23. 4. 2010

Svedectvo o prorockej službe v Keni

Síce desaťročné, ale predsa stále inšpirujúce svedectvo o prorockej službe jedného pastora v Keni... Verím, že vás povzbudí.

Zázraky v Keni, Východná Afrika

Od brata z Kene, s ktorým som si písal asi 18 rokov, som dostal nasledujúcu správu. 1. Apríla 2000 som dostal list, v ktorom písal:

Začiatkom marca 2000 John K. Nduati, pastor z Nairobi (hlavné mesto Kene) prišiel na štvordňové ťaženie do môjho mesta, Eldoret, v Keni. Bolo tu veľa zázrakov uzdravenia a slovo poznania slobodne prúdilo. Stáli sme v bázni a údive nad tým, čo Boh robil, na mieste ťaženia mal úplnú vládu Duch Svätý. Videl som alebo som aj čítal o Božích mužoch a ženách s darom slova známosti, slova múdrosti, uzdravenia, a podobne; napriek tomu to, čo sme videli u pastora Nduatiho bolo prekvapujúce. Čo mu Boh dal môžem opísať ako “mnohonásobné zjavenie“ – slová známosti, slová múdrosti, plus proroctvo. Pripájam malý kúsok z toho, čoho som bol svedkom:

Druhý večer (na prvom som nebol), bolo na stretnutí tisíce ľudí. Keď Boží muž ukončil kázanie, povedal, že sa chce modliť za ľudí. Ukázal určitým smerom a povedal: „Týmto smerom, kde ukazujem, sa nachádza žena, ktorej manžel je šofér. Volá sa Ester, kde je?“ (Žena zdvihla ruku.) „Prosím ťa, poď dopredu.“ Keď žena prišla povedal jej toto: „Po celý čas si dostávala ukradnuté peniaze. Tvoj manžel je zlodej. Ale od dnes tvoj manžel viac nebude kradnúť.“

Potom Boží muž začal volať mnohých ľudí, ktorí tam boli, po mene (mená aj priezviská), aby prišli dopredu. Ak sa rovnako volali viacerí ľudia, špecifikoval, ktorého chcel zavolať. Keďže to pokračovalo dlhší čas, ľudia sa začali vo svojich srdciach pýtať, odkiaľ tento Boží muž vie mená ľudí. Potom Boží muž povedal: „Je tu mladý muž vzadu (ukázal), volá sa John. Pýtal si sa sám seba : „Ako tento vie mená tých ľudí? Kde si?“ Mladý muž zdvihol ruku a Boží muž povedal: „Poď dopredu, poviem ti tiež niečo o tebe.“

Keď pastor Nduati ukončil modlitby za prvú skupinu, všetci prijali svoje zázraky. Väčšina z nich padla pod mocou Božou. Potom pastor povedal: „ Na tomto mieste je štyridsať ľudí, ktorí sú AIDS-HIV pozitívni. Poďte dopredu.“ Keď prišli, napočítal ich 39, jeden chýbal. Pastor sa postavil a povedal: „Je tu mladý muž, tam vzadu (ukázal), volá sa Philip Ruto. Tvoja priateľka ťa minulý rok nakazila a ty si odmietol prísť dopredu.“ Hovorím ti, keď bolo vyslovené jeho meno, utekal dopredu. Každý sa smial a tlieskal. Pastor sa modlil a AIDS bol okamžite preč.

Potom sa pastor postavil a povedal: „Je tu na tomto mieste päťdesiat žien, ktoré nemajú deti. Poďte si pre modlitby.“ Dopredu prišlo šesťdesiat žien. Potom muž Boží povedal: „Pozrite sa. Ak ste tu a nie ste vydaté, môžte odísť.“ Zopár žien odišlo. „Ak ste druhou manželkou, môžte odísť.“ Potom pokračoval: „Ak ste v minulosti mali dvakrát potrat, môžte odísť.“ Ako jedna žena odchádzala, Boží muž jej povedal: „Nemôžem sa za teba modliť, aby si mala dieťa, pretože bola na potrat a hodila si svoje deti do záchodu. Jedno s tvojich detí by bolo kazateľom. Musíš sa modliť a činiť pokánie po celý rok, kým Boh zváži darovať ti dieťa.“

Nakoniec ostalo päťdesiat žien. Pastor im povedal, aby sa presunuli na pravo. Potom povedal: „Keď poviem vaše meno presuňte sa naľavo.“ Na údiv všetkých akoby mal pastor zoznam (samozrejme žiaden nemal, nikdy pred tým sa s tými ženami nestretol), začal ich menovať: Esther, Jane, Chepchumba, … atď. Ako bolo povedané ich meno, presúvali sa vľavo. A potom boli rozdelené do dvoch skupín. Jednej skupine povedal: „ Zajtra môžte začať kupovať šaty pre chlapcov. Boh vám ide darovať synov. (a druhej skupine) Vy nakupujte pre dievčatá. Boh vám dá dcéry.“ Potom ukázal na jednu ženu a povedal: „Ty musíš kupovať pre dievča aj pre chlapca, pretože Boh ti dá dvojčatá.“ Potom sa muž Boží za ne modlil.

Keď pastor ukončil svoju službu, opýtal sa, kto chce prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa. Okolo osemsto ľudí prišlo a prijalo Krista.

Tretí deň

V tom čase tu bolo veľmi veľa ľudí. O tom ako Boh konal sa museli rozniesť chýry po celom meste. Keď Boží muž ukončil kázeň, začal slúžiť ako to robil aj predchádzajúce dni. Spomedzi tisícov ľudí bolo veľmi mnoho ľudí vyzvaných po mene. Bolo uzdravených veľa prípadov AIDS a ďalších problémov. Chcel by som spomenúť niektoré prípady:

1. Boží muž povedal: „Je tu žena smerom, ktorým ukazujem, ktorej syn študuje v Amerike. Nemali ste o ňom celý mesiac žiadne správy a divili ste sa, čo sa deje. Zdvihni ruku, dostaneš informáciu z Ameriky.“ Žena zdvihla ruku. Pastor potom povedal: „Bol tu problém. Tvoj syn bol chorý, ale od tejto chvíle, čo je 10:00 Amerického času, tvoj syn prijal okamžité uzdravenie.“ Žena, ktorú oslovil, bola zhodou okolností naša známa. Vedeli sme tiež, že jej syn sa volá Mark. Čo Boží muž povedal, bola pravda. Žena od radosti plakala.

2. Ďalší prípad: Boží muž povedal: „Je tu žena, smerom, kde ukazujem, ktorá nemá deti. To, s ktorým žiješ, si kúpila. Kde si?“ Žena odmietla zdvihnúť ruku. Tak ju Boží muž vyzval po mene a povedal: „Chcem sa za teba modliť, aby si mala svoje vlastné dieťa. Dieťa, ktoré máš ti predali sestričky v nemocnici v štvrti Eldoret. Zaplatila si 12 000 šilingov. Chcem ti teraz povedať, že budúci utorok si po dieťa prídu jeho praví rodičia o 10:05“ Pred dvoma dňami som sa stretol so sestrou, ktorá bola s príbuznými tejto ženy a oni potvrdili, že sa naplnilo to, čo pastor Nduati povedal.

3. Boží muž povedal: „Je tu muž, ktorý bol ráno poslaný, aby prišiel a skúšal ma. Keď prišiel Satan mu povedal, aby sa nebál, ale išiel dopredu a vyrušoval. Nuž, teraz je tu, ale všetka jeho moc je preč.“ Na všeobecný údiv muž išiel dopredu, kľakol si a pastor sa za neho modlil. Prijal Krista.

V ten večer, keď sa pastor opýtal, kto chce prijať Krista, tisíce ľudí zdvihlo ruky.

Deň 4

Všetko pokračovalo tak, ako predchádzajúci deň. Želal by som si vyrozprávať ti všetko, ale môžem spomenúť len zopár príkladov.

Počas toho dňa bol zopár slepým prinavrátený zrak. Odchádzali domov bez cudzej pomoci. Potom zopár mrzákov začalo chodiť. Bolo tu veľa vzrušenia, keďže ľudia spievali a tancovali od radosti. Tlieskali a oslavovali Boha. Jedna žena, ktorá pred tým bola chromá a teraz mohla chodiť, vzala mikrofón. Viedla ľudí v spievaní a skákaní pre Pána. Vedela skákať ozaj vysoko. Ľudia sa radovali ešte viac.

Zlodeji.

Boží muž začal volať po mene zlodejov, ktorí sa nachádzali na tom mieste. Dokonca vedel povedať kedy a kde kradli, meno ich gangu a meno ich vodcu. Mnoho prišlo a prijalo Krista.

Pastor Nduati má od polície licenciu, že môže zabavovať ilegálne strelné zbrane. Tí, ktorí odovzdali zbrane a prijali Krista na jeho zhromaždeniach, nikdy nie sú uväznení. (Môj priateľ, Jozeph Wangigi, ktorý písal tento list, pripojil aj fotku pastora Nduatiho ako drží pištoľ, ktorú mu odovzdal jeden násilník).

Mnoho ľudí prijalo Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Ťaženie bolo naplánované na štyri dni, ale ľudia nedovolili odísť pastorovi Nduatimu späť do Nairobi. Povedali, že mu zaplatia letenku, keď predĺži svoj pobyt v meste o jeden deň. Prijal to a ľudia sa išli zblázniť od radosti. Radovali sa, kričali, oslavovali Boha. Opäť, v piaty deň, tu bolo ešte viac ľudí, ako predchádzajúci deň. Služba, ako som ju popísal už pred tým pokračovala. Mnoho uzdravení, mnoho naplnených potrieb. Na konci piateho dňa, keď ľudia pochopili, že pastor Nduati sa vracia späť do Nairobi, začal sa na neho valiť dav, aby sa „aspoň dotkli jeho šiat“ a prijímali uzdravenie. Musel byť odliaľ vyslobodený bezpečnostnou eskortou. Inak by ho ľudia nepustili.

Než to ukončím, dovoľ mi povedať ešte zopár vecí o pastorovi Nduatim. Je to mladý muž a keď sa chcel oženiť povedal Bohu: „Otče, chcem sa oženiť. Je tu veľa dievčat. Neviem, čo mám robiť.“ Boh mu povedal: „Zober svoje vozidlo a choď do Nyeri (mesto vzdialené asi 100 km od Nairobi). Keď prídeš do Nyeri, choď do Nyeri District nemocnice. Pred bránou nájdeš sedieť ženu. To je tvoja manželka.“ Pastor tak urobil a pred bránou nemocnice našiel sedieť lekárku. Pozdravil ju a povedal: „Bolo mi povedané, že si moja manželka.“ Žena jednoducho odpovedala: „Dobre, žiaden problém. Budem tvojou manželkou.“ Dnes je pastorovou ženou.

Ako dôsledok zhromaždenia pastora Nduatiho poslednú nedeľu zbory v Eldoret boli preplnené, pretože tu bolo veľa ľudí, ktorí sa odovzdali Ježišovi na ťažení (aj v mojom zbore). Sláva Bohu.

Pastor Nduati má ten istý problém v jeho zbore v Nairobi. Jeho zbor je preplnený a nemajú tam dosť veľkú miestnosť pre všetkých ľudí. Nevie, akú budovu pre zbor má postaviť.

Pastor Nduati sľúbil, že sa vráti do Eldoret 23. Júna 2000.

Z toho, čo vidím, vnímam, že Boh robí v cirkvi niečo nové. Buďme pripravení prijať Jeho požehnania.

- koniec listu od Jozepha Wangigiho z Eldoretu v Keni.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára