7. 4. 2013

Náboženstvo verzus zbožnosť.

Náboženstvo verzus zbožnosť.

Kázeň (17.3.2013 v KS Praha v regióne Západ) v MP3 je možné stiahnuť TU 

Vyučovanie (22.8.2012 príprava modlitebníkov – kresťanský festival UNITED vo Vsetíne) v MP3 je možné stiahnuť TU

Kázeň (16.8.2012 na zborovom tábore zboru Viera BJB) v MP3 je možné stiahnuť TU

Náboženstvo verzus zbožnosť. from Michal Kevický on Vimeo.

Saul predstavuje aj nás: kresťanov, ktorí sa snažíme pre Pána pracovať, ale bez Neho, bez osobnej transformujúcej skúsenosti a vzťahu s Ním. Pracujeme pre Pána z vlastných síl, podľa vlastných presvedčení a z vlastných ambícií.
Toto je hrozné zistenie! Snáď by som tomu ani neuveril, že je to vôbec možné, keby ma Pán v istých momentoch mojej služby nezastavil podobne ako Saula. Jeho svetlo vtedy nebolo príjemné. Predsa však to bolo to najmilostivejšie, čo som mohol v Pánovej prítomnosti zakúsiť: tendenciu môjho srdca od Neho utekať, využívať Ho pre svoje ciele a ambície.
Myslím, že toto je aj dnes jedno z našich veľkých úskalí: "kvas náboženstva".

V roku 2011 mi Pán kládol na srdce postoj chudobných duchom. Verím, že chudoba duchom je dôležitou súčasťou našej prípravy na žatvu. Toto vyučovanie vzniklo v tomto roku z modlitieb a volania po chudobe duchom. Zvlášť z volania po vodcovstve chudobných duchom. Prosím takto to aj prijmite ako môj modlitebný výkrik. A možno to všetko už aj je viac menej vo vašom srdci, alebo práve teraz sa to stane aj vašou modlitbou…

Vyučovania na tému Chudobní duchom: