24. 1. 2013

Čas Saula – čas Dávida

Čas Saula – čas Dávida

Neviem, ako mám začať. Neviem, ako to, čo budem ďalej písať ku mne prišlo, trvá to už roky, jednoducho to žijem, ale jedného dňa sa mi to zrazu úplne skonkretizovalo ako niečo, čo musím povedať. Začalo ma to prenasledovať z viacerých strán, oslovovalo ma to na modlitbách, v slove, keď som vzdychala pred Bohom nad vecami, z ktorých som bola veľmi smutná. Bolo to tu ako obrázok, ako slovo, situácie... V tom celom som začala znovu hlboko vnímať to, že mnohí z nás, sú ako Dávid. Sme povolaní byť blízko Boha, byť mužmi a ženami podľa Božieho srdca. Boh vylial svoj olej na naše hlavy. Ale stále ešte žijeme v dobe Saula.

Saul

Dávid

 • koná v ľudskej sile
 • koná v Božej moci
 • zamestnaný je akciou – potrebuje niečo robiť, aby si bol istý že je Bohom ocenený
 • zamestnaný Bohom samotným, do akcie ide, pretože to povedal Boh, pozná svoju cenu
 • v popredí sú osobné ambície, postoje, názory
 • v popredí je Boh
 • víťazí ľudská múdrosť, lepšie argumenty
 • dáva priestor Božiemu slovu a Jeho múdrosti
 • nepotrebuje počuť osobne Boha, stačí mu počuť Ho cez prostredníka
 • potrebuje počuť Boha osobne, aby Ho poznal
 • bojí sa o svoje postavenie, bojí sa že stratí svoju korunu, ochraňuje ju aj za cenu vraždy Božích služobníkov (zabíja a necháva ich zabiť)
 • vie, že keď Boh povedal, že je kráľom, tak ním jednoducho je, žije svoju pozíciu, nemusí si ju ochraňovať
 • keď sa veci nedaria, preberá iniciatívu a prekračuje hranice Božieho zákona, aby dosiahol úspech
 • keď sa veci nedaria, volá k Bohu a čaká na Jeho odpoveď a zásah, keď zhreší, robí pokánie

Mnohí z nás sú ako Dávid. Pomazaní králi a kňazi. Olej z neba bol vyliaty na naše hlavy. Vieš o tom, snívaš o veciach, ktoré ti Boh zasľúbil, túžiš po nich. Ale ešte stále vládne Saul. Nie len okolo teba, ale aj v tebe. Keď hovorím o Saulových chybách, nie je to preto, že chcem ukazovať na to, čo niektorí ľudia robia vo svojej sile a na svoju slávu. To nie je moja vec. Je to preto, že v mnohom ja sama som stále ako Saul. Potrebujem zmenu. Potrebujem pobudnúť na púšti a v jaskyni, prenasledovaná vlastnými ambíciami a túžbami, vlastnými nezrelými postojmi, vlastným strachom o svoj život... Potrebujem s nimi bojovať, aby to, čo zostane bolo čisté, rýdze Božie.

Púšť a jaskyňa

Mnohí sa ocitli v „jaskyni“ alebo „na púšti“ preto, lebo ich tam zatlačili ľudia. Niekedy práve tí, ktorí im mali pomôcť naučiť sa kráčať v pomazaní, ktoré im dal Boh. Ak si jedným z nich, máš na výber z dvoch postojov:

1. Môžeš sa vzoprieť a odísť na miesto, kde budeš môcť robiť presne to, čo ti Boh ukázal, presne tak, ako si si to na základe Jeho osobného prorockého povolania pre teba, vysníval. Nechať za sebou tú hŕstku ľudí, čo nie a nie pochopiť, že si pomazaný Boží. Konečne preč! Konečne sloboda! Na konci tejto lákavej skratky sa staneš aj ty Saulom hasiacim Božie povolanie v tých, v ktorých si povolaný ho objaviť.

2. Môžeš zostať Dávidom. Jednoducho dovolíš Bohu, aby v jaskyni, do ktorej si bol vyhnaný, s tebou jednal. Využiješ každý deň naplno na to, aby si Ho spoznal. Lebo Dávid poznal Boha z blízka. Nie len vtedy, keď kraľoval, ale aj vtedy, keď bol obyčajným pastierom, a aj vtedy, keď sa prenasledovaný vlastným svokrom musel ukrývať. V tej krajine, ktorej bol pomazaným kráľom. Tu sa upevňoval v tom, čo si na ňom Boh vážil. Boh o ňom nehovoril ako o najväčšom z kráľov, ale ako o mužovi podľa Božieho srdca. S Dávidovým premeneným srdcom naplníš svoje povolanie v plnosti a staneš sa hnacím motorom pre mnohých okolo teba.

Zomieranie

V jaskyni mnohé z vecí, pre ktoré si zahorel, keď ti Boh o nich hovoril, jednoducho zomrú. Prestaneš ich čakať a snívať o nich. Možno prestaneš veriť, že to bol Boh, kto ti o nich hovoril. Už nebudeš mať silu modliť sa v smelej viere. Bože slovo ti znelo tak dávno a stále sa nič nedeje. Roky utekajú a ty zisťuješ, že nie si tak silný a obdarovaný, ako si si myslel. Vidíš svoje slabosti, vidíš, ako iní okolo teba vstupujú do svojho povolania a ty stále akoby stojíš na mieste, alebo sa hýbeš dopredu len minimálne. Toto je fáza zomierania Úsmev Dala som tam smajlík, pretože fáza zomierania je nádherný čas s Bohom. Čas osobnej hlbokej intimity, kde tvoje ambície a ciele strácajú zmysel. Jediným zmyslom pre tvoj život sa stáva Boh sám. Je to najdôležitejšia časť tvojej prípravy na Božie povolanie.

V tejto fáze nepriateľ nastavil jednu nepríjemnú pascu – horkosť. Bude ti šepkať, že Boh ťa oklamal, že si ťa už nevšíma, bude ti ukazovať na ľudí okolo teba, a bude ich obviňovať z toho, že si kvôli nim nenaplnil svoje povolanie. Budeš vidieť ich chyby, ich nesprávne postoje... Dávida Saul dokonca pripravil o manželku a dal ju inému (1 Sam 25,44)! Aký nádherný priestor pre horkosť a hnev. Hneď za horkosťou priletí samospravodlivosť, aby ťa lákala postaviť sa vo svojej vlastnej sile na miesto, ktoré ti bolo zasľúbené. Ak naletíš, staneš sa Saulom a stratíš plnosť Božieho povolania. Saul napráva ľudí okolo seba, chce ich mať „na svoj obraz“, ale Dávid pozná milosť Božieho srdca. Ukazuje na hriech, nie hriešnika. Prichádza s milosťou. Dáva slobodu byť sám sebou. Aj človeka, ktorý mu spôsobil toľko trápenia mal v úcte aj po jeho smrti (2Sam 1,11-12).

Viera

Dávid sa najskôr naučil poraziť leva a medveďa, potom stál v boji proti Goliášovi. Ako skúsený bojovník sa nakoniec ocitol v boji proti sebe samému. A zvíťazil - keď mal možnosť zabiť Saula, keď ho dokonca jeho spolubojovníci prehovárali, aby tak urobil, nechal ho žiť (1 Sam24 a26).

Dávid vyhral boj o novú vieru – nezobral si to, čo mu Boh dal skôr, kým prišiel jeho čas. Počkal na Neho, kým mu On sám urobí priestor. Nikam sa netlačil, hoci bol v práve. To bola úplne nová viera – veril, že Boh myslel svoje slovo vážne. Aj keď dlhé roky to tak nevyzeralo. Počkal, kým ho Boh postavil na miesta, ktoré pre neho pripravil. Nebojoval o ne, bol spokojný s tým, že má Boha samotného.

Z jaskyne nie je vidieť nebo, do jej zákutí neprenikne svetlo. Je tam zima, nerastie tam tráva, na ktorú si možno pohodlne sadnúť... ale je to miesto, kam prenikne Boží hlas. Boh si tam z Dávida tvaroval nádobu, ktorá udržala Jeho obsah.

Nové vodcovstvo

V čase prenasledovania sa Dávid učil vodcovstvu. Saul hľadá schopných ľudí, bojovníkov, ktorí prinesú slávu jeho vlastnému menu. Dávid sa ujíma skrachovanco. Oni sami ho vyhľadávajú (1 Sam 22,2) Vedie ich k Bohu. Vedie ich do Božej premieňajúcej prítomnosti. Z mnohých, ktorí stáli verne po jeho boku počas rokov prenasledovania, sa stali jeho verní spolubojovníci, aj keď bol kráľom. Viedol ich k zmene, od zatrpknutosti k vernosti, od nezávislosti k poddaniu sa. Bola to hŕstka ľudí, ktorí v živote mnoho nedosiahli - a on z nich urobil armádu.

Vlastníctvo

Saul hľadá, ako naplniť svoje povolanie. Ako zmocnieť a upevniť si svoje postavenie. Krajina a ľud, ktorému vládne sa v jeho očiach stáva jeho majetkom. Pre Dávida je povolaním byť blízko Bohu. V rokoch úteku pred Saulom, na púšti, v jaskyniach, dokonca v krajine Filištínocv bol vo svojom povolaní. Nekraľoval nad krajinou, nevlastnil ju ani ľudí, ktorým vládol. Kdekoľvek sa pohol, bol ozajstným kráľom, aj keď nemal na hlave korunu. A práve preto svoje poslanie naozaj naplnil. Lebo Božie povolanie môže naplniť len Boh a Dávid dovolil Bohu, aby ho bezvýhradne vlastnil. Nepotreboval mať v rukách svoje vlastníctvo, potreboval, aby on sám bol Božím vlastníctvom.

Je mi stále nepochopiteľné to, že Boh túži robiť veci so mnou. Poznám sa. Viem o svojich chybách. Tak, ako ty vieš o svojich. Viem o svojich nedostatkoch, tak ako aj ty vieš o svojich. Moje možnosti sú obmedzené tak, ako sú obmedzené tvoje možnosti. Veľa krát som snívala o mocných Božích skutkoch aj v tejto krajine, modlila som sa s ostatnými za prebudenie, za zmenu v Božom ľude, v našom národe... Dnes viem, ešte viac ako pred tým, že Boh všetky naše modlitby vypočuje. Odpoveď na mnohé z nich sme nikdy nevideli. Z niektorých sme videli malinké kúsočky, oveľa menšie ako bolo to, za čo sme prosili. Ale Boh ani jednu z našich modlitieb nenechal padnúť na zem. Zbiera ich, aby ich jedného dňa vylial na náš národ. A nielen v plnosti toho, čo sme prosili, ale omnoho viac, aj to, čo sme sa prosiť ani snívať ani neodvážili.

Ja som ešte stále v jaskyni Úsmev a strašne túžim vyletieť von a vidieť všetky tie nádherné veci, ktoré pre mňa pripravil. Túžim sa kochať pohľadom na zmenené životy, ktorých sa dotknem. Ale ešte nie je čas. Stále sa to len učím. Je vo mne príliš veľa Saula. Ešte som nezomrela sama sebe. Ešte nemilujem Boha viac ako seba. Ale pomaly sa to mení. Budem „Dávidom“, pretože Boh to urobí.

095

14. 1. 2013

Aký T.V.A.R. máš ty?

Aký T.V.A.R. máš ty?

Tematická séria 4 kázní a pozvanie ku niekoľkotýždňovému zameraniu sa na hľadanie a prehodnocovanie toho, pre aký Boží zámer si tu, akú variáciu typu osobnosti a duchovného obdarovania máš, aký je tvoj životný príbeh a ako vnímaš Božie povolanie…

Aký T.V.A.R. máš Ty?

Boh Ťa stvoril a sformoval jedinečným a úžasným spôsobom tak, aby si mohol radostne pomáhať tomu, že Božie kráľovstvo bude “ako na nebi tak i na zemi” (Mat. 6,10). Máme rozdielne profesie či zamestnania, ale to isté povolanie: každý z nás má používať svoje obdarovanie, schopnosti, záľuby, osobnosť a skúsenosti pri nasledovaní Krista, posilňovaní jeho tela, cirkvi a raste Božieho kráľovstva tu na zemi. Keď používame naše schopnosti pre Božiu slávu a sme Bohu poslušní, lepšie Ho spoznávame a On koná svoje dielo prostredníctvom nás.

Veríme, že sme stvorení na Boží obraz. Tak ako neexistujú dve rovnaké snehové vločky, alebo dva rovnaké listy stromu, tak aj každému z nás Boh dal špecifický tvar. Aký tvar máš ty? Pozývame ťa k tomu objaviť, ako jedinečne si Bohom tvarovaný ty.

T. Prvé, čo určuje tvoj jedinečný tvar je tvoj Tvorca. On je tvojim kompasom a je to na tebe, či dovolíš aby On určil, ktorým smerom sa vyberieš. To kto a kým je pre teba tvoj Boh určuje tvoje rozhodnutia a hodnoty.

V. Tvoj tvar ďalej určuje jedinečná variácia typu osobnosti a duchovných darov. Práve toto je v tvojom batohu, s ktorým kráčaš. Je to tvojou výbavou, je to Kristus žijúci v tebe a pôsobiaci skrze teba.

A. Tvoj tvar veľmi určuje akadémia života. To je mapa celej trasy ktorú máš za sebou. Je to všetko to, čo ťa formovalo do dnešného dňa. Je strategické vedieť kým, čím a ako som formovaný.

R. No a v neposlednom rade je tvoj tvar aj o radosti v Božom povolaní. To je ako palica, o ktorú sa pri chôdzi opieraš. Prináša to do nášho života trvalú a hlbokú radosť keď to objavíme a robíme.

Povzbudzujeme ťa do tohto nádherného dobrodružstva objavovať a prehodnocovať to, pre aký Boží zámer si tu práve ty: Je čas riadiť sa kompasom, vedieť čo máš vo svojom batohu, poznať mapu tvojho života, no a samozrejme uchopiť palicu tvojho povolania.

Pre tento čas ti doporučujeme:

 • Osloviť niekoho blízkeho, komu môžeš dôverovať, aby  ťa osobne viedol v tomto procese tvojho hľadania.
 • Nájsť si zborovú skupinku, na ktorej by si sa o tomto všetkom mohol zdieľať s ďalšími ľuďmi.

Tvoj Tvorca

Kázeň ku tejto téme (13.1.2013, BJB Viera v Bratislave, Samo Lacho) si môžeš stiahnuť TU.

Ešte predtým, než sa zameriame na to, ako jedinečne sme stvorení a aké jedinečné dary, osobnosť, životnú púť a povolanie máme, je dôležité upriamiť našu pozornosť na Boha a na Jeho plány. Keď sme sa totiž rozhodli nasledovať Ježiša, rozhodli sme sa nadradiť Božie zámery s naším životom nad čokoľvek ostatné – dokonca nad svoje vlastné plány, predstavy a  pohodlie. To, že Božie zámery s naším životom sú u kresťanov nadradené nad čokoľvek iné, sa konkrétne prejavuje napr. takto:

1. Vieme, že nič v našom živote nie je zbytočné. Jeden z textov v Písme, ktorý prináša tento veľký obraz, je v Rimanom 8,28. V preklade Message znie takto: „Boh od počiatku vedel, čo robí. Hneď od začiatku sa rozhodol, že životy tých, ktorí ho milujú, bude formovať podobným spôsobom, ako formoval život svojho Syna. Jeho Syn je prvým v rade spomedzi ľudí, ktorí predstavujú obnovené ľudstvo. V ňom je nám predstavený originál a dokonalý prototyp nášho života. Potom, čo sa Boh rozhodol, aké majú byť jeho deti, pokračoval tým, že ich povolal po mene. A keď ich povolal po mene, vytvoril im prístup k sebe samému. A keď ich takto zabezpečil, zostal s nimi až do konca a slávne dokončuje to, čo začal.“

Keď sme sa rozhodli žiť s Bohom, to o čo ide v našom živote je, že Boh nás formuje do podoby svojho Syna – do podoby človeka, ktorý je naplno odovzdaný Jemu, človeka, ktorý je použiteľný v Jeho rukách na čokoľvek, čo si Boh praje. Je zaujímavé, že práve uprostred ťažkostí a prekážok rôzneho typu sa v tomto najviac posúvame dopredu, najviac sme premieňaní a naše vzťahy nadobúdajú hĺbku, akú predtým nemali.

2. Svoju nádej a postoj viery vkladáme v Boha. Preto vo všetkom, čím prechádzame hľadáme tento Boží zámer s nami. Uvedomujeme si, že sme v Božej škole, a že všetko spolu pôsobí na naše dobré. Ak to vieme, tak našim cieľom na prvom mieste nie je vyhnúť sa všetkým problémom a neistotám. Naša viera nie je v istotách na tejto zemi (napr. v hmatateľných veciach ako je vzdelanie, vzťahy, bohatstvo). Vkladáme sa do rúk nášho Boha Otca, ktorý na jednej strane vie o všetkom, čo potrebujeme a stará sa o nás; a na druhej strane s nami jedná ako so synmi, ktorých vychováva a formuje.

3. Modlíme sa ako tí, ktorí sú tu pre Boha. Je rozdiel medzi tým, keď si myslíme, že my sme tu pre Boha alebo Boh je tu pre nás. Ak si myslíme, že Boh je tu pre nás, tak máme svoje plány a pozývame do nich Boha. Ak my sme tu pre Boha, budeme sa omnoho viac modliť a naše modlitby budú mať úplne inú formu: od sústredenosti na nás sa viac budeme zameriavať k sústredenosti na Pána.

Ježiš je pre nás vzorom v tomto pri svojej modlitbe v Getsemanskej záhrade. Aj On sa potreboval modliť, lebo chcel svoju vôľu podriadiť tej Božej a predsa prežíval agóniu – bolo to zúfalo ťažké a bol v tom sám. Je možné, že práve ty si, alebo potrebuješ vojsť do takého zápasu, kedy hľadáš Božiu vôľu.

Tvoja variácia obdarovania a typu osobnosti

Kázeň ku tejto téme (20.1.2013, BJB Viera v Bratislave, Michal Kevický) si môžeš stiahnuť TU.

V deň Letníc bol Svätý Duch daný všetkým veriacim (Sk 2:3-4) a toho istého Ducha aj dnes dostáva každý človek, ktorý uverí v Ježiša Krista (Skutky 2:38; Rimanom 8:9). Zároveň dá Boh pri obrátení každému aspoň jeden duchovný dar (1 Korinťanom 12:7, 11; Efežanom 4:4-7). Tieto dary môžu byť (a často sú) úzko späté s talentami a schopnosťami, ktoré sme mali pred obrátením, nie však nevyhnutne. Prítomnosť duchovného daru v našom živote rozoznáme podľa týchto troch dobrých kontrolných znakov: (1) používanie danej schopnosti nám bude spôsobovať radosť, (2) v používaní tejto schopnosti budeme efektívni a (3) ostatní potvrdia, že Boh nás týmto spôsobom používa.

Neexistuje veriaci, ktorý by mal všetky duchovné dary, ani neexistuje duchovný dar, ktorý by dostal každý veriaci (1 Korinťanom 12:27-31). Rozdielne obdarovania v oblasti duchovných darov pôsobia tak, že veriaci sa navzájom dopĺňajú, aby naplnili Božie zámery prostredníctvom cirkvi (Rimanom 12:4-6, 1 Korinťanom 3:6-9, 12:4-7).

Určite je dôležité poznať svoje duchovné dary – ešte dôležitejšie však je, aby sme boli požehnaním pre druhých. Najvýznamnejším faktorom pri duchovných daroch je totiž láska (1 Korinťanom 12:31-13:13; Matúš 22:39-40) a práca Ducha Svätého, ktorý pôsobí v nás tak, že celý náš život sa stáva darom druhým ľuďom.

Aj keď duchovné obdarovanie je od Boha, pôsobí skrze nás – ľudí. Tento poklad máme v hlinených nádobách. Z tohto dôvodu je dobré vidieť naše obdarovanie v spojitosti s typom našej osobnosti. Takže rovnako ako poznať svoje obdarovanie je dôležité poznať aj sám seba. Naša osobnosť určuje špecifický spôsob našej služby ľuďom a uplatňovanie duchovných darov.

Doporučujeme ti:

 • Použiť materiál Jedinečný Ty, (pre stiahnutie klikni na názov) ktorý bol vytvorený práve ako pomôcka porozumieť svojmu obdarovaniu a tiež našej vnútornej motivácii. Vyplnením „dotazníka duchovných darov“ a dotazníka „Jedinečný Ty“ získaš: (1) Tvoj graf duchovných darov; (2) graf tvojho modelu prirodzeného správania sa; (3) pohľad na tvoju kombináciu osobnosti a hlavného duchovného daru.

Na tento materiál je copyright. Zaplatiť zaň (cca 15-20€) môžete jeho vlastníkovi cez jeho webové stránky TU. Originál materiálu je TU.

 • Osloviť niekoho blízkeho, komu môžeš dôverovať, aby  ťa osobne viedol v hlbšom porozumení výsledkov týchto dotazníkov. Zrejme odhalia niečo oveľa hlbšie a ak s tým budeš chcieť niečo prakticky urobiť, budeš potrebovať pomoc niekoho blízkeho.
 • Zdieľať tvoje výsledky aj na tvojej domácej skupinke a s ľuďmi, ktorí ťa bližšie poznajú a môžu ti pomôcť jednak s ich spätnou väzbou a jednak s pomocou vo výzvach, ktorým s tvojim typom osobnosti čelíš.
 • ďalšie vyučovanie na túto tému:

8

 

Tvoja akadémia života

Kázeň ku tejto téme (27.1.2013, BJB Viera v Bratislave, Tomáš Kriška) si môžeš stiahnuť TU.

Rozmýšľal si niekedy o Bohu ako o autorovi tvojho príbehu? Životný príbeh ti môže pomôcť jasnejšie a hlbšie pouvažovať nad otázkou: „Boh je autorom môjho životného príbehu. Ako ho teda doteraz napísal?" Tvoj životný príbeh ti taktiež pomôže pochopiť, že vo všetkom, čo sa v tvojom živote stalo, bol Boh prítomný.

Najľahšie viditeľné je Božie autorstvo vo formujúcich sa vzťahoch a skúsenostiach tvojho života. Tieto vzťahy a skúsenosti sú tie, ktoré Boh použil v tvojom živote ako nástroj nášho obrusovania a tvarovania.

Ešte pred tým než sme si boli vedomí Božej prítomnosti v našich životoch, Boh nám posielal ľudí a udalosti, ktoré nás mali k Nemu pritiahnuť. Našou tendenciou je myslieť si, že Boh sa stáva autorom nášho života až potom, ako sa staneme kresťanmi. Životný príbeh je však založený na princípe, že nič v našom živote sa neuskutoční bez jeho vplyvu. Biblia nám dokonca hovorí, že Boh napísal prvú kapitolu nášho príbehu v deň nášho počatia (Žalm 139).

Takže, Boh je autorom, ale zároveň nám dovoľuje nasmerovať náš život prostredníctvom rozhodnutí, ktoré robíme. Každý z nás je prirodzene zvádzaný žiť nezávisle od Boha. Pochopenie tohto boja, ktorý sa v našom vnútri odohráva, je zložité a predsa tak dôležité.

Pozývame ťa teraz odhaliť kým, čím a ako si bol ovplyvnený v tvojom živote. Zrejme ti to zaberie viacej času, premýšľania a modlitieb. Nenechaj sa tým však odradiť. Tvoje úsilie identifikovať Božie autorstvo v tvojom živote prinesie nádherné ovocie a pravdepodobne veľa uzdravenia a oslobodenia.

Doporučujeme ti:

 • Použiť materiál Životný príbeh, (pre stiahnutie klikni na názov)  ktorý ťa prakticky povedie krokmi (str.6-9) odhaľovania a vyhodnocovania tvojho životného príbehu.
 • Osloviť niekoho blízkeho, komu môžeš dôverovať, s prosbou, aby  si vypočul tvoj životný príbeh a tvoje pozorovania a pomohol ti v prípade potreby jednať s objavenými skutočnosťami.
 • Zdieľať tie hlavné pozorovania Božieho autorstva tvojho životného príbehu aj na tvojej domácej skupinke.

 

Tvoja radosť služby

Kázeň ku tejto téme (3.2.2013, BJB Viera v Bratislave, Michal Kevický) si môžeš stiahnuť TU.

Doteraz si skúmal, čo to znamená, že Boh ťa stvoril a je autorom tvojho životného príbehu. Tiež si zrejme objavoval to ako jedinečne ťa Boh obdaroval a aký špecifický je tvoj model prirodzeného správania sa, tvoj typ osobnosti...

Ďalšou skutočnosťou, ktorá určuje tvoj tvar je skutočnosť, že si tu pre konkrétne povolanie a skutky, ktoré pre teba Boh pripravil. Nie si tu sám pre seba. Výraznou potrebou každého človeka je byť tu pre niekoho, niekomu slúžiť, niečo hodnotné robiť, niečo užitočné dosiahnuť, bojovať za niečo, za čo sa oplatí bojovať, skrátka byť potrebný.

Boh ťa takto povoláva a vyjadruje aj tebe, že ťa potrebuje. Takto ťa povoláva do osobného vzťahu s Ním. Zároveň ti vyjadruje že ťa potrebuje v službe jeho milovaným. Jeho láska je vyliata v tvojom srdci a vytvára priam silnú túžbu vstúpiť do skutkov lásky a služby.

Niekto takto veľmi prirodzene slúži iným pohostinstvom; niekto povzbudením; niekto praktickou diakonskou službou; niekto podporou a dávaním; niekto zase príhovornou modlitbou. Niekto zase prežije veľmi silne povolanie ísť na misiu a slúžiť ľuďom v inej kultúre. Je mnoho rôznych služieb a mnoho Božích spôsobov, ako nás povoláva. Zväčša je to však spojené s našim srdcom, záujmom, záľubou, vášňou...

Keď hovoríme o tom, čo druhí milujú, čo robia s naozajstným zanietením, niekedy povieme, že “má naozaj srdce pre túto službu / vekovú skupinu”. Tak, ako má každý iné obdarovania, tak má každý aj iné záujmy a záľuby. Niektorí “majú srdce” pre futbal, iní pre poéziu, ďalší pre misiu, iní pre mladých a tak ďalej.

To, čo ti môže pomôcť objaviť tvoje povolanie sú napr. tieto otázky:

 • Ako a čím všetkým by si doplnil túto vetu: „Veľmi rád (robím): .........“
 • S akou vekovou skupinou alebo typom ľudí najradšej pracuješ?
 • Aká služba, problémy alebo prípadné potreby v cirkvi tebou najviac hýbu?
 • Je nejaká služba alebo poslanie, nad ktorou stále premýšľaš, ktorá ti neustále chodí po rozume?

Doporučujeme ti:

 • Použiť materiál Jedinečný ty, (pre stiahnutie klikni na názov)  kde na stranách 37-42 nájdeš prehľad príležitostí zapojiť sa do služby vzhľadom na tvoje obdarovanie, a na str. 49 je ďalší zoznam príležitostí pre službu. Ak “máte srdce” pre niektorú z nich, môžete si ju označiť a hľadať aj konkrétnu možnosť do niečoho takého sa zapojiť.

Na tento materiál je copyright. Zaplatiť zaň (cca 15-20€) môžete jeho vlastníkovi cez jeho webové stránky TU. Originál materiálu je TU.

 • Použiť zborový materiál Trh služieb, (pre stiahnutie klikni na názov) ktorý bol vytvorený práve za účelom zmapovania rozmanitých potrieb pre službu v našom zbore.

12. 1. 2013

ŠTYRI BODKY (fotka a báseň)

g Batch Pict1010cb

foto Martin Tomečko

. . . .

Štyri bodky

jedna za druhou

ako tvoja dokonalosť

videl si ma

tam

tu

a všade

som bezchybná aj bezmocná

melancholická a sivá

pojašená aj nemožná

nafúkaná a

možno ešte živá

potápam sa

v hustých slzách

vykŕmených hriechom

čo po mne šliape

svojím pohŕdaním

chceš ma ešte?

po dlaniach mi stekajú

kvapky

          krv a pot

                         pot a voda

                 voda

                 a

                 krv

donekonečna

možno ešte

kúsok ďalej

v sile krídiel

ktoré si mi dal

cítim Tvoj dych

je ako para

hreje ma

aj vonia

akoby som bola

konečne doma

HARMÓNIA (fotka a báseň)

426konecna verziafoto Martin Tomečko

Harmónia

Prikrytá smaragdovými lupienkami

otrhanými

z nebeských ruží

sa pokúšam snívať

iste už tisíci krát

Kade si chodil a kde si bol

Kade si ma viedol a kde som

Dýchol si na viečka

zastreté

vyblednuté

a fádne

akoby maliarovi došla všetka farba

aj nápad

aj zmysel pre harmóniu

rozpadnutá

zasypaná čerstvým

dažďom

začínam

(len veľmi možno)

chápať

kríž

krv

aj obeť

3. 1. 2013

Útok na vzťahy a spoluprácu.

Útok na vzťahy a spoluprácu.

Už dlhšiu dobu vnímam varovanie od Pána, že prechádzame útokom na naše vzťahy a spoluprácu. A keďže verím, že to nie je len bojom nášho zboru Viera, ale v posledných rokoch som tento boj videl na mnohých miestach po Slovensku, rozhodol som sa, že aspoň tie posledné prorocké usmernenia v tejto veci aj uverejním.

Prosím rozsudzujme to a o to horlivejšie usilujme o čistotu našich sŕdc a o lásku medzi nami. Verím, že aj zápasy a zmätky uprostred týchto útokov v konečnom dôsledku prinesú milujúcim Boha mnohý úžitok a dokázanie sa v láske.

Moja skúsenosť

Bolo to 5.11.2012 v pondelok ráno, kedy som si otvoril tento text:

Lukáš 22:24  Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. 25  On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. 26  Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci. 27  Lebo kto je väčší: ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži, 28  vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. 29  Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, 30  aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov izraelských. 31  Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32  ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.

Potom ako som sa modlil, som vnímal, ako mi Pán hovorí, že sme pod útokom na naše vzťahy a vzájomnú dôveru. Prijal som napomenutie, že si máme dávať pozor na naše postoje, na to, čo si myslíme o tých druhých a čo o nich hovoríme. Tiež si potrebujeme dať pozor na naše motívy a zámery, že či sú naozaj Pánovými. Zvlášť som vnímal nebezpečenstvo porovnávania sa s druhými, súťaživosť a videnie chýb...

Toto som sa snažil aj zdieľať pri rôznych príležitostiach a veľa som sa za to modlil. Zvlášť keď som videl situáciu za situáciou, ktoré naozaj boli nepríjemným dôkazom duchovného boja práve v tejto oblasti.

Zaujímavý email

V ten deň som dostal zaujímavý email, v ktorom bolo opísané veľmi podobné vnímanie situácie niekým iným:

Včera keď som sa poobede modlila... videla som, akoby to bola taká pasca - tieto nedorozumenia, stresy, nestíhanie, komunikácia... Aj som mala chuť vám napísať, že problém je inde, aj keď si uvedomujem, že je aj praktický. Ale akoby medzi dielikmi "skladačky" boli medzery, z ktorých sa diabol náramne vytešuje, lebo sa mu darí vyvolať dojem, že jeden druhému nevychádza dosť v ústrety, a že problémy sú tam, kde to riadne zraňuje... Ale to je len taká pasca, aby sa mnohí cítili zle a aby bola zdanlivá omnoho väčšia nedôvera a nejednota než v skutočnosti je. Strašne som mala chuť modliť sa s vami všetkými, akoby Boh nám chcel povedať, že je s nami, s každým zvlášť, ale hlavne spolu medzi nami, vami... a chce tam byť a dať pokoj a svetlo a pravdu, cestu... Ale možno to preháňam a je to inak, než to ja cítim, tak som preto nič nenapísala...

Je zaujímavé ako rôzni ľudia opisujú tento zápas a v tom emaili je naozaj autentický opis ako sa cíti niekto, kto úprimne hľadá Boha a pri tom je uprostred virvaru duchovného boja.

Uverejňujem aj toto nasledovné zdieľanie Juraja, ktoré prijal 30.12.2012.

Prosím, rozsudzujme to a buďme bdelí, aby sme obstáli v tomto dôležitom zápase o čistotu našich sŕdc, o jednotu a lásku medzi nami. Už dlhšie vnímam, že práve naše vzájomné vzťahy, láska, spolupráca – naše vydanie sa jeden druhému – sú podmienkou toho, či budeme, alebo nebudeme Bohom podľa Jeho zámeru použiteľní.

Drahokam v Pánovej korune.

Na vysvetlenie chcem povedať, že to bolo počas mojej chvíľky, keď som Pánovi vyznával svoj hriech a dostal odpustenie. Okrem osobného zjavenia, ktorým ma neskutočne posilnil, mi zrazu "na dôvažok" Pán začal dávať takéto čosi na myseľ. Nebolo to v kontexte modlitby za zbor, vôbec som to nečakal, len som jasne vnímal, akoby ma Duch "osvecoval" - otváral mi oči mysle/srdca  a hovoril priamo do môjho srdca.

Najskôr som videl obraz Krista Kráľa. Mal vysokú zlatú korunu. Bol to majestátny Kráľ všetkých kráľov, nepochybná najvyššia autorita. Videl som ale len lem tej koruny, ktorú mal na hlave. Mal na nej drahokam, vyzeral ako smaragd.  Vybral ho z nej - vzal si ho do rúk a vnímal som, že mi hovorí: TOTO JE ZBOR VIERA.

Pán Ježiš Kristus vybral vzácny drahokam z jeho koruny a nechal ho prejsť SKÚŠKAMI OHŇA. Ten drahokam je zbor Viera a ten OHEŇ ma vyskúšať LÁSKU, ktorá je medzi Jeho ľudom.

Pán mi povedal: túto lásku preskúšam (ja verím, že to bude v nastávajúcom roku) prostredníctvom DUCHA KRITIKY a DUCHA NEDOROZUMENIA / NEPOROZUMENIA. Budeme / sme pokúšaní kritizovať druhých za to, že nerobia to, čo si myslíme, že by mali. Alebo za to, že to, čo robia, robia iným spôsobom ako si to predstavujeme my sami. Skratka druhí nie sú / nebudú podľa našich predstáv. Pán mi povedal: vložil som do toho zboru diverzitu / rôznorodosť / rozmanitosť (ľudí z rôznych prostredí, s rozdielnym zázemím, príbehom) - a urobil som to NASCHVÁL. Sleduje to MÔJ ZÁMER. Chcem zjaviť SVOJU LÁSKU uprostred tejto rôznosti - lásku, ktorá zbúrala priehradný múr nepriateľstva, ktorá zbúrala bariéry naprieč kultúrami, naprieč sociálnymi rozdielmi, ktorá urobila priateľov z tých, čo boli kedysi nepriateľmi.  Tato láska zbúrala bariéry, ktoré oddeľovali nás/vás. Nestavajte znovu tieto bariéry! Duch kritiky (kritizovania) a nedorozumenia sa budú snažiť presne o toto - aby jedných od druhých oddelili, odlúčili a aby priniesli HORKOSŤ a hádky tam, kde kedysi bola dôvera a jednota (vzájomná sloboda).

Toto je skúška, ktorá má vyskúšať vašu lásku a vaše vzťahy. Jej cieľom je, aby VZRÁSTLA láska medzi Vami, aby bola dokonca ešte väčšia láska medzi vami ako je teraz, pretože vy ste URČENÍ na to, aby ste OKÚSILI MOJU LÁSKU a boli vôňou/chuťou MOJEJ LÁSKY svetu. Ja som si vás vybral, zbor Viera, aby ste boli chuťou/vôňou lásky, ktorú nemožno vypôsobiť v ľudskom srdci nijako inak iba Mojím Duchom a skúškou spoločenstva. VY ZVÍŤAZÍTE, pretože Ja som už zvíťazil.

Vnímal som "sedem Duchov Božích", akoby plných očí, ktoré sa pozerali - preskúmavali srdce každého jedného v zbore. (Veľmi zvláštny vnem, akoby mi Boh nasadil na moje srdce svoje oči, ktoré pozerajú priamo do vnútra srdca, do hĺbky, ktoré "prenikajú závojom skutočnosti až k najtajnejším motívom, podstate, vnútru").  Pán mi povedal: Vidím rôznosť a vidím tu pestrosť a rozmanitosť, ktorá je medzi vami. Ja starostlivo zvažujem každú sebemenšiu myšlienku, každý motív vášho srdca a LEN JA DOKÁŽEM vidieť toto všetko v správnom svetle / správne a spravodlivo posúdiť vaše srdce a vaše cesty. Vy to nedokážete a preto by ste NEMALI SÚDIŤ / POSUDZOVAŤ jeden druhého. Nechajte MŇA súdiť/posudzovať Vás. (Nechajte súdy medzi vami na MŇA). Nesúďte jedni druhých a pozor na brvno vo vašom oku, cez ktoré hľadíte / posudzujete toho druhého. Vy ste takí rôzni, ste tak rozmanití, každý má tak jedinečné srdce, že ak budete hľadieť len jeden na druhého - na to, čo robíte, ako rozmýšľate, ako rozprávate - veľmi skoro sa ocitnete na ceste kritizovania a neporozumenia. Hľaďte miesto toho NA MŇA! Váš pohľad nech je pevne upretý na mňa. Hľa, ja robím NOVÚ VEC a nemáte šancu jej porozumieť / ju rozpoznať, ak sa budete pozerať na ľudí - musíte sa pozrieť na Mňa a potom ju uvidíte.

Keď sa zhromažďujete, hľaďte na Mňa samotného a rozhodnite sa, že nebudete vznášať svoje súdenie, posudzovanie (hoci aj dobre mienené), ani obviňovania voči svojim bratom. Majte sa na pozore - Žalobca bratov je stále aktívny. On by vás strašne rád rozdelil / oddelil jeden od druhého, ak by som JA nedával na vás pozor (ak by som nad vami nebdel JA sám).

Budú to skúšky lásky a dôvery medzi vami, ale vy zvíťazíte, pretože Ja som už zvíťazil.  Ja preskúšam aj vašu vieru - a Ja chcem povzbudiť a vybudovať vašu vieru. Vieru nie vo veci, ktoré sa vidia, ale vo veci NEVIDITEĽNÉ. Preto uprite svoj zrak pevne na Mňa. Zakotvite svoje srdce vo Mne a hľadajte jednotu a bratstvo medzi sebou.

Neuctievajte / nepremýšľajte nad DIELOM, ktoré Ja konám vo vás / prostredníctvom vás / uprostred vás, ale uctievajte a premýšľajte len nado Mnou samým. Pozor - upretím zraku na DIELO namiesto na PÁNA diela sa opäť dostanete na cestu súdenia a posudzovania druhých.

Potom som videl, ako Kráľ Ježiš po prepálení ohňom znovu tento drahokam zasadil do svojej koruny a zrazu som si uvedomil - On ho CELÝ ČAS držal vo svojich rukách! Haleluja! On nás "nevydal ohňu", ale držal nás uprostred tohto ohňa.

Keď som tieto myšlienky a obrazy zachytával, prišli mi na um ďalšie "zjavenia" alebo pripomenutia z Jeho slova: viera, nadej, láska - ale najväčšia z nich je láska. Nie je napísané: poznajú ich podľa viery, ale budú ich poznať podľa lásky, ktorá bude medzi nimi. Čiže láska je tá prvá a najdôležitejšia. Dajte si ju pred svoje oči ako vzácny cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.

Naučte sa vážiť si jeden druhého v láske. Choďte druhú míľu, odplácajte dobrým za zlé. Učte sa odo Mňa a Ja vás naplním svojou láskou.

Chcem, aby tato Moja LÁSKA bola zjavená medzi vami.

Veľmi nedokonalé zachytenie toho, čo som vnímal, že mi Pán hovoril. Najskôr mi niečo ukázal a hovoril priamo do môjho srdca. Potom, keď som sa tie myšlienky snažil zachytiť, začal ich rozvíjať a išlo to akoby trošku iným smerom než to prvé zjavenie. Ale podstata bola LÁSKA medzi nami a to, že Boh dáva na ňu absolútne celý maximálny dôraz a že nás vyslovene chce upozorniť na dvoch konkrétnych duchov - KRITIKA a NEDOROZUMENIE.

Veľmi mi to rezonovalo so slovami Grahama Coocka, ktoré mi Michal dnes pripomenul - aby sme sa vydali jeden druhému, aby bola LÁSKA medzi nami. Skúmal som a hĺbal aj nad tým, prečo Pán chce testovať práve lásku, keďže láskyplné vzťahy sú oblasťou duchovného života zboru, v ktorej dosahujeme dlhoročne vysoké skóre. Ale vo svetle všetkého, čo mi Boh hovoril o láske, som to pochopil: láska skutočne je to najdôležitejšie.

Na základe toho, čo som vnímal od Ducha Svätého mam veľmi silné tušenie, takmer presvedčenie, že tento rok porastie DIVERZITA, rozmanitosť medzi nami. Že Pán nám do nášho stredu dá ľudí z úplne nových prostredí... úplne iných ľudí... niečo ako "cudzincov"...

Zároveň viem, že na konci toho celého procesu bude láska, ktorá bude tak silná, že Boh bude môcť urobiť ČOKOĽVEK cez nás, absolútne čokoľvek, bez hraníc.

Záver

Ako som spomínal na začiatku - aj keď tieto varovania vnímame pre náš zbor – myslím, že nie sú len pre nás. Ak podobným bojom čelíte, alebo budete čeliť v tomto roku, nech sú pre vás povzbudením. Je nádherné rozumieť tomu, že aj uprostred bojov a prepaľovania sme v Pánovej ruke. My bojujeme Boží boj a vieme, že On je víťaz.

Perspektíva pre rok 2013

nahlad2Perspektíva pre rok 2013

Úvod

Na úvod chcem znovu zdôrazniť, že to čo robíme a čím prechádzame je zároveň aj Pánovou školou, prípravou na to, k čomu sme ešte povolaní, a čo chce Pán robiť. Takže aj po rokoch 2011 a 2012: Naša príprava pokračuje. A to ako ňou prechádzame bude určovať mieru toho, ako si nás Boh bude môcť použiť v Jeho žatve. Je to príprava nevesty pre svojho Ženícha – príprava na stretnutie s Ním. Je to však aj príprava na žatvu. A to je čas, kedy Boh bude vylievať svojho Ducha v posledných dňoch na každé telo a kedy bude Jeho kráľovstvo zjavované v Jeho moci a sláve. Pán túži vzbudiť novú vlnu prebudenia – neporovnateľne väčšiu ako bola tá, ktorú sme zakúsili v našej krajine na začiatku 90-tych rokov.

Rok 2013

Ako som dnes ráno (1.1.2013) vyvyšoval nášho Otca nad týmto rokom, uvedomoval som si skutočnosť, že On je večný a všemohúci Boh. A teda aj tento rok je celý svet držaný Ním. Nie je nič čo by vymyslel diabol, alebo ľudia, nad čím by Boh nebol triumfálne vyvýšený. Zároveň som si uvedomoval, že my – ako Jeho deti – doslova „dietky svetla“– máme svoje bezpečie v Ňom a nie sme prikvačení žiadnou tmou. Nemusíme žiť v strachu a v neistote. Ani v dôsledku evidentných úkazov posledných dní. Doslova som ďakoval Bohu že nie sme dietkami tmy, ale deťmi svetla. Máme výsadu spoznávať Ho, byť Ním vedení, zakúšať život v Jeho povolaní. Zvlášť som vyznával tieto tri skutočnosti: 1. Máme svetlo – máme výsadu zakúšať Božie vedenie; 2. Sme svetlom – ako žijeme s Bohom, tak je na nás zjavený Jeho život a On sám ľuďom okolo nás; 3. Môžeme zostávať vo svetle – v spoločenstve svetla s Pánom a medzi sebou navzájom. Bolo to vlastne také uctievanie „Boha svetla“ a ďakovanie za možnosť žiť v Jeho svetle.

Potom som si otvoril náhodne Písmo ako to v poslednej dobe robievam. Vôbec netvrdím, že toto je spôsob ako prijímať Božie vedenie. Proste si takto ráno otváram Písmo. Bez očakávania nejakej odpovede od Pána. Jednoducho čakám, že čo mi chce Pán povedať. A naozaj veľmi často zakúšam ako ku mne Boh hovorí. A toto ráno som si otvoril Písmo a začal čítať na tomto mieste:

1 Tesalonickým 5:1  Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, 2  lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. 3  Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú. 4  Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5  Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. 6  Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi. 7  Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci opíjajú. 8  Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie. 9  Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, 10  ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. 11  Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.

Samozrejme, hneď som spozornel, lebo mi bolo jasné, že Pán ku mne hovoril už aj prostredníctvom mojich vlastných modlitieb a chvály, a že teraz mi to potvrdzuje. Zároveň som vedel, že je to dôležité pre nás (a na prvom mieste pre mňa) práve tento rok. Nuž a vyrozumel som pre tento rok nasledovné:

Sme synovia svetla a dňa.

Sme synovia svetla a dňa. Nepokúšame sa o to, nehráme sa na to, nepredstierame to... Sme synovia svetla. A teda nie sme obeťami temnoty tohto sveta. My máme svetlo: Máme Božie slovo – zakúšame ako ku nám hovorí (Ž 119,106); Pán v nás je tým svetlom (J 8,12) – zakúšame Jeho prítomnosť a teda aj Jeho zmocnenie (Fil 4,13). Je to On v nás a my v Ňom (1J 4,13). To svetlo svieti v tme a tma ho nepohltí (J 1,5)!

Bdejme!

Bdejme! Toto je spôsob ako zostávať vo svetle. Je čas zbaviť sa všetkého, čo nás uspáva; na čom máme tendenciu byť závislí (Žid 12,1); čo nás opíja, omamuje (G 3,1)... Verím, že práve život modlitby nás udržuje bdelými (L 21,34-36). Tento rok je pre nás naozaj výzvou naučiť sa pravidelne a veľmi naliehavo modliť (1Tes 5,17). A možno by aj bolo dobré keby sme mu pracovne dali meno „škola modlitby“.

Znovu sa vraciam k postoju chudobných duchom: Ich koreň je totiž v modlitebnej komôrke. Takýto chudobní duchom budú vytrvalou a mocnou modlitebnou armádou. Takýchto chudobných duchom bude môcť pozdvihnúť aj do vodcovstva. Tieto vyučovania nájdete v závere.

Viera a láska

Viera a láska sa proste musia stať našou povinnou výbavou – niečím, čo máme na sebe vždy. Vierou a láskou potrebujeme cítiť, reagovať, hovoriť... Verím, že to je život v spoločenstve svetla:

1. S Pánom: Viera je z počutia Pána (R 10,17). Ak Ho máme naozaj počuť, potrebujeme zostávať naozaj v spoločenstve s Ním. Naše srdce voči Nemu musí byť vo svetle. Úplne otvorené a úprimné (Iz 66,2). Verím, že tento rok 2013 je o návrate ku prvej láske (Zj 2,4-5), kedy Pán klope na naše srdcia (Zj 3,20) s túžbou po osobnom spoločenstve s každým z Jeho detí. Znovu preto upriamujem našu pozornosť na podobenstvo o 10-tich pannách, ktoré je o Božom kráľovstve v posledných dňoch, kedy budeme vidieť Pána ako Ženícha, v ústrety ktorého vykročíme. Vyučovania o tom nájdete v závere.

2. V spoločenstve veriacich: Potrebujeme sa naučiť milovať sa navzájom a žiť vo svetle – v láske a v pravde – voči našim bratom a sestrám (1J 1,7). Bez jednoty Ducha medzi nami (Ef 4,3) ako rozdelený dom neobstojíme (Mt 12,25). Verím, že práve teraz sme v tomto Pánom skúšaní a pripravovaní. Na začiatku novembra 2012 som vnímal ako ma Pán varuje pred týmto útokom a odvtedy si to jednak aj citeľne uvedomujem, ale identické varovanie prijali aj ďalší ľudia. Viac o tom napr. TU. Prejavuje sa to práve útokom na naše vzťahy, spoluprácu, vzájomnú dôveru. Čelíme pokušeniu porovnávať sa s inými, súťažiť, vidieť ich chyby, súdiť... Zdá sa akoby sme v tomto zlyhávali. Zdá sa, že znovu a znovu zakúšame bolestné rozdelenia a zranenia. Zdá sa, že sa nepriateľovi darí nás udržať rozdelených. Je to však len zdanie. Bez týchto bolestných výziev by sme neporástli v skutočnej láske, odpustení, jednote a spolupráci. Uprostred zmätku mnohého rozdelenia povstáva skutočne jednotná a milujúca cirkev.

Orientácia na nebo

Našou najsamozrejmejšou identitou kresťanov je, že vieme, že aj keď žijeme na tomto svete, nie sme z tohto sveta (J 15,19; 17,14-16). My hľadáme ono budúce lepšie miesto (Žid 11,10.13-16.). Našim skutočným domovom je nebo (J 14,1-3). Tam mierime. Pre to miesto sa pripravujeme. Prilba nádeje na spasenie chráni našu myseľ sústredenú na Pána a na nebo (Kol 3,1-2). Takto sme premieňaní Ním (2K 3,18) a nežijeme – nemyslíme – ako ľudia vo svete (R 12,2). Žijeme pre Pána (2K 5,14-15). Máme Jeho hodnoty. Veď ako by sme ešte mohli žiť na tomto svete pre tento svet, keď sme už prijali Božiu milosť, spoznali Božiu lásku a zakúsili Božie povolanie?! Verím, že toto je čas, kedy Pán zobúdza kresťanov, ktorí žijú svetsky a pre hodnoty sveta. Zrejme aj toto je jeden z dôvodov prečo Pán trasie svetskými istotami: aby nespasení začali hľadať skutočné istoty v Božom spasení a aby spasení striasli zo seba závislosť na pozemských istotách. V tomto trasení bude viac a viac evidentné kto má a kto nemá svoju istotu a pokoj v Bohu samom. Je to obrovská príležitosť priniesť svetlo do temnoty.

Verím, že orientácia na nebo súvisí aj s videním tohto sveta ako obrovskej žatvy (Mt 9,36-38). Žijeme pre záchranu ľudí a nie pre seba samých. Zhromažďujeme si poklady v nebi (Mt 6,19-21). A tými pokladmi sú predovšetkým spasení a Božou milosťou premenení ľudia. Práve z obrátenia hriešnikov, zo spasenia každého človeka je v nebi obrovská radosť (L 15,7).

Preto stále viac bude v cirkvi nie len reč o učeníctve a evanjelizácii, ale budeme prirodzene žiť evanjelizáciou a učeníctvom. Bude to vanutím Jeho Ducha. Zrazu z mnohých unavených a frustrovaných kresťanov z vyučovania a snahy o učeníctvo a evanjelizáciu povstanú horúci evanjelisti a otcovia a matky, ktorí objavia jedinečné spôsoby ako odovzdávať to, čo im Boh zveril. Verím, že všetky naše súčasné teórie ako by sme to mali robiť budú biedne v porovnaní s tým, ako nás Duch svätý bude viesť. Doslova vynájdeme úplne jedinečné a nové spôsoby evanjelizácie a učeníctva. A ten čas je už tu. Polia na Slovensku sa už belejú a mnohí do tejto žatvy už vstúpili. Tento rok to môže byť aj „tvoja jazda“ v Duchu Svätom.

Záver

V závere upriamujem vašu pozornosť na niektoré vyučovania, ktoré súvisia s týmto všetkým:

Podobenstvo o 10 pannách

Chudobní duchom modlitba

Jeremiáš

Modlím sa, aby sme mali nášho Pána ustavične pred sebou. Ak On sám bude našim pokladom a odmenou, potom iste vykúpime každý čas tohto roku tým najsprávnejším spôsobom.