Život modlitby

O predmete "Život modlitby"  a všetkom čo s tým súvisí môžeme veľa vyučovať a veľa sa učiť. Predsa však nám to nebude nič osožné, ak sa modliť nejako nezačneme a ak sa modlitba nestane našim životným štýlom. Boh nás vlastne pozýva do úžasného dobrodružstva, pretože nikto si ani len nevieme predstaviť, čo všetko sa môže diať, ak sa budeme modliť. Boh nijako neohraničil to, čo môže modlitba kresťanov na zemi spôsobiť. V Biblii nájdeme dych vyrážajúce Božie zasľúbenia. Otázka je, či sa nechám Pánom uchvátiť, aby som uchvacoval všetko to, čo On pre nás má. Myslím si, že keby sme aj všetky ostatne dôležité predmety v "Prorockej škole" opomenuli, ale tento by sme zobrali úplne naplno, tak by nám nič neušlo. Skrze život modlitby získavame totiž prístup ku všetkému, čo máme v Kristovi. Naopak: Ak by sme sa snažili o všetko možné poznanie ohľadom biblického učenia, ohľadom Božej výchovy a vedenia, ohľadom prorockých darov, či ohľadom cirkvi..., ale zanedbali by sme život modlitby, boli by sme ako ratolesť viniča, ktorá sa odrezaná od kmeňa viniča sama snaží priniesť ovocie. Život modlitby je naše duchovné dýchanie. Bez modlitby jednoducho duchovne nežijeme. 
Niektorí ľudia sú výnimočne prorocky obdarovaní. Myslím si však, že každý, kto sa odovzdá životu modlitby, skôr či neskôr začne mať skúsenosti s prorockými darmi a kto sa modliť nezačne, alebo prestane, tak skôr, či neskôr príde aj o to výnimočné obdarovanie ktoré má... 
Verím, že prorocká služba - skutočná, zdravá a zrelá – nebude nahrádzať modlitbu kresťanov a ich vlastné hľadanie Pánovej tváre a zápas o Božiu prítomnosť – počutie Pánovho hlasu - v ich živote. Biblické proroctvo nie je horoskop, alebo veštenie, ktoré zotročuje ľudí a vedie k fatalizmu, poverám a strachu. Biblické proroctvo je vždy zároveň výzvou k modlitbám a aktívnemu osobnému hľadaniu Boha. Proroctvo je pozvanie (do vzťahu, do komunikácie, do modlitieb...), ktoré si niekedy vlastne ani neuvedomíme, lebo nás do modlitieb doslova vťahuje. Keď Pán prehovorí, keď sa On dotýka, je úplnou samozrejmosťou, že sa pred Ním skláňame, že sme Ním uchvátení, že naše srdcia pretekajú, ústa hovoria a spievajú a naše oči hľadia na Neho...

Netrúfame si naučiť ťa modliť sa, postiť, uctievať Pána... To sa asi ani nedá. To sa potrebuješ učiť ty sám. Predsa však by sme chceli, keby si aj ty na tomto mieste mohol nájsť také "chuťovky" - niečo, čo ti pomôže a posunie ťa, inšpiruje ťa v tvojom živote modlitby.

Nižšie nájdeš vyučovania k tejto téme:

Dostali Boží zázrak vtedy, keď ho nikto iný nedostal. 
Stánok Dávidov


 

Za zavretými dverami 
Campfest 2008, Seminár 

Modlitba chudobných duchom
Mobilizácia 2011, Konferencia modlitby a pôstu 10.-12.6.

Modlitebná komôrka chudobných duchom