7. 4. 2013

Náboženstvo verzus zbožnosť.

Náboženstvo verzus zbožnosť.

Kázeň (17.3.2013 v KS Praha v regióne Západ) v MP3 je možné stiahnuť TU 

Vyučovanie (22.8.2012 príprava modlitebníkov – kresťanský festival UNITED vo Vsetíne) v MP3 je možné stiahnuť TU

Kázeň (16.8.2012 na zborovom tábore zboru Viera BJB) v MP3 je možné stiahnuť TU

Náboženstvo verzus zbožnosť. from Michal Kevický on Vimeo.

Saul predstavuje aj nás: kresťanov, ktorí sa snažíme pre Pána pracovať, ale bez Neho, bez osobnej transformujúcej skúsenosti a vzťahu s Ním. Pracujeme pre Pána z vlastných síl, podľa vlastných presvedčení a z vlastných ambícií.
Toto je hrozné zistenie! Snáď by som tomu ani neuveril, že je to vôbec možné, keby ma Pán v istých momentoch mojej služby nezastavil podobne ako Saula. Jeho svetlo vtedy nebolo príjemné. Predsa však to bolo to najmilostivejšie, čo som mohol v Pánovej prítomnosti zakúsiť: tendenciu môjho srdca od Neho utekať, využívať Ho pre svoje ciele a ambície.
Myslím, že toto je aj dnes jedno z našich veľkých úskalí: "kvas náboženstva".

V roku 2011 mi Pán kládol na srdce postoj chudobných duchom. Verím, že chudoba duchom je dôležitou súčasťou našej prípravy na žatvu. Toto vyučovanie vzniklo v tomto roku z modlitieb a volania po chudobe duchom. Zvlášť z volania po vodcovstve chudobných duchom. Prosím takto to aj prijmite ako môj modlitebný výkrik. A možno to všetko už aj je viac menej vo vašom srdci, alebo práve teraz sa to stane aj vašou modlitbou…

Vyučovania na tému Chudobní duchom:

5. 4. 2013

Veľký piatok. Prečo Ježiš trpel a zomrel?

Veľký piatok. Prečo Ježiš trpel a zomrel?

Kázeň (29.3.2013 na spoločnom zhromaždení zborov v Bratislave) v MP3 je možné stiahnuť TU 

Pre každého z nás je kľúčové poznať tú správnu odpoveď na túto otázku.

Povzbudzujem ťa k jej hľadaniu.

Nový obrázok (25)

K tejto téme pozri tiež:

2. 4. 2013

Tanec “Duša bez sĺz”

Tanec “Duša bez sĺz”

Tanec Dusa bez slz from Michal Kevický on Vimeo.

Zo stretnutie (ne)umelcov

Zo stretnutie (ne)umelcov
(ne)umelci
V tejto časti nášho blogu ste sa doteraz mohli stretnúť s trošičkou toho, čo mi dal na srdce Boh v oblasti umenia. Už roky snívam o novom druhu tanca, výtvarného umenia, fotografie, divadla, muzikálu, poézie a prózy, hudby, módy či filmu... Boh toho veľa v tejto oblasti na Slovensku aj vo svete už urobil. S vďakou pozerám na generácie pred nami a ten kus cesty, ktorý oni prešli. Zároveň s túžbou pozerám ďalej, kam nás Pán Ježiš volá - znovu a znovu vpred a vyššie, hlbšie a širšie zároveň. Lebo Jeho kreativita nepozná hranice. Cítim sa, akoby som smela ochutnať malilinké zrniečko Jeho tvorivosti a bola pozvaná dať si riadny krajec. Ale nechcem to robiť sama J
Mnoho ľudí z môjho najbližšieho okolia, spája túžba po tom, aby umenie bolo sväté, čisté a plné moci Božieho slova a kvalitné, čo sa prevedenia týka, zároveň. Aby Božie posolstvo znelo do cirkvi ako aj do sveta v rozmanitých formách. Preto sme v našom zbore začali so „stretnutiami pre (ne)umelcov“. Ako samotný názov napovedá, pozvaný je každý – bez ohľadu na vek - ten, ktorý už má veľa skúseností s umením a službou v tejto oblasti, aj ten, ktorý ešte nikdy nič vlastne neurobil, nenapísal... len to chce skúsiť. Túžime, aby ľudia s povolaním do umenia mali v našom zbore priestor, kde sa môžu navzájom od seba učiť, pomáhať si a povzbudzovať sa. Zakúsiť úplne iný druh pomazania, ktoré môže prísť len, keď budeme robiť veci spolu. Lebo, kde bratia spolu bývajú, tam tečie Pánov olej, kde sa dvaja alebo traja stretnú v Jeho mene, tam je aj On medzi nimi.
Prvé takéto stretnutie bolo v nedeľu 3.2. V nasledujúcej prezentácii môžete ochutnať niečo z toho, čo nám v ten deň Boh dal.

1. 4. 2013

Stopy lásky

Stopy lásky

Kázeň (31.3.2013 v zbore Viera BJB)  v MP3 je možné stiahnuť TU 

Pozývam vás k preskúmaniu “stôp lásky”, ktoré za sebou zanechala Mária Magdaléna v to skoré veľkonočné ráno po vzkriesení Pána Ježiša. Verím, že aj nás privedú ku stretnutiu so vzkrieseným Kristom…

Stopy lasky from Michal Kevický on Vimeo.

Prečo Ježiš trpel a zomrel?

PREČO Ježiš trpel a zomrel?

Kázeň (23.2.2013 na Mládežníckej konferencii BJB v Banskej Bystrici)  v MP3 je možné stiahnuť TU 

Pre každého z nás je kľúčové poznať tú správnu odpoveď na túto otázku.

Povzbudzujem ťa k jej hľadaniu.

Preco Jezis trpel a zomrel from Michal Kevický on Vimeo.

Môj Iz 53