10. 9. 2010

Podobenstvo o 10-tich pannách. IV.časť

Podobenstvo o 10-tich pannách. IV.časť

VŠETKO…

(Mt 25,1-13)

Tak už s istotou viem, že práve tieto kázne "sa stratili" pri archivovaní a prenášaní na iný server.
V rovnakom zmysle som však hovoril o tomto podobenstve aj:

  1. na Konferencii pre duchovných poradcov v máji 2011:
    http://proroctvo.blogspot.sk/2011/05/laodicea.html
  2. na Konferencii o Duchu Svätom v októbri 2010:
    http://proroctvo.blogspot.sk/2010/10/on-mna-oslavi.html 

6

7

8

9

Vyhlásenie „s jasným cieľom“

(Rick Warren)

Dnes prekračujem hranicu.

Som unavený z potácania sa

a skončil som s nerozhodnosťou.

Rozhodol som sa,

voľba padla a je nezvratná.

Idem Božou cestou.

Neexistuje návrat!

Zbytok môjho života budem slúžiť

Božím cieľom, s Božím ľudom,

na Božej planéte a na Božiu slávu.

Využijem svoj život, aby som

oslavoval jeho prítomnosť,

budoval jeho charakter,

bol časťou jeho rodiny,

prejavoval jeho lásku

a komunikoval jeho Slovo.

Keďže moja minulosť bola odpustená

a teraz má môj život jasný cieľ

a očakávaný domov v nebesiach,

odmietam strácať viac(ej) času a energie

na plytké žitie,

rozmýšľanie o zbytočnostiach,

rozprávanie o prízemných veciach,

bezmyšlienkové konanie,

zbytočné ľutovanie sa,

zraňujúce urážanie,

alebo pochybujúce obavy.

Namiesto toho budem

vyvyšovať Boha,

rásť k dospelosti,

pomáhať v službe

a napĺňať moje poslanie

ako člen Božej rodiny.

Keďže život je prípravou na to,

čo nasleduje, budem si ceniť

uctievanie Boha viac ako bohatstvo,

„my“ viac ako „ja“,

charakter viac ako pohodlie,

službu viac ako postavenie

a ľudí viac ako majetok,

pozíciu či potešenie.

Viem čo je najdôležitejšie

a urobím pre to všetko, čo môžem.

Odo dnes urobím všetko čo môžem,

s tým čo mám – pre Ježia Krista.

Nebudem uchvátený kultúrou,

manipulovaný kritikmi,

motivovaný pochvalou,

odradený problémami,

oklamaný pokušením

ani zahanbený diablom.

Budem bežať môj beh o závod

s očami upretými na cieľ,

nie na okolie, alebo spolubežcov.

Keď prídu ťažkosti a budem unavený,

necúvnem, neustúpim, nevzdám sa

a nevrátim sa späť.

Budem postupovať vpred s Božou milosťou.

Som vedený Duchom, hnaný cieľom

a zameraný na moju úlohu,

takže nemôžem byť podplatený,

nepristúpim na kompromisy a neskončím,

kým nedosiahnem cieľa.

Som trofejou Božej úžasnej milosti,

preto budem milosrdný ku každému,

vďačný za každý deň a štedrý so všetkým,

čo mi Boh zveril.

Môjmu Pánovi a Spasiteľovi,

Ježišovi Kristovi hovorím:

Akokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek

a čokoľvek ma požiadaš urobiť,

moja odpoveď je dopredu: ÁNO.

Kamkoľvek ma povedieš

a čokoľvek ma to bude stáť,

som pripravený.

Kedykoľvek. Kamkoľvek. Akokoľvek.

Čokoľvek ma to bude stáť Pane, čokoľvek.

Chcem byť Tebou použitý takým spôsobom,

aby som v ten posledný deň

mohol od teba počuť:

„Dobre vykonané, dobrý a verný sluha.

Poď ďalej a večná oslava môže začať!“

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára