4. 1. 2012

Biblická škola “O prorockej službe”

Biblická škola “O prorockej službe”

BS

Tu nájdete nahrávky z víkendu - prorocká BŠ s Milošom Kačírkom a Danom Drápalom…

Sobota.

Úvod k prorockej službe, Dan.
(stiahnúť)

Miloš o prorockej službe.
(stiahnúť)

Bohuš Zapadlo o praktických stránkach prorockej služby.
(stiahnúť)

Dan o prorockej službe.
(stiahnúť)

Miloš prorocké slovo.
(stiahnúť)

Prorokovanie podľa farieb a tvarov.
(stiahnúť)

Nedeľa.

Chvály.
(stiahnúť)

Slovo Miloš Kačírek v Prielome.
(stiahnúť)

Slovo Dan Drápal v Partizánskom.
(stiahnúť)

Úvod k proroctvám pre zbory.
(stiahnúť)

Slovo pre Prielom.
(stiahnúť)

Slovo pre SK Bratislava.
(stiahnúť)

Slovo pre Christianu.
(stiahnúť)