2. 4. 2013

Tanec “Duša bez sĺz”

Tanec “Duša bez sĺz”

Tanec Dusa bez slz from Michal Kevický on Vimeo.

Zo stretnutie (ne)umelcov

Zo stretnutie (ne)umelcov
(ne)umelci
V tejto časti nášho blogu ste sa doteraz mohli stretnúť s trošičkou toho, čo mi dal na srdce Boh v oblasti umenia. Už roky snívam o novom druhu tanca, výtvarného umenia, fotografie, divadla, muzikálu, poézie a prózy, hudby, módy či filmu... Boh toho veľa v tejto oblasti na Slovensku aj vo svete už urobil. S vďakou pozerám na generácie pred nami a ten kus cesty, ktorý oni prešli. Zároveň s túžbou pozerám ďalej, kam nás Pán Ježiš volá - znovu a znovu vpred a vyššie, hlbšie a širšie zároveň. Lebo Jeho kreativita nepozná hranice. Cítim sa, akoby som smela ochutnať malilinké zrniečko Jeho tvorivosti a bola pozvaná dať si riadny krajec. Ale nechcem to robiť sama J
Mnoho ľudí z môjho najbližšieho okolia, spája túžba po tom, aby umenie bolo sväté, čisté a plné moci Božieho slova a kvalitné, čo sa prevedenia týka, zároveň. Aby Božie posolstvo znelo do cirkvi ako aj do sveta v rozmanitých formách. Preto sme v našom zbore začali so „stretnutiami pre (ne)umelcov“. Ako samotný názov napovedá, pozvaný je každý – bez ohľadu na vek - ten, ktorý už má veľa skúseností s umením a službou v tejto oblasti, aj ten, ktorý ešte nikdy nič vlastne neurobil, nenapísal... len to chce skúsiť. Túžime, aby ľudia s povolaním do umenia mali v našom zbore priestor, kde sa môžu navzájom od seba učiť, pomáhať si a povzbudzovať sa. Zakúsiť úplne iný druh pomazania, ktoré môže prísť len, keď budeme robiť veci spolu. Lebo, kde bratia spolu bývajú, tam tečie Pánov olej, kde sa dvaja alebo traja stretnú v Jeho mene, tam je aj On medzi nimi.
Prvé takéto stretnutie bolo v nedeľu 3.2. V nasledujúcej prezentácii môžete ochutnať niečo z toho, čo nám v ten deň Boh dal.