1. 1. 2015

Duchovné rodičovstvo a synovstvo

Duchovné rodičovstvo a synovstvo

Spojenie otcov a synov


Sme stvorení na Boží obraz. a teda srdce syna a srdce otca je doslova vpečatené do nás našim Stvoriteľom. čím sme Mu bližšie, čím viac sme premieňaní na Jeho obraz, tým viac nás toto srdce syna a otca žije a tým viac určuje všetko čo robíme a prečo to robíme:
Ako synovia ctíme svojho nebeského Otca a odovzdávame sa Mu. Zároveň ctíme svojich rodičov. A je tu ešte niečo: Jasne rozoznávame svojich duchovných otcov a matky a zakúšame spojenie s nimi...
Ako otcovia (a matky) ctíme Nebeského Otca a oveľa viac Mu rozumieme a nesieme bremeno Jeho otcovského srdca pre jeho milované deti. Zároveň si jasne uvedomujeme svoju zodpovednosť za naše vlastné deti - priviesť ich ku Kristovi a vidieť ako Ho nasledujú. A je tu ešte niečo: Dozrievame do role duchovných rodičov, ktorí sa ujímajú detí a mladých s obrovskou túžbou vidieť cirkev ako duchovný domov - dom Otca. 
Verím, že Božie požehnanie prichádza práve na toto spojenie otcov a synov. A naopak: bez tohoto spojenia prichádza kliatba - porušenie toho, čo je Božím plánom pre nás.
Preto o tom snívam, modlím sa a občas aj kážem...


Spolupráca generácií.

Kázeň (30.11.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU 
Prezentácia ku kázni je TU.Duchovné rodičovstvo a synovstvo.

Kázeň (5.2.2012 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.

A niekoľko svedectiev z tohto zhromaždenia: TU.


  

 V Božom vzťahu.

A ešte vzácne svedectvo brata Tomáša Krišku a jeho staršieho syna Janka na Campfeste v r.2013.