21. 11. 2011

V. ELIÁŠ: obnovenie sŕdc

5. Je to služba návratu, obrátenia, odplaty, obnovenia, nápravy, znovuzriadenia... SŔDC otcov a synov.

5

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

Ide o srdce konkrétneho človeka!

Š. EL_LeB

vziať si k srdcu

vstúpiť do seba

 • 1Kr 8:47; 2Kron 6:37
 • „a keby vstúpili do seba v zemi, do ktorej by boli zajatí a obrátili by sa a pokorne by prosili volajúc k Tebe...“

  L 1:17 – „obráti srdcia otcov na synov“

  EPISTREPSEIN

  obrátiť (priviesť na správnu cestu), obrátiť sa

  Sk 28:27

  Mt 13:15 „otupelo srdce tomuto ľudu..., aby nechápali srdcom a neobrátili sa...“

  SYNIENAI

  chápať, rozumieť, pochopiť, nahliadnuť

  1. obracia srdcia k zasľúbenej zemi
  2. obracia srdcia k Božím darom, povolaniam, vôli, srdcu...
  3. obracia (otvára) srdcia Božím milostivým súdom (alebo v čase Božích súdov)
  4. Vzorom je Boh – Otec a Ježiš – Syn:
 • ak má byť otec skutočným otcom – jeho srdce musí byť navrátené k Božiemu Otcovskému srdcu
 • ak má byť syn skutočným synom – jeho srdce musí byť navrátené k Ježišovmu srdcu Syna
 • Žiadne komentáre:

  Zverejnenie komentára