28. 1. 2011

Zhoďme koruny zo svojich hláv pred trónom Božím a Baránkovým!

Zhoďme koruny zo svojich hláv pred trónom Božím a Baránkovým!

Služba IHOPP Praha v našom zbore 23.1.2011

Som veľmi rád, že sme mohli byť požehnaní službou IHOPP z Prahy http://www.ihopp.org/cz/ v našom zbore Viera BJB v Bratislave. Navštívili nás v rámci ich služby v Bratislave, ktorú organizoval Dom modlitby v Bratislave http://www.dommodlitby.sk/ .

Po tomto zhromaždení som emailom dostal od jedného brata toto jeho prorocké vnímanie, ktoré prežil počas chvál:

Počas chvál jedna sestra čo bola vzadu hovorila o dvanástich starcoch, ktorí hádzali svoje koruny k trónu Pána Ježiša. Ku mne Boh prehovoril veľmi jasne a prijal som to pre mňa, že moja koruna zostáva aj v prítomnosti Pána na mojej hlave a ďalej sa s Ním rozprávam. Bol som v tom, že to Pán osobne mne hovorí. Večer sa mi znova ten obraz vrátil a Boh mi ukázal, že sa to týka všetkých v našom zbore.Tak ako v nebi sa klaňajú Pánovi, tak sa má diať aj tu na zemi, aby sme naše koruny položili k nohám toho, ktorý stvoril všetko a pre Jeho vôľu je a bolo všetko stvorené. Keď máme mať účasť na Jeho vôli, dajme dole z našich hláv každú právomoc, vzdelanie, projektovanie a stojme pred Pánom ako tí čo očakávajú iba na Jeho pokyny. Boh má vo svojom vlastníctve celú zem aj jej náplň, každý kút, miesto. Otvorme Jeho závet, či je to tam ako odkaz pre nás, naše deti, deti našich detí, ale skôr ako to začneme hľadať, vzdajme sa všetkej chvály a vďaky, slávy pre Neho.
Prosím vás, aby ste to rozsúdili, nemal by som pokoj keby som to držal v sebe a zároveň chcem byť ten, ktorý chcem stať pred Bohom bez koruny, pretože je hoden toho. S láskou  Oto

Verím, že toto slovo je naozaj od Pána pre nás a tiež toto rezonuje mojím vnútrom: Naozaj dávame Bohu všetko? Naozaj je pre nás Pán Ježiš Pánom? Naozaj všetko robíme z tej duše ako pre Neho?

Zároveň si však uvedomujem, že sami zo seba toho ani nie sme schopní. Je to milosť Božia, keď sa nám otvárajú oči a my vidíme Božieho Baránka a preniká nás bázeň, úcta a vďaka do takej miery, že padáme na kolená a na tvár dávajúc sa Mu na oltár. Je to milosť Božia, keď sú sňaté závoje spred našich očí a naša modlitba sa stane niečím skutočným, autentickým a horúcim.

Modlím sa za túto milosť Božiu, v ktorej zhodíme svoje koruny zo svojich hláv. A verím, že práve toto sú dni, kedy túto milosť tak veľmi strategicky potrebujeme. Je čas schudobnieť v duchu. je čas stáť pred Bohom bosý a nahý; ako takí, ktorí nemáme nič, čo by sme neboli dostali; ako takí, ktorí nič nie sme, kým by nás On neurobil; ako takí, ktorým bolo veľa odpustené, aby sme veľa milovali.