10. 7. 2016

Muzikál Doba ľadová (v mojom srdci) na tohtoročnom Campfeste V piatok O 23:50 v Humne


  Teším sa na vás.