15. 9. 2014

Víťazstvo nad pokušením

Víťazstvo nad pokušením

Kdesi som počul tento dobrý výrok: Hlavné je, aby to čo je hlavné zostalo hlavné. Stále viac si uvedomujem že to vôbec nie je jednoduché zostať zameraný na to, čo je naozaj hlavné. Je toľko pokušení, ktoré nás odvádzajú rôznymi inými, ba aj nesprávnymi smermi.
Práve teraz – na začiatku roku – je myslím veľmi dôležité začať správne: jasne sa zamerať na tie najdôležitejšie veci a podľa toho si naplánovať a usporiadať všetko ostatné. Ako nad tým uvažujem, stále myslím na to ako začal Pán Ježiš svoju verejnú službu. Ten začiatok bol nesmierne strategický. Odolal trom pokušeniam. Všetky tieto pokušenia sú v pozadí každého jedného pokušenia, ktorým sme aj my vo svojom živote pokúšaní.
Prvým bolo pokušenie uspokojiť svoju oprávnenú potrebu neoprávneným spôsobom. Čeliť našim urgentným potrebám je každodennou výzvou.
Druhým pokušením bolo to, aby sa pokúsil využiť Boha na svoje vlastné zámery. Demaskovať našu vlastnú pýchu a ambície vôbec nie je ľahké.
Tretie pokušenie bolo využiť skratku, pokúsiť sa spraviť správne nesprávnym spôsobom. Jedna vec je byť ochotný slúžiť Bohu, niečo celkom iné je byť Mu poslušný.
Ak má to hlavné zostať hlavným, musíme týmto pokušeniam čeliť a odolať aj my.
Preto vás pozývam k uvažovaniu o tom ako sa k týmto pokušeniam postavil Pán.  Verím, že nám to otvorí dvere k tajomstvu Ježišovho víťazstva. Verím, že ako On sa po tomto víťazstve vrátil v moci Ducha a začal s verejnou službou, tak aj my po víťazstve nad našimi pokušeniami zakúsime Pánovu moc a schopnosť byť Ním mocne použiteľní.
Ak tento rok to hlavné zostane naozaj hlavným v našich životoch, potom to nebude premrhaný rok, alebo len strávený, ale bude investíciou do vecí Božieho kráľovstva.

Víťazstvo nad pokušením I.
Kázeň (7.9.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU. Prezentácia ku kázni TU.


Víťazstvo nad pokušením II.
Kázeň (14.9.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.
Prezentácia ku kázni TU.

Víťazstvo nad pokušením III.
Kázeň (21.9.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.
Prezentácia ku kázni TU.


 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára