7. 2. 2011

Prorocké slová pre Bratislavu a Slovensko

Prorocké slová pre Bratislavu a Slovensko

Urobíme niečo s tým, k čomu nás Boh pozýva?

Chcel by som pripomínať prorocké slová, ktoré ku nám Boh hovoril. Verím, že je to dôležité. Jednak aby sme znovu roznecovali Boží oheň; jednak aby sme to skúmali; a jednak, aby sme vôbec mohli počuť, čo Boh hovorí teraz...

Proroctvá samozrejme treba rozsudzovať podľa Písma a vnútorného svedectva - rozlíšenia v Duchu Svätom. Dobré však sme povinní podržať (1Tes 5,21) a nie zabudnúť, alebo pasívne čakať, či sa niečo z toho naplní. Na základe proroctiev máme bojovať výborný boj viery (1Tim 1,18). Proroctvá nie sú horoskopom – predpovedaným scenárom. Proroctvá sú Pánovým zdieľaním s nami, poodhalením toho, čo je v Jeho srdci. Proroctvá sú aj Jeho pozvaním ku aktivite, k pohnutiu sa tým smerom, ku hľadaniu, horleniu, modleniu sa...

Dovolím si dokonca povedať, že proroctvá sú aj skúškou. Pán čaká, čo s tým urobíme. Čaká, čo sa stane v našom srdci. Akoby nás prorockým slovom skúmal a testoval. Proroctvá nie sú zďaleka len informáciou, či potvrdením. Sú akoby Pánovou výzvou a otázkou. Sú preverením našej viery, chudoby v duchu, hladu a smädu po Božej spravodlivosti...

Akoby sa Pán pýtal: „Môžem im dôverovať? Budú mi veriť? Odovzdajú sa tomu, čo pre nich mám ja? Budú zlomení pre svoje mesto a krajinu? Prijmú moje túžby a sny za svoje?“ Akoby Pán aj dnes hľadal čo i len jedného muža, ktorý by sa postavil do medzery za svoje mesto a národ. A ja verím, že to nie je „akoby“. Verím, že je to o tom. Dnes Boh hľadá niekoho, kto neostane pasívny.

V posledných rokoch ma zaujal fakt, že Pán nám znovu hovoril akoby to isté. V Bratislave slúžili štyria veľkí Boží služobníci – a akoby ku nám unisono zaznievalo to isté.

Uvediem tri prepisy častí ich kázní a u dvoch len moje spomienky z ich kázní, ktoré vo mne ostali a stále rezonujú.

imageDavid Wilkerson (2003, Bratislava):

„Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina. V mojom meste New York je viac ľudí ako v celej vašej krajine. Kážem v meste ktoré ma viac ako 17 miliónov obyvateľov. Ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, tento slovanský národ je kľúčovým národom. A dovoľte mi aby som vám povedal, čo prežívam, že ma Svätý Duch vedie povedať. Z tohto zhromaždenia, z tohto stretnutia, počas týchto 2,5 dní Boh plače a hľadá, a volá, hľadá ľudí, hľadá muža, ženu, mladých ľudí, ktorí povedia: „Bože, zatras touto krajinou. Nech som súčasťou toho. Použi si ma. Pane vezmi tú lenivosť z môjho srdca. Urob ma nespokojným. Učiň, aby som sa cítil z toho mizerne. Nech nikdy neprijmem veci také ako sú. Použil si si Daniela. Použi si aj mňa.“ On si ťa chce použiť, chce ťa zlomiť, chce to urobiť teraz, mnohých ďalších. Už mesiace k tebe Boh hovoril, mesiace. A jedno z tých najväčších vyliatí Svätého Ducha sa môže začať dnes na tejto bohoslužbe, práve teraz. Môže sa to rozšíriť po celej Európe, pretože Boh hovorí, že si používa to, čo je v očiach sveta bláznivé, aby zahanbil múdrych. On si nepoužije veľký národ Ameriky. On si použije človeka z malej krajiny ako je táto.“

Nahrávky zo služby Davida Wilkersona a jeho syna Garyho v Bratislave v r.2003 nájdeš v časti Biblické základy na tomto blogu.

imageRoland Seow (2007, Bratislava):

„Prorokujem, že v rokoch, ktoré sú pred nami a nebude to mnoho rokov, bude to čoskoro. V tomto meste budú megazbory. Zbory sa budú rátať na tisíce, dokonca až desaťtisíc. Mnohí pastori, ktorý spoluorganizovali túto konferenciu budú vidieť ako ich zbory rastú a rastú, a stanú sa pastormi megazborov. Je tu jedno slovo varovania. Nestaňte sa pyšnými z toho, keď dorastiete do takej veľkosti. Videl som padnúť veľa pastorov megazborov kvôli pokušeniam a vyhoreniu. Ale Boh požehná Cirkev na Slovensku a stane sa mocnou silou v Európe. Boh pozdvihne úžasné talenty a služby. Povstanú nový prorocký príhovorcovia, ktorí budú mocne pôsobiť v tejto krajine a budú známi v celej Európe. Budú tu veľkí apoštolskí otcovia. Budú tu nové uzdravovacie služby. Povstanú mnohí kresťanskí podnikatelia, ktorí budú prosperovať a budú podporovať Cirkev a službu tejto krajiny. Budú schopní podporovať misie za hranicami Slovenska. A na tomto kontinente povstanú nové misijné úsilia. Tak hovorí Pán tejto krajine.“

MP3 nahrávky z konferencií KvM nájdete TU.

imageChris Field (2008, Bratislava):

Hovoril o ohni z neba, ktorý je tam špeciálne pripravený pre Bratislavu. Ohni, ktorý keď si prídeme vziať zapáli nás, náš národ a bude sa šíriť ďalej do Európy.

MP3 nahrávky z konferencií KvM nájdete TU.

 

imageUlf Ekman (2007, Bratislava)

„Tak hovorí Duch živého Boha: Naozaj urobím prácu vo vašom strede, z ktorej budete udivení. Skutočne sa dotknem vašich sŕdc takým spôsobom, že budete prekvapení až šokovaní. To, čo ste si nemysleli, to čo ste neplánovali, to, čo by neprišlo do vašej mysle ani v najdivokejšej fantázii, sa stane. Len počkajte a uvidíte. O tri mesiace od teraz, áno o šesť mesiacov, o rok a pol budete prekvapení z toho, ako sa veci zmenili. Skutočne spájam sily, skutočne mením okolnosti, skutočne spájam srdcia. To, čo sa deje takpovediac pod povrchom a nie je to možné vidieť, bude čoskoro evidentné v prirodzenom. A nikto to nebude môcť zastaviť. Áno, príde navštívenie a za navštívením ďalšie navštívenie. A skutočne otvorím brány a ľudia vojdú do vnútra. Ale tak isto, hovorí Duch Boží, budem konať prácu zmeny. Takým spôsobom, že dokonca aj sami poviete „nemal som ani len poňatia, že musím prejsť cez tieto zmeny“. Ale neskôr povieš tieto slová: „Som tak šťastný, že som učinil pokánie. Som tak šťastný, že som pokoril svoj život. Som tak šťastný, že to obdobie zimy, ten čas drsného zimného obdobia v mojom živote bol roztopený skrze Ducha svätého...“.Áno, hovorí Duch živého Boha; budete vidieť v takých cykloch piatich rokov ako sa budú v Európe rapídne meniť veci. A budete počuť, že sa to deje aj priamo tu, v centre Európy. Veci začnú nachádzať svoje správne miesto, a tak budú nepriateľove plány zastavené, tie jeho plány, áno, tie jeho veľmi prepracované plány, budú zastavené Cirkvou živého Boha. Pretože zo vzťahu so Mnou budete chodiť v skutočnej autorite, budete chodiť v skutočnej moci. A dokonca, aj keď to vyzerá, že ste malí a nevýznamní, áno, ako keby ste boli ničím, nemáte sa báť, pretože Ja som vám dal kráľovstvo. Pretože Mne sa zaľúbilo vo vás. A skutočne vás použijem, hovorí Pán. A národy Európy budú znova vidieť, znova uvidia, ako vychádza slnko, znova uvidia brieždenie, znova uvidia moju tvár. Ja som vás neopustil, Ja som vás nezanechal. Ja vás navštívim. Ja v tento deň ukážem svoju moc. A tak vám hovorím: Modlite sa, modlite sa, modlite sa a znova vám hovorím hľadajte moju tvár. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a znova vám hovorím povstaňte a poďte ku mne. A skutočne vás použijem v tento deň a v túto hodinu, hovorí Duch Boží.

Je čas pre Európu. Boh oslobodil východnú Európu, aby vás pozdvihol, aby ste vyliali svoju vieru do západnej Európy. Preto vás oslobodil. Západná Európa potrebuje vieru východnej a strednej Európy. Inak západ zomrie. Ale západ nezomrie - ak vy budete poslúchať, my budeme žiť. Prišiel som preto, aby som povedal a priniesol toto slovo.“

MP3 záznam z tejto služby U.Ekmana si môžete stiahnuť TU.

Ulf Ekman (2009, Bratislava):

Hovoril o Slovensku ako o kľúčovej krajine pre veci, ktoré chce Boh robiť v Európe. O tom, že skončil čas zúfalstva a nastáva čas kedy si Pán Ježiš prichádza obnoviť svoju nevestu Cirkev. Čas kedy Pán Ježiš ešte raz navštívi Cirkev v Európe, pred tým ako si pre ňu príde. Hovoril o tom, že naša krajina bude vysielať misionárov.

MP3 nahrávky z konferencií KvM nájdete TU.

A na záver ešte jedna citácia Davida Wilkersona z 2003:

„Viete Boh sa snaží hovoriť k tomuto národu. On chce hovoriť k tvojej krajine. A ja vám chcem povedať, Boh si nepoužije amerického evanjelistu. On si nepoužije nemeckého evanjelistu. On si nepoužije niekoho zo Švajčiarska, alebo Švédska alebo iného národa. Keď Boh bude nadprirodzene jednať v tejto krajine bude to cez muža z tejto krajiny. Obyčajného muža, ktorý si povie: „Bože, už viac nemôžem hrať hru! Som z toho chorý! Ó Bože, ja chcem Tvoj dotyk! Ja chcem Tvoje pomazanie! Ja chcem vidieť duše zachránené! Ja nechcem byť len pastierom stáda, ktorý potešuje svojich ľudí. Ja chcem byť príklad pre Tvoj dotyk.“

Povstáva vo mne otázka: Urobíme niečo s tým, k čomu nás Boh pozýva? Alebo si v budúcnosti vypočujeme opäť to isté z úst nejakého iného Božieho služobníka a budeme sa diviť, prečo nám nepriniesol nič nové a prečo zostávajú veci v našich životoch, zboroch a meste „po starom“?

Má zmysel ešte robiť ďalšie konferencie bez toho, aby sme vošli do skutočného hľadania Pánovej tváre? Nie je už najvyšší čas zvolať cirkev k modlitbám a pokániu?

Uvedomujem si že toto sú otázky postavené „na hranu“ a môže sa zdať, že sa stavajú voči mnohým našim dobrým úmyslom, plánom a aktivitám v cirkvi v Bratislave.

Predsa ich však kladiem vzhľadom na to, o čom verím, že ku nám Boh hovoril. A možno tieto otázky sú aj v tebe. Možno aj tebe Boh dáva nespokojnosť do srdca a vášeň po niečom nebeskom, čo by naozaj toto mesto a našu krajinu zmenilo. Možno aj teba Duch Svätý mobilizuje k tomu niesť bremeno a snívať veľký sen. Ak je to tak, tak som pre teba hlasom, že v tom nie si sám.

2 komentáre:

  1. Drahy Michal. Slava Bohu za teba a Evku, potesila ma tvoja veta na zaver ,,Ak je to tak, tak som pre teba hlasom, že v tom nie si sám." Je super vidiet ze Otecko otvara viacerim ludom svoju volu ;-)
    Ak by si chcel precitat moje svedectvo, tak to mozes urobit tu http://narodboha.sk/ahojte

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Pamätam si aj proroctvo z konferencie modlitieb a chval (rok 2008-2009?) o ohni, asi Chris Field to bol (zhoduje sa s tym, co pisete) a povedal slova, ktore ma vystrasili, ale tak zdravo a zapalili velkym ohnom za nas narod. Boli to slova o zobudeni sa a brani ohna z neba, ktory je pripraveny na prebudenie. A ze ked ho my, Slovaci, nezoberieme, tak pride nejaky zo zahranicia a urobi to za nas. POvazovala som to za zdravu hrozbu, ktorej chcem predist a chytiť to, modliť za Cirkev, aby to nepremarnila. Ovocie pride, aj ked iny to chyti, ale nas narod minie dolezity bod.
    Vdaka za tento blog a za vyucovania, proroctva...pyzamo musi ist dole z Cirkvi a navlieknut brnenie!

    OdpovedaťOdstrániť