11. 10. 2014

Ako poznám Boha

Ako poznám Boha


Boh nieje mŕtvy. Toto je téma tohtoročnej konferencie KvM, na ktorú vás pozývam. Zároveň je to nádherná skutočnosť, ktorú ako kresťania zažívame,  a o ktorej svedčíme. My sme zakúsili, že Boh nie je mŕtvy, že žije, je všemohúci a miluje nás tak veľmi, že nám dal vo svojom Synovi úplne všetko.

To však, že sme smeli prijať a zakúsiť Božiu milosť zďaleka nie je a nemusí byť všetko. Nie je to len „o niečom“ (spasení, uzdravení, povolaní, požehnaní, službe...), ale aj „o Niekom“ (o Ňom samom, Jeho charaktere, srdci, vôli, hlase, dotyku, láske...). Ide totiž o vzťah so živým Bohom. On sa nám dáva spoznávať vo vzťahoch (jednak s Ním a jednak medzi nami navzájom)  a naozaj o to nesmierne stojí poznať nás a byť nami poznaný. O tom nám hovorila na poslednom zhromaždení v septembri Tánička Trusiková.

Ako poznám Boha? Položili ste si už niekedy túto otázku? Bilancovali ste už niekedy to ako ste naozaj vo svojom živote Boha zakúsili, teda nie len to, čo všetko o Ňom viete?

Bol by som rád keby sme si tieto  a podobné otázky položili tento mesiac. Verím, že nám to pripomenie mnoho vzácnych momentov, kedy sme sa s Bohom a Jeho konaním stretli. Zároveň nás to môže inšpirovať ku hľadaniu nových objavov v tom aký Boh naozaj je.

Zvlášť evanjelium podľa Jána nám otvára dvere dokorán k tomu poznať Boha ako Otca a zakúsiť synovstvo, ktoré do našich bytostí hlboko ako Stvoriteľ vložil. Pri čítaní tohto evanjelia sa nedá nevidieť ako nám Pán Ježiš zjavuje Boha ako Jeho a Nášho Otca. To nám dáva nový pohľad na všetky ostatné miesta v Písme, ktoré nám zjavujú Boha. A to je moje druhé pozvanie tento mesiac: Poďme do týchto dverí vstúpiť.  Objavme ešte viac Božie otcovské srdce. To nás nenechá rovnakými.

Ján 17:3  A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Boh nie je mŕtvy. Je živý. Chce žiť s nami ako náš Otec a my môžeme žiť s Ním ako Jeho deti.


Ako poznám Boha I.
Kázeň (28.9.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU. Video nájdete TU.
Ako poznám Boha II.
Kázeň (5.10.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TUAko poznám Boha III.
Kázeň (12.10.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU
 Ako poznám Boha IV. 
Kázeň (2.11.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU