30. 7. 2012

Víkendovka “Tvorivé uctievanie”

Víkendovka “Tvorivé uctievanie”

Táto víkendovka bola určená pre vedúcich chvál, modlitebníkov, prorockých ľudí, tanečníčky a pre všetkých, ktorí chceli tento čas prežiť spolu s cieľom duchovnej obnovy a učeniu sa tomu čo všetko je súčasťou nášho uctievania Boha a ako to môžeme robiť spolu či na skupinkách, alebo zhromaždeniach.

Tu si môžete stiahnuť nahrávky vyučovaní vo formáte MP3:

Stánok Dávidov

Vrch Mórija

Vystrojenie v posledných dňoch

Nové veci

Nové jazyky

Nižšie nájdete upútavky, poznámky, prípadne viac materiálov k týmto témam:


Stánok Dávidov

Prečo Boh naň stále spomína a je rozhodnutý ho obnoviť? Čo sa v tom stánku dialo, že to uchvacovalo Božie srdce? Pozrieme sa na jedinečný a praktický spôsob modlitby a chvály. Evidentne ako hudba, aj modlitba a uctievanie má zákonitosti, ktoré ovplyvňujú to, či to bude „náboženský prepadák“ alebo „nebeský výťah“.

Michal Kevický

Vyučovanie a poznámky ku tejto téme nájdete TU


Vrch Mórija

Čo to je za miesto, kde Abrahám mal priniesť ako obeť svojho syna Izáka; kde Dávid kúpil ten pozemok, aby práve tam priniesol jedinečnú obeť; a kde Šalamún postavil chrám? Práve takéto miesto môžeme mať aj my, takúto „chrámovú horu“, miesto obete. Pozrieme sa ako na to...

Evka Kevická

Poznámky ku tejto téme:


Vystrojenie v posledných dňoch

Ako som sa postil a modlil, znovu tieto tri veci prišli na moje srdce v Duchu  a verím, že ich jednak nevyhnutne potrebujeme a jednak sú nám k dispozícii: ohňom prepálené zlato, biele rúcho a kolýriová masť... Nuž tak rád by som spolu s vami po nich siahol. Je čas zbohatnúť v Bohu, nechodiť nahý a prezrieť v Duchu.

Michal Kevický

Vyučovanie a poznámky aj ku tejto téme nájdete TU


Prorocké chvály

Chvály sa pomaly ale iste stávajú bežnou súčasťou kresťanského života. Pred pár rokmi to bolo nepredstaviteľné... Niekto má k nim bližšie, iný menej.. Môžu byť kulisou, doprovodom, ale aj "spúšťačom" Božej prítomnosti. Tak isto ich môže sprevádzať oslobodenie, uzdravenie. Môžu byt inšpiráciou, zjavením, víziou. Chvály môžu byť dokonca zbraňou, ktorá vyhrávala a vyhráva bitky, ba až trónom samotného Boha. Čo myslíte, čo by sa malo diať na workshope s názvom prorocké chvály? Príďte sa pozrieť.. :) možno to všetko z Božej milosti spolu prežijeme ...

Braňo Letko

Júúúj! Pre mňa toto bol skvelý večer. Možno aj preto, že slúžil Braňo s kapelkou a ja som si len tak mohol “poletovať”. Nuž a naozaj to nebol len koncert. Bol to workshop: aj koncert, aj počutie Pána, aj prorocké zdieľanie, aj povzbudenie, aj prorocké uctievanie, aj krik aj ticho, aj bicie, aj roh, aj mandolínka, aj mikrofón visiaci z lampy na strope (lebo sme nemali stojan Úsmev)... Škoda, že ste tam neboli. Nahrávka však nie je v takej kvalite, aby som to mohol zverejniť. A tak snáď niekedy inokedy a inde to zakúsite s Braňom aj vy…

TU nájdete niečo o ňom. A TU tiež + je to stránka ich kapely.

Nuž a predsa len ak by ste chceli ochutnať “lámačské”chvály, tak ponúkam ochutnávku:


Nové veci

Tvorca nás stvoril na svoj obraz. Tvorivosť je preto pre Božie deti niečo prirodzené a je iste jasnou črtou Božieho života v nás. Boh tvorí stále nové veci. V Kristovi sme novými stvoreniami a staré veci sa pominuli, prichádzajú nové. Zároveň my uctievame Boha tvorivým spôsobom, doslova tvoríme chválu a uctievanie Bohu. A tá rozmanitosť s akou môžeme Boha tvorivo uctievať je až zarážajúca. Verím, že nám to otvorí nové obzory.

Michal Kevický

Prezentácia k tomuto vyučovaniu:


Nové jazyky

K novým a tvorivým veciam od Pána pokladám nové jazyky. Som však šokovaný, ako málo ich používame a ako málo rozumieme ich použitiu v našom každodennom živote. A pri tom je to tak jedinečný a mocný nástroj, ktorý nám Pán zveruje k nášmu budovaniu, k hlbokému životu modlitby a uctievania, ale aj na budovanie cirkvi. Namiesto toho, aby sme do “sveta jazykov” vstúpili, trápime sa otázkami, či sú jazyky pre každého, alebo či sa môžu používať na zhromaždeniach. Nuž, tak som sa rozhodol podeliť sa s vami o niečo, čím mňa Boh nevýslovne požehnal a čo prináša “nebeskú novotu” do mojich dní…

Michal Kevický

Prezentácia k tomuto vyučovaniu:

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára