21. 11. 2011

VI. ELIÁŠ: obnovenie otcovstva VII. ELIÁŠ: obnovenie synovstva

6. Je to obnovenie OTCOVSTVA

6

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

10

 • ide o odovzdanie dedičstva
 • ide o obnovenie povolania k otcovstvu
 • jeho odmenou (vencom) nie sú len synovia, ale aj synovia synov. Otcovstvo plodí otcov (nie len synov). Synovia tu už nie sú bremenom, obmedzením, záťažou, vzbúrencami, ale ODMENOU – VÍŤAZSTVOM – POKLADOM.
 • ide o starostlivosť – záujem – zodpovednosť – dohľad – ochranu
 • ide o vyučovanie – svedectvo o Božom konaní – o zjavení Boha – prikázania – vedenie – radu – zdieľanie Božieho slova
 • ide o prorocké slovo – videnie – povzbudenie
 • ide o požehnanie – modlitbu
 • ide o prenos – odovzdanie – zväčšenie pomazania
 • ide o povstanie do prorockej služby – obnovenie úradu proroka – prorockých plášťov
 • ide o milosť, odpustenie, prijatie, lásku, dôveru, obnovenie synovstva – hodnoty...
 • ide o pripomenutie Pánovej výchovy - uvedenie do Božej vôle – jednania – Jeho spôsobov
 • ide o obnovenie duchovného otcovstva – zdieľanie Božej lásky, evanjelia, povolania, služb, vízie, pomazania, darov... vo vzťahu, v spolupráci

7. Je to obnovenie SYNOVSTVA

7

11

 • ide o ľnutie – túžbu – úctu ku dedičstvu
 • (doslova o identitu: viem, kto som a od koho som sa to naučil 2Tim 3:10) – iné nechcem a nenechám si to nikým zobrať
 • ide o hrdosť – chválu – vážnosť oproti otcom (Fil 1:26)
 • ide o oporu, istotu, bezpečie, starostlivosť, ochranu u otcov
 • ide o učeníctvo: učím sa, počúvam
 • ide o to stávať sa otcom Ž 45:17
 • spoznávam Boha – jeho srdce – slávu v otcovi
 • ide o prijatie dedičstva (a s tým spojenej zodpovednosti)
 • ide o rešpektovanie a poslušnosť (Pr 1:8, ...)
 • ide o prijatie proroctva (1Tim 4:14)
 • ide o prijatie požehnania
 • ide o prijatie pomazania – vo väčšej miere
 • ide o úctu a rešpekt ku prorokom
 • ide o prijatie – zažitie milosti, lásky, odpustenia, obnovy
 • ide o uvedenie do Božej vôle – výchovy, povolania
 • ide o duchovnú starostlivosť, vedenie, spoluprácu a spoločnú službu

PREKÁŽKY:

I. Súd nad krajinou: vzájomný zničujúci boj. Otcovia bez synov nie sú otcovia a synovia bez otcov nie sú synovia.

 • Ide o generačný boj – priepasť – často spôsobenú satanom, aby zastavil Božie dielo.
 • Ide o život pre seba – sebectvo – pýchu – žijem na úkor svojich synov, či otcov – nežijem pre nich.
 • Ide o Boží súd: otcovia aj synovia sú vydaní na zožratie podobne ako Jarobeám, Baša, Jezábel, Acháb...

II. Nevedomosť/neprijatie Božieho povolania

 • otcovia nevidia svoj veniec – víťazstvo – boj
 • synovia nevidia svoju ozdobu – hrdosť – chválu – zdroj

III. Ochabnutosť, bezútešnosť, skleslosť bráni otcom postarať sa o synov. Stále sa snažia utiecť – zachrániť sa – v panike – v strachu. Ani ich nenapadne obzrieť sa na synov. Aj toto je Božím súdom – navštívením – pohromou.

IV. Útok zlého (Žalobca bratov, Jezábel, Acháb, Babylon, bezbožnosť). Vo veci je

 • Božie požehnanie
 • Božia výchova, vplyv
 • Božie proroctvo – zjavenie
 • prenos – zväčšenie pomazania
 • Božia milosť – láska – odpustenie – obnovenie
 • otcovstvo a synovstvo
 • prorocké plášte

Diabol vždy pôjde proti tomuto všetkému! Preto je potrebné špeciálne pomazanie – apoštolský a prorocký plášť – duch a moc Eliáša. Len táto služba môže zlomiť moc toho zlého – oklamanie – jarma a okovy – filozofie a aj verejné – všeobecné – celospoločenské (cirkevné) poblúdenie...

Preto táto služba nesie Božie súdy, znamenia, moc.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára