18. 8. 2013

Prebudenie na Slovensku

Na konci júla a začiatkom augusta tento rok (2013) navštívil Slovensko pastor Toni Silasi z Bruselu. Slúžil v Bratislave a na Campfeste v stane duchovných poradcov. Okrem mocnej služby ľuďom, za ktorých sa modlil, priniesol (na jeho vlastné prekvapenie) aj prorocké slovo o prebudení na Slovensku, ktoré od Pána prijal pri jeho návšteve.

Pre mňa je to ďalšie nádherné potvrdenie od Pána o tom, čo On chce robiť v našej krajine.

Nahrávku jeho služby na zhromaždení 30.7.2013 v Bratislave si môžete stiahnuť TU.

clip_image002

Toni SILASI je pomazaný služobník evanjelia Ježiša Krista v moci Ducha Svätého. Jeho zvesť o Pánovi Ježišovi je sprevádzaná pozoruhodnými prejavmi Ducha. Prostredníctvom jeho služby prežilo Boží dotyk vo svojom živote už veľké množstvo ľudí. Je predsedom siete zborov Assemblées du Dieu Vivant a riadi cirkev ADV v Bruseli. Venuje sa tiež charitatívnej činnosti a to najmä v Afrike, organizačne zastrešuje napr. medicínske centrum Makala v Kinshase v Kongu.

http://www.tonisilasi.be/

A tu sú poznámky z jeho služby v Bratislave a na Campfeste, ako ich spísala Sabinka Bocková:

Toni Silasi, 30.7.2013

... Keď sme sa dnes modlili, Duch Svätý mi niečo zjavil. Videl som orla. Videl som jedno zviera. Toto zviera nebolo dobré. Bolo to niečo zlé. A Duch Svätý prišiel a začal biť po tomto zvierati. Duch Svätý ako symbol orla ochraňuje. On útočí na každé zviera, ktoré chce zaútočiť na svoje maličké. Viete, orol prichádza a on pozerá a vidí hada. Vidí veľkého hada a dobre ho pozoruje. Vidí, že tento had prichádza, aby zaútočil na maličké. A orol príde vo veľkej rýchlosti s očami sústredenými na toto zviera. Uchopí tohto hada, vzlietne hore a keď sa tento had hýbe, ide ešte vyššie. A keď nechá tohto hada, pustí ho a ten had padne na túto skalu a bude zničený. Bude totálne zničený. To niečo znamená. Skala - Ježiš. Haleluja! Keď Duch Svätý zoberie, vyletí veľmi vysoko, tam, kde nie je kyslík, tam had nemôže dýchať. Tam, kde nie je kyslík, pustí toho hada a had padne na tú skalu. Niekto bude spasený, niekto bude oslobodený, niekto bude ušetrený smrti, pretože Duch Svätý prichádza zobrať to zlo. Vyletí veľmi vysoko hore a keď pustí, tá vec už nebude existovať v tvojom živote. Nemáte radosť? Ďakujme Pánovi! Haleluja!...Boh je dobrý!...

Prišiel som Ti kázať dobrú správu, že všemohúci Boh mi hovoril, keď som spal. Niečo nové prichádza na Slovensko a do Európy. Počul som, že niečo sa má narodiť. Niečo sa narodí. Niečo sa narodí v tejto krajine a bude to svietiť zo Slovenska do celej Európy... Sám som si povedal, prečo tu na Slovensku? Aj keď je to malá krajina, ale niečo sa narodí v tejto krajine, čo bude žiariť, ožiari celú Európu.... Boh je dobrý. Našli ste pred Bohom milosť... Ako sa to stane? Ako sa táto vec stane?... Duch Svätý ťa prikryje...

Keď sme sa dnes ráno spolu modlili, Duch Svätý nám zjavil jednu veľkú horu. Táto hora sa začala triasť a padať ako keby bolo zemetrasenie v tejto krajine. Táto hora začala padať ako keď skaly puknú. Povedal som si: Pane, čo to je? A počul som v mojom duchu: Je tu hora a táto hora musí puknúť. Nebude to cez silu nikoho, ale skrze môjho Ducha, hovorí Pán. Táto hora musí padnúť. Povedal som si: Aká je táto hora? Čo znamená táto hora? A zase počujem: Je to náboženstvo. Náboženstvo bráni Duchu Svätému robiť to, čo chce robiť. Preto to Pán zlomí. Príde veľký pohyb a budete vidieť... Hovorím ako prorok Boží, pretože viem, čo hovorím. Príde veľký pohyb.

Mladí, mladé dievčatá a mladí chlapci, sa zobudia v duchu. Cirkev slovenského národa sa začne hýbať. Haleluja! Môj Boh! Náboženstvo dusí Božiu moc. Ľudia už nechcú prísť do náboženstva. Ľudia potrebujú Ježiša. Musia vidieť Božiu moc... A to je len zápalka. Práve prichádza čas, už prišiel (hovorím vám pravdu), táto krajina... Duch Svätý zatrasie a zlomí všetky bariéry... celá krajina bude zapálená ohňom... Niečo sa narodí tu, v tejto krajine, na Slovensku. Boh sa bude hýbať... Pripravte sa! Duch Svätý zatrasie, zatrasie. Budete prežívať úžasné dni oslobodenia, uzdravenia, zázrakov. Budete prežívať moc. Nebude to z tvojej sily, ani skrze tvoju inteligenciu. Ale skrze Jeho Svätého Ducha, Je to On, ktorý príde. On ťa prikryje.

Niektorí z vás, vaše deti, budú plní Ducha Svätého. Vy im nebudete môcť zabrániť, nebudete ich môcť kontrolovať, budú plní Ducha Svätého. Budú ako blázni, budú chodiť von a budú hovoriť o Ježišovi, budú uzdravovať chorých, budú hovoriť i na zastávkach, budú uzdravovať chorých, budú oslobodzovať ľudí, pretože je niečo, čo prikryje krajinu. Chválime ťa Ježiš! Je to dobré!

Táto hora náboženstva sa rozpustí, spadne. Boh nehovorí naprázdno. Duch Svätý zostúpi ako orol. Buchne na toto zviera. Ja som to videl dnes v noci. Buchne po ňom. Toto zviera, ktoré trápi cirkev Kristovu, trápi Boží národ. Skrze Ducha Svätého to bude porazené. Čo sa stane v budúcich dňoch? Mária, budeš tehotná... Prišiel som, aby jedna žena bola tehotná... Prišiel som dať tehotenstvo do jednej ženy. Táto žena porodí. Viete, chcete poznať meno tejto ženy? Viete, kto to je? Táto žena - to si ty! To si ty! Je tu tehotenstvo. Tehotenstvo. Keď prichádza tehotenstvo do ženy, trvá to niekoľko mesiacov. A potom budeme vidieť. Čo vyjde? Budeme vidieť. Ja vám hovorím pravdu, že niečo vyjde v tejto krajine. Ja som jasne povedal: v tejto krajine. Táto vec bude, aby hýbala celou Európou. Ľudia prídu do tejto krajiny.

Keď som sa modlil, Duch Svätý ma ďalej zaviedol a začal som prorokovať. Povolával som bohatstvo na túto krajinu. Povolával som, aby táto krajina bola vyvýšená. Bude to krajina - budú hovoriť v celom svete o Slovensku. Anjel povedal Márii: Budeš mať syna. Ona nebola jediná žena, ktorá mohla porodiť. Ale Máriin Syn bol iný od všetkých iných synov, ktoré sa narodili pred tým i potom. Bol iný. Prebudenie, ktoré príde do tejto krajiny, bude to iné prebudenie. Pred tým bolo prebudenie, potom bude prebudenie, ale toto prebudenie bude iné. Bude to iné, priprav sa na to, priprav sa! Viete, jedného dňa, šéf sveta chcel stvoriť celý svet, vesmír. Ja neviem, kde bol, kde sa postavil. Ale jedno viem, hovoril, prehovoril, prehovoril... A keď hovoril, celý vesmír sa začal tvoriť. Hovorím, môžete mi veriť alebo nie, ale jeden chlapec alebo dievča môžu byť zapálení v ohni a ani vláda ho nezastaví a ešte mu pomôžu a všetci pôjdu za ním. Áno, haleluja! Hovorím, niečo sa stane v tejto krajine. Radujem sa, pretože som dostal túto správu. Boh ma použil, aby som zasial toto semiačko. Ver mi, niečo prichádza. Haleluja!...

Viete, náboženstvo zničilo Boží plán. Sú ľudia, ktorí chodia do cirkvi. Ťažké. Možno sa tu chcú modliť, ale doma je to ťažké. Akoby nosil tony. Kresťania spia. Spia. Strach. Prídu do cirkvi. Vy spievate, ale nie je potešenie. Choroba hryzie. Ľudia nechápu... Ľudia sú v nečistote, pretože to je náboženstvo. Je to duch, ktorí nás oslepí, ktorí bráni žiť a prežívať Božiu prítomnosť. A keď vidíš niekoho plného Ducha, ktorý skáče, tancuje, začneš ho súdiť: Falošník, farizej! Zabráň mu to. Prečo tu ruší? Prečo tancuje, robí hluk! Nečítal si Bibliu? Keď Dávid tancoval pred Hospodinom. Náboženstvo. Zákony. Ten brat, tá sestra! Zle to urobili! Musíme ich vyhodiť, vyčleniť! My hľadáme ľudí von, aby mohli prísť sem. A tí, ktorí sú tu, tak tých ešte vyhodíme. To je náboženstvo. Videl som jedného orla, ktorý zišiel na toto zviera. Moc Ducha Svätého zostúpi a buchne po tomto zvierati a uvoľní, oslobodí Boží národ. A cirkev sa pripraví. Cirkev sa pripraví. Haleluja. Ezechiel 37 hovorí o 2 typoch cirkvi: cirkev náboženstva bola v údolí. Všetci sa stali suchými, suché kosti. To je náboženská cirkev. To sú suché kosti. Náboženstvo je v cintoríne. Nie je tam hluk, život, nie je tam oslobodenie, uzdravenie, radosť, pokoj. Vyschli. Žiaden život. Boh zobral Ezechiela: poď sa pozrieť, pozri sa na túto cirkev náboženstva. Sú suchí. Už tam nie je ani mäso. Viete, vyschli. Mŕtvi, vyschnutí. Hovorili - ako tie suché kosti mohli hovoriť?... Hovorili: Pozri, my už nemáme nádej! Ak existuje Boh, prečo takto trpíme? Prečo cirkev nerastie? Prečo máme toto a tamto? Sú suchí. Ale pozrite sa, hovorili. Boh povedal Ezechielovi: Choď, urobíš novú cirkev. Teraz zlomíš náboženstvo... to, čo povstane, bude veľká armáda. To, čo príde do tejto krajiny... Povedz: prijímam, uchopte to... Jedna veľká Hospodinova armáda. Bude stáť so zbraňami. Živí a pripravení pre príchod nášho Pána. Jedna veľká armáda. Postavte sa!... Sláva Pánovi. V tejto armáde nebude mať depresia miesto. V tejto armáde nebude mať migréna miesto. V tejto armáde démoni nebudú mať miesto... V tejto armáde bude oheň, ktorý vytlačí chorobu, depresiu, diablove útoky. Ľudia budú slobodní, lebo je to Božia armáda. Ježiš Kristus je šéf, hlava svojej cirkvi. Haleluja!...

Naši starší pracovali v ich čase. Teraz chcú vidieť ako pracujeme. Vy mladí budete oblečení do moci Ducha Svätého a budete pracovať viac ako oni. A pôjdete ďalej ako oni a ukážete moc Ducha Svätého v tejto krajine. A susedné krajiny budú tiež zapálené v tom istom ohni. Budú to miesta, kde sa ľudia začnú modliť...

Toni Silasi, Campfest 2013 (na seminári pre poradcov)

Slovensko:

  • veľké prebudenie
  • mozog prebudenia, prebudenie dôležité pre cirkev, pre Európu
  • (multi)bohatí biznismeni - peniaze do cirkvi
  • znovuzrodení politici
  • rodí sa to – nenechajte to potratiť (sme „v bruchu“ prebudenia)
  • ľudia z iných krajín prídu vidieť, čo sa narodilo
  • príprava: pohyb modlitieb v meste, zlom bariér náboženstva, komunizmu
  • bez zrelosti prebudenie nebude rásť ďaleko
  • pozor na falošné veci
  • potrebujeme sa učiť (láska, pokora...), študovať Písmo, žiť s Kristom, mať disciplínu a poslušnosť (armáda)