Božie otcovské srdce

Porozumenie tomu, že Boh je náš milujúci nebeský Otec, a že práve mňa miluje večnou a nepodmienečnou láskou je kľúčom, ktorý nám odomkne Božiu prítomnosť v našom živote. Nie že by Boh dovtedy nebol prítomný, ale my sme Ho nedokázali vidieť, vnímať, počuť, cítiť... pretože sme nedokázali prijať - uveriť tomu, že On nás naozaj miluje. 
Pre mňa toto bolo a stále je najudivujúcejšie zjavenie: Boh ma miluje. On ma naozaj miluje a má o mňa záujem. On ma chce. Chce byť so mnou. Chce mi zjavovať svoju slávu. Má so mnou plán. A v tom pláne je prvým bodom hlboké vzájomné spoločenstvo - vzťah. Dlho som tomu nedokázal uveriť. Niekde vo vnútri sa mi ozýval sirotský duch nemilovaného, odmietnutého, nehodného...
Po niekoľkých rokoch života s Pánom, mi však túto pravdu  Duch Svätý začal odkrývať. A to spôsobilo postupnú revolúciu v mojom kresťanskom živote, ktorá stále trvá a mohutnie: zrazu som si začal uvedomovať, že Boh ku mne hovorí, že je naozaj so mnou, že sa o mňa stará...
Myslím že spoznanie Boha ako Otca a zakúšanie Jeho lásky je pre nás nevyhnutnosťou, aby sme Ho začali počuť; aby náš prijímač bol naladený na Jeho vlny vysielania.
Samozrejme toto nie je jediné učenie o Bohu a jediný aspekt Božieho srdca. Potrebujeme spoznávať Boha aj ako spravodlivého sudcu, ktorý bude súdiť národy; potrebujeme spoznávať aj Boží hnev, Božiu žiarlivosť, Božiu svätosť; Božiu dobrotu a prísnosť...
Myslím si však, že všetko to začína v Jeho Otcovskom náručí, keď zakúšame Jeho lásku a začíname tomu naozaj veriť a vo viere ju prijímať. Jeho láska spôsobuje totiž oslobodenie a hlboké vnútorné uzdravenie. Jeho láska nás pripraví na všetky ostatné aspekty Božieho charakteru.
Preto verím, že ak máme pomôcť ľuďom počuť Pánov hlas a vstúpiť do prorockých vecí, potrebujeme im pomôcť spoznať a prijímať Božiu lásku ku nim. Snáď aj tieto vyučovania ti v tomto pomôžu a odomknú ti takú úroveň intímneho chodenia s Bohom, o ktorom si sa doteraz neodvážil snívať.

Verím, že prorocká služba - skutočná, zdravá a zrelá – bude vždy aj hlasom milujúceho nebeského Otca k Jeho ľudu; bude v sebe vždy mať jedinečnú „príchuť Božej lásky“; bude tlmočením Božieho milujúceho srdca.  Môže byť aj o katastrofách a súdoch; o odhalení chýb, hriechov; o identifikovaní toho, čo nie je z Boha; o ťažkých výzvach k posväteniu... predsa však vždy by malo byť v tom cítiť neopakovateľnú, naliehavú, žeravú, túžiacu... Božiu lásku.

__________________________________________________________________________

Dávam vám do pozornosti tri nádherné dokumenty o Božej otcovskej láske zjavovanej a pôsobiacej v životoch konkrétnych ľudí po celom svete:
Prvý z nich (Finger of God) si môžete stiahnuť TU.
Ďalšie dve časti (Furious Love a Father of Lights) sú nižšie.
Kiež tak ako mňa, aj všetkých ostatných toto videjko tiahne naspäť k Božiemu Otcovskému srdcu a naspäť k tomu skutočnému povolaniu a zacieleniu pre náš život. _______________________
 
John Eldredge bol 28.4.2011 na Slovensku.
Bola to jedinečná príležitosť počuť o Božom srdci. 
Viac informácii aj o tejto konferencii, aj o knihách od Johna a Stasi Eldredgovcov, ktoré ti môžu pomôcť spoznávať Boha ako Otca  a Pána Ježiša intímnejším spôsobom, nájdeš TU.

__________________________________________________________________________
K tejto téme hovoria napr. tieto vyučovania:

Kto je tvoj Goliáš?

1 Samuelova 17

 

 

Obrovia, ktorým čelíš

Dávid si vzal 5 kameňov...

 

zo série O mužoch nie len pre mužov
_________________________________________________________________________
Stefan Driess 

Po obrátení v roku 1989 bol rok na misii v indickom meste Bombaj a absolvoval rozličné biblické školy a semináre.  Od roku 1998 bol jedným zo starších zboru BGG (Biblické Spoločenstvo Viery, najväčší nemecký zbor pastora Petra Wenza, bohoslužby navštevuje v súčasnosti okolo 3000 ľudí) a riaditeľom Prorockej školy, ktorú založil. Pastoračne sa staral o domáce skupinky a ich vedúcich, bol vedúcim Bielych orlov so zameraním na prácu na školách a medzi mládežou. Na prelome rokov 2002 a 2003 Stefan prežíval Božie volanie slúžiť medzidenominačne, založil misijnú organizáciu Why not? (Prečo nie) a s manželkou Luise sa presťahovali do Manchestru. Krédom jeho služby sa stali slová: "Milosdrenstvo a moc", slúži núdznym a ľuďom na periférii spoločnosti najmä v Indii a Maďarsku, často je pozývaný slúžiť do mnohých európskych miest.

Seminár "Božie Otcovské srdce" v Prahe 18.-22.2.2011
Tu si môžete stiahnuť nahrávky:
AttachmentSize
Stefan Driess - Praha 2011_02_18 - Session 1 - patek vecer.mp372.77 MB
Stefan Driess - Praha 2011_02_19 - Session 2 - sobota rano.mp3104.28 MB
Stefan Driess - Praha 2011_02_19 - Session 3 - sobota odpoledne.mp382.9 MB
Stefan Driess - Praha 2011_02_19 - Session 4 - sobota odpoledne.mp391.1 MB
Stefan Driess - Praha 2011_02_19 - Session 5 - sobota vecer.mp3105.02 MB
Stefan Driess - Praha 2011_02_20 - Bohosluzba CBH.mp335.28 MB

Tiež si môžete objednať MP3 záznam vyučovaní Štefana Driessa z víkendového seminára:
"Božie otcovské srdce" 
ktorý sa konal 14-16.3.2008 pri Bratislave
_________________________________________________________________________