7. 3. 2011

Prorocké slovo

Prorocké slovo

nahrávka (zbor Viera BJB 6.3.2011)

Sníval sa mi sen. Verím, že bol od Boha a znelo v ňom Božie slovo pre nás. Bol veľmi silný, úplne mnou otriasol, až som sa naň zobudila.
V tom sne som prišla do zhromaždenia, postavila som sa pred všetkých a hodila som na zem Bibliu. Postavila som sa na ňu a povedala som:
Vo svojich životoch ste sa povýšili nad moje slovo. Ono je živé. Má moc vás spasiť, má moc vás viesť, má moc vás napraviť. Oddelili ste si odseky, ktoré sa vám páčia od tých, ktoré nemáte radi. Áno, moje zasľúbenia sú krásne a sú tu pre vás. Ale aj moje napomenutia. Nepreberajte sa v mojom pokrme ako malé deti, ale buďte ako dospelí, ktorí zjedia všetko. Ja vás milujem a preto moje prikázania sú dobré. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, podobajte sa Mne.
Milovaní, jedzte moje slovo a milujte ho. Tak ako ja milujem vás. Dal som svojho jediného Syna Ježiša, aby ste vedeli, ako veľmi vás milujem. Túžim po vás. A túžim po tom, aby ste poznali moju lásku. Jedzte moje slovo, nech sa stane vaším každodenným pokrmom. Nech je ako oheň vo vašich kostiach, ktorý vás ťahá bližšie ku mne.
Ja túžim po svojej neveste, čistej a bez poškvrny. Moje slovo má moc vás budovať. To ono mení moju nevestu. Tak otvorte tie stránky, ktoré vám už nič nehovoria. Ja na ne dýchnem, ja ich oživím, aby ste vedeli, že moje slovo nestarne. Ja vás milujem.
Amen