8. 6. 2011

I. ELIÁŠ: poslanie, pomazanie, posol

1. Eliáš je posol – kuriér – jednateľ: Ide o špeciálne pomazanie – moc – plášť – vystrojenie z neba pre konkrétne poslanie – povolanie.

1

stiahnuť MP3 vyučovanie zo skupinkovej víkendovky v Žuhračke 2.-5.6.2011

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

 

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

image

POSIELAM

ŠLCH

Kal.part.masc.sing.abs.

poslať, posielať, vyhostiť, zasielať, doručiť, pustiť, rozoslať, chopiť sa (srpu Joel 4:13), švihnúť (žezlom Ž 110:2) – mávnuť, používať (ústa Ž 50:19), vztiahnuť na niekoho, či po niečom (ruku, palicu), vztyčovať (prsty Iz 58:9)

 • 2M 9:14 pošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho mne podobného.
 • 2M 23:20 Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. 21  Daj pozor na seba pred ním...

  MaLeáK

  posol, anjel, herold, jednateľ, kuriér

 • 2Kr 1:6 ... či nieto Boha v Izraeli, že posielaš dopytovať sa ekrónskeho boha Baalzebúba?! Eliáš – Achábovi
 • 2Kr 5:7 Acháb (Náman Sýrsky)
 • Pr 26,6 posielať odkaz
 • Jer 16:16 Ajhľa, posielam po mnohých rybárov - znie výrok Hospodinov - a tí ich vychytajú
 • Jer 25:9 Boh pošle po svojho sluhu Nebúkadnecara
 • Jer 25:15 Boh posiela Jeremiáša s kalichom hnevu ku národom
 • 16 a tiež aj meč (v. 27)
 • Jer 26:5 Boh posiela svojich prorokov... „Ak nebudete poslúchať na slová mojich sluhov...“
 • Jer 43:10 Boh posiela Nabúkadneceara
 • Joel 2:19 Ajhľa, ja posielam vám obilie, mušt i olej a nasýtite sa tým. A už vás nevydám a potupu medzi pohanmi.
 • Mal 3:1 Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde... Kto znesie deň Jeho príchodu?!
 • Mal 3:23 posielam vám proroka Eliáša

  PROROKA

  HaNNáBí

  prorok (1Kr 46x, Jer 92x, 306x)

  1 Kron 25:1: spevák

  Služba – poslanie – Eliáša.

 • Žiadne komentáre:

  Zverejnenie komentára