojom sne a od tej doby som začal mať podivné pocity.a potom, keď som šiel na test a bol som diagnostikovaný HIV pozitívny.A to žilo so mnou rokov.just minulý týždeň priateľ mi predstavil veľký mocný kúzlo kúzlo, ktorý žije niekde v Afrike, takže som sa s ním na pomoc. Povedal mi, že sa už nikdy nevrátim tak, ako som prišiel o pomoc. Nemal som inú možnosť, než mu dôverovať a robiť presne to, čo mi bolo povedané, aby som to urobil. V dvoch rôznych nemocniciach a môj HIV pozitívny stav sa stal negatívnym. Prišiel som, aby som poďakoval a všetku slávu za božské uzdravenie. A uistím sa, že svet vie, ako mocné a rýchle vaše kúzlo funguje skvele lapola.you môžete ho kontaktovať asfollow: (Greatlapola67@gmail.com) alebo čo ho zapnete (+2349034970099)

  OdpovedaťOdstrániť