17. 5. 2014

Smrť a vzkriesenie

Ukrižuj Ho! (dráma)
Hudba a text: Darina Malá
Smrť a vzkriesenie
(obrazy, poézia, hudba)

VIAC ako…

VIAC ako…

Často sa uspokojujeme len s dobrým, hoci v tom dobrom je ešte niečo lepšie, niečo VIAC. Táto séria vznikla práve preto. Mohlo by tu byť veľa tém “VIAC ako…”. Snáď tieto štyri témy ti pootvoria tento pohľad zameraný na to VIAC vo všetkom okolo teba…


VIAC ako život

Je niečo viac/väčšie, čo môže určovať náš život, ako len samotné prežitie... Prečo žiješ? Prečo robíš to, čo robíš?

Kázeň (16.3.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.

Egypt VIAC Babylon
charakteristika života a podmienok
železná pec, oheň svätosti pec modlárstva
dom otroctva,  odovzdanie/ poddanie sa Bohu sloboda
nútené práce,  povolanie, služba blahobyt, prosperita
vzdychanie pod jarmom spokojnosť vzdychanie za spomienkami
úplné zneužitie zasvätenie Bohu neobmedzené príležitosti
súčasnosť budúcnosť minulosť
ty nič neznamenáš si tu pre Boha ty znamenáš všetko
ide o niekoho iného ide o Boha ide o teba
dôraz na výkon dôraz na identitu a hodnotu v Kristovi dôraz na úspech
Egypt VIAC Babylon
charakteristika zmeny
útek príchod odchod
vyvedenie Bohom zostávanie v Bohu zavolanie Bohom
cesta do nového, vlastného budovanie Božieho diela návrat do starého, vlastného
cesta púšťou "cesta do chrámu" cesta do spustošenej krajiny
dobíjanie územia "obnovitelia ulíc na bývanie" znovu obnova a vybudovanie
cesta do slobody cesta uctievania cesta do poslušnosti
mocné rameno Hospodina, divy, znamenia Božia prítomnosť Božie zabezpečenie a ochrana
Mojžiš, Jozue králi, kňazi, proroci Zorobábel, Ješua, Ezdráš, Nehemiáš
Egypt VIAC Babylon
charakteristika pokušenia, hriechov
žiadostivosť neprijali ste ducha otroctva, aby ste sa zase báli - ducha strachu - ale ducha moci, lásky a zdravej mysle starý život s maskou kresťanstva
modlárstvo Božia dobrota pre vlastné ciele
smilstvo z vlastnej ambície
pokúšanie Pána pre vlastné ciele
reptanie, nespokojnosť vlastnými prostriedkami
evanjelium zákona zamerané na výkon evanjelium prosperity zamerané na prospech a úspech
"Egyptský kresťan" sa  tvrdo pretĺka životom. Vezie sa vo vlaku, ktorého jazdu nevie ovplyvniť. Vzdychá nad svojou ťažkou situáciou, z ktorej nevidí východisko. Má pocit, že nikomu (ani Bohu) na ňom nezáleží. Snaží sa všetko si zaslúžiť. Boh ťa stvoril pre seba, nie pre otroctvo, alebo modlárstvo. Len v poddaní sa Jemu objavuješ  slobodu vstúpiť do toho, čo ti prináša hlboké uspokojenie a perspektívu do budúcnosti. Už sa nesnažíš niečo si zaslúžiť, ani nepoužívaš všetko len pre seba, lebo vieš kým si a kým nie si. "Babylonský kresťan" žije vo svete modiel. Jeho vlastná sloboda je jednou z nich. Myslí si, že svoj vlak má pod kontrolou. Znepokojuje ho len spomienka na prvú lásku s Bohom, ktorú zakrývajú rôzne veci, po ktorých kedysi túžil a teraz keď ich má, je hrdý na to, čo všetko dosiahol.

VIAC ako viera

Stále máme možnosť prehlbovať svoj vzťah s Pánom. Aj teraz do toho môžeš dať VIAC...

Kázeň (23.3.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.


VIAC ako služba

Božie povolanie si vyžaduje viac odvahy, ako čokoľvek iné... Možno teraz je čas, aby si prekonal strach a urobil niečo, čo vieš, že by si mal urobiť...

Kázeň (30.3.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.


VIAC ako budova

Ide o viac ako len zborové priestory a rekonštrukciu budovy na Bulharskej. Poď snívať väčší sen! Poď v tom nájsť svoje miesto!

Kázeň (6.4.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.

VIAC ako budova

V posledných dňoch stále viac rastie naše očakávanie možnosti získať pre náš zbor priestory, ktoré by jednak boli vyhovujúcejšie a jednak by sme ich mohli využívať počas celého týždňa. Čím ďalej tým viac a citeľnejšie si túto potrebu uvedomujeme.

Keď sme si minulý rok ako starší zboru kládli otázky: „Prečo tu vlastne náš zbor je? Ako si nás Pán chce použiť? Kam sa máme pohnúť v nasledujúcom období?“ – dospeli sme okrem iného aj k presvedčeniu, že máme budovať centrálny zbor so satelitmi (fungujúcimi službami a novými zbormi). Silne sme vnímali, že máme jednoducho ďalej všetko robiť preto, aby v našom zbore našlo svoj duchovný domov ďalších 200 ľudí.

Vidíme však aj potrebu zakúsiť nové prebudenie – obnovenie osobného vzťahu s Bohom, ktoré vedie k pokániu, modlitbám, zmene života a evanjelizácii.

Zrazu premýšľanie o priestoroch pre náš zbor (stavba, či prenájom...) nadobudlo úplne iný rozmer:

  1. Už to nie je len o našich vlastných potrebách! Je to o tom, čo Boh chce skrze nás urobiť. Je to o nových ľuďoch, ktorí budú môcť byť zachránení pre večnosť, ak my budeme poslušní. Je to o snoch, povolaniach a víziách, ktoré Boh vložil do našich sŕdc. Z tejto perspektívy už prípadná budova nášho zboru nie je cieľom, ale len prostriedkom k niečomu, čo je VIAC ako budova.
  2. Už to nie je len ekonomicko-stavebné rozhodovanie a vybavovanie! Je to skutočný duchovný boj, ktorý vyžaduje zapojenie našich sŕdc. Chce to našu jednotu, vydanie sa jeden druhému a Bohu. Chce to náš zápas na modlitbách. Dosiahnuť VIAC ako len budovu znamená urobiť VIAC ako len spočítať náklady a vybaviť niečo na úradoch, či zrealizovať stavbu/rekonštrukciu.

A k tomuto VIAC seba i vás pozývam. Zamerať sa len na budovu je málo. Prosím, nerobme to! Verím, že tu nie sme kvôli múrom, rekonštrukcii, či stavbe budovy. Boh má pre nás VIAC a pozýva nás dať do toho naše srdcia.