24. 4. 2010

Osobné pomazanie veriaceho

Osobné pomazanie veriaceho 
MP3 na stiahnutie:
20090726_BJB3BA_MKevicky_Osobne_pomazanie_veriaceho.mp3
Aj keď je pomerne veľa vyučovaní o pomazaní, predsa znovu a znovu si potrebujeme pripomínať toto predivné Božie pôsobenie Jeho moci pri nás. Znovu a znovu si potrebujeme pripomínať skutočnosť, že my sami určujeme to, do akej miery v nás a skrze nás toto pomazanie pôsobí. 
A keďže práve pomazanie je jedným z rozhodujúcich faktorov duchovného života (aj pre fungovanie duchovných darov), tak by sme iste nemali túto tému prehliadnuť. Naopak: zisťujme a aplikujme práve to, čo spôsobuje rast a udržanie pomazania....

Úvod do duchovných darov

Úvod do duchovných darov. 
MP3 tohoto vyučovania si môžete stiahnuť tu:

20090621_BJB3BA_MKevicky_Uvod_do_duchovnych_darov.mp3
Takmer vždy o duchovných daroch začínam vyučovanie práve tu. Myslím, že toto je najprehliadanejšia časť 1K 12 - a v dôsledku toho nerozumieme vzájomnej závislosti troch veci: 1. obdarovania, 2. služby, 3.pomazania.
Vyhneme sa mnohým chybám a nepochopeniam ohľadom duchovných darov a ich praxe, ak ich položíme na tento správny základ. Presne tak, ako to postavil aj apoštol Pavel.
Verím, že toto ti pomôže vidieť všetky tri "stĺpy základu" duchovných darov a dúfam, že odteraz už nebudeš stavať len na jednom, alebo dvoch z nich.

Ako zistím aké duchovné dary mám.

Ako zistím aké duchovné dary mám.
Toto vyučovanie si môžete stiahnuť vo formáte MP3
Je tu niekoľko praktických princípov, ktoré ti môžu pomôcť porozumieť tomu, ako môžeš objaviť to, čo do teba vložil Boh ako Jeho povolanie, dary, túžby…
Sme totiž stvorení Ním na Jeho obraz. Je to fascinujúce, že každý jeden z nás nesieme zvláštnu špecifickú pečať Boha – niečo z Jeho obrazu, niečo z Jeho srdca.
Objaviť toto zanemená zároveň objaviť seba samého, ale aj Jeho.
A práve do tohto dobrodružstva vás pozývam.
8910111213141516171819
Výbornou pomôckou pre porozumenie vlastnej osobnosti a svojmu obdarovaniu je aj dotazník JEDINEČNÝ TY (pre stiahnutie klikni na názov).
Na tento materiál je copyright. Zaplatiť zaň (cca 15-20€) môžete jeho vlastníkovi cez jeho webové stránky TU. Originál materiálu je TU.

 

A na záver ešte niekoľko praktických krokov

Sedem krokov ako objavím svoje dary:

  1. 1aOtvor svoje srdce Bohu v modlitbe. Nejde len o samotnú modlitbu, ale otvorenie sa Bohu. Ide o to dovoliť Bohu, aby hovoril do celého nášho života, aby hovoril ku nám a o nás. Mala by to byť otvorenosť a ochota prijať to, čo nám Boh hovorí, ísť tam, kde nás posiela...
  2. Buďte pripravení jednoducho používať svoje dary. Dary dostávame pre nejaký cieľ, službu, aby sa s nimi slúžilo Bohu, robilo niečo konkrétne pre Boha. Sme naozaj pripravení nielen chcieť nejaký dar, alebo vedieť, o tom, že ho mám..., ale skutočne niečo praktické robiť, kde by sa tento dar mohol aktivovať – prejaviť?
  3. 2aZískajte informácie. Prieskum v cirkvi odhaľuje, že 80% kresťanov nevie, aké majú duchovné dary. A pri tom vieme, že pri poslednom súde sa nás Boh bude pýtať, čo sme spravili s tými darmi, ktoré sme prijali. Preto je toto veľmi vážna vec ak ani nevieme, čo sme od Boha dostali – čo nám bolo zverené.
  4. Začnite tým, čo radi robíte. Toto nie je jediné kritérium pre objavenie darov... Predsa však je to faktor, ktorý nám môže odhaliť to, kde – v ktorej oblasti – pre aký účel nám Boh zveril dary. Služba, do ktorej nás Boh postavil nás hlboko uspokojuje – aj keď je pre nás niekedy ťažká a vyžaduje obeť a vernosť, predsa niekde hlboko vo vnútri sme v tom uspokojení.
  5. 3aČo najviac experimentujte. Ak nebudeme skúšať, možno nezistíme, že niečo máme, že niečo funguje, že niečo vieme... Pri tom aj zistíme, ktoré dary máme, a ktoré nemáme, čo je tiež dôležité...
  6. Overujte svoju efektivitu. Zvlášť ak sme presvedčení, že máme nejaký konkrétny dar. Je na mieste si klásť pochybovačné otázky. Ak máme nejaký dar, niečo sa deje, prídu konkrétne výsledky.
  7. Zaujímajte sa o názor iných ľudí. Niekedy máme sami o sebe ilúzie. Potrebujeme kontrolu aj v pohľade a názore iných ľudí, ktorí ma poznajú.

Tieto body môžu byť aj zneužité – podobne ako vyučovanie apoštola Pavla, ktorý vyučoval tento koncept služby založenej na obdarovaní. Napr. to, či mám z niečoho radosť je len jedno kritérium z mnohých. Pretože často nemáme radosť, alebo sa necítime dobre, keď nás Boh povoláva. Takisto môžeme prechádzať rôznymi obdobiami, alebo dokonca niesť utrpenie pre Krista – a z toho nie vždy budeme mať radosť…4a

5a6a7a

A ešte jedna dobrá otázka ku darom: Prečo ľudia prosia o ďalšie duchovné dary, keď nepoužívajú ani tie dary, ktoré už majú?

_________________________________

Pre duchovných vodcov v zboroch a spoločenstvách vrelo odporúčam knihu a konferenciu 3 FARBY SLUŽBY s Christianom Schwarzom, ktorú si zo záznamu môžete vypočuť a tiež si stiahnuť počas nej použité prezentácie TU.