2. 4. 2011

Ako byť zdravým stromom.

Pred časom mi Pán dal na srdce, aby som pripomínal to, čo On ku nám v posledných rokoch hovoril a čo s nami robil. Takto v rubrike “Prorocké pohľady” budú postupne pribúdať jednotlivé prorocké veci a prierez niektorými rokmi.

Ako pracujem na priereze rokom 2007, objavil som službu Roberta Rummage v našom zbore. Znovu si uvedomujem, že to bola jedna z najsilnejších služieb v našom zbore a dlho v nás rezonovala. Vnímali sme ju ako slovo od Pána pre nás. Dokonca sme vtedy urobili prepis nahrávky a uverejnili sme to v našom informátore.

Verím, že toto nebolo len slovo pre náš zbor a ak je to tak, iste bude Pán hovoriť skrze túto službu Rummageovcov aj dnes.

Tu si môžete stiahnuť túto kázeň (v zbore Viera BJB 5.8.2007) vo formáte MP3:

Nuž a takto sme to uverejnili v našom zborovom informátore v septembri 2007:


Michal Kevický: Pre mňa bola (a stále je) služba Roberta Rummage v auguste nesmierne alarmujúca a povzbudzujúca zároveň. Som presvedčený, že skrze neho zaznelo naozaj to, „čo Duch hovorí“ nášmu zboru (a nie len nášmu). Modlím sa za to, aby sme mali milosť počuť práve to, čo Duch hovorí cirkvi v Bratislave (Zj 3,22). A keď budeme počuť Jeho hlas, aby sme si nezatvrdili srdcia (Ž 95,8). A som tak veľmi vďačný Pánovi, že čas Jeho milosti ešte stále trvá, a že On nám posiela znovu a znovu svoje slovo.

T.Kriška: Už dlho som s nikým tak hlboko nesúzvučil ako práve s Robertom, keď nám slúžil. Naozaj si myslím, že k nám skrze neho hovoril Pán a že je to jedna z kľúčových služieb, ku ktorej by sme sa mali vracať. Zvlášť mi rezonovala tá skutočnosť, že ako evangelikálovia na Slovensku sme veľmi farizejskí: navonok je všetko v poriadku, ale vo vnútri sme prázdni.

Ako byť zdravým stromom.

Služba Roberta Rummage v zbore Viera BJB v Bratislave 5.8.2007.

Volám sa Robert a  keďže sme tu žili 7 rokov - poznám asi tak 50 % vašich tvárí.. Zakladali sme tu na Slovensku misijnú, mládežnícku organizáciu Mladež s misiou ( YWAM na Slovensku). Zbor Viera bol našou rodinou. Dnes sú tu so mnou naše deti: Rachel 13, Nátan 11, Sára 9, Daniel 8, Rebeka 5, Bethany 3, a manželka Amy.

Bože modlime sa aby si prišiel. Bože príď. Nechceme sa tu hrať na cirkev. Prídi Pane. Prídi. Chceme vedieť čo nám chceš povedať. Chceme byť tým, kým Ty chceš aby sme boli. Pane, prídi! Prídi Bože! Amen.

Chcel by som si zobrať pár sekúnd a vysvetliť ten dôvod prečo sme tu a čo sa dialo v podsedných 8 rokoch nášho života. Odchádzali sme preto aby sme si oddýchli, a mysleli sme si že sa vrátime v priebehu roka. Ale Pán Boh nás zastavil. Pamätáte si ako apoštol Pavel išiel na druhú misijnú cestu, mal svoj plán, a to nebol plán ísť do Macedónska? Ale Pán Boh ho vždy zadržiaval v tom čo on chcel robiť. Pretože prijal videnie muža – macedónca ktorý povedal: „Prídi k nám!“, vnímal, že mu tým Boh povedal: „Pôjdeš do Macedónska!“. Takže Pán Boh nám povedal, keď sme boli vo Washingtone D.C.: „Môj plán s vami je, aby ste tu zostali“. Tam som mal vyučovať o modlitbe a duchovnom boli. Stali sme sa časťou  tímu pastorov v jednom veľkom zbore. Pracovali sme tam 5 rokov s mladými ľuďmi. Kde sme však dostali najviac ovocia v našom duchovnom živote bola malá modlitebná skupinka. Časťou tejto modlitebnej skupinky bola tiež Jessica. Robila službu prostitútkam, išla cez Ywam služobne do Číny. A my sme si všimli, že ľudia, ktorí boli ako ona, boli vyslaní von, aby slúžili Pánovi. A práve táto služba, ktorú sme nasledovali niekoľko rokov sa presunula do Washigtonu D.C. Volá sa to Spravodlivosť – Dom modlitby. A aj keď sme boli časťou pastierskeho tímu, mnoho času sme trávili tým, že sme tam chodili ako rodina a modlili sme sa. Ta modlitebná komunita mala špecifické zameranie: – modliť sa za vládu. A čím viac sme to robili, tým viac oživili naše srdcia. Takže po čase sme zanechali kazateľskú službu a stali sme sa časťou modlitebného hnutia. A teraz pracujeme s organizáciou ktorá sa volá „Príčina“. A táto organizácia má modlitebný dom a pripravuje misionárov. Pán Boh robí úžasné veci na zemi. A je úžasné byť časťou toho.

Mám slovo pre zbor Viera. Včera som bol v Hernhute v Nemecku. A Hernhut znamená „Pozoruj Pána“. A je to miesto kde gróf Zinzendorf mal svoju komunitu. Moravskí bratia pochádzajú z tohto hnutia. Úžasné veci sa diali, keď Svätý Duch prišiel na toto spoločenstvo. Oni sa modlili ako „blázniví“ ľudia 100 rokov. A z tohto miesta vychádzali misionári ako šípy. A keď sa pozeráte spätne na ten vplyv, ktorý táto malá komunita mala, pýtate sa: „Čo to bolo?!?“. V piatok som sedel blízko kostí grófa Zinzendorfa, na malom cintoríne. Sedel som tam a modlil som sa: „Bože, ja nie som tento muž, nie som Zinzendorf... Bože, chcem byť tým najlepším ja, akým ma chceš urobiť. Chcem byť časťou tohto modlitebného hnutia. Chcem byť niečo čo vystreľuje šípy do celého sveta. Bože trénujem ľudí, aby sa prihovárali za iných. Potrebujem čerstvý oheň, čerstvé pomazanie...“ Jednoducho som tam sedel. Mnohokrát mi Pán Boh ukazuje veci keď pozorujem okolie. Tak som sa poobzeral a videl som strom. A ten strom mal nejaký typ choroby. Bol ako keby zvnútra prázdny. A okamžite Duch mi povedal: „Toto je o tom strome!“

Viete, pred rokom som bol na horolezeckej túre. V nádherných horách s potôčikom. A videl som tam strom. Keď som sa pozeral na ten strom, tak som bol v šoku, lebo z druhej strany bol prázdny. Ja som si vravel ako môže ten strom vôbec stáť. Zobral som si fotoaparát aby som si ho odfotil a vtedy som zbadal že z neho vychádzajú akési káble. A hovorím si: „Čo toto znamená?“. Uvedomil som si že niekto sa snažil káblom ovinúť strom a udržať ho tak pokope. Ale, po čase sa tieto káble stali súčasťou stromu. V ten deň pred rokom Boh hovoril ku mne: „Dávaj si pozor na náboženského ducha! Náboženský duch zožerie tvoj život z vnútra. Dávaj si pozor na tú vonkajšiu fasádu kresťanstva. Dávaj si pozor, aby si z vnútra nebol vyprázdnený!“ V ten deň, akoby Boh začal robiť chirurgickú operáciu na mne. Ja som začal plakať kvôli zákonníctvu a veciam, ktoré rástli v mojom srdci.

A ten minulý piatok v Hernhute pozerám na tie dva stromy na cintoríne. Na jednej strane chorý a na druhej strane silný, zdravý strom, ktorý je štíhlejší, nie je taký objemný ale je zdravý a vysoký. A Duch mi povedal: „Môj zámer pre zbor Viera je aby bol ako tento strom a nie ako tamten.“ To nie je len pre zbor Viera, ale aj pre zbory na Slovensku. Božím zámerom je aby ste boli silným stromom. Ako v 1. žalme: „strom zasadený pri tečúcich vodách, ktorý prináša svoje ovocie a jeho lístie nevädne.“ Ale ak to má byť, tak potrebujete byť hlboko zakorenení. Potrebujete vyťahovať tú vlhkosť z pôdy. Tá voda, čo je v pôde, sa musí stať vašou súčasťou. Musí prechádzať cez kmeň a cez výhonky.

Chcem sa modliť za toto slovo: „Bože ja vyhlasujem tvoje zámery pre tento zbor. Pre toto spoločenstvo kresťanov. Nech sú tými, ktorí sú zakorenení hlboko; ktorí sú zakorenení v Tvojom Svätom Duchu; ktorí každý deň berú znovu a znovu čerstvú vodu. Ja vyhlasujem život, Bože, pre každú rodinu. Život pre každého jednotlivca. Vyhlasujem život pre tento zbor, aby mal ten dobrý zámer. Aby toto nebol zbor s chorobou. Bože, ja hovorím že to prázdne vnútro nie je tento zbor – a ani nebude. Bože, ja vyhlasujem, že to bude zdravý strom. Bože, uzdrav nás. Bože, zober z nás toho náboženského ducha. Zober od nás to cudzie náboženstvo, ktoré popiera Tvoju moc. Hovorím: Božia moc do tohto zboru nech príde!“

Počas celej európskej histórie toto bol problém. Problém je v tom, že na začiatku máte niečo živé a veľmi skoro sa to stane len tieňom toho čo to pôvodne bolo. Nepotrebujem vám dávať lekcie s Európskej histórie. Vy ju poznáte. Máte Jána Husa. Máte Komenského. Máte grófa Zinzendorfa. Nie síce na Slovensku, ale v tejto oblasti. Moravská cirkev bola časťou zavrhnutých, ktorí boli naplnení Božím Duchom. Boli naplnení horlivosťou. Ja som počul príbehy ako za 10, 20 či 30 rokov veci vyšli a priniesli oheň. Zlý európsky príklad z histórie nemusí byť váš osud, zbor Viera. Poviem vám, že som tu späť po 5-6 rokoch. Aby som bol úprimný. Žil som vo Washingtone D.C., čo je hlavné mesto USA. Je to zároveň cenrum zábavy, podnikania a zaneprázdnenosti. Zaneprázdnenosť môže zobrať život z nás. Život z osoby, manželstva, rodiny a zboru. Chcem hovoriť ako udržať ten život v strome.

Intimita s Bohom, to je to s čím musíte začať. Bol som zaneprázdnený kazateľ a neustále som niečo robil. Pokúšal som sa žonglovať s mnohými vecami a uvedomil som si že som stratil intimitu. Deti (oslovil svoje deti), pamätáte sa ako sme sa vo Virginii modlili spolu s vami a hovorili sme: „Bože, ty máš niečo viac pre nás“. A cítili sme že Boh nás volá byť časťou toho Domu modlitby - medzinárodného Domu modlitby. Lenže v tom zbore vo Virgínii sme dostali určitý tréning a mali sme sa tam dobre ako rodina. A Boh povedal: „Teraz je ten čas. Choďte!“. Bolo to trochu náročné urobiť to. My sme si začali uvedomovať, že sme vo vynikajúcom zbore tam vo Virginii a naše deti dostali množstvo vynikajúceho tréningu. Vedeli napr., ako viesť iného k Ježišovi. Vedeli, ako sa ujať stratenej osoby, aby našla Boha. Ale niektoré z našich hodnôt - napr. život v Duchu Svätom a život s aktívnymi darmi Ducha Svätého - neboli v našich deťoch. Uvedomili sme si, že potrebujeme komunitu s takýmito hodnotami; že potrebujeme sa prisunúť bližšie k tomu ohňu, ktorý poznáme. Takže sme to urobili: Ako rodičia spolu s deťmi sme prešli cez ten istý tréning. Deti (znovu sa obracia na svoje deti), a vy ste boli na takom mieste , ktoré sa volá „Centrum vystrojovania deti“. A Sára vám povie čo sa dialo počas jedného dňa keď uctievali:

(Pokračuje Sára – 9 ročná) Jedného dňa keď sme uctievali, Boh mi dal videnie, že pôjdem jedného dňa do Číny. Videla som čínsku dedinu. A ja som šla do tej dediny. A keď som tam vošla prichádzali tie deti a ja som im slúžila a oni sa pýtali: „Čo je to za svetlo čo z teba vychádza?“ A ja som im povedala o Ježišovi. A po tom zhromaždení jedno dievča prišlo za mnou. A povedala že počas zhromaždenia Boh jej povedal, že pôjdem do Číny, keď budem mať 10 rokov a teraz mám 9 rokov.

(pokračuje Robert) Takže hádajte akú knihu čítala? Históriu Číny. Hádajte aký jazyk sa učí? Mandarínčinu. Hádajte čo je na jej stene v izbe? Obrázky Číny. Veľký čínsky múr. A keď sme predali dom a dali sme aj nejaké peniaze deťom a povedali sme im premýšľajte ako môžete investovať tieto peniaze pre národ. Čo si myslíte kam dala svoje peniaze? Sirotám v Číne. Dostali sme také poďakovanie od tých sirôt v Číne, s tým obrázkom malých čínskych detí. Ona seje pre svoju budúcnosť.

Takže v piatok keď sme boli v Hernhute a prechádzali sme sa po cintoríne, prechádzali sme sa miestom, kde boli hroby misionárov, ktorí slúžili v Číne. Tých Slovanov – Európanov, ktorí išli tam. Čo si myslíte za čo sme sa modlili? Môj duch povedal: „Bože, – urob to! Dávam ti moje deti. Ja nechcem aby sa hrali hry, ako bohaté deti. Ja chcem, a by boli bohaté v Duchu. Chcem, aby počuli Tvoj hlas. Chcem aby robili správne veci.“

Pre nás to znamenalo odložiť dobré zamestnanie a robiť hlúpe veci preto, aby sa naše deti dostali bližšie ku ohňu; aby tie hodnoty, ktoré vyznávame, boli praktizované. Možno to pre vás znamená ísť na Campfest spolu s vašimi deťmi... Možno tu bude znamenať ísť do tej miestnosti kde je 24-365 na Radlinského ulici. Bol som tam s Michalom Kevickým pred niekoľkými dňami. Mali sme k dispozícii kľúče od tej miestnosti a modlil som sa tam len niekoľko sekúnd a dostal som videnie. Veľmi jasný obraz: Všetky tie prázdne police, na ktorých boli predtým knihy (pretože to bolo predtým kníhkupectvo) - tieto všetky police boli plné chleba. Vedel som hlboko vo svojom srdci, že Pán Boh chce dať každému kto tam príde čerstvý pokrm. Možno že tam pôjdete vy sami v čase svojho zastavenia... Možno tam zoberiete svoje deti... Možno tam budete iba sedieť v Božej prítomnosti a praktizovať intimitu. A rozjímať nad Jeho slovom až dovtedy, kým sa nestane živým. Neviem ako to pre vás bude vyzerať, ale musíte to urobiť! Musíte!

Ona (ukázal na Sáru) je normálne dieťa. Bije sa so svojimi bratmi a sestrami a robí normálne detské veci... Ale ona počuje Boží hlas! Je tu veľa detí. Môžeš sa modliť aby tiež počuli Boží hlas a aby v budúcnosti počuli volanie Ducha Svätého:

Pane, ja prosím za tieto deti... Pane prosím, aby sa mohli učiť počuť Tvoj hlas. Daj im silu počuť. Ja sa modlím Pane, aby tieto deti poznali aké je Tvoje srdce. Modlím sa rodičov, aby vedeli čo majú robiť. Pane prosím ťa, aby si im dal tiež silu. Aby ich deti mohli rásť do koreňov (zakoreniť sa). Modlím sa za ich budúcnosť, aby bola dobrá, ktorá sa Tebe páči. Prosím, aby si im dal vízie a sny. Pane prosím, aby Tvoje slovo išlo priamo do ich duší. Amen.

Izaiáš 55:1  Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám, a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte! Poďte, kupujte bez peňazí a bez platu, víno a mlieko! 2  Prečo vynakladáte peniaze na to, čo nie je chlebom, a svoju prácu na to, čo nenasycuje? Nože ma poslúchnite a jedzte dobré, a nech sa kochá vaša duša v tuku!

Jedna vec, ktorá zabíja strom je staré slovo, starý chlieb. Starý chlieb, ktorý už nie je čerstvý. Dajte si čerstvý chlieb! „Dostal som to dnes, Bože. Dostal som to, aby som ťa počul Bože. Ja ťa musím počuť dnes!“ - Tento postoj nášho srdca musí byť: „Chcem ťa počuť Bože!“ Viete čo ďalšie zabíja strom? - Keď viera zomrie. Pre niektorých z vás viera zomrela. Mám veľmi silné slovo dnes: Cez veľmi vážne ťažkosti vášho života, začali ste pochybovať o Božej dobrote. Je tam bolesť zo vzťahov. Povedali ste: „Ja som volal na Teba, Bože, a Ty si neodpovedal!“ A tak niečo málo z viery zomrelo vo vás. A vaša viera je vyprázdnená ako ten strom, ktorý som videl. Takže čo urobíte, keď sa takéto niečo udeje? Ja vám poviem, čo vtedy robím: Ja nepozerám na tie odpovede, ktoré neprišli. Ja pozerám na tie odpovede, ktoré prišli. A ja sa pozerám na tú odpoveď. Na ten zázrak. Na ten prelom. Ja hovorím: „Bože, ja nerozumiem prečo sa neudialo tamto, ale ja viem že toto je to kto si Ty“ Ja rozhorľujem svoju vieru. Pred mesiacom som ešte nevedel, či pôjdem na túto cestu. Stále sme potrebovali veľmi veľa peňazí. Ja som bol znechutený. Bývame len 4 minúty od Morning star. To je náš domáci zbor. A náš Dom modlitby je neďaleko tohto miesta. Bola tam konferencia a ja som tam prišiel.  Bill Johnson, ktorý je kazateľom v Kalifornii - kde neustále vidia zázraky uzdravenia a  majú mocné evanjelizácie - bol tam a zdieľal sa a povedal: Môj syn je na 90 % hluchý. Ale keď sa ja modlím a niekto je uzdravený z hluchoty, ja nehovorím: „Prečo to neurobíš aj pre môjho syna?!!“ Ja sa pozerám do očí môjmu synovi, my si žmurkneme na seba, a povieme si: „O jeden deň bližšie“. A on sa pozerá na odpoveď. Ďakuje Bohu za to čo sa udialo. Nedovolí aby sa ich viera zlomila nad tým čo sa neudialo. Takže tí z vás, ktorí máte zlomenú vieru – chorobu viery, pretože je v tom vzťahová bolesť. Ja sa chcem modliť za vás. Ja budem prorokovať ku tejto chorej viere a proklamovať život:

Ja hovorím: viera nech príde! Viera nech príde v živého Boha! Viera vráť sa späť! Ty si dobrý Boh. My nerozumieme všetkému čo sa tu deje, ale vieme že si dobrý. Pane, hovoríme tejto chorobe: Povstaň viera!. Povstaň a choď v Ježišovom mene. Nech povstane Viera!

Tých, za ktorých sa modlím, ja chcem, aby ste mysleli na tu špecifickú požiadavku, ktorá je na vašom srdci a nevideli ste, že by sa udiala. Ja chcem, aby ste spojili moju vieru s vašou:

Bože, ktorý si mi dal peniaze na letenku sem... Bože, ktorý si uzdravil tú ženu pred 4 týždňami... Ja hovorím, že Ty si živý. Ja spájam svoju vieru s ich. Ja hovorím nech sa vrch presunie. Vrch presuň sa! My Ťa oslavujeme predtým než vidíme odpoveď. Pretože Ty si mocný; pretože Ty si dobrý a či už uvidíme odpoveď svojimi očami skôr alebo neskôr, my Ťa budeme oslavovať teraz. My ťa oslavujeme dnes. Amen.

Roznecujte svoju vieru! Máte také meno. Ste zbor „viery“. Zvykol som chodiť na Koncerty modlitieb a chvál - COPP. Pamätám sa ako sme boli pred rokmi tam v športovej hale Pasienky. Viete, kde som ja bol pred niekoľkými rokmi? Naše modlitebné hnutie bolo na obrovskom štadióne v Tenesse. Bolo tam 100 000 ľudí. Boli tam, lebo sa pôstili 40 dní. Pretože pred 40 rokmi v USA, bolo to, čo sa nazýva leto lásky. V San Farnciscu povstalo hnutie Hyppies. To leto lásky trvalo niekoľko dní. A potom prišlo leto túžby a slobodnej lásky, drog, východných meditácií. Títo hyppisáci dostali niečo. A používajúc muziku rozšírili víziu. Od toho leta pred 40 rokmi oni povedali: „Rozvedieme sa s Bohom Ameriky“. Po 40 rokoch kresťania v USA hovoria: „Počkajme chvíľu, zastavme sa. Je to 40 rokov čo sme blúdili po púšti. Robme pokánie za tento rozvod s Bohom. A znovu sa vráťme k Bohu, znovu si Ho zoberme.“ Je tu nová zmluva s Bohom. A dvanásť hodín sme boli v horúčave, 100 000 ľudí, a  robili sme pokánie od jedného hriechu k druhému. Za to že sme porušili svoje zmluvy s Indiánmi. Že sme dovolili otroctvo v našej krajine. Hriech za hriechom 12 hodín a potom sme si znovu zobrali Pána a obnovili sme záväzok zmluvy voči Nemu. A Ozeáš 2 hovorí: „Ja ťa budem prenasledovať, môj ľud vy ste moja nevesta. Vy obnovíte moju zmluvu so mnou. Už ma nebudete volať Pán alebo Baal, ale manžel.“ (Ozeáš 2,16-19) A keď som bol na tom štadióne s mojimi deťmi, hovoril som si: „To je ako koncerty modlitieb a chvál v Bratislave“. Joel 2.kap. hovorí, že keď je tvoja krajina v probléme, máš zvolať zhromaždenie. Zatrúb na trúbu nech všetci prídu do zhromaždenia a rob pokánie! Roztrhnite nielen svoje rúcha, ale aj svoje srdcia! Ja verím, že stále je čas pre Slovensko. Je čas, preto aby sme zvolali zhromaždenie, aby sme kolektívne ako kresťania robili pokánie. Je to čas, aby sme kolektívne vyhlasovali novú budúcnosť. Stále je tu budúcnosť v tomto zbore, aby boli kresťania zvolaní dohromady. Aby, ste dosiahli niečo nadprirodzené, ešte ste to neurobili, ešte nie ste hotoví. Takže dokiaľ som tu dnes, ostatok mojej skupiny je v Kalifornii v Pasadene. Pred niekoľkými dňami boli v San Franciscu (nasledujúci víkend budem spolu s nimi) -  mali sme tam dom modlitby počas dvoch rokov. Modlíme sa za tých, ktorí boli sexuálne zneužití, modlíme sa za homosexuálnu komunitu a verím, že o týždeň bude mať Boží Duch svoj vplyv v uliciach San Francisca. Pretože sme kolektívne robili pokánie a modlili sme sa a postili počas 40 dní. Po tomto zápase ideme na ulice. Vaša budúcnosť je v intimite s Bohom. Od neho prijať ako to robiť a kedy to robiť.

V knihe Sudcov Boh povolal nazirejcov, ktorí mali sľub voči Bohu, že ja chcem byť radikálne za Boha. A môj syn Nátan je obyčajné dieťa a chcem ho poprosiť, aby povedal o tom sľube, ktorý dal Bohu.

(Pokračuje Nátan - 11 ročný) Urobil som nazirejský sľub. V Biblii v Samsonových dobách keď ľudia boli v problémoch, Pán Boh si zavolal tých, ktorí boli odlišní od všetkých. A Samson bol jeden z nich. Samuel, ktorý pomazal Dávida za kráľa bol tiež nazirej. To, čo urobili nazirejci je, že sľúbili Bohu, že si nebudú strihať vlasy, nebudú piť opojný vínový nápoj, alebo čokoľvek čo je z hrozna a nebudú sa dotýkať mŕtvych tiel. A tie veci neboli a nie sú zlé ani dnes. Ale oni sa rozhodli, že sa budú chrániť týchto veci, aby boli oddelení od Boha. Takže ja a moji priatelia sme si povedali, že chceme byť takými. My chceme byť oddelení. Takže sme povedali Bohu, že nebudeme piť hroznový nápoj, nebudeme sa strihať a budeme iní. Už 2 roky to robím. Nestrihám si vlasy, nepijem hroznový nápoj a mám priateľov, ktorí to robia dlhšie. Sme obyčajné deti, ale chceme byť iní. Samozrejme dnes sa bežne nedotýkame mŕtvych tiel. Takže to sa trošku zmenilo a namiesto toho nepozerám filmy, kde zomierajú ľudia. Takže nejem sladkosti a nepijem minerálku. Nie že by to bolo niečo zlé piť minerálku a jesť sladkosti, ale ja chcem byť oddelený. Takže to nerobím a prosím Boha, aby prišiel ku mne, keď som úplne iní ako ostatní, aby bol vo mne.

Chcem poprosiť Nátana, aby sa modlil. Preto navrhujem, aby ste mali ten strom živý, aby ste žili v tejto bohatej Bratislave. Potrebujete poprosiť Boha – čoho sa máte vzdať, za čo sa budete pôstiť. Možno ten pôstiaci životný štýl znamená žiť v jednoduchšom dome, alebo jazdiť na jednoduchšom aute. Alebo zmenšiť to čo jem, lebo toto je to, čo viem o Bohu. Viem čo je nová zmluva. Ale On je ten istý Boh včera dnes i naveky. Samozrejme On je priťahovaný tam, kde vidí krv Ježišovu. Ale stále tiež má rád obete. Keď dobrovoľne obetujeme, keď žijeme pôstny životný štýl, On prichádza a bozkáva nás. Bozkáva nás zjavením. Ester sa pôstila a dostala zjavenie. Po tých 3 dňoch pôstenia dostala zjavenie ako sa má rozprávať s kráľom. Potom čo Eliáš sa pôstil 40 dní dostal zjavenie pomazať Elízea. Ježiš začal svoju službu 40 dňami pôstu. Chcem, aby Nátan sa za nás modlil. Pretože niekto z nás je povolaný k pôstnemu životnému štýlu, k radikálnemu životu s Bohom. Vzdať sa niektorých vecí, ktoré sa javia legitimne, preto aby sme mali viacej z Boha.

(Nátanova modlitba:) - Ježiš, ja Ťa prosím, aby si teraz prišiel ku týmto ľuďom. Ja chcem mať taký život, aký si Ty praješ. Pane, a ja Ťa prosím, aby teraz prišiel na nich Duch pôstneho života. Pane Ježiši, hovor k nim to, čo majú robiť. Pane, vysvetli im ako sa majú postiť a milovať Ťa. Ukáž im, ako ich miluješ. Ukáž im ako ich miluješ, keď obetujú kvôli Tebe veci, ktoré milujú. Aby sa vedeli vzdať jedla, televízie, minerálky alebo určitých nápojov. Modlím sa, aby si im dal silu, aby Ťa vedeli milovať. Aby sa vzdali veci, ktoré milujú, aby mohli milovať Teba viac. Pane, daj im trpezlivosť, aby zvládli tento beh. Aby vydržali bežať tento závod od začiatku do konca, aby sa nevzdávali pôstenia a aby odolávali pokušeniu. Amen.

Jednu vec, o ktorej chcem hovoriť, ktorá prináša chorobu stromu. To je čas púšte. V Piesni Šalamúnovej je milenecký príbeh, ktorý hovorí o ľudskej láske a sexualite. Tisícky rokov vodcovia cirkvi pozerali na tieto pasáže – „Viete to je obraz pána Ježiša a cirkvi“. Efeským 5 hovorí že obraz ľudskej lásky je obrazom Kristovej lásky ku cirkvi. A táto kniha je príbeh lásky a centrom tohto príbehu lásky je púšť. Na začiatku sa milenci zamilujú a hovoria si zamilované slová.  Boh je na prvom mieste ten ktorý nás miluje. On je milenec a chce každodenne šepkať vašu totožnosť, vaše meno. Keď prechádzate tým príbehom, prichádza tam scéna, keď milenec je preč. Keď nevesta je už vo svojej posteli a je pripravená spať. A On prichádza ku dverám a klope a ona nechce prísť ku dverám. Je to pre ňu nepohodlné a tak to neurobí. A potom si to rozmyslí a ide Ho hľadať. Zrazu cíti ako je osamotená a nemôže ho nájsť. Druhí ľudia sa jej pýtajú: „Čo to robíš? - Ja hľadám svojho milenca. Chcem mať s Ním dobrý čas“, ale oni sa z nej vysmievajú. Ona napriek tomu hovorí „Ja Ho stále milujem. Aj keď neviem kde je. Ja som sa rozhodla Ho milovať.“ A potom po krátkom čase púšte v 8. kapitole Piesni Šalamúnovej v 5 verši sa znovu stretajú, láska sa znovu roznecuje, sú tvárou v tvár. A tí, ktorí sa pozerajú na nich, hovoria: „Kto je to tá, ktorá vystupuje s púšte a opiera sa o svojho milého.“

Keď sme odišli zo Slovenska mali sme 4 deti. A to štvrté dieťa, ktoré sa nám tu narodilo malo určité problémy. Malo neurologické problémy, ktoré spôsobovali, že hlava ani mozog nerástli. Je v autistickom spektre, ale nie je úplným autistom, ale je mu dosť podobný. Pre nás to znamenalo vidieť, ako si malé dieťa, ktoré má 18 mesiacov, a je frustrované, búcha svoju hlavu o zem. To znamenalo chaos v našom dome! To znamená, že dlhšiu dobu nemôžeme ísť na ihrisko, pretože náš normálne vyzerajúci chlapček udrie nejaké dieťa, alebo napadne nejakého dospelého. Niekoho kto je v pozícii autority. Pozerajú sa na nás a povedia: „Čo je?!! Aké máte problémy s vaším dieťaťom?!!“ To znamenalo pre nás - rodičov, že sme plakali na svojich posteliach v noci. My sme si mysleli, že sme dobrí rodičia. Všetko, čo sa pokúšame robiť, nefunguje. To znamená, že osemročný chlapec nedokáže ovládať pohyby čriev. To znamená, že musel ísť do špeciálnej školy. To znamenalo, že my sme museli zmeniť svoj životný štýl. To znamená veľký tlak na moju ženu. Ja som sa vzdal svojho kazateľského miesta, aby som naplno pripravoval misionárov v modlitbe, a tak som mohol byť čiastočne doma. A boli celé obdobia púšte, cez ktoré sme s mojou manželkou prešli. Nepriateľ chce zobrať tieto časy púšte, tak ako na tom strome tie káble. Čo robíš práve vtedy? - Ja som sa rozhodol milovať svojho Milého. Ako to urobiť? Urob všetko to, čo je potrebné; hľadaj spoločenstvo s Bohom! Urob akúkoľvek zmenu, ktorá je potrebná a na druhej strane sa podopieraj o svojho Milého. My sa môžeme podopierať ako rodina. Sme síce ako keby trochu krívajúci. Preto, aby sme mohli prísť sem, museli sme veriť Bohu, že zaopatrí osobu, ktorá sa bude starať o nášho syna. Keď idete cez púšť, bude si to vyžadovať viacej viery. Dovoľte, aby som každému z vás povedal, ktorí prechádzate takýmto časom púšte: – Potrebujete hlboké korene! Je jediná vec, ktorá pomôže udržať ten strom, tak aby kvitol a mal lístie – aby mal hlboké korene. Keď sa cítime dole a v depresii, pretože je chaos v našom dome. Berieme celú našu rodinu a ideme do domu modlitby. Žalm 84 je naším rodinným žalmom a jeho slovami chcem moju kázeň zakončiť: „ Aké sú milé tvoje príbytky, o Hospodine mocností! Duša mi prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.“ (Ž 84,2-3) A vy, ktorí ste v púšti alebo ňou prechádzate sa dokážte s tým identifikovať. „Moje srdce a moje telo plesá oproti Bohu silnému“. Autor tohto žalmu je kňazom v dome Hospodinovom, myslí dokonca na vtáča a lastovičku , ktorá si našla hniezdo, v ktorom zloží svoje mláďatá.(v. 4) „Oltáre tvoje Hospodine mocnosti“ (v. 4). My sme si vybudovali dom v blízkosti Domu modlitby. Doslova sme si postavili dom štyri minúty od Domu modlitby. A my ideme to tohto domu modlitby, kde dňom a nocou prebieha prihováranie sa a uctievanie. A niekedy tam nejdeme ako vodcovia. Jednoducho tam prídeme sadnúť si a piť z Božej prítomnosti. My držíme naše deti blízko Pánovho oltára. Zbor Viera, držte svoje deti blízko Pánovho oltára, bez ohľadu čo to bude stáť! Oni potrebujú zažiť jeho prítomnosť!

Zakončime modlitbou: „Pane, my sme si zvolili byť v Tvojej prítomnosti. My sme si zvolili Ťa hľadať; prebývať v Tvojej prítomnosti. My Ti dávame naše malé deti. Dávame Ti naše veľké deti. Bože, prosíme, aby v nás vyrástla tá istá modlitba z toho žalmu 84. Chceme byť v Tvojej prítomnosti! My musíme byť v Tvojej prítomnosti! Ja prorokujem nad mladou generáciou zboru Viera: Budete blízko Pánovho domu. Ja hovorím týmto otcom a matkám vo viere: Buďte uistení, že letíte. Hovorím, že náboženský duch nezvíťazí v tomto zbore. Hovorím, že tu budú hlboké korene a život z Božieho Ducha, ktorý sa bude hýbať cez tento strom. Hovorím, že tieto deti nebudú počuť len príbehy o tom, čo Boh urobil v minulosti, ale budú chodiť vo viere tesne vedľa svojich rodičov. Modlím sa, aby urobili novú históriu, aby robili nové veci.“

(Modlitba za kazateľov Michala a Tomáša) – „Pán vidí vaše srdce. Boh chce viac pre tento zbor ako vy. Boh je vodcom tohto zboru. Vy ste len správcovia. Volám čerstvý chlieb, nech títo muži počujú čerstvé slovo. Náboženský duch nebude jesť tieto stromy. Títo muži budú mužmi prvého žalmu. Vodcovia tohto zboru budú vodcami z prvého žalmu. Hovorím: každá osoba na tomto mieste a každá osoba, ktorá nie je na tomto mieste, ale je časťou tohto zboru, bude si budovať vzťah intimity s Bohom. A ako dôsledok tejto intimity príde zjavenie. Bože, – hlboké, hlboké korene. Vidím veľký hlavný koreň v strede. Vidím ako rastie. V jednej sekunde sa zväčšuje dvojnásobne. Pre veci ktoré má Boh uskladnené pre ľudí v tomto zbore. Potrebujú ten hlbší hlavný koreň, ktorý dosahuje po spodnú vodu a je napájaný. Ja žehnám týmto mužom a ich rodinám. Hovorím, že ich deti budú žiť ich hodnoty. Modlím sa za rodiny v tomto zbore. Žehnám im, a hovorím: že budú silné duby spravodlivosti, budú stromami s Izaiáša 61. kapitoly v Ježišovom mene. Amen.

Aplikácia pre skupinky: 

  1. INTIMITA: Je tvoj vzťah s Pánom intímny (živý, hlboký, inšpiratívny)?
  2. CERSTVY CHLIEB: Nechýba v tvojom živote čerstvý chlieb od Pána (Jeho slovo - reč ku tebe)?
  3. POST: Urobil si niekedy nazirejský sľub Bohu: Vzdal si sa niečoho, čo máš rád, aby si tak vyjadril a tým aj prehĺbil svoju lásku k Bohu?
  4. ZIVOTNE PUSTE: Neokradli ťa ťažké životné obdobia - nevypočuté modlitby - o živú vieru - dôveru Bohu? Zameriavaš sa viac na tie Božie odpovede na tvoje modlitby, ktoré si dostal, alebo na tie, ktoré ešte neprišli?
  5. DETI (pre rodičov): Privádzate deti k Božiemu oltáru - na miesto kde sami osobne zažijú a zakúsia Boha, Jeho dotyk, povolanie...?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára