7. 5. 2011

LAODICEA

LAODICEA

Konferencia pre duchovných poradcov 2011 (5. – 8. 5.)

I. Posledné dni – strategická výzva

stiahnuť MP3

1

POZVANIE DO INTIMITY:

Zjavenie 3:20  Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.

V origináli je použité slovo „tĺcť, búchať...“. Nejde teda len o tichulinké, zdvorilostné zaklopkanie. Pán intenzívne búcha. Je to niečo čo nás až vyrušuje, čo je nám nepríjemné, nepohodlné. Pretože je to výzva k stretnutiu sa s Ním ako Baránkom a k zobratiu kríža. Je to výzva k plateniu ceny, neseniu bremena, k pôstom, plaču, k zlomenosti. Otvoriť tieto dvere nie je ľahké. Paradoxne však zrejme nikde nenájdeme hlbšie uspokojenie ako v takomto intímnom spoločenstve s Baránkom, kedy bojujeme Jeho boje, plačeme Jeho slzy a kedy s Ním stojíme v zápase o obnovenie cirkvi a záchranu stratených.

Presne táto výzva je nádherne opísaná v knihe Veľpieseň, ktorú považujem za Bibliu v Biblii. Je to nádherná prorocká kniha o našom vzťahu s Kristom a našom duchovnom raste a povolaní.

Veľpieseň 5:2  Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Otvor mi, sestra, milovaná moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami. 3  Vyzliekla som si sukňu, prečo ju znova obliekať? Umyla som si nohy, prečo ich znova zašpiniť? 4  Môj milý siahol rukou cez otvor a city sa vzbúrili vo mne. 5  Vstala som otvoriť môjmu milému a moje ruky zvlhli myrhou, i moje prsty myrhou tekutou na kľučke závory. 6  Otvorila som svojmu milému, ale môj milý sa obrátil a odišiel. Bola som bez seba, keď hovoril. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som - ale neozval sa mi. 7  Našli ma strážcovia, čo chodia po meste. Zbili ma a doráňali; strhli zo mňa ručník strážcovia hradieb. 8  Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? Že som chorá od lásky!

Táto časť hovorí o našej situácii v posledných dňoch: je to stav duchovného spánku, kedy Pán sa nám zjavuje ako Ženích a Baránok, pozýva nás do intimity s Ním a vyzýva nás vziať kríž.

Každému z nás hrozí obrovské nebezpečenstvo: duchovný spánok. Zažil to Noe, Samson, bláznivé panny s podobenstva Pána Ježiša, či učeníci v Getsemanskej záhrade... Je to spánok, pri ktorom naše srdce bdie, ale naše telo, či duša nás predsa len prevalcuje. Kvôli tomu nás NZ vyzýva, aby sme bdeli, aby sme boli v strehu, pripravení...

Ako sa vyhnúť tomuto spánku? – Náš vnútorný človek musí byť silnejší, musí byť živený, trénovaný a zmocňovaný Duchom Svätým, aby bol silnejší ako iné vplyvy na náš život; predovšetkým silnejší ako rutina, spokojnosť, pohodlnosť...

Pán klope na naše dvere...

V takomto stave duchovného spánku máme výhovorky. Rozmýšľame skôr spôsobom prečo nie, ako prečo áno.

Pán prichádza ako Baránok – ktorý trpí (L 22,44). Ak Ho máme vpustiť v tejto podobe, znamená to pre nás obeť, vzdanie sa pohodlia, súkromia, svojich práv... Je to nasledovanie jeho šľapají (1Pt 2,21).

Tým sú výhovorky ešte pochopiteľnejšie a ťažšie prekonateľné.

V predchádzajúcej etape duchovného rastu kresťan spoznával kríž pre svoje vykúpenie, aby porozumel čoho sa mu z Božej milosti dostalo (Veľp 3,6-5,1). Teraz je konfrontovaný výzvou: „Zober svoj kríž a nasleduj ma!“

V tejto etape potrebujeme zažiť čosi z tej noci v Getsemanskej záhrade, čosi zo zavrhnutia Bohom a ľuďmi, ktoré Ježiš prežil, čosi z bremena, ktoré niesol...

Pán nás oslovuje ako:

 • Sestru – tz. že je v nás Boží život, sme Božími deťmi
 • Priateľku: - tz. že poznáme Božiu vôľu
 • Holubicu – tz. dielo Božieho Ducha v nás – Jeho charakter
 • Ale nie ako manželku: pretože čaká na našu odpoveď, aby sa uistil, či vojdeme do jednoty s Ním aj v tejto oblasti

Výhovorky

Sukňa: v prechádzajúcej etape sme spoznali kríž a moc vzkriesenia, uvedomili sme si, že sa musíme vyzliecť z telesnosti a prekonali sme obrovskú púšť duše kým, sme sa oslobodili od seba samých a kým sme sa vyzliekli. Ak však teraz máme vstať a otvoriť dvere Pánovi, musíme si obliecť kríž – vziať ho na seba – už nie len ho spoznávať, ale zažívať. A s tým je spojené utrpenie, nepochopenie a hanba. To je druhá vec, ktorú kríž v nás pôsobí a ak chceme spoznávať Pána ďalej a byť s Ním v jednote, potrebujeme žiť aj túto časť kríža

Nohy: v predchádzajúcej etape nám Pán umyl nohy, aby nám ukázal svoju vôľu pre život v čistote v posvätení. Často máme snahu už nikdy si ich nezašpiniť a silou – mocou sa snažíme zostať čistý. Výsledkom takejto snahy je izolácia od sveta v konečnom dôsledku neposlušnosť Pánovi. Ak chodíme vo svetle, ako Boh je vo svetle – stále budeme potrebovať očistiť nohy – očistenie od hriechu... Existuje však znečistenie, ktorým nás pošpinia ľudia, a ktoré ťažko nesieme a nie sme veľmi ochotní takémuto znečisteniu čeliť...

Z toho vyplýva, že ide o kresťana, ktorý sa uspokojí s vlastnými skúsenosťami, a nie je ochotný prežiť F 3,10: mať účasť na Jeho utrpeniach. V tomto štádiu už nechce meniť svoj duchovný stav. Je spokojný s tým, čo dosiahol – v tom spočíva klam duchovného spánku.

Vstup do tejto etapy totiž vyzerá ako strata pozície, ktorú sme dosiahli. Ide možno o stratu dôvery, cti, vážnosti, obľúbenosti, slávy, postavenia. Zrazu sa zdá, že Pán nás volá „do horšieho“. Jeho cesta sa radikálne zúžila.

Ak máme za Pánom ísť, musíme byť ochotní vždy všetko stratiť kvôli Nemu.

Otvorenie dverí

Pán siahol na dvere – dotkol sa srdca kresťana. Keby Mu neotváral kvôli tvrdosti srdca, Pán by o neho nestál, ale išlo o telesnú slabosť prijať Pánovu výzvu a vtedy nám Pán dáva túto možnosť okúsiť Ho – z čiastky zažiť to, čo zažil On.

Často keď odmietneme utrpenie, nepochopenie a hanbu pred ľuďmi – Pán nám ukáže ako sa toto isté dotklo Jeho života.

Vyznanie kresťana: city sa vzbúrili vo mne. Toto sa naozaj dotkne našich najhlbších citov omnoho viac ako čokoľvek iné – videnie prebodnutej Pánovej ruky.

Vtedy kresťan vstáva, aby otvoril svoje srdce – stáva sa ochotným zobrať kríž, nasledovať Pána, prijať aj nepochopenie, utrpenie a hanbu – závora Jeho srdca – jeho vôľa doslova zvlhla Pánovou smrťou na kríži – Jeho utrpením.

Pán však odišiel – aj z tohto vidíme, že jedná s nami úplne inak ako na začiatku: Vtedy nás formoval a to nás viedlo k poslušnosti. Teraz čaká poslušnosť, aby nás mohol formovať. Preto nám dá pocítiť aj horkosť neposlušnosti.

Nastáva hľadanie Pána – aj v tom je niečo z Getsemanskej noci – už to nie je hľadanie na uliciach a námestiach – je to hľadanie pred Božou tvárou, v súkromí.

Strážcovia: keď prvýkrát hľadala Pána, vtedy jej pomohli, povzbudili ju, poučili... (Veľp 3,1-4) Teraz však oni našli ju a reagujú opačne. Nepochopili ju a ešte zväčšili pocit jej viny a sklamanie zo seba samej. Mysleli si, že niečo nie je v poriadku v jej živote, podobne ako Jóbovi priatelia obvinili Jóba, ktorého ranil Pán. Dokonca jej vzali plášť – odhalili ju, ohovorili, obvinili...

Aj toto je súčasťou nasledovania Pána – je to Jeho zámer, aby sme zažili od vlastných, starších bratov takéto nepochopenie, zranenie a pošpinenie. Týmto prešiel náš Pán a zrejme týmto skôr či neskôr budeme prechádzať aj my.

Keď nenachádzame pomoc u duchovne vyspelých, často sa obraciame na tých, ktorí síce nie sú tak vyspelí ako my, možno sú v prvej etape duchovného rastu, ale majú pre nás čas a pochopenie.

Preto tie slová „ak nájdete môjho milého“ - jeruzalemské dcéry Ho ešte nenašli, nespoznali tak ako my.

To čo sa s nami deje je, že sme chorí od lásky, lebo ju postrádame, túžime po nej. V stavoch vyprahnutosti – a zvlášť nepochopenia, utrpenia a hanby – zúfalo hľadáme Pánovu lásku. Je to jeden zo zámerov týchto skúseností: aby sme sa stali ešte zamilovanejšími do Pána.

Títo menej vyspelí kresťania – aj preto, že vidia zmenu na našich životoch – sa pýtajú na Pána, chcú o Ňom vedieť, chcú Ho spoznať ako my sme Ho spoznali a tým nás vedú aby sme hovorili a pripomenuli si svoje skúsenosti, poznanie a zjavenie. Možno je v tomto štádiu tak veľmi dôležité viesť iných do hlbšieho vzťahu s Pánom po ceste, ktorou sme sami prešli... Zrejme od nováčikov dostaneme otázku: Kto je Pán? Aký vlastne je? – a nás samých to povedie k hlbokému premýšľaniu.

Toto všetko sa deje na pozadí toho, ako Pán s nami zdieľa Jeho bremeno pre cirkev a stratených. Dáva nám vidieť náš skutočný biedny stav. Zakúšame Jeho bolesť. Plačeme po obnove cirkvi. Sme sklamaní a ubolení úpadkom. Keď však o tom hovoríme, stretávame sa s nepochopením, odmietnutím a dokonca obvineniami z pýchy, uletenosti, nedospelosti... Je len málo takýchto prorockých strážcov a modlitebníkov. Ich bolesť a osamotenosť je tým väčšia, že vidia niečo, čo väčšina vidieť nechce; hovoria niečo, čomu väčšina nerozumie...

Práve toto je strategická výzva posledných dní: Pán búcha na tvoje dvere, lebo hľadá a pozýva práve teba k zobratiu tohto kríža. Volá mňa a teba, aby sme sa stali takýmito nosičmi Jeho bremena a aby sme spolu s Ním pracovali na kolenách a zápasili o obnovenie uprostred úpadku.

Tu je záznam kázne Dávida Wilkersona, ktorý toto klopanie Pána nazval „volanie po trápení“:

II. Posledné dni – charakteristika

stiahnuť MP3

2

2 Timoteovi 4:3  Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, 4  odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

2Tim 4,3-2 – je doslova desivý text a dúfam, že nás zobúdza z akéhokoľvek falošného pokoja a idealistických predstáv o cirkvi – o sebe. Je to Pavlovo prorocké predpovedanie o cirkvi v posledných dňoch (a vonkoncom v NZ nie ojedinelé!!!). Je to predpoveď o všeobecnom – celoplošnom odpadnutí, ktoré doslova sa stane akoby normou a niečím normálnym na istý čas:

 • Kresťania doslova neznesú pravé učenie – bude im neprirodzené, neprijateľné
 • budú si zháňať učiteľov – teda vo všeobecnosti bude štandardom, že s Bohom budú chcieť mať sprostredkovaný kontakt
 • bude to obdobie lídrov, formotvorných učiteľov a osobností – teda vplyv ľudského vodcovstva a politiky
 • vnútornou silou, motiváciou, reklamou, vplyvom však bude žiadosť – žiadosti ľudí samotných (vonkoncom nie Boh)
 • doslova sa ľudia odvrátia od samotného Krista – ako osoby – On je pravda. Prijmú skôr koncept teologickej, teoretickej, formálnej, inštitucionálnej pravdy... Aj preto bude veľa právd – veľa prúdov – veľa rozdelenia a veľa zmätku.
 • naopak obrátia sa k bájkam: niečomu pravde podobnému – fiktívnemu – falošnému

O tomto všeobecnom jave v cirkvi – zvlášť v posledných dňoch – hovoril aj Pán Ježiš: Matúš 24:12  Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Zvlášť tento príbeh je rovnako ako Pavlove slová desivý a otriasajúci:

Matúš 7:21  Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22  Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23  A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

Pánove slová sú: „nepoznám vás“ – a v origináli je použité sloveso o osobnom dôvernom vzťahu – týmto slovesom bol napr. označený vzťah medzi mužom a ženou.

Fenoménom dneška je, že opúšťame Pánovu prítomnosť – Jeho samotného. Odchádzame spred Jeho tváre (podobne ako Jonáš). Odvraciame svoj sluch – svoje uši od Neho. Nemáme na Neho osobne čas. Nahrádzame Ho aktivitami a službou, či akciami a programami... Vieme všetko o Ňom, hovoríme o Ňom, svedčíme o Ňom, spievame o Ňom...

On však stojí pri dverách a klope a čaká kedy niekto začuje Jeho hlas – Jeho osobne, kedy niekto bude naozaj stáť o Neho a bojovať o Jeho prítomnosť a vedenie vo svojom živote...

A práve toto – verím – je jedna z najväčších výziev dneška pre nás – laodicejčanov – cirkev posledných dní – európanov...

Žijeme v dobe, kedy je na výsosť aktuálna výzva pre nás práve to, aby sme počuli osobne Pánov hlas, otvorili Mu dvere a mali s Ním intímne spoločenstvo.

Zjavenie 3:14  A anjelovi sboru Laodičanov napíš: Toto hovorí Ameň, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho: 15  Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! 16  Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. 17  Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý. 18  Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si videl. 19  Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. 20  Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. 21  Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. 22  Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!

Presne toto bola výzva cirkvi v Laodicei, ktorá reprezentuje cikrev posledných dní – a ja verím, že sme to práve my, pre koho je práve list zboru v Laodicei určený. Naša mentalita je:

 • spokojnosť so sebou samým
 • uspokojenie v bohatom poznaní všetkého o Bohu
 • Obrovské materiálne, technické, finančné zdroje... Príležitosti... Politická a náboženská sloboda
 • Nezávislosť a rozdelenie (nehľadáme vzájomnú závislosť a pomoc)
 • Duchovná vlažnosť
 • Pasivita v Božom určení, povolaní, zámere
 • Ndostatočné skutky, absencia kríža
 • Vonkajšia zbožnosť a vnútorný rozklad, kríza, hirešnosť
 • Nedostatok rozlíšenia, prorockého videnia
 • Absencia Božej prítomnosti, slávy, Jeho premieňajúceho pôsobenia a usvedčenia

Pán však mocne klope na naše dvere, na dvere našich sŕdc!!! Snáď ani nikdy nebola Jeho výzva a klopanie tak naliehavé ako je tomu dnes – a toto bude ešte viac narastať. Pán túži mať svoj oddelený ľud. On chce bývať v našom strede a v každom jednom zo svojich detí. Povolaní sme práve k tomu Ho intímne poznať a byť Ním intímne poznaní vo vzájomnom vzťahu. Preto klope na naše srdcia. Preto bude tento tlak narastať. Nebude doslova možné zostávať v tom istom stave.

III- Posledné dni – manuál k pastorácii v cirkvi v posledných dňoch

stiahnuť MP3

3

List vlažnému zboru v Laodicei (Zj 3,14-22)

Laodicea = VLÁDA ĽUDU – DEMOKRACIA – mienenie laikov - väčšiny

ľUD

„Ó LAOS“

Ľud, zástup, ľudia (napr. na rozdiel od vodcov), národ, ľud Boží

MIENKA

„DIKEA“

Zvyk, mienka

Meno mesta nám hovorí o jednej charakteristike bezbožnosti: o vláde ľudí – ide o:

 • Vôľu ľudí
 • Rozhodovanie ľudí
 • Hodnoty ľudí
 • Demokraciu
 • Vládu – vedenie – väčšiny
 • Ľudskú spravodlivosť
 • Ľudský súd

Tz. náboženstvo, ktoré postráda stále viac Boha, Jeho moc, zjavenie, vedenie...

Zjavenie 3:15  Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! 16  Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst.

LAODICEA (neďaleko mesta Kolosy a Hieropolis):

 • Ležalo na hlavnej obchodnej ceste – preto sa stalo významným v obchode. Artikle: látky z čiernej ovčej vlny, lekárske maste a prášky.
 • Laodicea mala svoje bohatstvo aj z úrodnej pôdy a z pastvín, kde sa pásli ovce, ktoré ju preslávili svojou čistou čiernou vlnou.
 • Prosperujúce obchodné stredisko. Keď bola r.61 po Kristu zničená zemetrasením, dokázali ľudia sami mesto znovuvybudovať bez pomoci Ríma.
 • Bankové a zmenárenské stredisko
 • Očné lekárstvo (zdravotná škola) – známa hlavne očná masť.
 • Chýbala mu však dostatočná a trvalá zásoba dobrej vody – tú museli dovážať
 • Hieropolis mal liečivé horúce pramene
 • Kolosy mali zase studenú a čerstvú vodu
 • Kol 2,1-3: Už Pavel bojoval boj za toto mesto, aby tu došlo k upevneniu ich sŕdc spojením v láske, aby tak mohli porozumieť kto je Kristus – z toho je zrejmé, že už vtedy nešli do hĺbky, do praxe – boli povrchní, vlažní...
 • Kol 4,12-13: takisto Epafras zápasil v modlitbách aj za Laodiceu – a stálo ho to mnoho námahy.

STUDENÝ

„PSYCHROS“

Chladný, studený

HORÚCI

„DZESTOS“

Variaci – vrelý, horúci

VLAŽNÝ

„CHLIARÓS“

vlažný

VYPĽUŤ

„EMESAI“

Vypľuť, zvracať

KEĎ HOVORÍŠ:

Zjavenie 3:17  Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho

1. SOM BOHATÝ

PLOUSIOS EIMI: som bohatý – mienené ako meno. Takto vyzerali, takto boli nazývaní, takto sami seba vnímali. Mienka o sebe, videnie seba, rozsudzovanie...

2. ZBOHATOL SOM

PEPLOUTÉKA: zbohatol som. Sú hrdí, pyšní na seba, vidia, že prešli procesom zbohatnutia, rastu, prosperity, rozmnoženia.

Nevedia, že Boh to vidí ako proces ochladnutia.

3. NIČ NEPOTREBUJEM

OUDEIN CHREIAN ECHÓ: nič – nijakú potrebu (nutnosť, nedostatok, núdza) – nemám (nedržím, nevlastním, nie som povinný...)

Nemali potrebu. Neprežívali ju. Boli spokojní. Dokonca nevideli ani svoju povinnosť voči Bohu. Už ich neviedlo nič na kolená, do pôstov, hľadania, horlivosti...

BOŽÍ POHĽAD: NEVIEŠ, ŽE SI:

Zjavenie 3:17  ... a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý.

Biedny TALAIPÓROS: úbohý, biedny, utrápený, nešťastný

R 7,24: „Biedny ja človek“ – výkrik Pavla, keď videl, že vo svojich údoch pôsobí iný zákon a zotročuje jeho myseľ hriechom a tak nečiní dobré, čo chce, ale robí zlé, čo nechce.

Zrejme ide o biedu telesnosti a hriešnosti – slabosti – mdlobe nášho tela.

Táto bieda nás vedie nie len ku slabosti bojovať proti hriechu a telesnosti, ale v dôsledku toho aj k pocitom viny, zlyhania a odsúdenia.

To nás okráda o smelosť, radosť, dúfanlivosť, vieru – a aj o odpočinok v Duchu Svätom.

Pavol keď videl túto biedu – ukázal z nej CESTU VON: 8.kap.Rimanom: Duchovný život, Duchovné myslenie, vedenie Duchom, oživenie Duchom, synovstvo v Duchu, chodenie podľa Ducha...

Mizerný na poľutovanie ELEEINOS: poľutovaniahodný, úbohý – s kým treba mať súcit, zľutovanie.

1 Korintským 15:19  Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí.

Pavel toto slovo spomína v súvislosti s večnosťou, so vzkriesením Krista a nás. Je možné, že v Laodicei sa vytratilo vnímanie, túžba, očakávanie a skúsenosť s nebom, s večnosťou...

Chudobný PTÓCHOS: žobrajúci núdzny, chudobný, úbohý

Galatským 4:9  Ale teraz poznajúc Boha, ba čo viac, poznaní súc od Boha, jakože sa opät obraciate k bezvládnym a biednym živlom, ktorým chcete zase slúžiť znova?

PROBLÉM GALATSKÝCH:

Dni, mesiace, sviatočné obdobia, roky – to všetko zachovávali: TRADÍCIA bez srdca, navonok, náboženstvo, forma – niečo, v čom žili farizeji.

Nepovoľnosť pravde – omámenie – oklamanie – vietor učenia skutkov zákona. Stratila sa im VIERA a DUCH SVÄTÝ

Slepý TYFLOS: slepý

Ján 9:39  A Ježiš povedal: Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí. 40  A počuli to niektorí z farizeov, ktorí boli s ním, a povedali mu: Či sme azda aj my slepí? 41  A Ježiš im povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a preto váš hriech zostáva.

Pán Ježiš tu hovorí o náboženskej pýche farizejov, v ktorej sa pokladali za jediných „ktorí vidia“. Pri tom však nevideli ani Jána Krstiteľa a ani Ježiša a ani cirkev.

2 Peter 1:5  A tak práve preto vynaložte na to všetku snahu a poskytujte vo svojej viere chrabrú ctnosť a v ctnosti známosť 6  a v známosti zdržanlivosť a v zdržanlivosti trpezlivosť a v trpezlivosti pobožnosť 7  a v pobožnosti milovanie bratstva a v milovaní bratstva lásku. 8  Lebo keď to máte a množí sa vám to, nestavia vás to zaháľčivých ani neužitočných do známosti nášho Pána Ježiša Krista. 9  Lebo ten, u koho niet týchto vecí, je slepý a krátkozraký, zabudol na očistenie od svojich niekdajších hriechov.

Zdroj týchto vlastností je v tom, že sme očistení od dávnych hriechov, že vieme o milosti, o kríži, o krvi, o Pánovej láske – a to nie len teoreticky – dogmaticky.

Nahý GYMNOS: nahý, bez vrchného odevu, slabo oblečený, nezahalený

Zjavenie 16:15  Hľa, prijdem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby.

Je zrejmé, že ide o rúcho spasenia, o oblečenie, ktoré nám dáva Boh (Iz 61,10; Kol 3,10):

 • R 13,12: výzbroj svetla
 • R 12,14: „oblečte sa v Pána Ježiša Krista (G 3,27)
 • Kol 3,10; Ef 4,24: v nového človeka
 • Ef 6,10: celú výzbroj Božiu (1Tes 5,8)
 • Kol 3,12; 1Pt 5,5: srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť
 • Zj 19,8: do čistého kmentu – spravodlivé skutky svätých

TRI VÝZVY K OBCHODU:

Zjavenie 3:18  Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si videl.

41. Kúp si ohňom prepáleného zlata!

Boli síce nesmierne bohatí – majetkom a vzdelaním – vedeli obchodovať... Potrebovali však:

ŽIVÚ VIERU (1Pt 1,7) – potrebovali spojiť Slovo s Vierou. Toto spojenie pôsobí preskúšanie, pretavenie, prečistenie. Vystaví nás ohňu ťažkostí, nepohodlia, nepochopenia, či prenasledovania, sebazapierania...

Individualizmus: prameňom a arbitrom hodnôt je jednotlivec

Identita v Kristovi; Závislosť jednotlivca na spoločenstve; Pravda nie je páčivá...

Zomrieť hriechu (hľadanie hodnoty, neistota spasenia, pasivita, rezignácia, mentalita otroka)

52. Kúp si biele rúcho!

Ide o čistotu našich motívov, úmyslov, srdca. Ide o odev spasených.

Antropocentrizmus: cieľom všetkých vecí a snažení je človek, Psychológia namiesto teológie. Reklamné metódy evanjelizácie. Sociologické chápanie cirkvi.

Zomrieť zákonu (hľadanie prijatia lásky, zákonníctvo, kvas farizejov, nejednota, chladná láska... )

63. Kúp si očnú masť, aby si videl!

Potrebujeme tiež zjavenie od Ducha Svätého – zďaleka nie len vedomosti a učenie...

Scientizmus: vedecké metódy je možné aplikovať vo všetkých sférach poznania a praxe, Teológia ako návod na ovládnutie, „How to...“ literatúra ® „determinizmus“

Božia sloboda a suverenita, Božia transcendencia a svätosť, Modlitba ako meditácia a čakanie na Boha

Zomrieť svetu (hľadanie slobody, svetskosť, vonkajšia tvárnosť pobožnosti... )

VÝZVA K POKÁNIU:

Zjavenie 3:19  Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie.

74. Rozhorli sa a kajaj sa!

Horlivosť a pokánie je začiatkom všetkých Božích vecí! Je to výzva Božieho milujúceho srdca.

Sekularizovaná eschatológia: ťažisko kresťanskej nádeje je v skvalitnení života na zemi, Social Gospel ; teológia prosperity; dispenzacionizmus; revival pre hospodársky rast...

Nenapraviteľnosť sveta; Nové nebo a nová Zem; Vzkriesenie a stretnutie s Kristom...

Zomrieť sebe (hľadanie identity, ľudská vôľa, politika, kontrola, súperenie, konkurenčný boj...)

POZVANIE DO INTIMITY:

Zjavenie 3:20  Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.

85. Otvor dvere!

Pravda je v celej pravde – nie vo vytrhnutých častiach.

Pravda nie je len obsah poznania, ale aj postoj, ktorým poznávame.

Pravda presahuje rámec sveta, ako ho teraz poznáme.