10. 5. 2012

Bratislava REŠTART

clip_image002

Bratislava REŠTART

zmena spoločnosti, cirkvi, mesta cez spoločné modlitby a chvály

27.5.2012 od 15:00 do 20:00

Kongresové centrum DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava

Boh s vami, vzácni Boží bojovníci!

Radi by sme vás pozvali na celobratislavské stretnutie modlitebníkov a chváličov Bratislava REŠTART, na ktorom sa chceme stretnúť ako Božia armáda a prihovárať sa za duchovný prielom v našom meste, v spoločnosti, v cirkvi. Termín je viac ako symbolický - na Letnice v nedeľu 27. mája.
V ten deň sa o 15ej hodine ako jednotlivé modlitebné tímy rozídeme cielene na rôzne miesta v Bratislave a budeme sa modliť za konkrétne oblasti súvisiace s daným miestom, v ktorých vidíme, že potrebujeme Božiu zmenu. Následne na to o 17ej sa stretneme všetci v Kongresovom centre Družba (pri internáte Družba) na Botanickej ul.č.25, kde vo chválach a na modlitbách budeme stáť pred Božou tvárou a prihovárať sa za obnovenie nášho mesta a prebudenie v cirkvi.
Celá akcia má naddenominačný charakter a jej cieľom je okrem samotných modlitieb mobilizovať čo najviac modlitebníkov a chváličov, ktorým Boh dal na srdce bremeno za naše mesto a za prebudenie do spoločného boja.
Ak je to možné, chceme vás poprosiť o oznámenie tejto akcie na vašich bohoslužbách a zároveň vás na REŠTART srdečne pozvať, resp. do aktívneho zapojenia sa a spolupráce.

Prípadne ak by ste vedeli o ďalších modlitebníkoch alebo modlitebných skupinách, prosím, dajte vedieť niekomu z prípravného tímu Bratislava REŠTART - Miško Kevický (BJB Viera), Braňo Šmogrovič (ECM Cik-Cak), Jarko Šinkovic (DM), Erik Stupka (AC).

S bratskou láskou a úctou
prípravný tím Bratislava REŠTART
(v spolupráci s platformou KRESŤANIA V MESTE)

Podrobnosti:

image

Miesto konania:

imageimage

viac na: www.facebook.com/BratislavaRestart