5. 9. 2010

5 násobná služobnosť

1
Pozývam vás k hlbšiemu nahliadnutiu Božieho spôsobu budovania cirkvi a prípravy kresťanov na dielo služby.

APOŠTOL
http://www.bjbviera.sk/kazne/20100727_BJB3BA_Radava_MKevicky_Apostol.mp3 
2

PROROK
http://www.bjbviera.sk/kazne/20100728_BJB3BA_Radava_MKevicky_Prorok.mp3 
3

EVANJELISTA
http://www.bjbviera.sk/kazne/20100730_BJB3BA_Radava_MKevicky_Evanjelista.mp3 

4


PASTIER A UČITEĽ


http://www.bjbviera.sk/kazne/20100731_BJB3BA_Radava_MKevicky_Pastier_a_Ucitel.mp3 


56Žena hriešnica

Skutočný príbeh ženy, ktorá jedinečným spôsobom zakúsila milosť Pána Ježiša Krista, spracovaný na základe príbehu z evanjelia podľa Lukáša (Lukáš 7,36-50)25
Šimon
Žena hriešnica
 • Pozval Ho na návštevu
 • Prišla za Ním
 • Pozval Ho ku sebe domov
 • Prišla na „nepriateľské“ územie, do prostredia úplne obrátenému proti nej
 • Pozval Ho ako hosťa
 • Prišla odzadu, s plačom, zlomená
 • Pozval Ho k dobrému jedlu a programu, večierku, zábave, teol.dišpute
 • Priniesla alabastrovú nádobu s masťou (1. To malo hodnotu jednoročného platu; 2. Toto bol zásnubný dar ženy – veno)
 • Vnímal všetkých ľudí – bola to pre neho spoločenská akcia
 • Všímala si iba Ježiša – pre ňu všetko ostatné šlo bokom
 • Súdil ženu uctievajúcu Ježiša
 • Vystavovala sa odmietnutiu a odsúdeniu
 • Súdil aj samotného Pána
 • Pre ňu bol Pán zrejme tou poslednou nádejou a vložila do tohto stretnutia všetko
 • Mal svoj postoj – presvedčenie aj o tom, čo si Boh myslí
 • Urobila niečo extravagantné, svojské, čo sa ale vymykalo zaužívanej spoločenskej a „cirkevnej“ etike