Knihy o prorockej službe

Či pre porozumenie toho, ako ku nám Boh hovorí, či pre prorockú službu a správne použitie prorockých darov, alebo pre rast v tomto všetkom... nevyhnutne potrebujeme dobré vyučovanie o tomto všetkom. 
Preto Ti vrelo doporučujem, aby si neprehliadol nasledovné knihy a  vyučovania, ktoré sú ti k dispozícii. 
Tento zoznam budem stále aktualizovať. 
Ak to myslíš vážne a naozaj chceš dovoliť Bohu, aby ťa viedol, potom iste neprehliadneš vyučovanie a praktické usmernenia tých, ktorí touto cestou šli pred tebou, a ktorých si Boh mohol použiť na budovanie cirkvi.


Steve Thompson Všetci môžete prorokovať OZ Horiaci ker
obsah:
1. Základy proroctva,
2. Nesprávne predstavy a mýty o proroctve,
3. Ako vlastne Boh hovorí,
4. Výklad zjavenia,
5. Príprava na výklad,
6. Ako začať prorocky slúžiť,
7. Ako ďalej naložiť s proroctvom,
8. Obnovenie ducha proroctva,
9. Múdre rady a varovania,
10. Pôvod falošných prorokov,
11. Koreň Zavedenia,
12. Prekonanie odmietnutia,
13. Slovo k prorockým ľuďom,
14. Slovo pastorom a k vedúcim,
15. A čo s výrokom: "Takto hovorí Pán"?
Túto knihu si môžete objednať napr. TU

Derek Prince Dar Proroctví KMS, S.r.o.

Sam Storms Rozsuzování prorockých slov AMPELOS


Denis a Rita Bennett Svätý Duch a ty samizdat
obsah:
1.Prvý krok
2. Preliatie,
3. Čo hovorí Biblia,
4. Prípravy na prijatie krstu Duchom Svätým,
5. Ako získame krst Svätým Duchom,
6. Úvodné učenie o daroch Svätého Ducha,
7. Dar hovorenia jazykmi a výklad jazykov,
8. Dar proroctva,
9. Dary uzdravenia,
11. Dar viery,
12. Dar rozoznávania duchov,
13. Dar známosti a dar múdrosti,
14. Zvrchovaná cesta,
15. Vydanie sa na posvätenie,
16. Úzka cesta,
17. Mapa,
18. Kompas

David Dreiling Uvedení do prorocké služby AMPELOS


Reinhold Ulonska Úřady v církvi Křesťanský život


Rick Joyner Žatva OZ Horiaci ker
obsah:
1.Žatva
2. Príprava na žatvu,
3. Pôrodné bolesti Ducha Svätého,
4. Výzbroj Svätých,
5. Súd začína,
6. Jonáš, Laodicea a služba posledných dní,
7. Vlastnosti duchovnej autority,
8. Dokonalé Božie dielo,
10. Prenasledovanie,
11. Príprava na prenasledovanie,
12. Izrael a Cirkev,
13. TItanic a burza cenných paprierov,
14. Kritici verzus vodcovia,
15. VodcoviaJim Goll Obnovení ztraceného umění přímluvy AMPELOS
obsah:
1. Úkol přímluvy,
2. Vedení své pře,
3. Identifikace v přímluvě,
4. Prorocká přímluva
Tieto a iné vyučovania od Jima Golla si môžete objednať napr. TU

Rick Joyner Prorocká služba KMS, S.r.o.
obsah:
1.Koukol v obilí
2. Čerpejte z čistého pramene,
3. Koukol v obilí,
4. Boží přátelé,
5. Proč dnes potřebujeme proroky,
6. Zdroj duchovní autority,
7. Falešná duchovní autorita,
8. Nerozdělený pohled,
9. Růst duchovní citlivosti,
10.Úrovne zjevení
11. Výklad snů a vidění,
12. Tajemství srdce,
13. Proroctví a duchovní boj,
14. Když se proroctví naplňuje,
15. Základ pro zdravý život církve,
16. Strážní Boží armády,
17. Slova života

Ed Traut Pravdivě o proroctví Křesťanský život
obsah:
1. Platí proroctví pro dnešní dobu?
2. Jak prorokujeme?
3. Osobní proroctví,
4. Proroctví, nebo prorok?
5. Vidění a sny v proroctví,
6. Vedení Duchem, nebo proroctvím?
7. Správa proroctví


Reinhold Ulonska Duchovné dary v učení a v praxi Cirkevné nakladateľstvo Bratislava
obsah:
1. Boh nemlčí,
2. Krst vo Svätom Duchu,
3. Služba darmi milosti (charizmami),
4. Slovo múdrosti,
5. Slovo poznania,
6. O viere a o dare viery,
7. Dar uzdravovania chorých a uzdravovania skrze vieru,
8. Dar činenia divov,
9. Dar proroctva,
10. Dar rozoznávania duchov,
11. Dar hovorenia jazykmi,
12. Dar výkladu jazykov,
13. Duchovné dary a láska,
14. Cirkev bez duchovných darov,
15. Horlivo si žiadajte .. ,
Dodatok Duchovné dary - charizmy Ducha


John Bevere   Takto praví Pán?   Nakladatelství Koloděje
Jak poznat, kdy k vám Bůh mluví skrze někoho jiného
Obsah:
1. Potřeba prorocké služby
2. Rozšířený klam
3. Opravdová prorocká služba I.
4. Opravdová prorocká služba II.
5. Prorocké znečištění
6. Osobní proroctví
7. Promlouvání k modlám v srdci
8. Znečištění prorockými slovy
9. Učili můj lid vzpouře
10. Působení Jezábel
11. Ustanoven Bohem, či sám sebou
12. Jezábelin osten
13. Poznat proroky podle jejjich ovoce
14. Láska k pravdě
15. Zkoumání a zacházení s osobním proroctvím
Objednať si ju môžete napr. TU


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára