21. 11. 2011

X. Chudobní duchom

X. Chudobní duchom

(Mt 5,3)

stiahnuť kázeň

Untitled from Michal Kevický on Vimeo.


Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Miesto slova „chudobní...“ dosadzujem svoje meno a prechádzam tento zoznam znovu. Stále som usvedčený z toho ako hlboko je vo mne zakorenené myslenie a postoje bohatých ľudí. Ako veľmi som ovplyvnený svetom a kultúrou doby, v ktorej žijem!
47


Deviata z týchto vlastností znie:
Na evanjelium odpovedajú s odovzdanosťou a nekomplikovanou celistvosťou.

Príklad ženy hriešnice, ktorá vošla do domu farizeja Šimona, v čase keď on usporiadal vo svojom dome banket pre svojich priateľov, na ktorý ako hlavný bod programu pozval Ježiša (L 7,36-50), je pre mňa fascinujúci. Nádherne vykresľuje kontrast medzi postojom bohatých a chudobných:
Šimon
Žena hriešnica
 • Pozval Ho na návštevu
 • Prišla za Ním
 • Pozval Ho ku sebe domov
 • Prišla na „nepriateľské“ územie, do prostredia úplne obrátenému proti nej
 • Pozval Ho ako hosťa
 • Prišla odzadu, s plačom, zlomená
 • Pozval Ho k dobrému jedlu a programu, večierku, zábave, teologickej dišpute
 • Priniesla alabastrovú nádobu s masťou (1. To malo hodnotu jednoročného platu; 2. Toto bol zásnubný dar ženy – veno)
 • Vnímal všetkých ľudí – bola to pre neho spoločenská akcia
 • Všímala si iba Ježiša – pre ňu všetko ostatné šlo bokom
 • Súdil ženu uctievajúcu Ježiša
 • Vystavovala sa odmietnutiu a odsúdeniu
 • Súdil aj samotného Pána
 • Pre ňu bol Pán zrejme tou poslednou nádejou a vložila do tohto stretnutia všetko
 • Mal svoj postoj – presvedčenie aj o tom, čo si Boh myslí
 • Urobila niečo extravagantné, svojské, čo sa ale vymykalo zaužívanej spoločenskej a „cirkevnej“ etike
Šimon so svojimi hosťami chcel mať dobrý čas, spoločenský zážitok, náboženskú debatu s populárnym učiteľom zákona. Pre neho bola tá žena skazením jeho programu, ohrozením a hanbou. Len čo vošla, už mal o nej svoju mienku a divil sa prečo jej Ježiš dovoľuje, aby plakala pri jeho nohách.
Na druhej strane táto žena nejavila záujem ani o spoločnosť, o konvencie, slušnosť, program, ba ani o to ako sa na ňu pozerali všetci ostatní. Ona mala jediný cieľ: Ježiša. Prišla tam s celkom roztrhnutým srdcom, s celou odovzdanosťou, s úprimným pokáním.
Aj farizeji, a aj žena hriešnica strávili ten večer s Ježišom. Počuli Ho. Hovorili s Ním. Stretli sa s Ním... A predsa len tá žena odišla s osobnou skúsenosťou s Pánovou milosťou, s odpustením, s novým srdcom a novým životom:
Postoj k Pánovi
Šimon
žena hriešnica
 • Ako hosť
 • Ako Pán – zdroj záchrany
 • Ako niekto vážený
 • Niekto milovaný
 • Pozývam Ho k sebe
 • Idem za Ním
 • Pripravím prostredie mne príjemné
 • Je mi to jedno kde a ako – robím aj to, čo ma vystavuje odsúdeniu
Postoj k ľuďom
Šimon
žena hriešnica
 • Posudzovaní podľa nejakých predsudkov
 • Zlomenosť nad sebou samým
 • Niekto je vopred odsúdený
 • Extravagantné prijatie, odpustenie, milosť
 • Vonkajší vzhľad
 • Pohľad na srdce, do vnútra
Uctievanie
Šimon
žena hriešnica
 • Rovnocenný pohľad
 • Sklonenie s k nohám
 • Pán mne slúži
 • Ja slúžim Jemu, dávam sa Mu k dispozícii
 • Spoločenská akcia, zdvorilosť
 • Osobná - srdcová záležitosť
 • Skutok slušnosti, pohostenie
 • Skutok lásky
Preto sú chudobní duchom šťastní ľudia v Pánových očiach. Oni totiž sa Mu naozaj odovzdajú a naozaj prijmú milosť a nový život. Neprejdú len okolo Neho. Nebudú sa len snažiť Ježiša použiť. Nebudú chcieť mať len dobrú zábavu s kresťanskou hudbou a vynikajúcim speakrom. Nie. Chudobných v duchu neuspokojí nič iné ako Pán sám. Chudobní duchom Mu totiž neprinesú len niečo, ale prinesú a odovzdajú Mu seba samých:

Voda na nohy

Bozk

Pomazanie masťou

 • Sklonenie sa
 • Pokora
 • Zlomenosť
 • My slúžime
 • Prijímame
 • Prejav citu, lásky
 • Niečo osobné a dôverné
 • Hĺbka vzťahu
 • Odovzdanie sa
 • Božie slovo - ústa
 • Extravagantný skutok lásky
 • Uctievanie nielen slovami
 • Slúženie Pánovu, uctievanie
 • Nie je to len niečo navonok, niečo lacné


Chudoba duchom

 • je bytostné osobné spoznanie – zakúsenie extravagantnej Pánovej milosti, lásky, svätosti a povolania...
 • a zároveň je to adekvátna odpoveď človeka na toto všetko – a teda:
 1. osobné, bytostné a extravagantné sklonenie sa pred Pánom;
 2. opätovanie Jeho lásky láskou z hĺbky srdca;
 3. a odovzdanie sa Jeho vôli, plánu, povolaniu...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára