23. 9. 2013

Ako sa rodia a rastú Božie veci

Ako sa rodia a rastú Božie veci aneb Jak křesťan nepřichází o iluze.

Na náš zborový tábor sme pozvali mojich vzácnych súrodencov, aby sa podelili s nami o ich životný príbeh a zvlášť o tie momenty a rozhodnutia, kvôli ktorým mohli zakúsiť Božie konanie. A teraz pozývam vás vypočuť si ich zdieľanie. Verím totiž že teraz je čas, kedy ich povzbudenie a konkrétny príklad veľmi potrebujeme. Je čas porozumieť tomu, ako môžeme konkrétne budovať svoj osobný vzťah s Bohom, ako Ho môžeme počuť, ako môžeme vo viere vykročiť. Je čas aby sa narodili a rástli Božie veci!

Na jednej strane si uvedomíme, že vstúpiť do Božieho povolania a nasledovať vierou Božie vedenie nie je ľahké. Ba dokonca bez zlomenosti a skutočného bytostného pokorenia sa a poddania sa Bohu to ani nie je možné.

No na druhej strane práve toto je “kresťanstvo, ktorému nedochádzajú baterky”. Práve takto neprídeme o svoje sny a túžby. Práve nie len začneme beh viery, ale ho aj dobehneme do konca.

Alexander Barkoci

http://www.barkoci.com/

Nahrávku v MP3 si môžete stiahnuť tu: 1.časť a 2.časť

Marian a Ludka Lipovskí

http://mpks.sk/campfest

http://mpks.sk/ranc/kralova-lehota/ranckralovalehota

Nahrávku v MP3 si môžete stiahnuť TU.

 

Zdeno Dávid

Nahrávku v MP3 si môžete stiahnuť TU.

 

Igor Rosa

http://blog.christiana.sk/

http://taborlevitov.sk/

Nahrávku v MP3 si môžete stiahnuť TU.

 

Viera v praxi

Viera v praxi

Séria VIERA V PRAXI  je  spoločným štúdiom listu Jakuba.

Veríme, že práve v tomto období potrebujeme ako jednotlivci a aj ako zbor povzbudenie ku praktickej, živej, konajúcej viere.

Pokiaľ je to možné, pozývame vás pridať sa k hlbšiemu osobnému štúdiu tohto listu. Veríme, že prostredníctvom toho bude môcť Pán budovať našu vieru v konkrétnych praktických situáciách a výzvach, ktorým čelíme.


Čím hlbšie študujem List Jakuba, tým viac som fascinovaný tým ako je tu vykreslený náš domček viery. Tento domček – naša viera – je skutočná a praktická až vtedy, keď má všetky časti. Jednoducho: ak naša viera nie je aktívna vo všetkých týchto oblastiach života, tak proste niečo chýba, niekde je diera.

Pozývam vás k študovaniu jednotlivých oblastí, kde by sme mali byť vo viere aktívni.

Poďme naozaj skontrolovať, či náš domček viery je kompletný a dobre postavený:

  1. Základy viery: milovanie Boha (Jk 1,12), Božia láska ku nám (Jk 1,17), počutie Boha (Jk 1,18-25)
  2. Stabilita viery: dokázanie sa viery v skúškach (Jk 1,2-4), múdrosť zhora (Jk 1,5-11; 3,13-18), odolanie pokušeniam na hriech (Jk 1,12-17)
  3. Vzťahy viery: služba potrebným (Jk 1,26-27), postoj k ľuďom (Jk 2,1-13), postoj k bratom (Jk 4,11-12; 5,9)
  4. Aktivita viery: skutky/rozhodnutia viery (Jk 2,14-26), jazyk viery (Jk 3,1-11)
  5. Odovzdanie sa viery: Bohu ako osobe(Jk 4,1-10), Božej vôli a plánom (Jk 4,13-17), Božej službe ľuďom (Jk 5,1-5)
  6. Modlitba viery: (Jk 5,12-20) v utrpení, v radosti, v chorobe, v pokání, v zbore, vo svete
  7. Strecha viery: spojenie aktívnej viery vo všetkých oblastiach života (celý list Jakuba)

Jednoduchý materiál  k listu Jakuba s poznámkami, osnovou a aplikačnými otázkami nájdete tu:

Na stránke Precept Ministries Slovakia si môžete objednať(3€) aj vynikajúci študijný materiál  List Jakuba – Viera, ktorá je skutočná. Tento materiál (171 strán) je skvelým študijným sprievodcom listu Jakuba s pracovnými listami, otázkami a úlohami vedúcimi k induktívnemu štúdiu.

Môžete si vypočuť tieto kázne: