Biblické základy

Snáď ani nie je možné preceniť význam pevných "biblických základov" v našom živote ak chceme počuť Pána a zakúšať prorocké dary. Biblia je pre nás absolútnym základom, z ktorého nič nemôžeme uberať a nič ani k nemu pridávať.
Preto ak by som ti mohol poradiť, tak by som ti iste odporučil systematické a disciplinované štúdium Písma. Čím pevnejšie budeš zakorenený v Božom slove, a čím viac Božie slovo bude v tebe prebývať, tým viac budeš "počuť z neba", ale aj hovoriť "v Pánovom mene".
Prosím zamiluj si Bibliu nado všetko.


Verím, že prorocká služba - skutočná, zdravá a zrelá – bude zobúdzať vášeň a hlad po Božom slove, pretože bude prinášať živé Slovo z Pánových úst – a to nie je nič iné ako „litera Písma“, ktorá je v Pánových ústach živou, farebnou, uzdravujúcou, mocnou...  To prinesie túžbu „ísť hlbšie“ a skúmať či je to v Písmach naozaj tak, a čo všetko k tomu ešte Písmo hovorí. Aj keď prorocká služba neprináša nové učenie a ani  nenahrádza službu učiteľov, predsa prináša lásku k Božiemu Slovu.


Verím, že ti v tom môžu pomôcť minimálne títo učitelia, ktorých vyučovania si veľmi cením:

________________________________________________________________________________

ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Mgr. Pavel Hanes, PhD. vyučuje na KETM od jej založenia v roku 1993. Je garantom filozofie pre teológov a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci študijného odboru č. 2.1.12 teológia. (bakalár evanjelikálnej teológie a misie, magister evanjelikálnej teológie). Ide o tieto predmety: hebrejčina, exegéza SZ, teológia SZ, starozmluvný seminár, úvod do filozofie pre teológov, dejiny filozofických systémov. Okrem toho vyučuje výberové predmety: Úvod do experienciálnej teologickej literatúry a Kresťanský apologéta.

Zbierka vyučovaní P.Hanesa "Ježiš Kristus centrum viery":
Jednotlivé témy sú zbalené vo formáte rar. Po rozbalení všetkých súborov do jedného adresára dostanete kompletnú zbierku mp3 na počúvanie v počítači, či mobilnom telefóne a pod.
Zbierka kázní, vyučovaní a prednášok kazateľa a učiteľa evanjelikálneho kresťanstva Pavla Hanesa známeho svojim Kristocentrickým a kontextovým prístupom k štúdiu biblie.
Zvukové nahrávky sú v mp3 formáte. Nie všetky sa dali ľahko získať a tak myslím, že je doposiaľ ojedinelá zbierka.
Skvelé štúdium pre tých, ktorých zaujíma „kresťanský život s bibliou v rukách a pohľadom upretým na Krista“.
 Autor: Pavel Hanes Zozbieral: Jozef Križovenský
Rozhodol som sa zverejniť svoju zbierku kresťanských nahrávok. Ide o amatérsku zbierku zozbieranú za niekoľko rokov. Nahrávky zverejňujem po súhlase autora. Nahrávky sú robené amatérsky. To však nič neuberá na kvalite ich obsahu. Ide o nekomerčnú ponuku.
Túto zbierku si môžete objednať na adrese:

krizovensky@gmail.com


____________________________________________________________________________________
Derek Prince
Derek Prince sa narodil v Indii anglickým rodičom. Vyštudoval gréčtinu a latinčinu na dvoch najznámejších britských vzdelávacích inštitútoch (Eton College a Cambridge University). V rokoch 1940 - 1949 postgraduálne študoval starovekú a modernú filozofiu na King´s College v Cambridge. Študoval aj hebrejčinu a aramejčinu na Cambridge University a Hebrew University v Jeruzaleme. Okrem toho ovládal niekoľko dalších moderných jazykov. V počiatočných rokoch druhej svetovej vojny, keď slúžil v britskej armáde ako nemocničný ošetrovateľ, prežil Derek Prince osobné stretnutie s Ježišom Kristom, ktoré zmenilo jeho život. 
Jeho knihy a vyučovania nájdete napríklad tu:
Zvlášť doporučujem Jeho knihu "Základy křesťanského života", ktorú si môžete kúpiť napr. v kresťanskom internetovom obchode Jonatán:
  _________________________________________________________________________________
David Wilkerson sa narodil roku 1931 v Hammonde v Indiane ako jedno z piatich detí. Obaja rodičia boli kazateľmi a aj on sa už ako osemročný rozhodol pre toto povolanie. Roku 1958 našiel svoje miesto medzi mladými narkomanmi v New Yorku a založil projekt Teen Challenge (Výzva pre -násťročných), ktorý má dnes už 400 rehabilitačných centier pre závislých vo viac ako 100 krajinách vrátane Slovenska, kde Teen Challenge pôsobí v Seredi. Zo 40 kníh Davida Wilkersona je najznámejšia Dýka a kríž, ktorá opisuje dramatické momenty jeho začiatkov v newyorskom podsvetí a doteraz vyšla v náklade 15 miliónov kusov v 30 jazykoch. Film spracovaný podľa nej videlo 50 miliónov divákov v 150 krajinách sveta. Na Times Square v New Yorku založil David Wilkerson cirkevný zbor, ktorý má dnes 8 000 členov a patrí do spoločenstva Assemblies of God (Božie zhromaždenia), hlásiaceho sa k letnično-charizmatickému svetovému hnutiu. V súčasnosti sa venuje povzbudzovaniu kresťanov a vedúcich rôznych denominácií na konferenciách po celom svete. Jeho cestovanie a ďalšie aktivity, zahŕňajúce napríklad charitatívnu spoločnosť pre vdovy a siroty, programy pre podvýživené deti, biblickú školu a vlastné vydavateľstvo, zastrešuje projekt World Challenge (Výzva pre svet). 
V septembri r.2003 David a jeho syn Gary navštívili aj Slovensko a priniesli vzácne Božie posolstvo pre nás, ktoré považujem za skutočné biblické základy ani nie tak v zmysle dogmatiky a vyučovania ako v zmysle chodenia s Pánom a vystrojenia ku tomu byť na tejto zemi pre Boha a byť Ním použití...
Preto vás srdečne pozývam k vypočutiu týchto kázní. Verím, že aj pre vás sa stanú Božím hlasom priamo k vášmu srdcu:
 7. časť  
MP3 záznam z jeho služby v Prahe 2003 si môžete stiahnuť TU   Iné Davidove kázania (v slovenčine, alebo češtine) nájdete napr. TU alebo TU alebo TU

 _______________________________________________________

Carter Conlon.
Carter Conlon je senior pastor zboru Time Square Church, ktorý založil David Wilkerson a prináša - podobne ako David - silné a strategické posolstvo pre nás. 
Dávam vám do pozornosti službu Cartera Conlona na Spoločnej pastorálnej konferencii pastorov AC z Čiech a Slovenska v máji 2012:


_________________________________________________________________________________
 Ako študovať Bibliu       Bez systematického štúdia Biblie asi len ťažko získame solídne biblické základy. V tomto seminári nájdeš jeden zo spôsobov ako môžeš systematicky Bibliu študovať.