12. 9. 2012

Bratislava REŠTART II

RESTART 2 banner

Bratislava REŠTART II

zmena spoločnosti, cirkvi, mesta cez spoločné modlitby a chvály

27.9.2012 od 18:30 do 21:00

Dom odborov: miestnosť PS2 (na druhom poschodí)

Ahojte, vzácni Boží bojovníci!

Možno už viete, možno ešte nie, že o niekoľko týždňov bude ďalšie (prvý REŠTART bol v máji) celobratislavské zvolanie modlitebníkov a chváličov, ktoré sme nazvali Bratislava REŠTART. Tento krát budeme vlastne modlitbami štartovať konferenciu Kresťania v meste na tému “Bližšie k Bohu a bližšie k ľuďom”.

down

Chceme sa stretnúť ako Božia armáda a prihovárať sa za duchovný prielom v našom meste, v spoločnosti, v cirkvi. Termín vo štvrtok 27.septembra.

Celá akcia má naddenominačný charakter a jej cieľom je okrem samotných modlitieb mobilizovať čo najviac modlitebníkov a chváličov, ktorým Boh dal na srdce bremeno za naše mesto a za prebudenie do spoločného boja.

Tento krát sa chceme zamerať na tri modlitebné témy: Konferencia KvM, Jednota kresťanov v meste, Mladá generácia. Samozrejme v priebehu večera budeme mať možnosť sa modliť s Braňom Škripekom za problematiku registrovaných partnerstiev a za pôsobenie kresťanov na pôde parlamentu SR. V druhej časti by sme sa chceli modliť v skupinkách za rôzne iné veci, ktoré nám ležia na srdci.

Priebeh akcie:

17:30 stretnutie s vedúcimi modlitebných tímov a ľudí, ktorí špeciálne nesú v srdci nejakú oblasť

18:30 1. Časť (worship: A+B+C band):

 • prorocké trúbenie (Werner Woiwode)
 • Modlitby: problematika registrovaných partnerstiev (B.Škripek)
 • Modlitby: za kresťanov v parlamente a ich pôsobenie
 • Téma 1: Jednota kresťanov v meste
 • Téma 2: Konferencia KvM (rečníci, dobrovoľníci, technika, besiedka – deti, mládež – sobotný večer, Božie pôsobenie...)

19:45 prestávka na občerstvenie

20:00 2. Časť (worship: Lámačské chvály):

 • Modlitby: voľné témy v skupinkách, ktoré povedú vedúci modlitebných tímov
 • Téma 3: modlitby za mladú generáciu

21:00 predpokladaný koniec

Vedúci modlitebných tímov:

 • Viktor Ivashko: osobný vzťah s Bohom
 • Roman Vyšný: prebudenie a svätosť v cirkvi
 • Michal Kevický: stredoškolská mládež v cirkvi
 • Miro Almáši:  mesianizmus, ktorý je požehnaním pre cirkev
 • Rút Krajčiová: spravodlivosť a súdnictvo
 • Jozef Tuchyňa: synovia vo veriacich rodinách
 • Dušan Uhrin: poslanci
 • Lenka Blahová: stratení, zranení, opustení
 • Martin a Andrea Vráblovci: kresťanskí podnikatelia

Worship tímy:

 1. A+B+C (Martin Ilavský a worshipáci z rôznych zborov),
 2. Lámačské chvály (TU nájdete niečo o Braňovi Letkovi - a TU tiež + je to stránka ich kapely)

Prosíme, pomôžte nám s mobilizáciou kresťanov v Bratislave do spoločných modlitieb a uctievania: môžete pozvať svojich známych, alebo oznámiť túto akciu na vašich stretnutiach...

Prípadne ak by ste vedeli o ďalších modlitebníkoch alebo modlitebných skupinách, prosím, dajte vedieť niekomu z prípravného tímu Bratislava REŠTART - Miško Kevický (BJB Viera), Braňo Šmogrovič (ECM Cik-Cak), Jarko Šinkovic (DM), Erik Stupka (AC).

Informácie o REŠTARTE na facebooku: www.facebook.com/BratislavaRestart

S bratskou láskou a úctou
prípravný tím Bratislava REŠTART
(v spolupráci s platformou KRESŤANIA V MESTE)

Dávam vám tiež do pozornosti možnosť rezervovať si čas v modlitebnej miestnosti počas Konferencie KvM

Miestnosť (bez vybavenia a pre cca 10 ľudí) je na druhom poschodí  na chodbe oproti miestnostiam s detským programom a bude označená   nápisom „MODLITEBNÁ MIESTNOSŤ“.

V prípade záujmu mi prosím dajte vedieť ( michal@horiaciker.sk ), o ktorý čas by ste mali záujem:

 • Deň:
 • Čas od-do:

Aktualizovaný rozpis umiestnime na vonkajšiu stranu dverí modlitebnej miestnosti v piatok o 12-tej.

Potom bude možné dopisovať rezervácie už len priamo do neho.

Podľa toho, či budete otvorení privítať medzi sebou prípadných záujemcov modliť sa s vami, alebo nie, budete môcť zavesiť na dverách z vonkajšej strany pripravený nápis

buď:

„MODLITEBNÁ MIESTNOSŤ Prosíme nerušiť! V miestnosti prebiehajú modlitby uzavretej skupiny.“

alebo:

„MODLITEBNÁ MIESTNOSŤ Môžete vojsť a pridať sa k nám v modlitbách.“

Prosím, rozšírte túto možnosť k modlitbám aj v okruhu vášho zboru a spoločenstva, prípadne niekomu, kto by mal o takéto niečo záujem.